Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uudet linjaukset ammatilliseen koulutukseen Elise Virnes

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uudet linjaukset ammatilliseen koulutukseen Elise Virnes"— Esityksen transkriptio:

1 Uudet linjaukset ammatilliseen koulutukseen 20.5.2014 Elise Virnes

2 Rakennepoliittiset lähtökohdat
Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat pitkään jatkuneesta kasvuvajeesta Rakennepoliittisen ohjelman tehtävänä korjata rahoitusvaje ja turvata tulevat etuudet ja palvelut Nuorten työllisyyttä ja työuran alkua sekä työurien katkoksia koskevat toimenpiteet keskiössä Kuntasektorilla tehtävät ratkaisut heijastuvat merkittävästi OKM:n hallinnonalan kokonaisuuteen

3 Toimenpiteitä Muutetaan esiopetus velvoittavaksi
HE 2014, lainsäädäntö tulee voimaan Toteutetaan nuorisotakuu Toteutetaan joustavoittamalla ammatillisen koulutuksen opintopolkuja, tutkintojärjestelmää, rahoitus- ja säätelyjärjestelmää, opiskelijavalintoja sekä työpajatoimintaa kehittämällä Oppivelvollisuusiän nostaminen Kriittisen nivelvaiheen koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi, keskeyttämisen vähentämiseksi ja nuorten työurien pidentämiseksi oppivelvollisuusikä nostetaan 17 vuoteen Uudistus koskee koko ikäluokkaa ja valmistellaan siten, että sillä tavoitetaan erityisesti nuoret, jotka eivät pääse koulutukseen perusopetuksen jälkeen Toteutetaan perustuslain reunaehtojen sisällä HE 2014 ja lainsäädäntö tulee voimaan

4 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus
Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman ja päätösten mukaisesti toteutetaan toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistaminen Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla tavalla Uudistuksessa koulutuksen järjestäjäverkko tiivistyy olennaisesti Tavoitteena on vahvoihin toisen asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko Järjestäjäverkkoa koskeva uudistus tulee voimaan

5 Keskeiset asiaan liittyvät valmistelut
Ammatillista perus- ja lisäkoulutusta koskeva säätely- ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen, HE syksyllä 2014 ja uusia säännöksiä sovelletaan vuoden 2017 rahoitukseen Lukiokoulutuksen rahoitus uudistetaan siten, että rahoitus turvaa ikäluokkien pienentyessä lukiokoulutuksen alueellisen saavutettavuuden, tukee lukioverkon kehittämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta sekä kannustaa koulutuksen läpäisyyn. HE annetaan vuonna 2014 ja uusia säännöksiä sovelletaan vuoden rahoitukseen Vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistuksen tavoitteena luoda laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi riittävän suuret vapaan sivistystyön oppilaitokset, työryhmän määräaika

6 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus valmistelu ja lausuntokierros esityksestä keväällä 2014, syksyllä 2014 annetaan HE eduskunnalle lain vahvistusprosessi viimeistään vuoden 2014 lopussa uudet lait voimaan koulutuksen järjestämislupien haku OKM:stä syksyllä 2014, päätökset niistä voidaan tehdä, kun laki on vahvistettu (vuoden alussa 2015) Opetushallitus asettanut opetussuunnitelmaprojektin vuoden 2014 alussa > koulutuksen perusteiden rakenne noudattaa tutkintojen perusteiden vastaavaa: a) valmistavan koulutuksen perusteet ja b) muut määräykset (jotka koskevat Valmaa) VALMA keväällä 2015 yhteisessä haussa

7

8 Uudet opiskelijaksi ottamisen perusteet
Ammatillisen peruskoulutuksen uudistetut opiskelijaksi ottamisen perusteet  otettiin käyttöön syksyn 2013 yhteishaussa yhdessä uudistettujen sähköisten hakupalvelujen kanssa. Opiskelijavalinnan uudistuksilla perusopetuksen päättäneet sekä vailla toisen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat voidaan valita ensin toisen asteen opiskelijavalinnoissa. Jo tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan oppilaitoksiin. Keväällä 2014 yhteishaussa hakijaa, joka on vähemmän kuin viime vuonna. Syksyllä 2014 alkavassa koulutuksessa on tarjolla kaikkiaan n opiskelijapaikkaa.

