Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tervetuloa Johtamiskorkeakouluun opiskelemaan hallintotieteitä!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tervetuloa Johtamiskorkeakouluun opiskelemaan hallintotieteitä!"— Esityksen transkriptio:

1 Tervetuloa Johtamiskorkeakouluun opiskelemaan hallintotieteitä!
ORIENTOIVAT OPINNOT, OSA 1, Johdatus yliopisto-opiskeluun ja tutkintoihin AINO NORDLING, Opintosihteeri

2 Torstai , luentosali D11 klo – Tutkinto-ohjelman tervehdys, professori Jarmo Vakkuri klo – Johdatus yliopisto-opiskeluun ja opintojen suunnitteluun, opintosihteeri Aino Nordling

3 Perjantai 30.8.2013, luentosali D10a+b (kaikki JKK:n uudet opiskelijat)
klo 9.30– Johtajan tervehdys johtamiskorkeakoulun uusille opiskelijoille, johtaja Markku Sotarauta klo – Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat (JKY) esittäytyy klo – Yliopiston sähköiset palvelut ja tietoverkkojen käytön mahdollisuudet, verkkopalvelusuunnittelija Reetta Vuokko ja tietoturvapäällikkö Juha-Matti Heimonen klo – Opintotuki-info, opintotukipäällikkö Eini Mäkelä klo – Opiskelijavaihto, kv-koordinaattori Terhi Nieminen ja amanuenssi Minna Höijer klo – Iltapäivällä tutustumista kampukseen, johtamiskorkeakoulun tiloihin ja henkilökuntaan tutor-ryhmien johdolla.

4 Maanantai 2.9.2013, luentosali D11
klo Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opintosuunnat ja HOPS-opettajat esittäytyvät Julkisen talousjohtamisen opintosuunta Hallintotieteen opintosuunta Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta Julkisoikeuden opintosuunta Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman HOPS-opettajat klo Info- ja tutustumistilaisuus erillisvalinnassa suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon hyväksytyille

5 Keskiviikko 4.9.2013, yliopiston kampusalue
klo 9.00 –16.00 Johtajuussymposium Johtamiskorkeakoulun lukuvuoden avajaistilaisuus (

6 klo 14.15 – 15.15 Hyvinvointiorientoivat
Torstai , luentosali A1 klo – Hyvinvointiorientoivat Opiskelukykyä edistävät palvelut ja toiminta mm. opiskelijoiden terveyspalvelut, yliopistoliikunta ja ylioppilaskunta (

7 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Orientoivat opinnot -opintojaksoon sisältyy lisäksi: Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Tiedonhankintataidot, hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat jakson II periodissa! aloitusluento ke klo 8-9, Päätalo LS A1 ( Merkintä (2 op) orientoivista opinnoista annetaan keväällä 2014

8 Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelma vuonna 2013

9 Avainlukuja Tampereen yliopistosta
Yliopisto siirtyi Helsingistä Tampereelle vuonna 1960 Opiskelijoita n , monialainen yliopisto Henkilöstöä yli 2.000, josta opettajia n. 600 9 tieteenalayksikköä + 3 erillisyksikköä: kirjasto, kielikeskus ja yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto hakijoita vuosittain noin (1/10 tulee hyväksytyksi) …ja johtamiskorkeakoulusta aloitti toiminnan tällä nimellä vuonna 2011 (entinen kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta) yliopiston isoin yksikkö n opiskelijaa 3 tutkinto-ohjelmaa Opintohallinnon henkilökuntaa -81 Johtamiskorkeakoululaisia syksyllä 2012

10 Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma kuuluu jkk:n tieteenalayksikköön Yksiköllä neljätoista opintosuuntaa, joista viisi hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa

11

12

13

14 Opiskeleminen hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa

15 Moduuli eli osakokonaisuus Perus-, aine- ja syventävät opinnot
Perusasiat haltuun! Opintopiste Yhden lukuvuoden (=kaksi lukukautta) opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Opintojakso Puhekielessä ”kurssi” Yleensä viisi opintopistettä, poikkeuksena esimerkiksi kieliopinnot Ilmoittautuminen/ei ilmoittautumista ns. ”kulmakurssi” on opintojakso, jolla moduuli alkaa. Kulmakursseja ovat esimerkiksi opintojaksot Johdatus oikeusjärjestykseen, Ympäristön ja alueiden politisoituminen ja Johdatus hallintotieteeseen Moduuli eli osakokonaisuus koostuu opintojaksoista. Kokonaisuudet ryhmittelevät opintoja esimerkiksi tietyn teeman alle tai opintosuuntaan suuntaavaksi kokonaisuudeksi. Perus-, aine- ja syventävät opinnot Opintokokonaisuuksia Perus- ja aineopintoja yhteensä vähintään 60 opintopistettä Syventäviä opintoja vähintään 80 opintopistettä Valinnaiset opinnot Opintosuunta Maisterivaiheen suuntautumisala, johon ilmoittaudutaan 2. vuoden keväällä Kandidaattiohjelmassa on opintosuuntaan suuntaavia opintoja

