Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAINUUN HALLINTOKOKEILUSSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAINUUN HALLINTOKOKEILUSSA"— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAINUUN HALLINTOKOKEILUSSA
Alpo Jokelainen, maakuntajohtaja Itä-Suomen huippukokous, Savonlinna Alpo Jokelainen

2 Kainuun väestö v. 2010 yhteensä 82 073: Tampere Hämeenlinna Turku
Hyrynsalmi 2736 Kajaani Kuhmo 9492 Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi 9156 Vaala 3370 Tampere Hämeenlinna Turku Helsinki

3 Kainuun väestönkehitys
Alpo Jokelainen

4 Työttömyyden kehitys Kainuussa
(Rakennetyöttömyys n. 3000, eli n. 60 % !) Alpo Jokelainen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus

5 Työttömyyden kehitys Kainuussa
Alpo Jokelainen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus

6 Työmarkkinoille tuleva/poistuva ikäl.
Vuonna 2015 keskimääräinen eläköityvä ikäluokka 6913/5=1383 ja keskimääräinen työmarkkinoille tuleva ikäluokka 4164/5=833, Erotus =550 /v.! Tilanne jatkuu samankaltaisena 2020 saakka. (Lähde: Tilastokeskus, Statfin/Altika,Väestöennuste 2009) Alpo Jokelainen

7 Kainuun väestö ikäryhmittäin
1990 2010 2030 Alpo Jokelainen

8 Hallintokokeilun tarkoitus
” Kunnallisia peruspalveluja koskevan päätöksenteon ja rahoituksen kokoamisen tarkoituksena on turvata palveluiden laatu ja saatavuus Kainuussa, vaikka väestönkehitys toteutuisikin ennusteiden mukaisena”. Alpo Jokelainen

9 SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMINEN
KAINUUN MAAKUNTA –KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO Suluissa on vuoden 2010 ka. henkilötyövuodet. Liikelaitokset mukaan lukien yht htv MAAKUNTAVALTUUSTO TARKASTUSLTK MAAKUNTAHALLITUS Maakuntajohtaja (2) JOHTORYHMÄ SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMINEN (TULOSALUE) (24) Kainuun Työterveys -liikelai- toksen johtokunta Yksilö- huolto- jaosto SOTELTK KOULUTUSLTK Kainuun ammatti- opiston johtokunta SOTE- TOIMIALA (2964) KOULUTUS- TOIMIALA (661) YHTEISET PALVELUT (tulosalue) (234) Alpo Jokelainen

10 Sosiaali- ja terveystoimiala
Alpo Jokelainen

11 Soten toiminta-ajatus
Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten kanssa heidän itsenäistä selviytymistään, omatoimisuuttaan, terveyttään, sosiaalista turvallisuuttaan ja toimeentuloaan Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Johtaminen keskitetään ja palvelut tuotetaan hajautetusti. Alpo Jokelainen

12 Soten organisaatio Periaatteet: Asiakasnäkökulma Valinnanvapaus
Palvelujen kolmijako Ennaltaehkäisevä työ Palvelujen turvaaminen tasapuolisesti tietoteknologia tietojärjestelmät Kustannustehokkuus Alpo Jokelainen

13 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
Valtakunnan taso Erityisvastuualue Maa- kunnalliset Palvelut erityisosaamista sisältävät palvelut Kainuun maakunta Kajaanin seutu Ylä-Kainuu Kuhmo-Sotkamo Seudulliset palvelut harvemmin tarvittavat lähipalvelut Lähipalvelut usein tarvittavat palvelut Lähipalvelut usein tarvittavat palvelut Peruskunta Alpo Jokelainen

14 SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ORGANISAATIO päätoiminen oman työn ohella erikoisalasta vast. ylilääk. tms SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA Johtokunta Johtokunta Ympäristö- terveydenhuolto Sote johdon tuki Sh-palvelut Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Kainuun Työterveys (liikelaitos) Terveysvalvonta Eläinlääkintä- huolto Ymp.th:n laboratorio Soten hallinto Soten tutki- mus, kehit- täminen ja suunnittelu Laboratorio ja patologia Radiologia Lääkehuolto Välinehuolto Ensihoito, anestesia ja tehohoito Aikuisten mielenterveys- palvelut ja riippuvuuksienhoito Vastaanotto- ja terveyskeskussairaala- toiminta Suun terveydenhoito Operatiivinen hoito Konservatiivinen hoito Päivystyspalvelut Lapsiperh. sos.palvelut -vastuualue th-palvelut-vastuualue Aik. sos.palvelut –vastuualue Vammaispalvelut Vanhuspalvelu- seutu I (Kajaanin seutu) seutu II (Sotkamo, Kuhmo) seutu III (Ylä-Kainuu) Yhteiset palvelut Tulosaluetaso: alalle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamisesta. Alpo Jokelainen

