Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.helsinki.fi/yliopisto Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus kirkon työelämässä Seurakunta ja monimuotoinen työ 8.2.2012 Henrietta Grönlund 20.6.20141Teologinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.helsinki.fi/yliopisto Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus kirkon työelämässä Seurakunta ja monimuotoinen työ 8.2.2012 Henrietta Grönlund 20.6.20141Teologinen."— Esityksen transkriptio:

1 www.helsinki.fi/yliopisto Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus kirkon työelämässä Seurakunta ja monimuotoinen työ 8.2.2012 Henrietta Grönlund 20.6.20141Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi

2 www.helsinki.fi/yliopisto •Vuonna 2009 tehty kattava tutkimus: Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä (Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut ry) •Vuonna 2010 tehty kattava tutkimus: Yhdenvertaisuus kirkon työyhteisöissä (Kirkkohallitus)  Erilaisuuden ”päästäminen työyhteisöön”  Erilaisuuden hyväksyminen työyhteisössä •Vuonna 2010 mm. näiden pohjalta aloite teemasta kirkolliskokoukselle: Monimuotoisuuden edistäminen kirkon työyhteisöissä (monimuotoisuusjohtaminen, -koulutus, periaateohjelma) 20.6.20142Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Tausta

3 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistäjänä3 •Kysely seurakunnille, seurakuntayhtymille, kirkon järjestöille, hiippakuntien tuomiokapituleille, kirkkohallituksen yksiköille 2009 •Vastaajina johtajat / päälliköt / tiimit •299 vastaajaa = 42 % kyselyn saaneista •Voidaan pitää edustavana

4 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä4 Organisaatioiden osuus, joissa ollut (12 kk aikana - 2008/2009) heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä palvelussuhteessa, työharjoittelussa, työkokeilussa tai työhön valmennuksessa, %. On ollutEi ole ollutYht. Keskiarvo (n=299)5941100 Seurakunta (n=218)6634100 Järjestö (n=19)5347100 Hallinnon yksikkö (n=43)4060100 Pieni (n=62)4456100 Keskikokoinen (n=138)6436100 Suuri (n=68)7228100

5 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistäjänä5 Organisaatioiden osuus, joissa ollut (12 kk aikana) heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä (eri tavoin työssä yhteensä) %. On ollutEi ole ollutYht. Pitkäaikaistyöttömiä3565100 Fyysisesti vajaakuntoisia tai vammaisia 1585100 Psyykkisesti vajaakuntoisia, mielenterveyskuntoutujia 1486100 Ammattikouluttamattomia nuoria 2179100 Kehitysvammaisia henkilöitä 1189100 Maahanmuuttajia1090100 Ikääntyneitä (yli 55- vuotiaat) 1585100

6 www.helsinki.fi/yliopisto Organisaatioiden osuudet (%), joissa ollut eri tehtävissä henkilöitä mainituista ryhmistä Seuraavissa työtehtävissä on toiminut Lapsi- ja nuorisot. Diako- nia Muu hengell. Toimisto- työ, hallinto Keittiö, siivous Kiinteistö-, huoltotyö Fyysisesti vajaakuntoisia tai vammaisia 322345 Psyykkisesti vajaakuntoisia, mielenterveyskunt. 121438 Pitkäaikaistyöttömiä52<17523 Ammattikouluttamatto mia nuoria 9111111 Kehitysvammaisia110<136 Maahanmuuttajia111134 Ikääntyneitä333437

7 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistäjänä7 •Yli puolet siis ottanut työhön jostain ryhmästä jollakin tavalla •Pitkäaikaistyöttömiä ollut työssä eniten •Toimineet erityisesti kiinteistö- ja huoltotöissä •Maahanmuuttajia ja kehitysvammaisia vähiten •Erityisesti suuret seurakunnat /seurakuntayhtymät (yli 50 työntekijän organisaatiot) ottaneet työhön •Niistä yli puolet ottanut työhön pitkäaikaistyöttömiä •Kokemukset heikossa asemassa olevien työhön ottamisesta valtaosin hyvin myönteisiä

8 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistäjänä8 ” Meillä on hyviä kokemuksia henkilöiden työmotivaatiosta ja työllistymisestä. He tarvitsevat jonkin verran enemmän tukea ja työjärjestelyissä tulee ottaa jaksaminen yms. huomioon.“ ”Positiivisia ja rohkaisevia kokemuksia. Mikäli sopivia henkilöitä on tarjolla jatkossa, kokemukset rohkaisevat meitä ottamaan heitä työhön jatkossa.“ ”Kokemukset ovat olleet hyviä. Seurakuntalaiset ovat ottaneet maahanmuuttajan hyvin vastaan ja olemme voineet tarjota seurakuntalaiselle sellaisia palveluja, joita emme olisi muuten pystyneet tarjoamaan. Maahanmuuttajan kielitaito on parantunut ja hän on kiinnittynyt seurakuntamme toimintoihin.”

