Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yrittäjyys HeA11/12, RoA11/12 Lari-Pekka Ruotsi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yrittäjyys HeA11/12, RoA11/12 Lari-Pekka Ruotsi"— Esityksen transkriptio:

1 Yrittäjyys HeA11/12, RoA11/12 Lari-Pekka Ruotsi
Harjun oppimiskeskus

2 Päätös ryhtyä yrittäjäksi
Henkinen päätös taloudellisen ja toiminnallisen vastuun kantaminen työtuntia/vko Fyysinen päätös kestääkö kunto? entä jos sairastun – kuka paikkaa lomitus- ja varamiesjärjestely Taloudellinen päätös ensimmäiset 18 kk usein taloudellisesti tiukkoja, omaa rahaa tarvitaan usein nopeastikin, riittävätkö vakuudet? Parisuhde- ja perhepoliittinen päätös löytyykö tukea, ymmärrystä, auttamishaluja

3 Kuka on yrittäjä? Yrittäjäksi katsotaan liikkeen- ja ammatinharjoittaja, henkilöyhtiön vastuullinen yhtiömies, ja myös osakeyhtiön osakas, jos hän omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä samassa taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa yli 50 % prosenttia yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. (Vuodesta 2011)

4 Työnantajarekisteri Säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja on velvollinen ilmoittautumaan Verohallinnon työnantajarekisteriin. Ilmoitus tehdään Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän Y-lomakkeella. Satunnaisesti palkkaa maksavalla työnantajalla tarkoitetaan työnantajaa, jolla on verovuoden aikana palveluksessaan vain yksi palkansaaja tai, jos palkansaajia on enintään viisi, heidän työsuhteensa ei kestä koko kalenterivuotta. Säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja merkitään työnantajarekisteriin.

5 Kausitilitysmenettely - verotili
Verotili on veronmaksajakohtainen.Verohallinto merkitsee verotilille verot, jotka veronmaksaja on ilmoittanut kausiveroilmoituksella ja maksut, joita maksaessaan veronmaksaja on käyttänyt verotiliviitettä. Tilille merkitään myös Verohallinnon maksuun panemat ja palauttamat verotilimenettelyyn kuuluvat verot sekä korot.

6 Verotili 2 Yritykset ja yhteisöt ilmoittavat ja maksavat työnantajasuoritukset säännöllisesti joko kuukausittain tai neljännesvuosittain. Satunnaiset työnantajat antavat kausiveroilmoituksen ja maksavat työnantajasuoritukset aina  silloin, kun palkkoja on maksettu. Jos yrityksen liikevaihto on enintään euroa ja työnantaja on arvonlisäveron osalta pidennetyssä menettelyssä, yritys ilmoittaa ja maksaa satunnaisesti palkkoja maksavana työnantajana  työnantajasuoritukset neljännesvuosittain.

7 Liikevaihto < € Jos yrityksen liikevaihto on enintään euroa kalenterivuodessa, yritys voi hakea pidennettyä ilmoitus- ja maksujaksoa. Työnantajasuoritusten pidennetty maksujakso on kalenterivuoden neljännes. Ilmoitettavien verojen eräpäivät ovat tällöin (tammi-maaliskuu) 12.8.(huhti-kesäkuu) (heinä-syyskuu) ja (loka- joulukuu).

8 Liikevaihto < € Myös yrityksen, jonka liikevaihto on enintään euroa ja joka tilittää arvonlisäveron kerran vuodessa, on rekisteröitynä työnantajana  ilmoitettava ja tilitettävä työnantajamaksunsa neljännesvuosittain edellä mainittuina päivinä. Jos yritys ei hae pidennettyä maksujaksoa, yritys säilyy normaalissa kuukausi- menettelyssä.

9 Tehtävät 1 Ulla ja Anu omistavat kumpainenkin 30% Green Horses osakeyhtiöstä. Heidän lisäksi Ullan aviomies omistaa yrityksestä 21% ja Anun aviomies loput 19%. Ketkä heistä katsotaan yrittäjiksi? Milloin (pvm) Green Horses Oy:n on ilmoitettava loka-joulukuun työnantajasuorituksensa?

