Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ratkaisuja vähäpäästöiseen Helsinkiin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ratkaisuja vähäpäästöiseen Helsinkiin"— Esityksen transkriptio:

1 Ratkaisuja vähäpäästöiseen Helsinkiin 8.10.2012
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja

2 Hiilineutraali Helsinki 2050 Päästöjen vähennys 20% (2020)
Energiatehokkuus 20% (2020) Uusiutuva energia 20% (2020) Kaupungin strategiaohjelma 2020 Energiapoliittiset linjaukset 2020 Kaupungin ympäristöpolitiikka 2020, 2050 (Kvston päätökset) Energiantuotanto -Helsingin Energian kehitysohjelma -Energiatehokkuuden puitesopimus Kaupungin kiinteistöt, liikenne ym. kaupungin vaikutuspiiri -PKS ilmastostrategia -Kestävän energian ohjelma (SEAP) -KETS, VAETS -Ekorakentamisen ohjelmat -Ekotukitoiminta Yritykset ja kuntalaiset -Parhaat energiatehokkuuden käytännöt (PEK) -Ilmastokumppanit -Ekokompassi -Ilmastoinfo -ASIAA! asukkaiden energianeuvonta -Ennakoiva rakennusvalvonta Jari Viinanen

3 Khk –kokonaispäästöt (kulutus)
Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman (Keke) päästötavoite vuoden 1990 päästöjen alittaminen vuonna 2010 saavutettiin. Jari Viinanen Oma nimi xx.xx.2005

4 Helsingin kaupunkialueen energian kokonaiskulutus 1990–2011 (GWh).
vs2010 vs1990 vs 2005 Asukaskohtainen kulutus (kWh/as) -1,8 % -3 % -6 % Kokonaiskulutus (GWh) -0,7 % 17 % -0,05 % Jari Viinanen Oma nimi xx.xx.2005

5 Uusiutuva energia Vuonna 2011 Helsingin Energian sähkön, kaukolämmön ja jäähdytyksen hankinnasta uusiutuvan energian osuus nousi viiteen prosenttiin edellisvuoden noin neljästä prosentista. Vuonna 2011 kaukolämmöstä kolme prosenttia ja sähkön hankinnasta kahdeksan prosenttia perustui uusiutuviin energialähteisiin. Muiden alueella tuottavien (kiinteistöt) tuotantoa ei ole tilastoitu –yksittäisiä kohteita, eikä edes näkyisi tilastoissa Jari Viinanen

6 Helenin kehitysaskeleet hiilineutraalisuuteen
Jari Viinanen

7 Kehitysohjelma Helsingin Energian uusiutuvien energianlähteiden osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia. Hanasaaressa ja Salmisaaressa 5-10 % energiasta vuonna 2015 biopolttoaineilla. Vuosaaren monipolttoainevoimalaitoksen suunnittelu (Kvsto 2015) Tuulipuistot (Inkoo-Raasepori ja Siipyy) 120 voimalaa, vastaa yli 40 % koko Helsingin sähkön kulutuksesta Jari Viinanen

8 Kaupunginjohtajien ilmastoverkostot
Covenant of Mayors Kestävän energian suunnitelma SEAP Kuuden suurimman kaupungin verkosto Hyvien käytäntöjen levittäminen (Ekotuki, vähäpäästöiset ajoneuvot, Ekokompassi, ilmastobudjetointi) Uudet (asukastoiminnan aktivointi, energiaviisaan rakentamisen tiekartta, matkustustarpeen vähentäminen) Jari Viinanen

9 Viikin ympäristötalo Vähän energiaa kuluttava rakennus, joka tuottaa 20% itse energiaa Energiantehokkuusluokka A+ (70 kWh/m²,a), n. 30% normitalosta (2010) Kiinnitetty huomiota keinovalaistuksen vähentämiseen sekä passiivikuormitusten hallintaan. Hiilineutraali ympäristökeskus –ohjelma 2015 Aurinkosähkö, kalliojäähdytys, lämmöntalteenotto, liikkuminen, tuuli, bioclimaattinen suunniottelu, lämpö/selktiiviset lasit, ilmantiiveys, eristys, valojen ohjaus, valaistuksen minimointi… Photo: Johanna Joutsiniemi Photo: Rhinoceeros Photo: Diaidea Oy Jari Viinanen

