Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUTKIJAKOULUT SUOMESSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUTKIJAKOULUT SUOMESSA"— Esityksen transkriptio:

1 TUTKIJAKOULUT SUOMESSA
Mikael Knip Lasten ja nuorten klinikka, Helsingin yliopisto HYKS Lasten ja nuorten sairaala

2 OPM:N TUTKIJAKOULUT I Tutkijakoulujärjestelmä luotu 90-luvun loppupuolella OPM myönsi vuonna tutkijakoulupaikkaa (3- tai 5-vuotisia) kaudelle , ja lisäksi vuonna 2005 jaettiin vuotista tutkijakoulupaikkaa kaudelle Vuonna 2007 maassamme toimii 119 tutkijakoulua, joissa on 1453 OPM:n tutkijakoulupaikkaa Terveyden tutkimuksen alan tutkijakouluja 19 (16%), tutkijakoulupaikkoja 279 (19%)

3 OPM:N TUTKIJAKOULUT II
TAVOITTEET: parantaa väitöskirjatöiden ohjauksen laatua parantaa formaalisen koulutuksen laatua lyhentää tohtoritutkinnon kokonaistyöaika neljään vuoteen alentaa väittelyikää lisätä tohtoritutkintojen määrää

4 OPM:N TUTKIJAKOULUT III
ERITYISPIIRTEET: sisäänpääsy hakemuksen kautta ( hyväksyttyjen osuus noin 20%) OPM:n palkka neljäksi vuodeksi tutkijakoulutettavan aseman vahvistaminen Suomen Akatemian määräraha kurssien järjestämi- seksi ja nuorten tutkijoiden koulutusapurahojen myöntämiseksi

5 OPM:N TUTKIJAKOULUT: Terveyden tutkimuksen alan
Tutkijakoulu Paikkoja Neurotieteen kansallinen tutkijakoulu, HY Psykiatrian tutkijakoulu, HY Valtakunnallinen kliininen tutkijakoulu, HY Helsingin biolääketieteen tutkijakoulu, HY Kliininen lääketutkimus, suunnittelu, suorittaminen ja kriittinen arviointi, HY Eläinten hyvinvoinnin tutkijakoulu, HY Ympäristöterveyden tutkijakoulu, KY Farmasian tutkijakoulu, KY Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu, KY Molekyylilääketieteen tutkijakoulu, KY Suomen toksikologian tutkijakoulu, OuY Biocenter Oulu tutkijakoulu, OuY

6 OPM:N TUTKIJAKOULUT: Terveyden tutkimuksen alan
tutkijakoulut (jatk.) Tutkijakoulu Paikkoja Kansanterveyden tutkijakoulu, TaY Tampereen yliopiston biolääketieteen ja bio teknologian tutkijakoulu, TaY Kansainvälinen lääketieteellisen tekniikan ja fysiikan tutkijakoulu, TaTY TULES- ja biomateriaalitutkijakoulu, TuY Turun biolääketieteellinen tutkijakoulu, TuY Lääkekehityksen tutkijakoulu, TuY

7 VALTAKUNNALLINEN KLIININEN TUTKIJAKOULU
NAKFOS, Nationella kliniska forskarskolan CLIGS, National Graduate School of Clinical Investigation

8 VALTAKUNNALLINEN KLIININEN TUTKIJAKOULU
MISSIO Ammattimaisten kliinisten tutkijoiden kouluttaminen Lääketieteen tai hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon suorittaminen Tieteellisen koulutuksen ja erikoislääkäri/erikoishammas- lääkärikoulutuksen integrointi

9 VALTAKUNNALLINEN KLIININEN TUTKIJAKOULU
Tavoitteet Valmius itsenäisen kliinisen työn ja siihen liittyvän tutkimustyön tekemiseen Kyky arvioida kriittisesti tutkimustietoa sairauksista, niiden syistä ja hoidoista sekä kyky tehdä relevantteja tutkimussuunnitelmia tiedon kartuttamiseksi Hyvät tiedot kliinisessä tutkimuksessa käytettävistä tilastotieteellisistä menetelmistä ja järjestelmätutkimuksesta Hyvä perehtyneisyys kliinistä tutkimusta ohjaavaan lainsäädäntöön ja eettisiin normistoihin Perehtyneisyys kliinisen lääketutkimuksen suorittamiseen (hyvä kliini- nen tutkimustapa ym.) Riittävät tiedot oman tutkimusalueen biotieteellisestä perustasta ja perusmenetelmistä (genetiikka, molekyylibiologia, immunologia, epi- demiologia ym.)

