Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Ennakointikamarin etukäteismateriaali Majoitus- ja ravitsemisala 22.5.2008 Helsingin kaupungintalo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Ennakointikamarin etukäteismateriaali Majoitus- ja ravitsemisala 22.5.2008 Helsingin kaupungintalo."— Esityksen transkriptio:

1 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Ennakointikamarin etukäteismateriaali Majoitus- ja ravitsemisala 22.5.2008 Helsingin kaupungintalo

2 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Majoitus- ja ravitsemisalan tutkintorakenne Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden koulutusohjelmat Ammatilliset perustutkinnot 1. Catering-alan pt • Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma: Palveluvastaava • Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma: Suurtalouskokki 2. Hotelli- ja ravintola-alan pt (sis. laivatalous) • Hotellipalvelun koulutusohjelma: Hotellivirkailija • Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma: Ravintolakokki • Ravintolapalvelun koulutusohjelma: Tarjoilija Ammattitutkinnot Hotellivirkailijan at Ravintolakokin at Suurtalouskokin at Tarjoilijan at Erikoisammattitutkinnot Baarimestarin eat Dieettikokin eat Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen eat Ruokamestarin eat

3 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Yleisimmät työtehtävät ja -paikat Catering-alan työ jakautuu ruoanvalmistukseen, ruoan myyntiin, tarjoiluun ja asiakaspalveluun sekä puhtaanapitoon Catering-alan työpaikkoja: henkilöstöravintolat sekä sairaaloiden, hoito- ja hoivalaitosten, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten keittiöt ja ravintolat, kahvilat, pikaruokapaikat, lounasravintolat sekä juhla- ja pitopalveluyritykset Hotelli- ja ravintola-alan työ jakautuu ruoanvalmistukseen, tarjoilu- ja asiakaspalveluun, hotellin vastaanoton tehtäviin sekä puhtaanapitoon (majoitus-, ravitsemis- ja kokouspalvelut sekä maissa että laivoissa) Hotelli- ja ravintola-alan työpaikkoja: hotellit, ravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokapaikat, juhla- ja pitopalveluyritykset sekä matkustaja- ja rahtialukset.

4 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Perustutkinnon ja tutkinnon perusteiden uudistamistyö Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto uudistetaan 2008-2009 Tähän asti erillisiä perustutkintoja: -catering alan pt ja hotelli- ja ravintola-alan pt -> Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt (esitys 6/2007) –perustetyö alkanut 9/2007 –perustetyö valmistuu 12/2008 –määräys voimaan ja perusteet käyttöön 8/2009 •Opetushallituksen alakohtaiset asiantuntijat: Merja Lahdenkauppi/Lea Lakio (Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt)

5 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Pääkaupunkiseudun majoitus- ja ravitsemisalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset 2008 •Amiedu, Helsinki •Edupoli, Helsingin toimipiste, Helsinki •Helsingin palvelualojen oppilaitos, Roihuvuoren koulutusyksikkö, Helsinki •Keskuspuiston ammattiopisto, Hermannin toimipaikka, Helsinki •Keskuspuiston ammattiopisto, Ruskeasuon toimipaikka, Helsinki •Omnian aikuisopisto, Espoon keskus, Lakelankatu, Espoo •Omnian aikuisopisto, Espoon keskus, Lehtimäentie, Espoo •Omnian ammattiopisto, Espoon keskus, Lakelankatu, Espoo •Omnian ammattiopisto, Espoon keskus, Lehtimäentie, Espoo •Ravintolakoulu Perho, Helsinki •Ravintolakoulu Perho, Haaga-Perho koulutuspalvelut, Helsinki •Vantaan ammattiopisto Varia, Ojahaantien toimipiste, Vantaa •Vantaan ammattiopisto Varia, Tennistien toimipiste, Vantaa •Yrkesinstitutet Prakticum, Hotell-restaurang och turism, Helsinki

6 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijat pääkaupunkiseudulla 2006 Lähde: Tilastokeskus. Opetushallitus, WERA web-raportointipalvelut. Taulukko muodostettu 8.2.2008 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla on noin 2 939 opiskelijaa, joista enemmistö on opetussuunnitelmaperusteisessa tutkintoon johtavassa (nuorten) koulutuksessa • Oppisopimuskoulutuksena peruskoulutusta suorittaa noin 432 opiskelijaa • Vuonna 2006 yhteensä 159 oppisopimuskoulutuksen opiskelijaa aloitti matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla peruskoulutuksen

7 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillisen peruskoulutuksen uudet opiskelijat pääkaupunkiseudulla Uusien opiskelijoiden määrä alalla on kasvanut pääkaupunkiseudulla viime vuosina: vuonna 2006 yhteensä 1 387 -nuorten koulutuksen uusien opiskelijoiden osuus 67,8% -aikuiskoulutuksen uusien opiskelijoiden osuus 32,2 %. Lähde: Tilastokeskus. Opetushallitus, WERA web-raportointipalvelut. Taulukko muodostettu 8.2.2008