10 Ekotuki Ekotukiverkosto työyhteisön tukihenkilö ympäristökysymyksissä
helppo linkittää ympäristöohjelmiin ja -järjestelmiin tehokas ja taloudellinen hyvä viestinnän kanava yhdessä tekemisen, jakamisen ja vertaistuen areena Helsingin työyksiköihin on nimetty ja koulutettu yli 1000 ekotukihenkilöä. Laajentunut ympäri Suomea ja lähialueille. Jari Viinanen

11 Älykäs energianhallintatekniikka
Testikoulussa luokkahuoneen sähkönkulutus laski kuukausitasolla jopa 43 prosenttia valaistus reagoi ympäristön valomäärään lisäinvestointi 300 e Liikuntasalin ilmanvaihto säätyy automaattisesti sen mukaan, onko salissa 300 vai 30 oppilasta Säästö 85% Käyttäjän tapoihin vaikuttamalla Koululaiset voivat seurata sähkönkulutusta (valon sytytys) Keittiöhenkilökunta näkee reaaliaikaisesti eri ruuanlaittotapojen vaikutuksen energiankulutukseen. Jari Viinanen

12 Ekoteko Tarkoituksena on etsiä toimintatapoja ja työkaluja, joilla kiinteistöjen ylläpidossa ja käytössä voidaan säästää energiaa seuraamalla sisälämpötiloja, säätämällä lämmitysjärjestelmää, tarkistamalla ilmanvaihtojärjestelmän käyntiaikoja, ohjeistamalla käyttäjää ja kouluttamalla ylläpitohenkilöstöä. EkoTeko-kohteita oli 21 vuonna 2011. EkoTeko-projektin toinen vaihe käynnistettiin loppuvuonna 2011 kouluisännille ja muulle henkilöstölle sekä kiinteistönhuollolle. Vuonna 2011 EkoTeko-toiminta on laajennettu myös koskemaan koko kiinteistöviraston ylläpidossa olevaa kiinteistökantaa. Energiatehokkuutta edistäviä kokeiluhankkeita on toteutettu erityisesti valaistuksessa mm. LED valojen käytössä. Jari Viinanen

13 Aurinkolahden koulu 20 kWp:n au-rinkosähköjärjestelmä
noin 5 % koulun vuosittaisesta sähkönkulutuksesta eli 16,5 MWh. Jari Viinanen

14 Kaupungin ja elinkeinoelämän sekä yhteisöjen ilmastoverkosto
Alma Media, Forum Virium, Elisa, Helsingin seudun kauppakamari, Kesko, Kiinteistö-Tapiola, Lassila & Tikanoja, Lemminkäinen, Logica, Martela, NCC, Nordea, Paulig, Siemens, Skanska, Sponda, Stockmann, VR Group, VVO, YIT, Aalto-yliopisto, ABB, Bring Express, Gaia, Gasum, Green Net Finland, Helsingin yliopisto, HOK-Elanto, Itella, Kämp Group, Metropolia, Motiva, Nordic Offset, Sitra, Suomen ympäristökeskus ja Yleisradio… Ilmastokumppaneiden tavoitteena on: 1. Luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia 2. Lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi 3. Toimia näkyvästi ja viestiä tuloksista aktiivisesti 4. Jakaa osaamista parhaista käytännöistä Jari Viinanen

15 Ekokompassi Tavoitteena toimintamalli pääkaupunkiseudulle pk-yritysten ympäristötyön tukemiseen Tukea Ekokompassi –kevennetyn ympäristöjärjestelmän rakentamisessa pk-yrityksille Ympäristökoulutusta yrittäjille Seudullisten yritysneuvojien kouluttaminen -> ympäristöasiat mukaan aloittavien yrittäjien neuvontaan Työkaluja ja vinkkejä ympäristöasioiden hyvään hallintaan: Jari Viinanen