9 www.helsinki.fi/yliopisto Jos työnhakijat ovat pätevyydeltään, työtehtävään sopivuudeltaan ja mahdollisilta muilta ominaisuuksiltaan tasaveroisia, kenet seuraavista työnhakijoista rekrytoisitte todennäköisimmin? % KaJärjestysnumeroYht. 1.2.3.4.5.6. Pitkäaikaistyötön (n=238)2.46312526945100 Maahanmuuttaja (n=240)2.891825271686100 Ammattitaidoton nuori (n=240)3.04172721131210100 Fyysisesti vajaakuntoinen tai vammainen henkilö (n=230) 3.0620 2219127100 Kehitysvammainen henkilö (n=233) 3.51121722191614100 Psyykkisesti vajaakuntoinen (n=231) 4.164922192521100

10 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistäjänä10 Mielikuva /kokemus työntekijän vaikutuksesta julkisuuskuvaan? MyönteinenEi merkit.Kielt.Yht. Fyysisesti vajaakuntoiset tai vammaiset (n=214) 76222100 Psyykkisesti vajaakuntoiset (n=226)59329100 Pitkäaikaistyöttömät (n=245)69292100 Ammattitaidottomat nuoret (n=252)62334100 Kehitysvammaiset henkilöt (n=256)76213100 Maahanmuuttajat (n=258)68302100 Ikääntyneet (n=260)59410100

11 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistäjänä11 Mikä estää työhön ottamista? •”Ei ole ollut tarvetta rekrytoida” •Tuettu työllistäminen koetaan vaikeaksi, byrokraattiseksi •Perehdytys ja tuki koetaan liian kuormittavaksi ja aikaa vieväksi •Työyhteisöjen kiire ja kuormitus, individualistinen työkulttuuri

12 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistäjänä12 Kirkon työ on aina lähes yksintehtävää. Palavereja on, mutta työt tehdään yksin. Työmme on myös tärkeää seurakuntalaisiin päin eikä työyhteisö voi työllistää itseään toisillaan” ”Yleensä tällaisilla henkilöillä ei ole valmiuksia organisaatiomme vaativiin asiantuntijatehtäviin.“ ”Olemme liian pieni organisaatio, joka ei voi taata tuettaville riittävän turvallista työpaikkaa.“ Ei kannata palkata ammattitaidotonta työvoimaa vain siksi, että saisi tukia ja se olisi halvempaa. Työstään heikosti suoriutuva työntekijä syö toisten työntekijöiden resursseja, jolloin lopputulos on huono.”

13 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistäjänä13 Asenteet

14 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistäjänä14 Asenteet

15 www.helsinki.fi/yliopisto Kirkko heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistäjänä15 Asenteet

16 www.helsinki.fi/yliopisto 16 Mihin tulokset haastavat? •Halua kirkon arvomaailman mukaiseen työelämään on •Koetaan työllistämisvastuuta, nähdään monimuotoisuus rikkautena •Johtajat ”puun ja kuoren välissä“ •Kova työkulttuuri, kiire, paineet vs. kirkon arvot ja tahto •Tarvitaan tukea työllistämiseen: julkiset työvoimapalvelut •Tarvitaan kirkon työelämän ravistelua ja käsittelyä •Kirkon sisäistä kannustusta, esimerkkejä, ohjeita •Eettisempää työelämää kirkkoon •Kirkko näyttämään esimerkkiä kohtuullisesta, ihmisarvoisesta työelämästä

