Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013"— Esityksen transkriptio:

1 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013
Henna Antila Opetus- ja kulttuuriministeriö Sadonkorjuuseminaari, Kuopio

2 Yhteiskuntatakuun taustoja
perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. työtöntä alle 30-vuotiasta, joista :lla ammatillisesti suuntautunut tutkinto. Noin alle 30-vuotiasta työn ja koulutuksen ulkopuolella. Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

3 Yhteiskuntatakuu 2013 -määritelmä
Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

4 Yhteiskuntatakuu - ”Suomen malli”
Nuorten yhteiskuntatakuu perustuu - viranomaisten - elinkeinoelämän ja - järjestöjen yhteistyöhön, jossa nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita ja oman tulevaisuuden tekijöitä. Tarvitaan ennakkoluulottomia toimintatapamuutoksia ja yhteisvastuuta. PPPP: PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE-PARTNERSHIP eli julkinen-yksityinen-kansalaisyhteiskunta-kumppanuus Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

5 ”Nuorten ääni” -verkkokysely
Eräitä havaintoja kyselyistä (6 350 nuorta) Ammatin ja koulutuksen valinnassa nuoret toivovat lisää tukea työnantajilta, TE-toimistojen koulutus-neuvonnasta ja ammatinvalinnan-ohjauksesta sekä työpajoista. Työkokemuksen hankinnassa oltiin yleisesti valmiita panostamaan työnhakuun. Myös palkkatuettu työ koettiin hyväksi vaihtoehdoksi. Keskeisimpiä työhön tai harjoitteluun menoon esteitä olivat paikkojen puute tai se, ettei niitä ole saatu. Pelkän peruskoulun varassa olevista nuorista joka viides kokee myös terveydentilaansa liittyvän esteitä. Oppisopimus ja työssä oppiminen näyttäisivät olevan suosituimmat väylät ammattitaidon hankkimiseen työttömien kohdalla. Joka toinen olisi ollut valmis kouluttautumaan tätä reittiä. Työttömistä 35 % koki esteitä koulutuksen aloittamiselle. Keskeisin syy oli opintorahan riittävyys ja haluttomuus ottaa opintolainaa. Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

6 Nuorisotakuun painopisteet ja rahoitus
Valmistelutyöryhmän analyysin perusteella kehysriihessä maaliskuussa 2012 lisätty: Hallitusohjelmassa linjattu (60 M€/vuosi): 1. Koulutus-takuu (24 M€/vuosi) 2. Työllisyys-takuu (28 M€/vuosi) 3. Etsivä nuorisotyö ja työpaja-toiminta (8 M€/vuosi) 4. Nuorten aikuisten osaamis-ohjelma (27-52 M€/ vuosi, voimassa ) Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

7 Koulutustakuu: tilanne nyt
Perusasteen päättävät n Jatkaa samana vuonna tutkintoon johtavassa koulutuksessa n Ei jatka samana vuonna tutkintoon johtavassa koulutuksessa n Kouluttamattomille nuorille suunnattujen opiskelupaikkojen lisäys, ammatillisen peruskoulutuksen oppilaaksi ottamisen kriteereiden uusiminen (etusija) ja koulutuspaikkojen uudelleen kohdentaminen Tavoite: KAIKILLE PERUSASTEEN PÄÄTTÄVILLE KOULUTUSPAIKKA Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

8 Koulutustakuu 2013 alkaen Koulutustakuu toteutetaan osana yhteiskuntatakuuta vuoden 2013 alusta lähtien niin, että 2013 alkaen jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppi-sopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Ammatillista koulutusta lisätään niillä alueilla, joilla sitä nuorisoikä-luokkaan nähden on muita vähemmän. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen kriteereitä muutetaan siten, että perusasteen päättäneet, vailla toisen asteen tutkintoa olevat voidaan valita ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. Tutkinnon osaan tähtäävän oppisopimuksen hinnan määräytymisperustetta muutetaan. Korotetaan työnantajille maksettavaa koulutuskorvausta 800 euroon kuukaudessa (aiemmin €). Tuetaan maahanmuuttajanuorten opiskeluvalmiuksien ja kielitaidon parantamista lisäämällä tähän suunnattua koulutusta kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa. TÄHÄN YHDISTETTY KAKSI SLIDEA, VOISI ELÄVÖITTÄÄ Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

9 Työllisyystakuu: Tuetaan nuoren siirtymistä työelämään
vakinaistetaan Sanssi-kortti eli nuorten palkkatuki Alennetaan työnantajien kynnystä palkata työkokemusta vailla olevia vastavalmistuneita nuoria. Edistetään nuorten työmarkkinoille sijoittumista työhönvalmennuk-sella, joka tukee sekä nuorta että työnantajaa. Tutkinnon suorittaneen, vastavalmistuneen nuoren työllistymiskynnystä ei alenneta työharjoitteluilla, vaan palkkatuella. Työharjoittelun tulee olla vahvasti urasuunnittelua tukevaa. Tuetaan ja kehitetään uusia yrittämisen ja yrittäjyyden edistämisen muotoja koulutuksen, neuvonnan ja starttirahan avulla Tuetaan nuoren yrittäjyyttä palkkatyön vaihtoehtona Lisäresursseista osa kohdennetaan korkeasti koulutettujen palveluihin, maahanmuuttajien, osa-työkykyisten palveluihin sekä verkko- ja puhelin-palveluihin. Vahvistetaan ammatinvalinta- ja uraohjausta Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

10 Yhteiskuntatakuu: Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan. Työpajatoimintaa laajennetaan, laatua ja toimintatapoja kehitetään. Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

11 Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan.
Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

12 Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Kaudella yhteensä n aloittajaa Vuosittain n aloittajaa Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutusjärjestelmän tehostamisesta vapautuvat paikat Vuosittain n aloittajaa Oppilaitos-muotoisessa ammatti- ja erikoisammatti-tutkintoon valmistavassa koulutuksessa Vuosittain n aloittajaa Oppisopimus-muotoisessa ammatti- ja erikoisammatti-tutkintoon valmistavassa koulutuksessa vuotiaat vailla perusasteen jälkeistä koulutusta n OTSIKON ASETTELY Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

13 Miten tästä eteenpäin? Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmä jatkaa työtään koko hallituskauden ja paneutuu jatkossa toimin-tatapoihin, yhteistyöhön, hyviin käytäntöihin Hyvien käytäntöjen käsikirja syksyllä 2012  päivitetään koko ajan Paikalliset nuorten työllisyyttä edistävät käytännöt Kansainväliset esimerkit hyvistä käytännöistä Hallitus toteuttaa NYT Roadshow -kiertueen viiden ministerin voimin Tuetaan alueiden valmistautumista takuun voimaantuloon 2013 Kampanjamateriaalia paikallisiin tilaisuuksiin ja verkkoon, mm. video, jolla levitetään tietoa ja jota voidaan hyödyntää nuorisotalolta kunnanvaltuuston kokouksiin Kuntia rohkaistaan perustamaan omat Nuorisotakuu-työryhmät Mukaan alueen toimijat: työnantajat, järjestöt, oppilaitokset, nuorisotoimi, TE-hallinto, oppilaitokset, yrittäjät… oman alueen tilanne ja tarpeet  toimintaohjelma  TAVOITE: meidän kunnasta nuorten yhteiskuntatakuun malli! Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

14 Kiitos!


Lataa ppt "Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google