Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ohjelmaperusteiset tuet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ohjelmaperusteiset tuet"— Esityksen transkriptio:

1 Ohjelmaperusteiset tuet
Ympäristötuki Ympäristön erityistuet Luonnonhaittakorvaus Etelä-Savon ELY-keskus; Ossi Tuuliainen

2 Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa
Päättyviä sitoumuksia voi jatkaa vuodella (2009 sitoutuneet), yli 65-v. voi jatkaa Tukikelvottomia aloja sitoumukseen vain yli 65-vuotiaalta ja tilusjärjestelyn kautta Ei uusia sitoumuksia v (talousarviossa ei valtuuksia) Sitoumukset voidaan jakaa (avioero, yhtymän tai yhtiön purkautuminen, perinnönjako tai SPV useammalle)

3 Ympäristötuki V. 2007 tehty sitoumus
v jatkettu 2 vuodella asti Voivat antaa 1 vuoden jatkositoumuksen V tehty sitoumus V jatkettu 1 vuodella V tehty sitoumus

4 Ympäristötuki Sitoumusta jatkettaessa tiettyjen lisätoimenpiteiden muutosmahdollisuudet; lomake 438 Lisätoimenpiteen vaihtaminen muuksi ja/tai luopuminen jos sitoumuksella on seuraavia lisätoimenpiteitä: viljelyn monipuolistaminen (vain AB -alue) tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käyttö lannan levitys kasvukaudella

5 Ympäristötuki Ravinnetaseet lisätoimenpide ja sitoumuksen jatko
- Lohkokokohtainen peltotase joka vuosi Sitoumusehtojen mukaan ”ravinnetaseen toimenpidesuunnitelma” on tehtävä toisen ja neljännen (myös 6.) sitoumusvuoden jälkeen V lisätoimenpiteen valinneen on tehtävä edellä mainittu suunnitelma mennessä ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet 7. sopimusvuonna

6 Ympäristötuki Tukikelvottomia aloja sitoumukseen vain yli 65-vuotiaalta ja tilusjärjestelyn kautta Ei uusia sitoumuksia v (talousarviossa ei valtuuksia) Sitoumukset voidaan jakaa (avioero, yhtymän tai yhtiön purkautuminen, perinnönjako tai SPV kahdelle)

7 Ympäristötuki ja LFA Edellytykset
Tukikelpoisuuden vaihto voidaan tehdä kesken sitoumuskauden Edellytykset Tukikelpoinen ala ilmoitettu edellisenä vuonna peruslohkona Tukikelpoisuus vaihdetaan pois koko peruslohkolta Vaihdettava vähimmäisala on 1 hehtaari Vaihdettavat peltoalat viljelijän omistuksessa ja ilmoitettu edellisen vuoden hakemuksella Haetaan lomakkeella 193 viim

8 Ympäristötuen erityistukisopimukset 1/3
V päättyviä erityistukisopimuksia n. 350 kpl - Sisältää v. -13 jatketut ja tänä vuonna päättyvät V keväällä päättyviä sopimuksia (5 v. ja 10 v.) jatketaan viljelijän hakemuksesta yhdellä vuodella - Myös yli 65 –vuotias voi jatkaa sopimusta - Syksyllä 2014 päättyviä ei jatketa Jatkosopimusta haetaan lomakkeella 217 >> ELY-keskus postittaa esitäytetyn lomakkeen + täyttöohjeen hakijalle Viljelijä sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja ja suunnitelman mukaisia toimenpiteitä sopimuksen voimassaolon päättymiseen Vuoden jatkosopimukseen ei voi lisätä uusia aloja (luomut pl.)

9 Ympäristötuen erityistukisopimukset 2/3
Sopimusten jatkaminen Lietelannan sijoittamisen tuki voidaan maksaa mennessä levitetystä lietteestä (syksyllä 2014 päättyvä sopimus) Sopimusten muutokset jatkamisen yhteydessä: Luomusopimuksen tilatyyppi voidaan muuttaa jatkettaessa kotieläintilasta kasvinviljelytilaksi ja päinvastoin ( ei uutta sopimusta). Luomusopimus voidaan korvata uudella sopimuksella, jos lisäalaa on yli 2 ha. Haku lomakkeilla 215K tai 215E. uusi 5 –vuotinen sopimus käytännössä 1 –vuotinen vuokrasopimukset tulee olla sopimuskauden pituisia Alkuperäisrotusopimuksille voidaan lisätä eläimiä jatkovuodeksi palauttamalla lomake 218E Maksatuksen haku lomake 218M tarvittaessa lomake 254 (jollei palautettu aiemmin).

10 Ympäristötuen erityistukisopimukset 3/3
Uudet erityistukisopimukset - Luomusopimukset - Alueet, joilla toteutettu ei-tuotannollinen investointi: kosteikon hoito ja perinnebiotooppien hoito (viljelijät ja yhdistykset) - Uudet ei-tuotannolliset investoinnit eivät ole haettavissa Luomusopimusalan lisääntyminen - v ja v sopimuksiin voi liittää enint. 50 % tai enint. 2 ha huomioiden aiemmat lisäalat, uusi 5-vuotinen sopimus jos enemmän - v voi tehdä uuden sopimuksen jos yli 2 ha lisäalaa

11

12 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 -2020
2015 Maaseudun kehittämisohjelma Ympäristötuki → Ympäristökorvaus Ympäristösitoumus ympäristösopimus Luonnonmukainen tuotanto Oma toimenpide 5 –vuotinen sitoumus Luonnonhaittakorvaus - 1 –vuotinen tuki

13 Tukikelpoisen pellon määrittely ohjelmaperusteisissa tuissa 2014-2020
Määrittely kesken Pääsääntöisesti alalle, joka tukikelpoista 2014 Vuoden 2004 jälkeen raivatuille pelloille ei tukea Nykyisellä ohjelmakaudella tukikelpoisena olleet, mutta jostain syystä tukikelvottomiksi siirtyneet viljellyt pellot pyritään saamaan tukikelpoisuuden piiriin Tukikelpoisuus tullee pysyväksi lohko-ominaisuudeksi


Lataa ppt "Ohjelmaperusteiset tuet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google