10 Tehtävä 2 Milloin tmi HeppaAnnen on tehtävä alv- tilitys, kun hänen toiminimensä liikevaihto on € vuodessa? Milloin HeppaAnnen tilikausi päättyy? Milloin (pvm) tmi HeppaAnnen on tehtävä heinä-syyskuun 2012 työnantaja- suorituksensa?

11 Yrittäjän velvollisuudet 1
Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut Työnantaja on velvollinen tekemään jokaiselle työntekijälle maksetusta palkasta ennakonpidätyksen voimassa olevan verokortin mukaisesti, sekä maksamaan lisäksi työnantajille kuuluvan sosiaaliturvamaksun. Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu Sotumaksu (=työnantajansairausvakuutusmaksu)  maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Maksu on v ,12 %.  Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16- vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

12 Verokortti Tarvitset verokortin, jos työskentelet Suomessa ja sinulla on suomalainen työnantaja. Verokortti on veroviranomaisen ohje työnantajaa varten, jotta tämä osaa toimittaa palkasta ennakonpidätyksen oikean suuruisena.   Jos korttia ei esitetä työnantajalle, tämä on yleensä velvollinen toimittamaan palkasta 60 % suuruisen ennakonpidätyksen.

13 Ennakonpidätys Yksityishenkilölle maksetusta palkasta tai työkorvauksesta tehtävän ennakonpidätyksen määrä selviää henkilön verokortista. Mikäli henkilö ei esitä verokorttia tai ennakkoperintä- rekisteriotetta, pidätys toimitetaan 60 prosentin suuruisena. Yrityksille, yhteisölle ja yhtymälle maksetusta työkorvauksesta tehdään 13 prosentin ennakonpidätys, jos yritys ei ole ennakkoperintärekisterissä. Jos kyse on toiminimenä tehdystä työstä, käytetään yrittäjän verokorttia, tai jos hän ei sitä esitä, pidätys toimitetaan 60 prosentin suuruisena. Ennakonpidätys lasketaan arvonlisäverottomasta työkorvauksesta

14 Yrittäjän velvollisuudet 2
Työnantajasuoritukset Työnantajasuoritusten maksaminen ja ilmoittaminen hoituu helpoiten Palkka.fi- palvelun kautta. Palkka.fi-palvelu on kotitalouksille ja muille pientyönantajille suunnattu maksuton palvelu, jonka avulla palkanmaksaja voi muun muassa laskea palkkojen ja sivukulujen määrät sekä tehdä vaadittavat ilmoitukset ja tulostaa muistiinpanojen tositteet. Palkka.fi-palvelun avulla voi myös maksaa työkorvauksen.

15 Palkanmaksu

16

17 Rajoitetusti verovelvollinen
Rajoitetusti verovelvollisia ovat ulkomailla asuvat ulkomaan kansalaiset. Jos ulkomaan kansalainen tulee Suomeen enintään 6 kuukaudeksi, hän pysyy edelleen rajoitetusti verovelvollisena. Rajoitetusti verovelvollisia ovat myös sellaiset ulkomaille muuttaneet Suomen kansalaiset, joiden muuttovuodesta on kulunut kolme kalenterivuotta tai jotka sitä ennen ovat osoittaneet, että heillä ei enää ole olennaisia siteitä Suomeen. (Kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan). Henkilö on Suomessa verovelvollinen vain Suomesta saamastaan tulosta. Rajoitetusti verovelvollisella palkan veroprosentti ei riipu tulojen suuruudesta, vaan on aina 35 % (15 % urheilijalla ja esiintyvällä taiteilijalla).

