Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Datan vapauttaminen Avaruusstrategian julkistus 28.2. Tutkimusjohtaja Laura Höijer / YM & Yksikönpäällikkö Yrjö Sucksdorff / SYKE.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Datan vapauttaminen Avaruusstrategian julkistus 28.2. Tutkimusjohtaja Laura Höijer / YM & Yksikönpäällikkö Yrjö Sucksdorff / SYKE."— Esityksen transkriptio:

1 Datan vapauttaminen Avaruusstrategian julkistus 28.2. Tutkimusjohtaja Laura Höijer / YM & Yksikönpäällikkö Yrjö Sucksdorff / SYKE

2 Avoin data Useat kansalliset ja kansainväliset tutkimukset ja selvitykset ovat osoittaneet, että julkisen datan saattaminen avoimeksi: • Lisää innovaatioita ja luovuutta, tehostaa useita toimintoja • Luo uutta liiketoimintaa ja sitä kautta tuloja julkishallinnolle Ympäristöhallinto yksi ensimmäisistä, joka siirtyi avoimeen datapolitiikkaan (1.5.2008). Datapoliikkamme ‘free and open’: • Aineistot maksuttomia, myös kaupallinen käyttö sallittua • Datat täysin maksuttomasti käytössä verkkopalveluiden kautta • Sensitiiviset aineistot otettu pois avoimista aineistoista (esim. henkilötiedot, uhanalaisten lajien tarkat sijainnit, …) Vaikka päätös datan avaamisesta olisi tehty, tarvitaan vielä paljon kehitystyötä, jotta aineistoja pystytään käyttämään 2

3 Esimerkki: Maanpeite ja sen muutokset EU:lle tehtävä aineisto osana Copernicus (GMES) -ohjelmaa • Maanpeitekartta Suomen alueelta (pienin yhtenäinen alue 25 ha), tehty vuoden 2000 ja 2006 tilanne • Nyt käynnissä 2012 kartoitus • Maanpeitteen muutokset välillä 2000-2006 Kansalliseen käyttöön • Maanpeitekartta Suomen alueelta (25m*25m ruudut), valmiina 2000 ja 2006 • Nyt 2012 kartoitus käynnissä (osana EU:n Copernicus-ohjelmaa) • Maanpeitteen muutokset välillä 2000-2006, 2006-20012 tekeillä • Satelliittikuvamosaiikki (2000, 2006 ja 2012) Suomen alueelta • Maanpeitteen jakaumat laskettu – ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen toiminta- alueittain – kunnittain – valuma-alueittain – pohjavesialueittain Maanpeitetyyppien jakautuminen Suomessa vuonna 2006

4 Avointa dataa käytetään: Paikkatietietojen latausmäärät ympäristöhallinnosta Maanpeiteaineistot Kaikki paikkatietoaineistot • Koko Suomen kattavat latauspaketit • 2007 testivuosi • Operatiivinen ja maksuton latauspalvelu avattiin 1.5.2008 • 2007 – 2010 vuoden 2000 maanpeiteaineisto • 2011-2012 lisäksi vuoden 2006 maanpeiteaineisto • Vuonna 2009 tehdyn kyselyn mukaan maanpeitetietojen lataajista noin 1/3 meni tutkimukseen, 1/3 yritysten käyttöön ja loput koulutukseen, hallintotehtäviin ja yksityiseen käyttöön • Aineistoja lisätty niiden valmistuttua • Vuonna 2007 10 paikkatietoaineistoa avoimessa latauspalvelussa • Vuonna 2012 36 paikkatietoaineistoa avoimessa latauspalvelussa • Koko Suomen kattavien latauspakettien lisäksi alueellisia aineistojamme ladattu muista palveluista useita tuhansia (esimerkiksi ympäristöhallinnon ’Lapio’ –palvelu ja yliopistojen ’Paituli’ –palvelu)

5 Avoin data ja avaruusstrategia -Avaruusstrategia ja sen kärkihankkeet tukevat hyvin kansallisia avoimen datan toimia ja periaatepäätöksiä ja päinvastoin: avoin datapolitiikka tukee kärkihankkeiden toteutusta -Satelliittien mittaamista tiedoista laskemalla ja tulkitsemalla syntyy paikkatietoa, esim. maanpeitetiedot, lumitilanne, metsävaratietoja, vesien laatutietoa jne. -Strategian ja kärkihankkeiden sisältö täsmentyy strategian toteutussuunnitelmassa ja siihen liittyvissä hankkeissa/projekteissa 5

6 Strategian kärkihanke: Palveluiden kilpailukykyä vahvistetaan avoimen paikkatiedon avulla Vastaa avoimen datan haasteisiin, esimerkiksi: -”Uusien kaukokartoitussatelliittien tuottama aineisto”  enemmän tietoa mm. ympäristöstä ja luonnonvaroista -”Uusia laskenta- ja käsittelymenetelmiä, suurten datamassojen jalostaminen”  datasta käyttökelpoista jalostettua informaatiota ja informaation käyttöön/jakeluun liittyviä palveluita -”Integroidut sovellukset”  yhdistämällä aineistoja ja tuloksia eri lähteistä saadaan parempia tuloksia tehokkaasti, avaa mahdollisesti uusia markkinoita -”FinnRef-verkko”  tarkka paikannus mahdollista kaikille tarvitsijoille -”Sisätilapaikannus sekä paikkaan perustuvat palvelut ”  erityisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia 6


Lataa ppt "Datan vapauttaminen Avaruusstrategian julkistus 28.2. Tutkimusjohtaja Laura Höijer / YM & Yksikönpäällikkö Yrjö Sucksdorff / SYKE."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google