Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kestävä kehitys rakennusalalla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kestävä kehitys rakennusalalla"— Esityksen transkriptio:

1 Kestävä kehitys rakennusalalla

2 Mikä kestävyys? Ei universaalia määritelmää
Käsite yleistyi maailman ensimmäisessä kestävän kehityksen huippukokouksessa Rio de Janeirossa 1992 “Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa YK Bruntlandin komissio - Report for the World Commission on Environment and Development (1992)

3 Kestävä kehitys rakennusalalla – mitä tulee mieleen?
Energiansäästö Uusiutuvan energian käyttö Raaka-aineet Kierrätysmateriaalin suosiminen Uudelleenkäyttö Tehokas jätehuolto, kierrätys, lajittelu Kalliimmat rakennuskustannukset Tiukat säädökset – valtio, EU Innovaatioita tarvitaan vs. vanhojen toimivien käytäntöjen hyödyntäminen Yhteinen vastuu Elintason muutos? Eettiset valinnat (materiaalien alkuperä, työturvallisuus, työkulttuuri, laatu) Ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen näkökulma Luonnonvarojen kuluttaminen, saasteet Hyvien käytäntöjen seuraaminen Maalaisjärki! Tähän voi liittää etätehtävän – pyydä oppilaita miettimään valmiiksi/lähettämään opettajalle/oppimisalustalle ajatuksia mikä heidän mielestään on kestävää kehitystä (vain rakennusalalla tai yleensä).

4 Kestävä yhteiskunta? Kemikaalien hallinta ja käytön rajoittaminen
Maankuoresta saatavien raaka-aineiden säästeliäs käyttö ja kierrätys Tuhoavien ja pysyvien muutostöiden välttäminen Perustarpeiden täyttämisen salliminen

5 Kuinka maailma on muuttunut 20 vuodessa? 40 vuodessa?
Miten lähialueesi on muuttunut taloudellisesti? Onko hyväpalkkaisia töitä enemmän vai vähemmän – ansaitsevatko ihmiset hyvin verrattuna työmäärään – onko ihmisillä kulutusvoimaa? Onko enemmän vai vähemmän kodittomia, köyhiä? Onko ihmisten helpompaa vai vaikeampaa löytää asuntoja, joihin heillä on varaa? Miten lähialueesi on muuttunut sosiaalisesti? Onko enemmän vai vähemmän rikollisuutta? Enemmän vai vähemmän vapaaehtoistyöntekijöitä, talkoohenkeä? Enemmän vai vähemmän ihmisiä kiinnostuneita yhteisten asioiden hoitamisesta, kuten kunnan valtuusto, kyläyhteisöt, asukastoimikunnat? Miten lähialueesi on muuttunut ympäristön kannalta? Onko ilmanlaatu kaupunkialueilla parempi vai huonompi? Varoitetaanko lähialueelta pyydetyn kalan tai poimittujen sienien/marjojen syönnistä enemmän vai vähemmän? Onko veden laatu parantunut vai huonontunut? Mielikuvaharjoitusta helpottaa, kun sanotaan vuosiluku ääneen. Millaista elämä oli 1990-luvulla? Entä 1970-luvulla?

6

7 Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki footprintnetwork.org
Vuonna 2005 ihmiskunta tarvitsisi kaksi maapalloa, jos kulutus pysyisi samana. Jo vuonna 2008, ihmiskunta tarvitsisi lähes kolme maapalloa elintasonsa ja kulutustottumustensa ylläpitoon. Entä vuonna 2013?

8 Ekologinen kestävyys rakennusalalla
Esimerkiksi Materiaalihukan välttäminen Jätteiden lajittelu ja kierrätys Ympäristöystävälliset hankinnat Energiansäästö Kemikaalien oikea ja turvallinen käsittely

9 Taloudellinen kestävyys rakennusalalla
Kustannustehokas rakentaminen Esim. energiansäästö Materiaalihukan välttäminen Työturvallisuuden parantaminen Kerralla oikein – virheiden korjaaminen maksaa Laadukkaiden materiaalien käyttö Ympäristövastuullisuudesta kilpailuvaltti Laitteiden huolto, oikea käyttö pidentää käyttöikää Ympäristö- ym. riskien tunnistaminen ja ehkäisy

10 Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys rakennusalalla
Henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen Työturvallisuus, suojaimet ym. Työterveyshuolto Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus Yhteiset käytännöt kaikille Monikulttuurisuuden huomioon ottaminen Hyväksyvä ja joustava ilmapiiri – esimerkillä johtaminen Asiakkaan ja yhteisön tarpeet Viestintä, vuorovaikutus, asiakaspalvelu Lähialueen asukkaiden huomioonottaminen (mm. työmaan siisteys, jätteiden siivous, melusta ilmoittaminen) Rakennusperinnön kunnioittaminen

11 Kestämättömän rakentamisen haittoja
Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa Terveysongelmat Korjausrakentamisen ja purun tarve lisääntyy Uusien energiavaatimusten saavuttaminen Luonnonvarojen kuluttaminen Jätteiden lisääntyminen Ympäristön viihtyisyys, asumismukavuus kärsivät huonosti tehdystä työstä

12 Rakennusalan haasteita
Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen määräysten mukaisesti Monipuolisten ja uusiutuvien energiamuotojen käyttäminen Kierrätyksen ja materiaalien käytön kehittäminen Muutoksia aiheuttavat mm. Teknologian kehittyminen Energian ja raaka-aineiden kallistuminen Asiakkaiden ympäristötietoisuus Kiristyvä lainsäädäntö ja muut vaatimukset

13 Miten itse toimin? Miten voin omalla toiminnallani edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää toimintaa? Omassa elämässäni, arjen valinnoissa Oppilaitoksessani Työpaikalla, rakennusalan ammattilaisena Ja miksi näin kannattaa toimia?


Lataa ppt "Kestävä kehitys rakennusalalla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google