8 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tutkinnot pääkaupunkiseudulla 2006 • Yhteensä 524 matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opetussuunnitelmaperusteista perustutkintoa (14,1 % kaikista suoritetuista tutkinnoista). • Suoritetuista tutkinnoista 91,6 % oli nuorten koulutuksessa • 51 henkilöä sai oppisopimuskoulutuksessa perustutkintotodistuksen • 227 oppisopimusopiskelijaa suoritti oppisopimuskoulutuksena ammatti- ja erikoisammattitutkinnon •183 henkilöä suoritti alan näyttötutkinnon (koko tutkinto: ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot)

9 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Lähde: Opetushallituksen oppilaitostietojärjestelmä OPTI. Opetushallitus, WERA web-raportointipalvelut. Taulukko muodostettu 8.2.2008 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutuksen nuorten aloituspaikkoja on 991 • Aikuiskoulutuksen tutkintoon johtavassa/valmistavassa koulutuksessa on 339 aloituspaikkaa • Yhteensä 1 330 aloituspaikkaa Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutuksen aloituspaikat pääkaupunkiseudulla

10 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Kevään 2007 yhteishaussa hakeneet ja valitut pääkaupunkiseudulla Kevään 2007 yhteishaussa pääkaupunkiseudun matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 1 027 (12,6 % kaikista ensisijaisista hakijoista) Valituksi tuli yhteensä 854 ensisijaista hakijaa (15,7 % kaikista yhteishaussa valituista) Ensisijaisia hakijoita suhteessa valittuihin oli yhteensä 1,2. Lähde: Opetushallituksen yhteishakujärjestelmien rekisterit

11 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Alustuspuheenvuorojen teemat Tilaisuudet alkavat lyhyillä 5 minuutin alustuspuheenvuoroilla, sisältäen esimerkiksi seuraavanlaisia teemoja: Opetushallitus: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon ja perusteiden uudistaminen Koulutuksen järjestäjä: nykyiset keinot huomioida elinkeinoelämän määrälliset ja laadulliset tarpeet majoitus- ja ravitsemisalan koulutuksessa (koulutuksen järjestäjä/oppilaitosesimerkki) Yritysten edustajat: työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto alalla (määrälliset ja laadulliset tarpeet) (yritysesimerkki)

12 MaRaTa katsaus

13 TYÖVOIMATUOTOS JA TYÖVOIMAN KOKONAISTARVE KOULUTUSALAN MUKAAN HELSINGIN SEUDULLA KESKIMÄÄRIN 2000-2015 (Montén 2005)

14 Työvoiman määrälliset tarpeet vuosina 2000-2015 • Palvelualojen ja tekniikan sekä liikenteen osaajia tulee jatkossa kouluttaa nykyistä enemmän. •tekniikan ja liikenteen koulutusalalla nykyisillä aloituspaikoilla täytetään vain puolet tarpeesta •esimerkiksi rakennustekniikan alan aloituspaikkamäärät eivät vastaa ennakoitua työvoimatarvetta seudulla. • Ennusteen mukaan vuoteen 2015 mennessä palvelualoista kasvuaan jatkaa mm. myyntityö, ravintola- ja matkapalvelutyö sekä kiinteistö- ja siivoustyön alat •Työvoimatarve-ennusteen valmistuessa vuonna 2005 ei vielä osattu ottaa huomioon Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen (ml. Aviapolis-alue) tarvitsemaa logistiikan ja teollisten palvelujen erityistarvetta. Sataman henkilöliikenne ja Aviapolis-alueen kehittyminen tulee edellyttämään myös matkailu-, ravitsemus- ja talousalan palvelujen lisäämistä. •Hoitotyön kysyntä kasvaa edelleen kun väestö ikääntyy ja maksukyky nousee. •terveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä vapaa-ajan- ja hyvinvointialan työtehtävissä koetaan voimakas työvoiman kysynnän kasvu •sosiaali- ja terveysaloille tarvitaan pääkaupunkiseudulla nykyistä enemmän aloituspaikkoja

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtäväryhmissä, joissa on ollut rekrytointivaikeuksia lokakuussa 2007, henkilöä Lähde: Palkataan koulutettu osaaja | EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007

29 Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa on ollut rekrytointivaikeuksia lokakuussa 2007, henkilöä lähde: Palkataan koulutettu osaaja | EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007


Lataa ppt "VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Ennakointikamarin etukäteismateriaali Majoitus- ja ravitsemisala 22.5.2008 Helsingin kaupungintalo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google