17 www.helsinki.fi/yliopisto 1. Kysely yhdenvertaisuuden toteutumisesta seurakunnissa 2010 •50 seurakuntaa (edustava otanta) •Kaikille työntekijöille sekä johtaville luottamushenkilöille. •Vastausprosentti 56 •Vastaajien omat kokemukset sekä näkemykset yhdenvertaisuudesta omassa seurakunnassaan 2. Haastattelut asiantuntijoille (14), joille tietoa yhdenvertaisuus- ja työyhteisökysymyksistä kasautuu • hiippakuntien tuomiokapitulien, kirkon ammattijärjestöjen, KIT:n, työsuojelupiirien, sekä syrjintävaarassa olevien ryhmien edustajat 20.6.201417Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Yhdenvertaisuus kirkon työyhteisöissä

18 www.helsinki.fi/yliopisto • Eriarvoiseen asemaan joutumisen kysytyt muodot 1.Työhönotto 2.Uralla eteneminen, tehtävien määräytyminen, palkkaus, edut 3.Häirintä tai vihamielinen ilmapiiri (esim. asenteelliset vitsit, nimittely, vihamieliset tai halventavat mielipiteet) •Omat kokemukset ja tieto muiden joutumisesta eriarvoiseen asemaan •Aikarajaus 2 vuotta, kohdissa 2 ja 3 vain oma työyhteisö •Kysytty spesifisti syrjintäkriteereihin liittyen 20.6.201418Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Mitä tutkittiin ja miten

19 www.helsinki.fi/yliopisto •Ikä •Sukupuoli •Etninen tai kansallinen alkuperä /kansalaisuus •Kieli •Uskontokunta •Herätysliiketausta •Uskonnollinen vakaumus tai mielipide •Muut mielipiteet (esim. poliittinen mielipide) •Terveydentila tai vammaisuus •Sukupuolinen tai seksuaalinen suuntautuminen •Luottamusmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna toimiminen •Siviilisääty •Perhetilanne /elämäntilanne •Perhetausta /sukutausta •Tiettyyn ammattiryhmään /henkilöstöryhmään kuuluminen •Työsuhteen laatu (esim. määräaikaisuus, osa-aikaisuus) 20.6.201419Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Syrjintäkriteerit

20 www.helsinki.fi/yliopisto •Ikä •Sukupuoli •Etninen tai kansallinen alkuperä /kansalaisuus •Kieli •Uskontokunta •Herätysliiketausta •Uskonnollinen vakaumus tai mielipide •Muut mielipiteet (esim. poliittinen mielipide) •Terveydentila tai vammaisuus •Sukupuolinen tai seksuaalinen suuntautuminen •Luottamusmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna toimiminen •Siviilisääty •Perhetilanne /elämäntilanne •Perhetausta /sukutausta •Tiettyyn ammattiryhmään /henkilöstöryhmään kuuluminen •Työsuhteen laatu (esim. määräaikaisuus, osa-aikaisuus) 20.6.201420Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Syrjintäkriteerit

21 www.helsinki.fi/yliopisto •Ikä •Sukupuoli •Etninen tai kansallinen alkuperä /kansalaisuus •Kieli •Uskontokunta •Herätysliiketausta •Uskonnollinen vakaumus tai mielipide •Muut mielipiteet (esim. poliittinen mielipide) •Terveydentila tai vammaisuus •Sukupuolinen tai seksuaalinen suuntautuminen •Luottamusmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna toimiminen •Siviilisääty •Perhetilanne /elämäntilanne •Perhetausta /sukutausta •Tiettyyn ammattiryhmään /henkilöstöryhmään kuuluminen •Työsuhteen laatu (esim. määräaikaisuus, osa-aikaisuus) 20.6.201421Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Syrjintäkriteerit

22 20.6.201422Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi % -osuus vastaajista, jotka kokeneet itse eriarvoista kohtelua / % -osuus vastaajista, jotka tietoisia muiden eriarv. kohtelusta Työhönotto Uralla eteneminen, työteht. määräytym. palkkaus, edut Häirintä, vihamielinen asenneilmapiiri Ikä5 / 94 / 45 / 6 Sukupuoli5 / 115 / 66 / 8 Terveydentila tai vammaisuus1 / 62 / 64 / 6 Etninen tai kansallinen alkuperä /kansalaisuus <1 / 3<1 / <1<1 / 3 Kieli1 / 21 / <11 / 2 Siviilisääty2 / 41 / 12 / 3 Perhetilanne /elämäntilanne4 / 51 / 34 / 5 Sukupuolinen tai seksuaalinen suuntautuminen <1 / 6<1 / 11 / 5 Perhetausta /sukutausta3 / 33 / 11 / 2 Tiettyyn henkilöstöryhmään kuuluminen-12 / 108 / 9 Työsuhteen laatu (määräaik / osa- aikaisuus) -6 / 83 / - Luottamusmiehenä / työsuojeluvaltuutettuna toimiminen 1 / 1 2 / 2 Uskontokunta1 / 8<1 / 1<1 / 2 Herätysliiketausta2 / 82 / 33 / 6 Uskonnollinen vakaumus tai mielipide3 / 114 / 45 / 9 Muut mielipiteet1 / 33 / 33 / 5

