Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työurasopimus 2012 22.3.2012. Työurasopimus – miksi?  Työmarkkinajärjestöt sitoutuivat vuonna 2009 ja uudestaan hallitusohjelmassa pidentämään työuria.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työurasopimus 2012 22.3.2012. Työurasopimus – miksi?  Työmarkkinajärjestöt sitoutuivat vuonna 2009 ja uudestaan hallitusohjelmassa pidentämään työuria."— Esityksen transkriptio:

1 Työurasopimus 2012 22.3.2012

2 Työurasopimus – miksi?  Työmarkkinajärjestöt sitoutuivat vuonna 2009 ja uudestaan hallitusohjelmassa pidentämään työuria  Tämä sopimus osaltaan lunastaa tätä lupausta  Sopimus pidentää työuria keskimäärin yhdellä vuodella, mikä pienentää kestävyysvajetta runsaalla 2 miljardilla eurolla  Hyvinvointivaltion rahoitus turvataan  Pidetään työura-asiat kolmikannassa  Voidaan vastaisuudessakin itse päättää, mitä ja miten kehitetään 22.3.2012SAK ry2

3 Nuorten työllistäminen  Keskusjärjestöt etsivät uusia keinoja nuorten työelämään pääsyn helpottamiseksi 30.9.2012 mennessä  Liitot neuvottelevat toimialakohtaiset nuorten työllistämissopimukset 30.11.2012 mennessä  Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen alle 30-vuotiaille on varattava riittävät resurssit ja koulutustarjonta 22.3.2012SAK ry3

4 4 Työssä jatkamisen tukeminen Työterveyshuollon tehostaminen  Työeläkelaitokset tehokkaammin tukemaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisiä varhaisen tuen toimia  Pilottihanke hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi  Työterveyshuollolle kokonaisvastuu kuntoutuksen koordinoinnista  Terveydenhuoltohenkilöstön työterveyshuollon osaamista kehitetään 22.3.2012SAK ry

5 5 Työssä jatkamisen tukeminen Työterveyshuollon saatavuuden parantaminen  Työterveyshuollon saatavuutta pienillä työpaikoilla parannetaan  Tilaajavastuulakiin yritysten velvollisuus tarkistaa alihankintayritysten työterveyshuollon järjestäminen  Selvitetään mahdollisuudet saada käyttöön työntekijän terveystietoja sisältävä seurantaväline Lisäksi  Työeläkelaitosten työhyvinvointipalveluille pelisäännöt 22.3.2012SAK ry

6 Työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin edistämiseksi  Työpaikoilla käyttöön raamisopimuksen mukaiset ikäohjelmat  Työpaikoilla varmistetaan ikäohjelmien soveltaminen yksilötasolla tekemällä yksilölliset työurasuunnitelmat  Liitot kartoittavat alakohtaisesti työhyvinvointitoiminnan nykytilan ja laativat tämän pohjalta yhteisen toimenpideohjelman 22.3.2012SAK ry6

7 Osatyökykyisten työllisyyden parantaminen  Selvitetään  osatyökyvyttömyyseläkettä ja työeläkekuntoutusta koskevan ikärajan nostaminen 63:sta 68 vuoteen  osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen myös kansaneläkkeessä  Masennuksen torjuntaa koskevan Masto-hankkeen ehdotusten toimeenpano varmistetaan 22.3.2012SAK ry7

8 8 Mitä sovittiin eläkejärjestelmästä? Toteutetaan nyt  Työeläkkeiden rahoitus turvataan korottamalla työeläkemaksuja sekä vuonna 2015 että 2016 molempina 0,4 prosenttiyksikköä.  Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee yhdellä vuodella 61 vuoteen  koskee vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneitä  voimaan 2015  Varhennettu vanhuuseläke poistuu  voimaan 2014 22.3.2012SAK ry

9 9 Mitä sovittiin eläkejärjestelmästä? Valmistellaan eläkeuudistus  Työmarkkinaosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan eläkepolitiikan ja työeläkejärjestelmän uudistuksista pitkällä aikavälillä  Eläkeuudistus voimaan viimeistään vuoden 2017 alussa  Tavoitteena taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä eläkejärjestelmä  Neuvottelujen kohteena  ikärajat  varhaiseläkejärjestelmät  työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika  perhe-eläke 22.3.2012SAK ry  palkansaajamaksun vähentäminen eläkepalkasta  eläkkeen karttumat ja niiden alkaminen  indeksit  eläkemaksut