15 Sosiaali- ja terveysltk:n tehtävät, sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö, §6:
Lautakunta toimii sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen mukaisena monijäsenisenä toimielimenä Lautakunnan tehtävänä on - huolehtia toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä - asettaa tavoitteita - seuraa ja arvioi toiminnan tuloksia - ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta Alpo Jokelainen

16 Lautakunnan tulee käsitellä alaistaan toimintaa ja
Lautakunnan tulee arvioida järjestämiensä palveluiden tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin perusteella lautakunnan tulee järjestää palvelut kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisilta hankittavina palveluina. Lautakunta toimii palveluiden määrittäjänä ja tilaajana. Lautakunnan tulee käsitellä alaistaan toimintaa ja taloutta koskevat kuukausi- ja osavuosikatsaukset ja päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta. Alpo Jokelainen

17 Toiminnallisia muutoksia Kainuun maakunta –kuntayhtymässä v
Alpo Jokelainen

18 Sosiaali- ja terveystoimen keskeiset toiminnallisten muutosten tulokset vuosina 2005-2010
Kustannusrakenteen keventämiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden tehostamiseksi on toimintaa muutettu avopainotteisemmaksi. Vanhuspalveluissa ympärivuorokautisia hoitopaikkoja oli yli 75 v. täyttäneille käytössä: v koko Kainuussa 12,4 % ja vuonna ,5%. Tavoite vuodelle 2010 oli 10% ja vuodelle %. Näihin tavoitteisiin tullaan pääsemään. STM on asettanut tavoitteet vanhuksille järjestettävistä palveluista. Näiden osalta voidaan todeta, että Kainuussa ollaan nyt sillä tasolla, mikä suosituksissa on tavoitteena koko maassa vuonna 2011. Alpo Jokelainen

19 Alpo Jokelainen

20 Alpo Jokelainen

21 Alpo Jokelainen

22 Alpo Jokelainen

23 Alpo Jokelainen

24 Alpo Jokelainen

25 Talous Alpo Jokelainen

26 Talous (2011) Kokonaismenot 345 milj. €
Sosiaali- ja terveydenhuolto milj. € (74 %) Koulutus milj. € (15 %) Hallinto, kehitys ja palvelut milj. € ( 8 %) Rahoitus ja investoinnit milj. € ( 3 %) Kokonaistulot 345 milj. € Kuntien maksut milj. € ( 69 %) Maksut ja myyntituotot milj. € ( 26 %) Avustukset ja muut tuotot milj. € ( 4 %) Rahoitusvarojen muutos milj. € ( 1 %) Alpo Jokelainen

27 Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle määräytyy seuraavasti:
Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta. Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallisverot (19,25%), yhteisöverot ja kiinteistöverot (2009 ka)) yleisen valtionosuuden, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden, harvan asutuksen lisäosan, verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen, siirtymätasaukset ja kompensaatiot. Koulutuksen valtionosuudet maksetaan koulutuksen järjestäjälle. Alpo Jokelainen

28 Vuosikatteet ja poistot Kainuussa 1995–2010
Alpo Jokelainen

29 Tavoite ja toteutuma Alpo Jokelainen

30 Kainuun kuntien alijäämät 2004–2010
Alpo Jokelainen

31 Menojen kasvuvertailu 2002–2010 (Nimellishinnoilla)
Alpo Jokelainen

32 Soten nettomenojen vertailu Kainuun aiempaan kasvuun / koko maan kasvuun / verorahoituksen kasvuun (ilman päivähoitoa) Alpo Jokelainen

33 Soten nettomenojen vertailu tarvekertoimen perusteella valittujen maakuntien soten nettomenoihin
(ilman päivähoitoa) Ero Kainuun hyväksi Alpo Jokelainen

34 Alpo Jokelainen

35

36 Asiakastyytyväisyys Alpo Jokelainen

37 Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Marita Pikkarainen, kehittämisjohtaja/sosiaali- ja terveystoimi Alpo Jokelainen