16 Hiilineutraali luontokeskus
Energiansäästö ja kiinteistökohtainen uusiutuva 60% ostoenergian vähennys Energialuontopolku Opetusmateriaalia Aurinkosähkö, aurinkolämpö, ilmalämpöpumppu, aurinkopuhallin, aurinkogrilli, tuulisähkö, komposti, takka, energiaveivi… Jari Viinanen

17 Asukkaille ja Yrityksille: ilmastomyönteisempi toiminta
tarjoaa vähähiiliset tuotteet paketoitua tietoa, neuvontaa ja koulutuksia Tapahtumia Energiatehdas, Unicafen ruokahävikin pienentäminen, Tonnivetoa -kampanja, Kortteli-hanke, ASIAA!-hanke, pientaloasujien energianeuvonta, auton vapaapäivä…

18 Asukkaiden ilmastoteot asuinalueilla ASIAA!
Jalkautuminen (Mellunkylä, Suurpelto, Koivukylä) Tarvelähtöinen neuvonta Alueellisten verkostojen hyödyntäminen (järjestöt, yhdistykset, taloyhtiöt jne.) Energianeuvonnan integrointi muuhun alueelliseen/asukastoimintaa Asukkaiden ekotukiverkoston luominen, Energiansäästöviikko, Tonnivetoa -kampanja, pientaloasujien energianeuvonta, auton vapaapäivä…

19 Ennakoivaa ohjausta ja kannustusta rakentamiseen
Pientalojen rakentajia kannustetaan hyvään ‎suunnitteluun ja energiatehokkaaseen rakentamiseen rakennuslupamaksun ‎alennuksella; mm. asuinrakennuksille, jotka ovat matalaenergiataloja. Alennukset voi yhdistää ja ne voivat olla ‎yhteensä yli 1000 euroa. Neuvontapiste Tellinki avattiin lokakuun alussa. Kiinteistökohtaiset aurinkoenergiajärjestelmät ja ilmalämpöpumput on vapautettu luvan hausta. Helsingissä myönnettyjen rakennuslupien energiatehokkuusluokkien jakautuminen osuuksina kerrosalasta. Luokkien energiankulutusrajat riippuvat rakennustyypistä (esim. kerrostalon A-energialuokan raja on 100 kWh/brm2/a Jari Viinanen

20 Energiatehokkuusehdot asuntotontinluovutukseen
1) Kiinteistölautakunta hyväksyi 2011 Energiatehokkuusluokka A kaupungin asuinrakentamiseen luovuttamiin tontteihin 2) Muut huomioitavat (asumisen energiatehokkuusverkoston ehdotus) Rakennuksen lämmitysmuoto (kaukolämpö, suorasähkö kielletty) Laadunvarmistus suunnittelu- ja rakentamisprosessissa Rakennuksen vaipan tiiveysmittaus ja lämpökuvaus Energiatehokkaat laitevalinnat (A-luokka, kotoa pois kytkin) Terveellinen sisäilmasto, Käyttötottumukset 3) Suositukset Uusiutuvat kiinteistökohtaiset järjestelmät Jari Viinanen

21 Honkasuo – pientaloalue Malminkartanossa 1500 asukkaalle
Tavoitteena pientaloalue, jolla on pieni hiilijalanjälki Honkasuon kaavamääräyksiä: Matalaenergiarakentamisen periaatteita on sovellettava ja varauduttava uusiutuvan energian hyödyntämiseen Uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten tai piharakennelmien arkkitehtuuria Jari Viinanen

22 Vähäpäästöiset ajoneuvot
50 %:n alennus pysäköintimaksusta Tärkeimmille liityntäpysäköintialueille tullaan varaamaan paikkoja kriteerit täyttäville ajoneuvoille Kaupunki hankkii kriteerit täyttäviä autoja polttoaine/ energialähde hiilidioksidi (CO2) päästö EU säännellyt päästöt bensiini- ja diesel (ml. hybridit) alle 100 g/km Euro 5 bifuel (kaasuautot) alle 150 g/km (maakaasulla mitattuna) flexi fuel (etanoliautot) alle 150 g/km (bensiinillä mitattuna) sähkö kaikki - Jari Viinanen Oma nimi xx.xx.2005

23 Jari Viinanen


Lataa ppt "Ratkaisuja vähäpäästöiseen Helsinkiin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google