10 22.3.2012SAK ry10 Sopimus turvaa maksujen nousua kestävällä uralla

11 11 Mikä muuttuu työttömyysturvassa? Parannukset (voimaan vuonna 2014)  Ansioturvalle pääsy helpottuu:  6 kuukauden työskentelyllä saa oikeuden ansiopäivärahaan  Aktiiviajan (koulutus, työllistämistoimet) päiväraha paranee ja sen ehdot selkiytyvät :  Muutosturvan ansio-osaa maksetaan jatkossa kaikille aktiivisille työttömille  Pitkän työhistorian (20 v) jälkeen irtisanottujen päiväraha paranee työttömyyden alussa:  100 pv korotettua ansio-osaa → 90 pv muutosturvan ansio-osaa Kokonaisuudistuksen yhteydessä toteutetaan myös mm. raamisopimuksessa sovittu lomakorvausten jaksotuksen poisto 22.3.2012SAK ry

12 12 Mikä muuttuu työttömyysturvassa? Rakenteelliset muutokset (voimaan vuonna 2014)  Yli kolmen vuoden työhistorialla ansiopäivärahan kesto on enimmillään 500 päivää, ellei kieltäydy aktiivitoimenpiteistä  Aktiivitoimenpiteistä kieltäytyvän päivärahan kesto on 400 päivää  Alle kolmen vuoden työhistorialla päivärahan kesto on enimmillään 400 päivää  Aktiivitoimista kieltäytyvän päivärahan kesto on 300 päivää  Lisäpäivien (ns. putki) ikäraja nousee yhdellä vuodella 1957 ja sitä myöhemmin syntyneillä  60 vuotta täyttäneellä on oikeus aktiivitoimenpiteisiin, jotka uusivat ansiopäivärahaoikeuden vanhalla päivärahan tasolla 22.3.2012SAK ry

13 Raamisopimuksen työttömyysturvaparannukset  Lomakorvauksen jaksotus poistuu vuonna 2013  Sovitellun päivärahan työaikaraja nousee 80 %:iin 2012 → useammat osa-aikatyöntekijät pääsevät päivärahan piiriin  Lyhennetylle työviikolle lomautetuille korvataan lomautuspäivät yksittäin, ilman sovittelua (väliaikaisen lain vakinaistaminen)  Valtio rahoittaa lomautusajan päivärahoja 2012–2013  Vuorotteluvapaan leikkaukset perutaan  Aloitetaan neuvottelut vuonna 2014 voimaan tulevasta kokonaisuudistuksesta – tavoitteena työttömyysjaksojen lyhennys ja työttömyysturvan yksinkertaistaminen 22.3.2012SAK ry13

14 22.3.2012SAK ry14 Työttömyysturvan keston sitominen työuran pituuteen ja aktiivisuuteen

15 Edeltävä palkka 100 pv korotettua ansio-osaa 90 pv muutosturvaa Perusturva 459 € 413 € 1 000 €/kk 167 € 240 € 1 500 €/kk 445 € 642 € 2 000 €/kk 725 € 1 044 € 2 500 €/kk 1 004 € 1 446 € 3 000 €/kk 1 284 € 1 849 € 4 000 €/kk 1 906 € 2 595 € 5 000 €/kk 2 576 € 3 299 € 22.3.2012SAK ry15 Pitkän työuran (20 v.) perusteella maksettavat korotukset kasvavat Työttömyyden alussa maksettavat korotukset yhteensä eri etuustasoilla Päivärahan taso työttömyyden alussa pitkän työuran jälkeen (Päiväraha 2000 euron kuukausipalkan perusteella) 100 pv korotettua ansio-osaa muuttuu 90 päiväksi muutosturvan ansio-osaa

16 22.3.2012SAK ry16 Lisäpäivien ikäraja nousee Aktiiviset työttömätPassiiviset työttömät Nyt (1955 ja 1956 syntyneet) 58 v 1 kk 1957 syntyneet*58 v 9 kk59 v 6 kk 1958 ja jälkeen59 v 1 kk59 v 6 kk  60 vuotta täyttäneillä työttömillä oikeus työvoimaviranomaisen järjestämään tukityöhön tai muuhun aktiivitoimeen työssäoloehdon täyttämiseksi  Työssäoloehdon täyttymisen jälkeen päiväraha määräytyy aiemman työsuhteen palkan perusteella  Ikääntyneille työnhakijoille tarvittaessa työkykyarvio *Vuonna 1957 syntyneille taataan ylimenokautena ansiosidonnainen työttömyysturva 600 päivältä.


Lataa ppt "Työurasopimus 2012 22.3.2012. Työurasopimus – miksi?  Työmarkkinajärjestöt sitoutuivat vuonna 2009 ja uudestaan hallitusohjelmassa pidentämään työuria."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google