23 20.6.201423Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi % -osuus vastaajista, jotka kokeneet itse eriarvoista kohtelua / % -osuus vastaajista, jotka tietoisia muiden eriarv. kohtelusta Työhönotto Uralla eteneminen, työteht. määräytym. palkkaus, edut Häirintä, vihamielinen asenneilmapiiri Ikä5 / 94 / 45 / 6 Sukupuoli5 / 115 / 66 / 8 Terveydentila tai vammaisuus1 / 62 / 64 / 6 Etninen tai kansallinen alkuperä /kansalaisuus <1 / 3<1 / <1<1 / 3 Kieli1 / 21 / <11 / 2 Siviilisääty2 / 41 / 12 / 3 Perhetilanne /elämäntilanne4 / 51 / 34 / 5 Sukupuolinen tai seksuaalinen suuntautuminen <1 / 6<1 / 11 / 5 Perhetausta /sukutausta3 / 33 / 11 / 2 Tiettyyn henkilöstöryhmään kuuluminen-12 / 108 / 9 Työsuhteen laatu (määräaik / osa-aikaisuus)-6 / 83 / - Luottamusmiehenä / työsuojeluvaltuutettuna toimiminen 1 / 1 2 / 2 Uskontokunta1 / 8<1 / 1<1 / 2 Herätysliiketausta2 / 82 / 33 / 6 Uskonnollinen vakaumus tai mielipide3 / 114 / 45 / 9 Muut mielipiteet1 / 33 / 33 / 5

24 20.6.201424Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi % -osuus vastaajista, jotka kokeneet itse eriarvoista kohtelua / % -osuus vastaajista, jotka tietoisia muiden eriarv. kohtelusta Työhönotto Uralla eteneminen, työteht. määräytym. palkkaus, edut Häirintä, vihamielinen asenneilmapiiri Ikä5 / 94 / 45 / 6 Sukupuoli5 / 115 / 66 / 8 Terveydentila tai vammaisuus1 / 62 / 64 / 6 Etninen tai kansallinen alkuperä /kansalaisuus <1 / 3<1 / <1<1 / 3 Kieli1 / 21 / <11 / 2 Siviilisääty2 / 41 / 12 / 3 Perhetilanne /elämäntilanne4 / 51 / 34 / 5 Sukupuolinen tai seksuaalinen suuntautuminen <1 / 6<1 / 11 / 5 Perhetausta /sukutausta3 / 33 / 11 / 2 Tiettyyn henkilöstöryhmään kuuluminen-12 / 108 / 9 Työsuhteen laatu (määräaik / osa-aikaisuus)-6 / 83 / - Luottamusmiehenä / työsuojeluvaltuutettuna toimiminen 1 / 1 2 / 2 Uskontokunta1 / 8<1 / 1<1 / 2 Herätysliiketausta2 / 82 / 33 / 6 Uskonnollinen vakaumus tai mielipide3 / 114 / 45 / 9 Muut mielipiteet1 / 33 / 33 / 5

25 www.helsinki.fi/yliopisto • 39 prosenttia oli itse kokenut joutuneensa eriarvoiseen asemaan työhönottotilanteessa tai nykyisessä työyhteisössään (työuralla eteneminen, palkkaus, edut, häirintä, vihamielinen ilmapiiri) kuluneiden kahden vuoden aikana johonkin syrjintäkriteeriin liittyen •10 prosenttia oli salannut jotakin itseensä liittyvää asiaa häirinnän tai eriarvoisen kohtelun pelon vuoksi •51 prosenttia oli tietoinen jonkun muun joutumisesta eriarvoiseen asemaan •Suuri osa vastauksista ei kuvaa juridisesti määriteltyä syrjintää, mutta aitoja kokemuksia eriarvoisesta kohtelusta, jotka on syytä ottaa vakavasti • Kaikki asiantuntijahaastateltavat samaa mieltä siitä, että varsinaisen syrjinnän määrä on maltillinen 20.6.201425Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Eriarvoiseen asemaan joutuminen

