Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Matkustusstrategia – miten tästä eteenpäin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Matkustusstrategia – miten tästä eteenpäin"— Esityksen transkriptio:

1 Matkustusstrategia – miten tästä eteenpäin
Matkahallinnon teemapäivä Neuvotteleva virkamies Joanna Autiovuori

2 Matkustusstrategia, tavoitteet
Ohjauksen terävöittäminen: virastojen huomio matkahallinnon kehittämistä tukeviin toimenpiteisiin sekä matkahallinnon organisointiin, viraston matkustuksen ohjaukseen ja toimintaprosessien kehittämistarpeisiin Konsernipalveluiden käyttäminen: keskitettyjen ratkaisujen käytön tukeminen ja valtion matkustuspalveluiden hankinnan toteutusperiaatteiden selkiyttäminen Kustannusten / matkustusmäärien alentaminen: valtion matkustusmäärien ja matkustuksesta aiheutuvien kustannusten alentaminen vuoden 2005 tasolle vuoteen 2011 mennessä

3 Matkustuskustannukset
Tavoitetaso vuonna 2011 4 % alle v tason 181,3 M € (ilman yliopistoja) Toteutuma vuonna 2011 183,1 M € 3,1 % alle v tason Päivärahat + 0,04 % Km-korvaukset - 21,88 % Matkustuspalvelut - 0,11 %

4 Htv- ja tuottavuuskysely
VK tehnyt ensimmäisten 7 hallinnonalan osalta v. 2011, loput keväällä 2012 Vertailu vuoden 2008 selvitykseen Matka- ja kululaskujen määrän muutos vaihtelee, kokonaismäärä kasvanut Prosessiin sidottu htv-määrä hieman vähentynyt Matkustusprosessin tuottavuus kasvanut 5 % Palvelukeskusten rooli pääosalla virastoja marginaalinen

5 Taloudellinen toimintaympäristö
Kehyspäätöksessä tiukka talouskuri jatkuu Toimintamenoihinkin kohdistuu paineita, toistaiseksi ei kuitenkaan ”juustohöylää” Henkilöstömäärä ei voi kasvaa Matkustusmenojen osuus toimintamenoista vain n. 2,6 %, merkittävämpää kuitenkin hallintoon ja matkustamiseen käytetty työaika ja sen kustannus

6 Hallitusohjelmasta Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma
ICT-strategia Keskushallintohanke Tulosohjauksen uudistaminen Työurien pidentäminen, ml työhyvinvointi Ympäristö- ja ilmastopolitiikka Lukuisat hallinnonalakohtaiset hankkeet ja toimenpiteet

7 Mitä strategian jälkeen?
Selvitys syksyllä 2012 V asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi Mahdollisista jatkotoimenpiteistä päättäminen

8 Matkahallinnon tavoitetila
Valtionhallinnossa on tehokas matkahallinto. Matkahallinnon tehtävänä on tukea ydintoimintaa ja mahdollistaa kokonaistaloudellinen, turvallinen ja ympäristövastuullinen matkustaminen. Matkahallinto on virastojohdon vastuulla oleva tuottavasti organisoitu palvelutoiminto. Virastojohdon vastuulla on huolehtia tuottavan ja tehokkaan matkahallinnon organisoinnista ja matkustamisen ohjauksesta virastossa. Valtionhallinnossa on käytössä ajanmukaiset ja yhtenäiset, keskitetysti kilpailutetut matkustus- ja tietojärjestelmäpalvelut. Matkustuspalveluiden ja muiden matkahallinnon ratkaisujen hankinnassa käytetään mahdollisimman laajasti valtiolle keskitetysti kilpailutettuja sopimuksia.

9 Matkahallinnon tavoitetila, jatkuu
Matkahallinto tarjoaa sujuvia ja läpinäkyviä palveluja käyttäjille. Lisäarvo perustuu kustannustehokkuuteen prosesseissa ja palvelujen hankinnassa, palvelun asiantuntemukseen sekä informaation tuottamiseen ja analysointiin päätöksentekoa varten. Valtiovarainministeriö vastaa valtion matkahallinnon yleisestä ohjauksesta, sääntelystä sekä konsernipalveluita tuottavien toimijoiden ohjauksesta. Matkahallinnon roolia ja tehtävää täsmennetään ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa niin, että toiminnolle nimetään operatiivinen vastuuhenkilö ja matkustuksen ohjauksen tueksi laaditaan matkustusohje. Toiminto huolehtii käytännön ohjauksesta ja järjestää viraston tarvitsemat matkustuspalvelut konsernipalveluita käyttäen.


Lataa ppt "Matkustusstrategia – miten tästä eteenpäin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google