18 TyEL-maksu TyEL-maksu v. 2012 käytetään vuoden 2010 palkkasummaa
% palkoista - alle 1   € 23,3 % - 1   € - 29   € 23,3 % - yli 29   € Työntekijän osuus Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.  - työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat - työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet 5,15 % 6,5 % Kun palkkasumma on yli 1   €, maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyys-  ja työttömyyseläkkeet. Tilapäinen työnantaja Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 7 746 € / 6 kk. TYEL-ansion alaraja 54,08 € / kk

19 Tehtävä 4 Onko Nerjassa (Esp.) v alkaen asuva Suomen kansalainen, faadolaulaja Esko verovelvollinen Suomeen Espanjassa tekemästään työstä? Paljonko on hänen pidätysprosentti? Onko Nerjassa (Esp.) v alkaen asuva Suomen kansalainen, esteratsastajat Esko verovelvollinen Suomeen, Suomessa tekemästään työstä? Paljonko on hänen pidätysprosentti?

20 Yrittäjän velvollisuudet 3
Työnantajan velvollisuutena on ottaa tapaturmavakuutus vakuutusyhtiöstä kaikille työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Jos työnantaja on teettänyt vuoden aikana yhteensä vain alle 12 työpäivää, hän on tapaturmavakuutusvelvollisuudesta vapautettu. Tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee työn vaarallisuuden ja toimialan mukaan. Tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee 0,3 - 8 %:n välillä. Tariffointi on vakuutusyhtiökohtaista

21

22 Yrittäjän velvollisuudet 4
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2012 on 0,8% alle euron palkkasummasta. Vuonna 2012 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,6% palkasta Vakuutusyhtiö laskuttaa molemmat työttömyysvakuutusmaksut työnantajalta ja tilittää ne edelleen Työttömyysvakuutusrahastolle. Työttömyysvakuutusmaksu koskee v. työntekijöitä

23 YEL-maksu YEL-maksu - alle 53-vuotiaat 22,5 % - 53 vuotta täyttäneet
23,85 % Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 25%:n alennus 48 kuukauden ajan. 16,875 % 17,8875 % YEL-työtulon alaraja 7 105,84 €/v YEL-työtulon yläraja ,00  €/v YEL-työtulon vähimmäismäärä osa-aikaeläkkeen saamiseksi 14 211,69 €/v Yrittäjällä on mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään 8 520,00 €/v

24 Tehtävä 5 Anu ja Ulla ovat teettäneet ulkopuolisilla 16 vuotta muttei 17 vuotta täyttäneillä tallityöntekijöillä tallitöitä vuoden aikana yhteensä 10 päivää. Palkkasumma on ollut yhteensä 1850 € lomakorvauksineen. Paljonko Anun ja Ullan Green Horse Oy:n tulee maksaa työnantajan tapaturma- vakuutusmaksua? Paljonko Green Horse Oy maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksua samaisesta summasta?

25 YEL joustaa tarvittaessa
Voit halutessasi joustaa maksuissa maksamalla jonain vuonna suurempaa vakuutusmaksua ja siten parantaa kyseiseltä vuodelta karttuvaa eläkettäsi. Vastaavasti voit myös alentaa maksua, jolloin karttuva eläke pienenee. Jousto koskee yhtä vuotta kerrallaan. Se ei muuta vahvistettua työtuloa eikä siten vaikuta sairausvakuutuksen päivärahoihin.

26 Maksamaton YEL vähentää eläkettä
Maksamatta jäänyttä YEL-maksua voidaan periä yrittäjältä maksuunpanovuoden jälkeen viiden vuoden ajan. Jos maksu on maksamatta perintäajan päätyttyä, kyseisen vuoden YEL-työtuloa ja eläkekertymää alennetaan maksamattomien maksujen suhteessa

27 YEL on vähennyskelpoinen
YEL-maksut ovat yrittäjälle kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. Vähennyksen voi tehdä se, joka on maksut maksanut. Yrittäjä henkilökohtaisesta verotuksestaan Yritys tuloksestaan

28 YEL:n maksuposti Yrittäjä voi maksaa vuotuisen YEL-maksun 1–4, 6 tai
12 erässä. Puolet eräkuukausista pitää kuitenkin olla ennen elokuuta. YEL-maksun eräpäivä on kuukauden 20. (Ilmarinen)

29 MYEL-maksu MYEL-maksu
Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 24 893,37 €/v.    -alle 53-vuotiaat 11,025 % -53 vuotta täyttäneet 11,686 % Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä , ,22 €      39 118,22 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on - alle 53-vuotiaat 22,5 % - 53 vuotta täyttäneet 23,85 %

30 Tehtävä 6 Paljonko on MYEL:n piiriin kuuluvan Anun eläkevakuutusmaksu palkkatulostaan, joka oli € vuonna 2011? Paljonko on YEL:n piirin kuuluvan Ullan eläkevakuutusmaksu palkkatulostaan, joka oli v €?

