Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaasan yliopisto Laskentatoimen ja rahoituksen l.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaasan yliopisto Laskentatoimen ja rahoituksen l."— Esityksen transkriptio:

1 Vaasan yliopisto Laskentatoimen ja rahoituksen l.
Yrityksen rahoituksen perusteet Timo Rothovius Lukuvuosi 2005/2006 Liiketoimintaosaaminen: YRITYKSEN RAHOITUKSEN PERUSTEET Vaasan yliopisto Laskentatoimen ja rahoituksen l. Luku 1 Timo Rothoivus, Vaasan yliopisto

2 L&R laitos Laskentatoimen ja rahoituksen laitos: Suomen toiseksi suurin korkeakouluyksikkö n. 100 opiskelijaa vuosittain, joista ulkomailta seitsemän professoria, kolme lehtoria, kaksi yliassistenttia, kolme assistenttia, n. 10 kokopäivätoimista jatko-opiskelijaa Vaasan yliopiston suurin laitos Opettajien, opiskelijoiden, tutkintojen ja tutkimusten määrällä mitattuna

3 L&R laitos Tutkimusorientoituneisuus
Journal of Business Finance and Accounting: ”Who is publishing? An analysis of Finance Research Productivity in the European Region” Pohjoismaiden tuotteliain yksikkö Euroopan 10. tuotteliain Erinomainen maine työnantajien keskuudessa

4 Laskentatoimi  rahoitus
Laitos vastaa sekä laskentatoimen että rahoituksen opetuksesta Laskentatoimi: Taloudellisten laskelmien ja raporttien laatimisjärjestelmien kehittäminen Tarkoitus: Kerätä ja käsitellä dataa sekä tuottaa yrityksen päätöksenteossa sekä sijoitustoiminnassa tarvittavaa informaatiota Rahoitus: Laskelmien ja raporttien hyödyntämistä Tarkoitus: Kehittää päätöksentekoa avustavia malleja yrityksen johdolle sekä sijoittajille

5 Rahoitus Yrityksen rahoitus Arvopaperisijoittaminen
Mitä pitkäaikaisia investointeja on tehtävä? Investoinnit (Capital Budgeting) Mistä saada pitkäaikaista rahoitusta Pääomarakenne (Capital Structure) Kuinka hoitaa jokapäiväinen rahaliikenne Arvopaperisijoittaminen Nykyisten resurssien käyttämistä tavoitteena saada tulevaisuudessa paremmat resurssit

6 Työtehtävät Rahoitusekonomi työskentelee tehtävissä jotka liittyvät
johtamiseen suunnitteluun vastuulliseen suorittamiseen (esim. salkunhoitaja) Yhteisöissä joita ovat Yritykset Pankit, pankkiiriliikkeet Julkinen sektori (esim. RATA)

7 Kurssin sisältö Johdanto Investointilaskelmat ja rahan aika-arvo
Rahoitusmarkkinat ja sijoittaminen Bondit Osakkeet Markkinoiden tehokkuus

8 JOHDANTO Uusi yritys joutuu ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin:
Mitä pitkäaikaisia investointeja kannattaa tehdä? Mietittävä kassavirtojen koko, ajoitus ja riski Mistä saada pitkäaikaista rahoitusta? Paljonko lainata (opo:n ja vpo:n suhde) Mistä pääomaa saa edullisimmin Kuinka hoitaa jokapäiväinen rahaliikenne? Varmistettava riittävät resurssit toiminnalle

9 Yritykset ja sijoittajat
yrityksillä on siis tuottavia investointi-kohteita, mutta ei tarpeeksi varoja niiden toteuttamiseen sijoittajilla on käytössään varoja, mutta ei tuottavia investointikohteita rahoitusmarkkinoilla rahan kysyntä ja tarjonta kohtaavat

10 Yrityksen johdon tavoite
Rahan ansaitseminen ja lisäarvon tuottaminen omistajille Voittojen maksimointi Ongelmia: Voittojen määritelmä Aikajänne Riski > Pitäisi maksimoida hyöty ja minimoida riski! Osakkeen arvon maksimointi Osakkeenomistajan näkökulmasta johdon tekemä hyvä päätös nostaa osakkeen hintaa ja huono päätös laskee sitä Toteutuu kun yritys maksimoi pitkäjänteisesti omistajiensa varallisuutta, eli yrityksen markkina-arvoa (osakkeen hintaa)

