Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työsuojelu tänään ja huomenna

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työsuojelu tänään ja huomenna"— Esityksen transkriptio:

1 Työsuojelu tänään ja huomenna
Ylijohtaja Leo Suomaa

2 Työsuojelulautakunta - vuorovaikutuksen keskiö
Työsuojelun vastuualueen yhteydessä on lakisääteinen työsuojelulautakunta Tehtäviä: periaatekysymysten käsittely työsuojelun yhtenäistäminen ja edistäminen sekä alan yhteistoiminnan kehittäminen Edustavimpien työmarkkinajärjestöjen ja muiden työsuojelun kehittämisen kannalta merkittävien tahojen edustus Lautakunnassa alueen edustajat informoivat viranomaisen ja viranomainen alueensa edustajat LSuo

3 Kolmikanta on kestävä pohja
Suomessa työmarkkinajärjestöillä on ollut keskeinen rooli työsuojelun edistämisen ja työsuojeluvalvonnan kehittämisessä Suomen strategiassa korostuu erityisesti se, että työsuojeluun liittyvä valvonta perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen valvottavien ja valvovien osapuolten välillä Työmarkkinaosapuolten yksimielisellä näkemyksellä työsuojeluhallinnon voimavarojen turvaamisesta on ollut olennaisen tärkeä merkitys LSuo

4 ”Työsuojeluvalvonnan toimeenpano on Suomessa hoidettu hyvin.”
Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastuskertomus 230/2011 Työsuojeluvalvonta nyt ”Työsuojeluvalvonnan toimeenpano on Suomessa hoidettu hyvin.” ”Työsuojeluvalvonnan vaikuttavuuden osoittaminen ja mittaaminen on haastavaa.” ”Valvonnan suuntaamisessa tulisi kehittää ennakoivampaa työotetta.” Näitä arvioikoon kohdaltaan myös kukin työsuojelulautakunta! LSuo

5 Työsuojelu nyt Vuonna 2010 vähemmän työpaikkakuolemia kuin koskaan aikaisemmin, mutta kaikkien työtapaturmien määrä jokseenkin ennallaan Liian monta työntekijää poissa työstä sen takia että tarjolla oleva työ ja/tai työympäristö ei vastaa heidän työkykyään (masennus, tules) Työelämän pelisääntöjen kunnioitus rapautumassa? LSuo

6 Perinteisin osoittimin mitattuna
Muutama vuosikymmen sitten keskimäärin jokaisena työpäivänä joku menetti henkensä työpaikkatapaturmassa Nyt on päästy sentään jo siihen, että kuukaudessa on pari vainajatonta viikkoa Välitavoitteeksi kuoloton kuukausi Nolla työtapaturmaa on kuitenkin ainoa oikea päämäärä LSuo

7 Lisää osoittimia Työstä jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin noin 52-vuotiaina Työkyvyttömyyseläkemeno on noin 2420 M€/vuodessa Yhteensä noin työvuotta jää tekemättä siltä joukolta, joka jää vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle ”Työelämään tullessaan ottaa yli 30 % todennäköisyydellä riskin tulla työkyvyttömäksi” LSuo

8 Seuraavat neljä vuotta
Voimassa oleva lainsäädäntö Riippumattoman viranomaisen valvontatehtävät Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma Sosiaalisesti kestävä Suomi strategia Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Resurssi II-työryhmän ehdotukset Hallitusohjelman mukainen talouskehys Työsuojeluvalvonnan runkosopimuksen ainekset (valvontajohtaja Markku Marjamäen alustus) LSuo

9 Jyrki Kataisen hallitusohjelmasta
Työsuojeluvalvonnan näkökulmasta kaksi keskeistä teemaa: Työurien pidentäminen alusta, keskeltä ja loppupäästä. Harmaan talouden torjunta. Hallitusohjelmassa on myös sanoja, jotka ilmaisevat mihin suuntaan hallitus haluaa työsuojelua kehittää LSuo

10 Sanoja hallitusohjelmasta: tavoitteista
Työurien pidentäminen; työssä jaksaminen Osatyökykyisten ja vammaisten ja vaikeasti työllistyvien mahdollisuus työntekoon Talousrikollisuuden kiinnijäämisriskin nostaminen; työehtosopimuksen mukainen palkkaus; ihmiskaupan torjuminen; yhdenvertaisuuden vahvistaminen Maahanmuuttajien kiinnittyminen LSuo

11 Sanoja hallitusohjelmasta: toimialoja
Opettajan työskentelyolosuhteet Eläintilallisten työhyvinvointi Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työturvallisuus ja työhyvinvointi LSuo

12 Sanoja hallitusohjelmasta: menetelmiä
Verkostomaiseen toimintaan perustuva työhyvinvoinnin edistäminen Julkisen sektorin työhyvinvointiohjelma Johtamisen ja esimiestaidon vaikutus työelämän laatuun Koulutuksen työelämäyhteydet LSuo

13 Eläkkeellesiirtymisiän odotteen kehitystavoitteet Lähde: Eläketurvakeskus
erotus n. 1,5 v LSuo

14 Seuraavien neljän vuoden jälkeen
STM on (SKS 2020) asettanut tavoitteeksi, että elinikäinen työaika pitenee 3 vuodella vuoteen 2020 mennessä Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää useita eri toimenpiteitä eri tahoilla. Työmarkkinaosapuolet ovat varsin yksimielisesti ja voimakkaasti sitoutuneet sovittuun tavoitteeseen ”nostaa uskottavasti” ”keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä”. LSuo