31 Yrittäjän eräpäivät, esimerkki
1 7 12 15/16 20 30/31 Kk-palkat Sotupaperi Edell. kk:den ennakot Tuntipalkat YEL Sotu Kk-palkat, lisät Vakuutus-maksut Sopimuspalkka Työmies on palkkansa ansainnut, eli tuntityöläiset maksetaan yleensä jälkikäteen => työpäivät 1-15 => maksupäivä 1. Työpäivät 16-30/31 => maksupäivä 15. Sopimuspalkkaiset aina seuraavan kk 1. päivä Kuukausipalkkaiset 15 ja 30, jolloin 15. palkkaan tulevat edellisen kk:den lisät. Tai vain 15 pvä seuravaa kuuta.

32

33 Kirjanpito Kirjanpidon on oltava ajan tasalla.
Käteisellä rahalla tapahtuneiden maksujen kassakirjanpitoa on pidettävä päiväkohtaisesti vähintään viikoittain. Muilta osin kirjanpitoa on pidettävä kuukausikohtaisesti tai neljän viikon jaksoilta.  Kirjanpitolain mukaan kirjaukset on tehtävä valmiiksi viimeistään neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä, esimerkiksi tammikuun kirjanpidon on oltava valmis toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on tehtävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

34 Tarjous –Sopimus - Kauppa
Hyväksytystä tarjouksesta tulee sopimus Sopimuksella syntyy kauppa Kaupalla on hintansa, jolla mm. omistus- ja käyttöoikeus siirtyy myyjältä ostajalle Hintaan sisältyy yleensä arvonlisävero ja maksuehdot; € sis. alv 23% , 14 pv netto Sopimuksen tai ehtojen rikkomisesta seuraa sanktiot Viivästyskorko, kaupanpurku, hinnankorotus, sakko, haittalisä tms.

35 Kevennetyt laskumerkinnät
Kevennetyt laskumerkinnät ovat mahdollisia, jos laskun suuruus ei ylitä 250 euroa. laskun antamispäivä myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen luonne suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain Kevennetyt sisältövaatimukset koskevat myös sellaisia laskuja, jotka annetaan vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavassa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa. Näissä tapauksissa laskun loppusummalla ei ole merkitystä, se voi siis ylittää euroa (verollinen loppusumma).

36 Laskumerkinnät Laskumerkinnät
Arvonlisäverolaki sisältää luettelon pakollisista laskumerkinnöistä, jotka ovat: laskun antamispäivä laskun numero (juokseva tunniste) myyjän arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa ja yhteisökaupassa myyjän ja ostajan nimi ja osoite tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä veron peruste (= veroton hinta, johon alv lisätään) verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa ja hyvitykset ja alennukset (jos eivät yksikköhinnassa) verokanta suoritettavan veron määrä verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste

37 Tehtävä 7 Milloin Oy Green Horses voi käyttää laskumerkinnöissä nk. kevennettyjä laskumerkintöjä? Kuinka usein käteismyynti tulee kirjata kuukaudessa? Green Horse Oy:n tilikausi päättyy Milloin sen kirjanpitoon perustuvan tilinpäätöksen tulee olla viimeistään valmis?

38 Tehtävä 8 Jos perustaisit oman yrityksen, mikä tulisi olemaan sen tilikauden päättymispäivä? Miksi? Keneltä saat kirjanpitoon ja taloushallintoon apua, jos perustat oman yrityksen? Paljonko arvelet joutuvasi maksamaan yrityksesi kirjanpidon ja taloushallinnon lainmukaisesta kunnossapidosta yhdessä vuodessa? Perustele!


Lataa ppt "Yrittäjyys HeA11/12, RoA11/12 Lari-Pekka Ruotsi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google