11 Markkina-arvon maksimointi
Erot perinteiseen näkökulmaan (suluissa) Omistajien tavoite keskeinen (yrityksellä monia sidosryhmiä) Arvojen kehitys ratkaisee (tuloslaskelman viimeinen rivi ratkaisee) Pitkän aikavälin kehitys (tämän vuoden tuloslaskelma) Investointien nettonykyarvo (investointien takaisinmaksuaika) Yrityksen arvo ja omistajien tuotto (liikevaihto) Markkinat hinnoittelevat yrityksen (osakemarkkinat elävät omaa elämäänsä) Osakesidonnainen johdon palkitsemisjärjestelmä (tulossidonnainen bonus)

12 Markkina-arvon maksimointi
Miksi maksimoidaan omistajien varallisuutta eikä voittoja: Aikatekijän huomioonottaminen Vuotuisen voiton riskitekijä huomioitu Voittojen määritelmä huomioitu Esim: Yritys ei lyhyelläkään tähtäyksellä voi myydä omia osakkeitaan ja sijoittaa rahat esim. korkeakorkoisiin rahamarkkina-sijoituksiin.

13 Markkina-arvon maksimointi
Omistajien varallisuuden maksimointitavoite tullut viime vuosina Suomessakin yhä tärkeämmäksi: Osake- ja pääomamarkkinat ovat tehostuneet Ulkomaalaisomistus vapautunut ja lisääntynyt Rahoitusteorian tuntemus lisääntynyt

14 Agenttiteoria Toimiiko yrityksen johto osakkeenomistajien hyväksi eli maksimoi heidän varallisuuttaan? (Agenttiongelma) Osakkeenomistajan (päämies) ja johdon (agentti) välillä on lähtökohtaisesti ristiriita (agenttiongelma) Siitä aiheutuva kustannus on agenttikustannus Epäsuora: kadotettu mahdollisuus Suora Kulu joka hyödyttää johtoa, ei omistajaa Tarve seurata johdon tekemisiä (tilintark) Vastaus riippuu siitä miten hyvin omistajien ja johdon tavoitteet yhtenevät (johdon palkitseminen) sekä miten helppo johtoa on vaihtaa (kenen kontrollissa yritys on).

15 Rahan aika-arvo Nykyarvo Tulevan kassavirran arvo tänään
Diskonttaustekijä Yhden tulevan euron arvo tänään Diskonttauskorko Korkokanta jota käytetään laskettaessa tulevien kassavirtojen nykyarvoja

16 Nykyarvo Nykyarvo = NA = (PV eli Present Value)
NA = Diskonttaustekijä x Kassavirta

17 Nykyarvo Diskonttaustekijä = 1 euron nykyarvo
Diskonttaustekijää voidaan käyttää tulevien kassavirtojen nykyarvojen laskemiseen.

18 Rahan sitoutuminen Rahoitusongelma – investointiongelma
Yrityksen kiertokulkukaavio (kuvio) Rahoitusongelma: (kassa-) menot edeltävät (kassa-)tuloja Eriaikaisuus ratkaistaan joko reservien tai rahoitusmarkkinoiden avulla Oman ja vieraan pääoman sijoitukset Pääoman tarpeen syntyminen (kuvio) Investointiongelma: 1. Mihin kohteisiin pääomat sijoitetaan? 2. Paljonko pääomia investoidaan? investointiongelma liittyy käytännössä usein rahoitusongelmaan, eli 3. Mistä lähteistä pääomat hankitaan.