26 www.helsinki.fi/yliopisto • ”Nuoria on usein asetettu etusijalle. N yli 55 v katsotaan työelämästä poistuvaksi tai muutoin pudonneeksi” •”Erityisesti nuoria naisia tuttavapiirissäni on syrjitty ”synnytysikäisinä” tai pienten lasten vanhempina.” •” Toisen sukupuolen edustajaa on pidetty sopivampana tehtävään vaikka on ollut selvästi epäpätevämpi. ” •”Seurakunnan työntekijältä odotetaan kuulumista työnantajayhteisön jäsenyyteen, vaikka hän ei olisikaan hengellisen työn tekijä.” •”Työyhteisössä on ikään kuin sisään kirjoitettu sääntö, että meille ei oteta etnisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä, eikä julkihomoja/lesboja, koska ei oikein tiedetä, miten heidän kanssa toimitaan” •”Herätysliikkeistä Vanhoillislestadiolaiset, SLEY, ja jotkut persoonat nk. viidennestä herätysliikkeestä herättävät päättäjien epäluuloja ja varautuneisuutta. --- ” 20.6.201426Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Kokemukset – työhönotto (13 %, 32 %)

27 www.helsinki.fi/yliopisto • ”Koulutuksiin ja erilaisille teemapäiville ovat saaneet joka vuosi osallistua muiden työalojen kaikki työntekijät yhdessä, omasta työstäni vain joka toinen vuosi, eikä silloinkaan kuin yksi henkilö” •”Informaation kulku sijaiselle on ollut osittain toisten työntekijöiden kertomusten varassa.” •”Ikä vaikuttaa työtehtävien määräytymiseen näköjään siten, että nuoret työntekijät painavat niska limassa töitään vanhempien työntekijöiden osatessa välttää työläitä vastuualueita.” •”Ns. "naistentyöt" ovat täysin aliarvostettuja ja vain välttämättömiä pahoja, joten niiden palkkaus on erittäin heikko verrattuna vähemmän vaativiin ”miestentöihin”.” •”Työkyvyn heikkenemisestä johtuva syrjintä: ohjataan sairauslomalle eikä suositella osa-aikaisuutta tai toimenkuvan muuttamiseen ei olla halukkaita. Ohjataan mieluummin työkyvyttömyyseläkkeelle kuin mahdolliseen työkokeiluun” 20.6.201427Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Uralla eteneminen, työtehtävien määräytyminen, palkkaus edut (23 %, 25 %)

28 www.helsinki.fi/yliopisto •”Tämän toisen ammattiryhmän eräs työntekijä arvostelee usein kokouksissa omaa ammattiryhmääni – lisäksi olen kuullut yleisesti esim. koulutuksissa todettavan että oma ammattiryhmäni ei oikeasti tee mitään, vaan todellisen työn tekevät muut.” •”Aina silloin tällöinhän pappeja vähän parjataan - kuvitellaan että luulevat olevansa jotenkin parempia.” •”Tytöttelyä, homofobiaa, toisen uskonnollisen vakaumuksen arvostelua” •”Edelleen koen ilmastona olevan, että mies on aina enemmän pappi tai muu kirkon työntekijä kuin nainen”. •”Omia uskonnollisia, hieman tavallista liberaalimpia mielipiteitäni on poljettu useaan otteeseen.” 20.6.201428Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Häirintä, vihamielinen asenneilmapiiri (23 %, 29 %)

29 www.helsinki.fi/yliopisto • Yli puolet •kokee tuntevansa yhdenvertaisuuslain tuomat oikeudet ja velvollisuudet, •uskoo tietävänsä, miten toimia mahdollisessa syrjintätapauksessa, •luottaa esimiehensä kykyyn selvittää työyhteisön syrjintätapaukset ja kokee esimiehensä kohtelevan työntekijöitä tasapuolisesti. •Yli 60 % työntekijöistä kokee yhdenvertaisuuden toteutuvan työyhteisössään riittävän hyvin. •Osuus on sama kuin niiden, jotka eivät ole kokeneet häirintää, vihamielistä ilmapiiriä tai eriarvoista kohtelua minkään kriteerin perusteella (61 %). • Positiivinen erityiskohtelu suosituinta nais / mies –tasapainon saavuttamisessa • Työyhteisöön päässyttä tuetaan mieluummin kuin työhön pääsyä 20.6.201429Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Työyhteisöjen käytännöt

