Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hankintamenettelyjen kehittämisen suuntaviivat 2010 Infra 2010 kehittämisohjelman aloitusseminaari 10.6. 2005 Markku Teppo Tiehallinto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hankintamenettelyjen kehittämisen suuntaviivat 2010 Infra 2010 kehittämisohjelman aloitusseminaari 10.6. 2005 Markku Teppo Tiehallinto."— Esityksen transkriptio:

1 Hankintamenettelyjen kehittämisen suuntaviivat 2010 Infra 2010 kehittämisohjelman aloitusseminaari 10.6. 2005 Markku Teppo Tiehallinto

2 • Hankinnoissa siirrytään nykyistä laajempiin ja pitkäkestoisempiin, urakoitsijoiden ja konsulttien innovaatioita ja alan tuottavuutta edistäviin, edullisiin hankintamenettelyihin, jotka markkinoilla toimivat yritykset hyväksyvät. • Tienpidon tuotteita ja palveluja hankitaan laatuvastuullisina palvelukokonaisuuksina, jotka sisältävät suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa erilaisina kokonaisuuksina. • Laatuvaatimukset asetetaan lopputuotteen toimivuudelle ja elinkaariominaisuuksille. • Uudenlaiset hankintamenettelyt • Suuremmat palvelukokonaisuudet • Lopputuotteen toimivuus, elinkaari Tiehallinnon hankintastrategia innovatiivisuuden mahdollistajana

3 Tiehallinnon hankintastrategia "Perusinsinöörin näkökulmasta elinkaari- ja ekotehokkuusosaamiseen " Tuotantotehtävän hallinta Tuotteen elinkaaren hallinta mitoitus, vaurioitumismallit Ekotehokkuuden ja ympäristövaikutusten hallinta Tuotantoketjun hallinta Hintakilpaillut työsuoritukset AIKA Osaamisen muuttuminen Suunnittelu- toteutus Kokonais- urakat Elinkaari- kustannukset- valintaperusteena Elinkaari- vastuu-urakat Ekotehokkuus valinta- perusteihin Tässä ollaan nyt

4 Hankinnan toimintaympäristö muuttuu Uudet teknologiat muuttavat toimintatapoja ICT, mobiili- tiedonsiirto Kone- automaatio, numeerinen ohjaus Virtuaali- mallinnukset, uusi tiedonhallinta Elinkaari- teknologia Infra- ala Sensori- teknologia Ekotehokkuus- teknologia

5 Vuonna 2010: Tiehallinnon hankintastrategian mukaiset menettelyt ovat tuotantokäytössä Tiehallinto on luonut edellytyksiä uuden yhteistoimintakulttuurin syntymiselle

6 Luodaan edellytyksiä luottamukselliselle yhteistoiminta- kulttuurille Eri kokoiset toimijat ovat löytäneet roolinsa hankintamenettelyissä ja alalle on syntynyt luottamuksellinen yhteistoiminta Hankittavien palvelujen tuottaminen edellyttää yhteenliittymiä ja toimittajaverkkoja Valinnassa arvioidaan verkkojen yhteistoiminta- ja laaduntuottokykyä Sopimuksissa käytetään kannustavia maksuperusteita Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi:

7 Käytössä on hankintamenettelyt, jotka mahdollistavat innovatiivisuuden hyödyntämien ja alan tuottavuuden kehittämisen Teknologian ja uusien toimintatapojen kehittäminen on kytketty osaksi tuotteiden ja palvelujen tuotantoa Tuotteiden ja palvelujen hankinnoissa käytössä toimivuusvaatimukset. Lopputuotteen käyttäjän palvelu on korostunut. Hankittavat tuotteet ja palvelut on tuotteistettu Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi: Hankintamenettelyillä mahdollistetaan innovatiivisuus Riskien optimointi ja jako tilaajan ja tuottajien kesken on normaalina toimintana

8 Vuonna 2010: Hankinnan toimintaprosessia on oleellisesti tehostettu tiedonhallinnan ja laadunhallinnan tehostamisen keinoin

9 Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi: Laatutiedon tuottaminen ja tiestön muutostietojen toimittaminen on osa tuotantoprosessia Laatutiedon keruu, tuottaminen, jalostus ja jakelu on pitkälle automatisoitu ja automaattisiin tuotantoprosesseihin kytketty toiminto Hoitourakan laatutiedon keruu, yhdistäminen, jalostaminen ja jakelu ostetaan automatisoituna kaupallisena palveluna. Alalle syntynyt palvelutuottajia Hankinnan toimintaprosessia tehostetaan - laadunhallinnan keinoin

10 Hankinnan toimintaprosessia tehostetaan - tiedonhallinnan keinoin Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi: Infrarakenteiden yhtenäisen tietomallin kehitystö on edennyt. Inframodel on käytössä Markkinoiden kehitystä koskeva tieto osaltaan ohjaa hankintamenettelyjen kehittämistä Hankinnoissa tarvittava tieto hankitaan pääosin tietopalveluina Reaaliaikainen mobiiliteknologiaan perustuva urakoitsijan raportointi on käytössä Sähköinen kaupankäynti on käytössä tarjoustoiminnassa ja laadunvarmistamisessa

11 Vuonna 2010: Uudet teknologiat ovat muuttaneet perinteisiä toimintatapoja Tiehallinto on edistänyt uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa ja hyödyntää niitä omassa toiminnassaan:

12 Uusien teknologioiden hyödyntämistä edistetään - automaatio- ja mobiiliratkaisuilla Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi: Mobiiliteknologia on käytössä laajasti työkoneiden numeerisessa ohjauksessa ja laadunhallinnassa Tienpidon työkoneiden automatisointi on kokenut läpimurron Tiehallinto hyödyntää oman toimintansa tehostamisessa tehokkaasti automatisoinnin ja mobiiliteknologian tuomia mahdollisuuksia

13 Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi: Uusien teknologioiden hyödyntämistä edistetään - elinkaari- ja ekotehokkuussystematiikalla Tuotteen käyttöiän ja elinkaaren huomioonottavat hankintamallit ovat tulossa vakiintuneiksi hankintamalleiksi Tarjousten arviointi perustuu enenevässä määrin tarjotun tuotteen käyttöikä-, elinkaari- ja käyttäjäkustannuksiin Arviointia varten on olemassa käyttöikä-, vaurioitumis-, käyttäjäkustannusmallit Ekotehokkuuden huomioonottamisessa käytössä ekoindikaattoreita. Materiaalien uusiokäyttö ja korvaavien materiaalien käyttö on yleistä

14 Tärkeitä tuloksia v.2010 ovat esimerkiksi: Uusien teknologioiden hyödyntämistä edistetään - älykkäillä ja raportoivilla rakenteilla Älykkäiden ja itseään raportoivien rakenteiden ja materiaalien kehitystyö käynnissä. Tiehallinto osallistuu työhön Sensoriteknologioiden ensimmäisiä sovelluksia käytössä silloissa ja tierakenteissa ja niiden käyttöönottoa edistetään hankintamenettelyin. Sensoriteknologiaan perustuvien seuranta- ja korjaustöiden suunnittelu- ja toteutusmallien kehitystyö käynnissä


Lataa ppt "Hankintamenettelyjen kehittämisen suuntaviivat 2010 Infra 2010 kehittämisohjelman aloitusseminaari 10.6. 2005 Markku Teppo Tiehallinto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google