15 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tavoitteeksi, että elinikäinen työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä. Työympäristön ja työhyvinvoinnin tavoitetila vuonna 2020, luvut osoittavat muutosta verrattuna vuoteen 2010:  Ammattitautien määrä vähenee 10 % (vaikutus työuriin +0) Työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 % (viikkoja) Työn aiheuttama haitallinen kuormitus vähenee (kuukausia?): Koettu fyysinen kuormitus vähenee 20 % Koettu psyykkinen kuormitus vähenee 20 % LSuo

16 Mihin viranomaisen valvontavoimavarat riittävät?
Viranomais-aloitteisen valvonnnan kohderyhmä? Työpaikat joilla käydään oppimassa? Lähinnä asiakasaloitteista valvontaa? Ongelmatyö-paikat; mutta mikä määritellään ongelmaksi? Paljon yli keskinkertaista työpaikkaa Esimerkilliset työpaikat LSuo

17 Selvitysmiesten tehtävä
VT Mikko Hurmalainen ja DI Pentti Pekkala selvittävät helmikuun loppuun mennessä työsuojeluvalvonnan resurssien riittävyyden ja tarkoituksenmukaisen kohdentamisen, toimivaltuudet sekä hallinnolliset kehittämistarpeet LSuo

18 Orkesteroinnista voima
Suomessa on erilaisiin työsuojelutehtäviin nimettyjä henkilöitä ainakin noin Työsuojeluhallinnossa on alle 500 henkilötyövuoden voimavarat. Miten tällä alle 1 % osuudella tehokkaimmin ja tarkoituksenmukaisimmin synnytetään haluttu vaikutus? Miten yli 99 % osuudella vastaava vaikutus? Verkoistoituminen, viestintä, sidosryhmäyhteistyö, STM-konsernin voimavarojen hyödyntäminen, tulostavoitteiden yhteensovittaminen jne jne Viranomaisvaltuuksien käyttö on viranomaisen asia Kehittäminen on yhteinen asia LSuo

19 Työsuojelu huomenna Jokainen työpaikka luo itse oman työhyvinvointinsa
Viranomainen ei voi sitä tehdä työpaikan puolesta Tapaturmantorjuntakeinot eivät välttämättä lisää työhyvinvointia, mutta työhyvintointitoimet vähentävät myös työtapaturmia ja ammattitauteja Työurien pidentäminen vaatii nykyistä kehittyneempien ja monipuolisempien keinojen käyttämistä Vaikutukset työpaikkatasolla? Vaikutukset viranomaistoimintaan? Työntekijän on kuitenkin pysyttävä hengissä jotta voisi jatkaa 68 ikävuoteen saakka LSuo

20 Kukoistus lähtee kannustetekijöistä
Työntekijän kokemusta hyvin- tai pahoinvoinnistaan ei voida kiistää Tarkasteltavaksi työolot joista kokemus muodostuu Esimerkiksi tapaturmantorjuntaa parantamalla voidaan parhaimmillaan neutraaliin ei-tyytymättömyyteen Työntekijän ja työpaikan kukoistus - työhyvinvointi? - lähtee kannustetekijöistä LSuo

21 Perusta muuttuu Työhyvinvointi ei 2020-luvulla enää ole työpaikkaidenttinen, jos ja kun työpaikalla tarkoitetaan spatiaalisesti yksilöityä, tietyssä osoitteessa olevaa paikkaa Työhyvinvointi on nykyistä useammin työntekijäidenttinen asia Miten työhyvinvointia rakennetaan pätkäyritysten varaan? LSuo

22 Virtuaalityöpaikan työhyvinvointiverkosto
Miten järjestetään työhyvinvointitoiminta, kun sen alustana on eräänlainen virtuaalityöpaikka? Yritykset verkostoituvat: Millainen työhyvinvointiverkosto voisi tuottaa työhyvinvointia yritysverkoston työpaikoille? Miten pysyvään muutokseen luodaan työhyvinvointia? Miten pysähtyneisyyteen synnytetään työhyvinvointia luovaa muutosta? LSuo

23 Vuoden 2025 osoittimet Mittaavat edelleen työpaikan riskitasoa ja osoittavat sen matalaksi Mittaavat työpaikan resilienssiä ja kukoistuspotentiaalia ja osoittavat ne hyviksi Mittaavat viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta ja tasalaatuisuutta ja osoittavat ne hyviksi Mutta viime kädessä, viimeistään joskus vuonna , kysytään, pidentyivätkö työurat, vähentyivätkö työtapaturmat, kitkettiinkö harmaa talous jne jne - ja mikä oli työsuojeluhallinnon vaikutus? LSuo

24 Kiitos huomiostanne! ”Kunnianhimoisena visiona on suomalaisen työelämän nostaminen laadultaan ja kilpailukyvyltään maailman huippuluokkaan.” LSuo


Lataa ppt "Työsuojelu tänään ja huomenna"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google