30 www.helsinki.fi/yliopisto • 22 % kokee, että esimiehensä ei kohtele työntekijöitä tasapuolisesti • 24 % ei luota esimiehensä kykyyn selvittää mahdolliset syrjintätapaukset • 24 % mielestä työyhteisön sisäinen tiedotus ei ole tasa-arvoista • 24 % ei tietäisi, miten toimia tai kehen olla yhteydessä mahdollisessa syrjintätilanteessa työyhteisössä • 40 % mielestä työyhteisössä ei ole selkeitä ohjeita syrjintätapausten varalle • 37 % työntekijöistä ja 43 % johtavista luottamushenkilöistä ei ole saanut ohjausta tai koulutusta yhdenvertaisuuskysymyksissä • Työntekijöistä 22 % ja johtavista luottamushenkilöistä 20 % kokee ettei tunne yhdenvertaisuuslain tuomia oikeuksia ja velvollisuuksia • 37 % kirkkoherroista, yhtymien johtajista ja johtavista luottamushenkilöistä kokee tarvetta yhdenvertaisuuteen liittyvälle koulutukselle 20.6.201430Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Työyhteisöjen käytännöt

31 www.helsinki.fi/yliopisto • Tiedon puute yhdenvertaisuudesta, vähemmistöistä, erilaisuuden kohtaamisesta •Ennakkoluulot, pelot (vähemmistöryhmät) • Mutta yleisemminkin erilaisuuden pelko, erilaisuuden ulkoistaminen ja kuvitellun yhdenmukaisuuden pakko • Pelisääntöjen puute, epäkohtien / huonon kohtelun vääränlainen salliminen, asioiden käsittelemättömyys • Uskonyhteisön ja työyhteisön sekoittuminen väärällä tai epätarkoituksenmukaisella tavalla • Ongelmat kasautuvat, toisaalta hyvät vaikutuksetkin voivat kumuloitua 20.6.201431Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Keskeiset haasteet

32 www.helsinki.fi/yliopisto • Vaatimus yhdenvertaisuuteen on erittäin vahva • Kirkolle kaivataan selviä pelisääntöjä esim. naispappeuden vastustajiin ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden kohteluun liittyen • Vahva motivaatio yhdenvertaisuuden edistämiseen Jeesuksen opetuksista ja esimerkistä, kirkon ihmiskuvasta, keskeisistä arvoista ja sanomasta • Työyhteisöihin vaaditaan suoraselkäistä johtajuutta, selviä pelisääntöjä, keskustelevaa ja avointa kulttuuria, tietoa ja yhdessä tekemistä 20.6.201432Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Keskeiset viestit

33 www.helsinki.fi/yliopisto •”Yhdenvertaisuus ja kirkko -hankkeen loppuraportti” löytyy Sakastista •Kokoaa tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset sekä lainsäädännön, oppaat, ohjeistukset, suositukset, nettisivustot jne. •Sekä itse tutkimus että loppuraportti sisältävät jatkotoimenpiteitä ja suosituksia kirkon eri toimijoille •seurakunnat •hiippakunnat •piispainkokous •kirkkohallitus •kirkon järjestöt •luottamushenkilöt 20.6.201433Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Konkretiaa

34 www.helsinki.fi/yliopisto • 2010 aloite kirkolliskokoukselle. Esitettiin, että kirkolliskokous päättäisi 1) antaa kirkkohallituksen tehtäväksi valmistella monimuotoisuusohjelman kirkon työyhteisöjen käyttöön, 2) sisällyttää monimuotoisuuden johtamisen kirkon johtamiskoulutuksiin sekä 3) velvoittaa kirkkohallituksen seuraamaan monimuotoisuuden kehittämistä kirkon työyhteisöissä. •Kirkolliskokous päätti 2010, että aloite lähetetään kirkkohallitukselle toimenpiteitä varten •Aloite ja hyväksytty mietintö löytyvät sivuilta: http://sakasti.evl.fi/kirkolliskokous 20.6.201434Teologinen tiedekunta / Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi Konkretiaa


Lataa ppt "Www.helsinki.fi/yliopisto Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus kirkon työelämässä Seurakunta ja monimuotoinen työ 8.2.2012 Henrietta Grönlund 20.6.20141Teologinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google