10 VALTAKUNNALLINEN KLIININEN TUTKIJAKOULU
Tavoitteet (jatk.) Korkeatasoiset kansainväliset laboratoriokurssit ja kansainväliset ja kansalliset tutkimuskeskusvierailut Hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot Tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toiminnan (tutkimusetiikan) sisäistäminen Tutkimustulosten hyödyntäminen ja teknologian siirto Perehtyneisyys tiedepolitiikkaan ja tutkimuksen rahoitusjärjestelmiin Hyvän tutkijakoulutuskäytännön periaatteet Opiskelijaa motivoiva ohjaus, toimiva vuorovaikutus ohjaajan ja seurantaryhmän kanssa Jatkuva korkeatasoinen kurssitarjonta ja seminaarisarjat Opiskelijan itsenäistymisen ja oman vastuun korostaminen väitös- kirjaprojektistaan, vuosittaisesta raportoinnista sekä seurantaryhmän toiminnasta

11 KOULUTUKSEN RAKENNE VKTK:SSA
Väitellyt erikois- lääkäri Väitellyt erikois- lääkäri Väitellyt erikois- lääkäri Erikoislääkärikoulutus, 4-6 vuotta Tutkimustyö, 3-4 vuotta LL-tutkinto Koulutuksen kesto, vuotta

12 VALTAKUNNALLISEN KLIINISEN TUTKIJAKOULUN
TEEMA-ALUEET Kardiovasku-laarisairaudet ja aikuistyy-pin diabetes Neuro- ja aistinelinten tutkimus Kasvu, kehitys ja lisääntymi- nen Syöpä, TULES ja immuuni- sairaudet Suun terveys Kliinisen tutki-muksen metodit Kuvantaminen

13 VALTAKUNNALLINEN KLIININEN TUTKIJAKOULU
JOHTORYHMÄ Helsingin yliopisto Per Rosenberg (anestesiologia), vpj Marja-Riitta Taskinen (sisätaudit) Kuopion yliopisto Tuula Pirttilä (neurologia) Raimo Voutilainen (lastentaudit) Oulun yliopisto Juha Tapanainen (naistentaudit) Anne Remes (neurologia) Tampereen yliopisto Markku Järvinen (kirurgia) Timo Reunala (ihotaudit ja allergia) Turun yliopisto Pirjo Nuutila (aineenvaihduntatutkimukset) Seppo Pyrhönen (onkologia), pj Esittelijä Mikael Knip, koulun johtaja Sihteeri Seija-Liisa Karvonen, koulun koordinaat- tori

14 INTERAKTIOT ERI TUTKIMUSRYHMIEN VÄLILLÄ TEEMA-ALUEELLA
”KARDIOVASKULAARISAIRAUDET JA AIKUISTYYPIN DIABETES” Kardiologia Diabetes Hoito Epidemiologia Genetiikka HDL-kolesteroli Ateroskleroosi

15 VKTK: TOIMINTA Kaksitoista tutkijaopiskelijapaikkaa, eli 144 tutkija-
kuukautta/vuosi Henkilökohtaiset koulutusapurahat, ad 1000 e/vuosi Koulutustilaisuuksien järjestäminen Core curriculum Väitöskirjahankkeiden vuosittainen arviointi Oma kotisivu:

16 VALTAKUNNALLINEN KLIININEN TUTKIJAKOULU
HAASTEET Koulun valtakunnallisuus - Tutkijaopiskelijapaikkojen oikeudenmukainen jako - Paikallinen vs. valtakunnallinen toiminta ja koulutus? Tieteellisen ja ammattiin valmistavan koulutuksen integrointi Tutkijaopiskelijoiden matala palkka Erikoistuvan lääkärin peruspalkka, minimi 2608 e VKTK:n tutkijaopiskelijan palkka , noin 1740 e (-33%) Heijastaako tutkijakoulujen tutkijaopiskelijoiden palkkaus tieteenteon arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa laajemminkin?

17 VALTAKUNNALLINEN KLIININEN TUTKIJAKOULU
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN LÄHITULEVAISUUDESSA Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen Verkkokurssien tarjonnan lisääminen Interaktiivisten videokurssien toteuttaminen Koulutettavan oppimisportfolion käyttöönotto

18 TUTKIJAOPISKELIJAPAIKAN HAKEMINEN I
Seuraava hakukierros (vuosien paikat), kesällä 2008, hakuaika päättyy syyskuussa 2008, päätökset mennessä Kuka voi hakea: - LL tai HLL, joka on aloittanut tai on aloittamassa tohtorin- tutkintoon tähtäävät opintonsa, ja suunnittelee erikoistu- vansa väitöskirjatyönsä rinnalla tai jälkeen

19 TUTKIJAOPISKELIJAPAIKAN HAKEMINEN II
Vapaamuotoinen hakemus Tutkimussuunnitelma (hankkeen nimi suomeksi tai ruotsiksi ja englanniksi) Henkilökohtainen CV ja koulutussuunnitelma Työnohjaajan CV ja julkaisuluettelo Väitöskirjatyön rekisteröinti-ilmoitus

20 TUTKIJAOPISKELIJAPAIKAN HAKEMINEN III
HAKEMUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET Hankkeen ja tutkimussuunnitelman tieteellinen taso Hankkeen toteuttamismahdollisuudet suunnitellussa aikataulussa Työnohjaajan ansiot Erikoislääkärikoulutuksen vaihe

21 HAKIJOIDEN JA TUTKIJAKUUKAUSIEN JAKAUMA YLI-
OPISTOJEN VÄLILLÄ ENSIMMÄISELLÄ HAKUKIERROKSELLA Osuus, % N KK

22 HAKIJOIDEN JA TUTKIJAKUUKAUSIEN JAKAUMA YLI-
OPISTOJEN VÄLILLÄ KOLMANNELLA HAKUKIERROKSELLA Osuus, % N KK


Lataa ppt "TUTKIJAKOULUT SUOMESSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google