16 Opetussuunnitelma (´tutkintovaatimukset´)
Perusasiat haltuun! Opetussuunnitelma (´tutkintovaatimukset´) Mitä opintoja tutkintoon on tehtävä (tutkintojen tavoitteet, rakenne ja sisältö): Opetusohjelma (kuka, missä, milloin?): sis. myös yksiköiden, opettajien ym. yhteystiedot: Opintosuoritukset Arvosteluasteikko HYL, 1 – 5 Luentotentti yleensä viimeisellä luentokerralla Sähköinen tenttiminen/kirjallinen tenttiminen ja yleiset tenttipäivät Opintosuoritukset näkyvät NettiOpsussa Suoritustavoista Tutkintojen suoritusajat (tavoite yhteensä 5 vuotta) 3 + 2 vuotta 2 vuotta ”lisäaikaa” + 2 poissaolovuotta Opinto-oikeus Alempi korkeakoulututkinto: hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Ylempi korkeakoulututkinto: hallintotieteiden maisterin tutkinto Välttävä-erinomainen NettiOpsu toimii peruspalvelutunnuksella (ppt) voi selata omia tietojaan ja opintosuorituksiaan ilmoittautua kursseille ja tentteihin muuttaa omia yhteystietojaan lähettää otteen haluamaansa sp-osoitteeseen

17 Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 180 op (3 vuotta)
LAAJA-ALAINEN Perusopinnoissa tutustutaan hallintotieteisiin alana Suuntaavien opintojen kautta voi tutustua opintosuuntien opetustarjontaan Laajan valinnaisuuden kautta voi profiloida tutkintoa haluamallaan tavalla 2. vuoden jälkeen opiskelija tekee päätöksen mihin opintosuuntaan haluaa maisterin tutkinnossa erikoistua* Hallintotieteiden maisterin tutkinto 120 op (2 vuotta) ERIKOISTAVA Opintosuunnan syventävissä opinnoissa erikoistutaan haluttuun alaan ja kirjoitetaan Pro gradu -tutkielma Myös maisterissa on valinnaisten opintojen kautta mahdollisuus ”erottautua” * Opintosuuntaan ilmoittautumisesta puhutaan lisää opintojen suunnitteluun liittyvissä tilaisuuksissa kevätlukukaudella. Lisätietoa myös netissä.

18 Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op, kolme lukuvuotta)

19 Suuntaavat aineopinnot
Kaikki tutkinto-ohjelman perusopintojen kuusi opintojaksoa suoritetaan. Näistä viisi opintojaksoa muodostavat tutkinto-ohjelman perusopinnot ja kuudes lasketaan mukaan siihen suuntaavaan moduuliin, jonka opiskelija valitsee kandidaattitutkinnon suuntautumisalakseen. Hallintotieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja kannattaa alkaa suorittaa heti ensimmäisestä syksystä alkaen. Yhteisiin opintoihin kuuluu muiden muassa Tieteentekemisen valmiudet -kokonaisuus, tietotekniikkataidot –opintojakso sekä kieli- ja viestintäopinnot. Ovat oman tutkinto-ohjelman aineopintoja. Opiskelijan kannattaa suorittaa vähintään kahden suuntautumisalan opintoja. Suuntaavien opintojen lisäksi opiskelijan kannattaa seurata opintojaksojen edeltävyysvaatimuksia, jotka löytyvät opintojaksojen tiedoista opinto-oppaasta. Opiskelija voi vapaasti valita mitä haluaa tutkintonsa valinnaisina opintoina suorittaa. Valinnaisia opintoja voivat suorittaa esimerkiksi JKK:n yhteisiä teemakokonaisuuksia, oman tutkinto-ohjelman suuntaavia moduuleja, muiden JKK:n tutkinto-ohjelmien suuntaavia moduuleja, TaY:n muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, opintoja muissa ulkomaisissa/kotimaisissa yliopistoissa (vaihto-opiskelu, JOO-opiskelu) jne. Hallintotieteiden perusopinnot Yhteiset opinnot Suuntaavat aineopinnot Valinnaiset opinnot

20 Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op, kaksi lukuvuotta)