19 Kannattavuus Investoinnin rahavirrat ja kannattavuus
Reaalipuolen koneen osto kuvataan rahapuolella rahavirtojen avulla: Kassamenoina ja odotettavissa olevina (netto-)kassatuloina Esim: Toimistoinvestoinnin kannattavuus

20 Toimistorakennusinvestointi
1. tehtävä: Ennakoidaan kassavirrat Rakennuksen kustannus = C0 = 350 Myyntihinta vuoden kuluttua = C1 = 400 2. tehtävä: Estimoidaan pääoman vaihtoehtoiskustannus Jos saman riskin omaava sijoitus arvopapereihin tuottaa 7%, niin Pääoman kustannus = r = 7%

21 Toimistorakennusinvestointi
3 tehtävä: Diskonttaa tulevat kassavirrat nykyhetkeen 4 tehtävä: Hyväksy projekti jos tulevien kassavirtojen nykyarvo on suurempi kuin investointimeno

22 Nettonykyarvo

23 Toimistorakennusinvestointi
Miksi projekti kannattaa hyväksyä? > Osakkeenomistajien varallisuus kasvaa 24 Esim. Osakkeita 100 kappaletta, projektin vaikutus yhden osakkeen hintaan on 24/100 eli 24 senttiä.

24 Riski ja nykyarvo Korkeamman riskin projektit vaativat suuremman tuoton Korkeampi tuottovaatimus johtaa pienempään nykyarvoon

25 Risk and Present Value

26 Tuottomenetelmä Hyväksy investoinnit jotka tarjoavat parempaa tuottoa kuin pääoman vaihtoehtoiskustannus Esimerkki Alla olevassa projektissa, investointi josta joudutaan luopumaan tuottaisi 12%. Pitäisikö meidän hyväksyä projekti?

27 Nettonykyarvomenetelmä
Hyväksy investoinnit joilla on positiivinen nettonykyarvo. Esimerkki Voimme sijoittaa e50 tänään ja saamme e60 vuoden kuluttua. Pitäisikö meidän hyväksyä investointi jos tuottovaatimuksemme on 10% ?

28 Vaihtoehtoiskustannus
Esimerkki Voit investoida 100,000 euroa tänään. Talouden tilasta riippuen saat jonkin seuraavista tulemista:

29 Vaihtoehtoiskustannus
Esimerkki - jatkoa Osakkeen hinta on e Talouden tilasta riiippuen, vuoden kuluttua osakkeen hinta on joku seuraavista vaihtoehdoista:

30 Vaihtoehtoiskustannus
Esimerkki - jatkoa Osakkeen odotettu tuotto:

31 Vaihtoehtoiskustannus
Esimerkki - jatkoa Odotetun voiton diskonttaaminen odotetulla tuotolla antaa meille projektin nykyarvon.

32 Investointi vs. kulutus
Jotkut ihmiset haluavat kuluttaa heti. Jotkut haluavat investoida ja kuluttaa myöhemmin. Lainan ottaminen ja antaminen mahdollistaa ratkaisun tähän ongelmaan joka saattaa vallita yrityksen omistajajoukossa.

33 Investointi vs. kulutus
A n B n 100 80 60 40 20 Tulo periodilla 0 Tulo periodilla 1 Jotkut sijoittajat preferoivat A:ta ja toiset B:tä.

34 Investointi vs. kulutus
Heinäsirkka (H) haluaa kuluttaa heti. Muurahainen (M) haluaa odottaa. Mutta molemmat ovat halukkaita investoimaan. M haluaa sijoittaa 14% tuotolla, siirtyen punaista viivaa pitkin, mieluummin kuin 7% korolla. H sijoittaa ja ottaa lainaa 7% korolla, ja muuttaa siten e100 kulutukseksi joka on arvoltaan välittömästi e Investoinnin takia, H:lla on e114 seuraavana vuonna lainan maksamiseen. Investoinnin NPV on e = +6.54

35 Investointi vs. kulutus
The Heinäsirkka (H) haluaa kuluttaa heti. Muurahainen (M) haluaa odottaa. Mutta molemmat ovat halukkaita investoimaan. M haluaa sijoittaa 14% tuotolla, siirtyen punaista viivaa pitkin, mieluummin kuin 7% korolla. H sijoittaa ja ottaa lainaa 7% korolla, ja muuttaa siten e100 kulutukseksi joka on arvoltaan välittömästi e Investoinnin takia, H:lla on e114 seuraavana vuonna lainan maksamiseen. Investoinnin NPV on e = +6.54 Euroa Myöh. 114 107 M sijoittaa e100 nyt ja kuluttaa e114 ensi vuonna. H sijoittaa e100 nyt, ottaa lainaa $ jonka kuluttaa heti. Euroa Nyt


Lataa ppt "Vaasan yliopisto Laskentatoimen ja rahoituksen l."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google