38 Alpo Jokelainen

39 Kehittymisen vaiheet - evoluutio
Kehittämisresurssit n. 1% soten kokonaismenoista 2005 Toimenpiteet Rakenteet 2010 Projekti A Projekti B Projekti C Yhteistyöklusterit Projektipolut Kehittämisohjelmat Projekti A Projekti B Projekti C Soten tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu -vastuualue Henkilö A Henkilö B Henkilö C Projekti A Projekti B Projekti C Alpo Jokelainen

40 Palvelupolku (lapsiperhe-
Tukeva2 Tukeva – lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Palvelupolku (lapsiperhe- palvelut) Laadukas perhehoito Kainuussa Vartu – varhain tukemalla turvallinen lapsuus –hanke Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hanke Perhekeskukset Kainuuseen Maakunnallinen päihde- ja mielenterveys -strategiatyö 2009 - Lastensuojelun sijaishuolto, tuki- perhe- ja kriisipalvelut Kainuussa -hanke Päihdehoitopalvelua nuorille – Päre Päihde- ja mt -polku Kainuun päihdetyön koordinointi –hanke Mini-interventio -hanke Alpo Jokelainen

41 Ohjelmajohtaminen Esimerkiksi nykyiset painopisteet
Komponentit Esimerkiksi nykyiset painopisteet Perusterveydenhuolto Sosiaalinen vahvistaminen Ulkoinen toimintaympäristö Asian- tuntijat Projektit Oma organisaatio, asiakaspalveluyksiköt Kehittäjä- työntekijät Hanke C B Hanke A Innovaatiot, ratkaisut = lisäarvo Kehittäjä- asiakkaat Alpo Jokelainen

42 Soten tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu maakunnallisena organisaationa
johdon tuki - tulosalue Soten tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu -vastuualue Terveyden ja sairaudenhoidon palvelut Perhepalvelut Sairaanhoidon palvelut TKS-yhteiset Kehittämisjohtaja Kehittämissihteeri Tutkimukset ja hankkeet Täydennys- Koulutus Koulutus- päällikkö Asiantuntijapalvelut Sosiaalialan erik.suunn.(osatyöpanos) Sosiaali- ja terveysalan erik.suunn. Terveyden edistämisen suunnittelija Hallintoylilääkäri (osatyöpanos) Hallintoylihoitaja (osatyöpanos) Tieteellisen kirjaston hoitaja Varhaisen tuen koordinaattori Perhehoidon koordinaattori Yleislääketieteen professori Vanhuspalvelut Ympäristö- terveydenhuolto Tieteellinen kirjasto

43 Tulevaisuus Alpo Jokelainen

44 Alpo Jokelainen

45 Alpo Jokelainen

46 Sote –toimialan resurssistrategia
”Työvoimapula” Palvelutarve + 50% Palvelutarve + 50% ”Työttömyys” Sairastavuuden vähentäminen Ennakoiva terveystyö Hoitoprosessien tehostaminen Teknologian hyödyntäminen Strategia +20%/+20% (+1%/v !) Strategia +20%/+20% (+1%/v !) Elinkeinopolitiikka Rakennekehitys Koulutus Kainuun työvoima - 30% 2010 2020 2030 Alpo Jokelainen

47 Kainuun malli alkaa toteutua monilta osin 1.5.2011 koko maassa
Asiakkaan valinnan vapauden lisääntyminen Yksi rekisterinpitäjä Ensihoito ja sairaankuljetus sairaanhoitopiirien järjestettäväksi Sairaanhoitopiireille velvoite kuntien kanssa tehtävästä terveydenhuollon järjestämis-suunnitelmasta = sote -toimialan talous- ja toimintasuunnitelma Perusterveydenhuollon yksikön perustaminen sairaanhoitopiireihin Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen/terveyserojen kaventaminen Tietopohjan laajentaminen Hyvinvointikertomus Alpo Jokelainen

48 Yhteenveto sosiaali- ja terveyspalveluista
Panostusta terveyden edistämiseen Panostusta tutkimukseen ja kehittämiseen = tekemisen vaikuttamisen parantaminen ja varmentaminen Onnistumisen perusteet Syvä integraatio: Tavanomainen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto Rahoitusmalli Oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistäminen Henkilöstön sitoutuminen Työn tuottavuus / kustannustehokkuus Yksi rekisterin pitäjä / Tietojärjestelmä Alpo Jokelainen

49 Alpo Jokelainen, maakuntajohtaja alpo.jokelainen@kainuu.fi
Alpo Jokelainen


Lataa ppt "SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAINUUN HALLINTOKOKEILUSSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google