9 Uudet opiskelijaksi ottamisen perusteet
Opiskelijapaikoista paikkaa on ammatillisessa koulutuksessa. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen haki nuorta. Lukion käyneille ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikoista on varattu 6700 paikkaa. Lukion käyneitä hakijoita ammatilliseen koulutukseen on 7900 (viime keväänä ). Lukiopaikkoja on tarjolla koko maassa ja lukioon pyrkii nuorta. Yhteisvalintatulosten ja opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen oppilaitokset voivat järjestää vapaiksi jääneille paikoille omia lisähakujaan. Lisähakujen tarjonta löytyy Opintopolku.fi - palvelussa

10 Nuorisotakuun vuoden 2014 alusta käynnistyvät kehittämistoimet oppisopimuskoulutuksessa

11 Lisäpanostukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen laajentamiseen
Päätös kehysriihessä Tuetaan nuorten työssä oppimista laajentamalla oppisopimuskoulutusta ja kehittämällä oppisopimuskoulutuksen rinnalla nuorille suunnattua joustavampaa koulutusta ja työtä yhdistävää mallia Kohderyhmä alle 25-vuotiaat, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat Toteutus vuodesta 2014 lukien kehittämishankkeena ja myöhemmin pysyvästi

12 Lisäpanostukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen laajentamiseen (milj.euroa)
Vuosi 2014 2015 2016 2017 Oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksot 5 Tutkinnon osien suorittamisen edistäminen 2,3 Oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistelmät 4,9 Työpaikkaohjaajien koulutus 2,5 Oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien yhdistelmien kehittäminen 8,0

13 Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
Ei-työsopimussuhteinen Tavoitteena alentaa työnantajan ja opiskelijan kynnystä tehdä oppisopimus Kehitetään ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja, jotta sitä voi käyttää oppisopimuskoulutukseen valmistavana ennakkojaksona Toteutetaan opiskelijastatuksella 1000 opiskelijaa

14 Tutkinnon osien suorittamisen edistäminen
Koulutuksen järjestäjälle maksetaan ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osasta ammatillisen peruskoulutuksen koko tutkinnon yksikköhinta Tarkoituksena on, että koulutuksen järjestäjä huolehtii nykyistä kattavammin nuoren oppisopimusopiskelijan ohjauksesta ja tuesta Tavoitteena alentaa kynnystä tehdä oppisopimus 700 opiskelijaa

15 Oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien yhdistelmien kehittäminen
Tavoitteena madaltaa opiskelijoiden kynnystä siirtyä koulutusmuodosta toiseen Eri koulutusmuotojen käyttö opiskelijoiden, työelämän sekä alueen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti Opiskelijoiden siirtymisen oppisopimuskoulutukseen tulee vapauttaa vastaavasti koulutuksen järjestäjän oppilaitosmuotoisen koulutuksen opiskelijapaikkoja nuorisotakuun kohderyhmälle

16 Työpaikkaohjaajien koulutus
Tavoitteena kehittää työpaikkaohjaajien ja työyhteisöjen osaamista Työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus riittävää ja osuvaa ja tukee opiskelijan ja työyhteisön ammattiosaamisen ja –identiteetin kehittämistä Varmistetaan, että työpaikalla tapahtuva opiskelu vastaa tutkinnon tavoitteita ja opiskelijan osaaminen työelämän tarpeita Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointiosaamisen kehittäminen

17 Nuorisotakuun jatkotoimia
vahvistetaan nuorten henkilökohtaista ohjausta ja tukea panostetaan henkilökohtaisen kontaktin ja matalan kynnyksen palveluihin → alkavalla ESR-kaudella poikkihallinnollinen, nuorisotakuuta tukeva kokonaisuus (ns. Ohjaamo-malli valmistelussa) kehitetään tavoitteellisia palvelukokonaisuuksia ja palveluohjausta madalletaan hallinnonalojen, kuntien ja muiden toimijoiden välisiä raja- aitoja yksittäisten erillisten palvelujen tilalle moniammatillinen työtapa ja nuorelle palvelukokonaisuus parannetaan toimijoiden välistä tiedonkulkua yhteensopivat tietojärjestelmät, sähköinen tietojen yhteiskäyttö tietojen siirto ja vaihto saatava vähintään niin tiiviiksi kuin nykyinen tietosuoja sallii

18 Nuorisotakuun jatkotoimia
kehitetään tuettua oppisopimuskoulutusta ja ”opinnollistetaan” työpajat nuorisotakuun kohderyhmän koulutuspalveluihin lisää joustavuutta ja tukea polkuihin tehostetaan nuorille suunnattuja sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia nuoria tavoitetaan ja tuetaan tehostamalla nuorille kohdennettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palveluja Kelan ammatillisen kuntoutuksen pääsyn kriteerien lievennys v alusta lukien


Lataa ppt "Uudet linjaukset ammatilliseen koulutukseen Elise Virnes"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google