21 Opintojen suunnittelu

22 OPISKELIJAT POHTIVAT ITSENÄISESTI SUUNNITELMIAAN Helmi-Maaliskuu
HOPSin laatimisen aikataulu (ks. Tammi-helmikuu OPISKELIJAT POHTIVAT ITSENÄISESTI SUUNNITELMIAAN Helmi-Maaliskuu YLEINEN HOPS-TILAISUUS (pakollinen uusille opiskelijoille) KESKUSTELU TUTOROPETTAJIEN RYHMISSÄ AVOIMEN HOPS:N POHJALTA Maalis-toukokuu OPISKELIJAT TÄYTTÄVÄT KESKUSTELUJEN JÄLKEEN TOISEN HOPS-LOMAKKEEN (VUOSISUUNNITELMAN) JA PALAUTTAVAT SEN SÄHKÖISESTI MENNESSÄ MOODLEN KAUTTA 2. lukuvuoden syksy OPINTOSUUNNAT JÄRJESTÄVÄT OHJAUSTILAISUUKSIA, JOISSA OPISKELIJALLA ON MAHDOLLISUUS SAADA LISÄTIETOA OPINTOSUUNNISTA JA TUTUSTUA OPINTOSUUNTIEN HENKILÖKUNTAAN

23 Opintojen suunnittelu
Omat tavoitteet Läsnäolo? Tenttiminen Mitä tutkintoon vaaditaan? Elämäntilanne Opintojen aikataulutta-minen Valinnaiset opinnot? Mikä pakollista, mikä valinnaista? Ilmoittautu-minen opintojaksoille

24 Otathan huomioon opintoja suunnitellessasi:
Tutkinnon taso, lukukauden taso, lukuvuoden taso, viikkotaso, päivätaso… Omat mielenkiinnon kohteesi ja tulevaisuuden tavoitteesi vs. kenen vieressä on mukava istua Oma elämäntilanteesi suhteessa tavoitteisiisi Tutkinnon pakolliset opinnot vs. valinnaiset opinnot Oma jaksamisesi: itsesi yliarvioiminen vs. itsesi aliarvioiminen Akateeminen vapaus vs. vastuu omista opinnoista ja niiden suunnittelusta

25 Alkuun huolehdi lähinnä ensimmäisen opiskeluperiodin valinnoistasi
Opinnoissa alkuun Alkuun huolehdi lähinnä ensimmäisen opiskeluperiodin valinnoistasi olethan muistanut ilmoittautua haluamillesi kursseille (edeltävyysvaatimukset!) kieli- ja viestintäopinnot alkuun 1.vieras kieli selvitä hyväksiluvut ajoissa, jotta tiedät mille kursseille kannattaa ilmoittautua sisällyttämiset hallinnossa, korvaavuudet opintosuunnissa Kielikeskuksella oma lomake hyväksilukuihin Suunnittele pitemmällä tähtäimellä opintoja rauhassa, ensimmäisen syksyn aikana ei tarvitse vielä tietää mihin haluaa suuntautua tai mitä valinnaisia opintoja aikoo suorittaa pidä mahdollisuudet avoimina, mieli voi vielä muuttua moneen kertaan tutustu tarjontaan laajasti keväällä järjestetään opintojen suunnitteluun liittyviä tilaisuuksia, joissa mahdollisuus saada vinkkejä HOPSissa huomioitavista asioista ja saada vertaistukea

26 Kuulin kyllä, mutta en ymmärtänyt puoliakaan!

27 Mistä löydän tietoa? Internet JKK:n nettisivut: www.uta.fi/jkk
Erityisesti hallintotieteiden tutkinto-ohjelman sivu (opiskelukäytännöt, tutkintoja koskevat määräykset, yhteystiedot yms. yms.) Yliopiston yleiset opiskelusivut Opinto-opas (painettuna ostettavissa) Opetusohjelma (vain verkossa) Huom! Opetusohjelmassa näkyvät vain ne opintojaksot, joista järjestetään opetusta. Kielikeskuksen opinto-opas (verkossa) ja opetusohjelma (verkossa) Henkilökunta (kun olet ensin tutustunut itse asiaan yllä mainittujen keinojen avulla!)

28 Johtamiskorkeakoulun hallinto
Johtamiskorkeakoulun hallinnossa hoidetaan erityisesti opiskelijoiden tutkintorakennetta koskevia asioita, annetaan opintojen ohjausta ja neuvotaan harjoittelu- ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa Valinnat ja valmistuminen Yksikkö myöntää kandidaatin ja maisterin tutkintotodistuksen Hyväksilukeminen sisällytettävät opinnot (muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot) JOO -opinnot Harjoittelu- ja vaihtoasiat Opintosuuntien henkilökunta Kysymykset liittyen opintokokonaisuuksiin tai yksittäisiin opintojaksoihin Korvaavuudet Opintosuuntaan liittyvä muu ohjaus

29 Kiitos! Kirsti Järvinen Opintopäällikkö Johtamiskorkeakoulu
PINNI A kirsti.jarvinen(at)uta.fi Aino Nordling Opintosihteeri Johtamiskorkeakoulu PinniA 2038 aino.nordling(at)uta.fi Vastaanottoajat: tiistaisin ja torstaisin 9-11


Lataa ppt "Tervetuloa Johtamiskorkeakouluun opiskelemaan hallintotieteitä!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google