Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuorisotakuu Hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena parantaa nuorten työllistymistä ja kouluttautumista. Nuorisotakuusta lisätiedot: http://www.nuorisotakuu.fi/nuorisotakuu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuorisotakuu Hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena parantaa nuorten työllistymistä ja kouluttautumista. Nuorisotakuusta lisätiedot: http://www.nuorisotakuu.fi/nuorisotakuu."— Esityksen transkriptio:

1 Nuorisotakuu Hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena parantaa nuorten työllistymistä ja kouluttautumista. Nuorisotakuusta lisätiedot: Merja Tuomola Oppisopimuskoordinaattori Sataedu oppisopimustoimisto

2 Nuorisotakuu Tarkoittaa, sitä että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimistoon. Satakunnnan ELY-keskuksen 11/2012 tietojen perusteella maakunnassa oli työtöntä työnhakijaa. Heistä 2407 oli alle 30-vuotiaita ja ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevia 738. Alle 30-vuotiaiden ryhmästä alle 25-vuotiaita oli 1373 ja heistä ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli 430 nuorta.

3 Nuorisotakuu ja siihen kuuluvat koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma
• antavat mahdollisuuden nuorelle, jolla ei ole työtä tai koulutusta • edistävät nuorten työllisyyttä ja lisäävät nuorten ammattitaitoa • lisäävät ja vahvistavat nuorten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Nuorten aikuisten osaamisohjelma toteutetaan vuosina 2013 – 2016 ja siihen on hallituksen kehyspäätöksessä varattu yhteensä 183 miljoonaa euroa siten, että käynnistymisvuonna (2013) 27 miljoonaa euroa ja muina vuosina 52 miljoonaa euroa.

4 Nuorten aikuisten osaamisohjelma 2013-2016 (NAO)
Ohjelmassa lisätään myös nuorten aikuisten opintoihin hakeutumista ja opintojen suorittamista edesauttavaa neuvontaa ja ohjausta. Tavoitteena on, että lisäresurssien avulla koulutuksen aloittaisi vuosittain noin 4 000 nuorta aikuista ja koko ohjelmakaudella 16 000. Yhteensä ohjelmalla tavoitellaan aloittajaa vuosina .

5 TAvoitteet Kohottaa vailla toisen asteen tutkintoa olevien 20 – 29-vuotiaiden nuorten aikuisten koulutustasoa Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa 20–29-vuotiaiden, pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten on mahdollisuus suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Lisäresursseja oppilaitosmuotoiseen ja oppisopimuksena toteutettavaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, jotka myönnettiin valtionosuuksina Perusrahoitteista ammatillista peruskoulutusta kohdennettiin kohderyhmälle Valtionavustuksia opiskelijoiden rekrytointiin ja opintojen etenemisen tukeen

6 Kohderyhmä Pelkän peruskoulun varassa olevat 20 – 29 – vuotiaat henkilöt, joilla ei ole yo-tutkintoa; ei ammatillista tutkintoa – taustalla voi olla keskeytyneitä opintoja, samoin suoritettu lukiokoulutus. Mikäli hakija täyttää 20 vuotta korkeintaan puolen vuoden päästä opintojen aloittamisesta, voidaan hänet ottaa ohjelman piiriin. Samoin voi täyttää koulutuksen kuluessa 30 vuotta. Työmarkkina-asemalla ei ole merkitystä! Voi olla työtön työnhakija, työelämän ulkopuolella tai työssäkäyvä Maahanmuuttajia voidaan ottaa ohjelman piiriin. Koulutustaustan määrittelystä vastaa koulutuksen järjestäjä (todistukset, haastattelu). Epäselvissä tapauksissa voi pyytää hakemaan OPH:n rinnastuspäätöstä.

7 lisärahoitusta 2013 OKM:stä haettu ja saatu määrärahaa vuodeksi 2013:
Sataedu ja WinNova saivat rahoitusta hakevaan ja tukevaan toimintaan sekä tutkintojen suorittamiseen - Vuoden 2013 linjaus – Oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen lisäkoulutukseen (VOS) sekä oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen Molemmat koulutusmuodot ammatti- tai erikoisammattitutkinto, tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta - Perustutkinnon suorittaminen tapahtuu ns. oppilaitoksen ”normaalitarjontaan” tukeutuen eli alueen normaali aikuisten perustutkintokoulutustarjonta ja alueen nuorten ammatillinen peruskoulutus (yhteishaku) Perustutkintokoulutukseen ei siis tässä vaiheessa ole saatu mitään erillisrahoitusta

8 toteutus WinNova ja Sataedu:
- ”Normaalit” omaehtoiset koulutukset, joihin saatu lisäopiskelijapaikkoja - Vain NAO-kohderyhmälle suunnatut ryhmät Molemmissa pääsääntönä – ei koulutusmaksua, ei tutkintomaksua (58 €) Opintotuki / työttömyysetuudella tapahtuva omaehtoinen opiskelu / muut mahd. tukimuodot Oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen (vain WinNova): Vuodeksi 2013 lisäpaikkoja 60, joista 54 tutkintotavoitteinen ja 6 ei-tutkintotavoitteinen.

9 Hakeva ja tukeva toiminta
Tarkoitus ollut tiedottaa, markkinoida, antaa henkilökohtaista neuvontaa, tehdä yhteistyötä, löytää kohderyhmään kuuluvia nuoria, antaa ekstratukea jne. Yhteistyöverkostoa on koottu ja sitouduttu yhteiseen toteuttamiseen. Satakunnan TE-toimiston yhteistyöhenkilö – Paula Palmén WinNova – Jonna Malmivuori, p , (Nuorten aikuisten osaamisohjelma) Sataedu – Suvi Lindberg, p , (Nuorten aikuisten osaamisohjelma) Sataedu – Merja Tuomola, p (oppisopimusasiat) WinNova – Janne Koskela, p , (Koulutustakuu / Satakunnan oppisopimuskeskus)

10 Koulutustakuu Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Koulutustakuu koskee peruskoulun samana vuonna päättävien ja 10-luokkalaisten mahdollisuutta jatkaa opintoja oppisopimuksella. Korotettu koulutuskorvaus oppisopimustyönantajalle: Työnantajalle korvaus ensimmäisenä vuonna 800 euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/kk, kolmantena vuonna 300 euroa/kk

11 Olemme myös Facebookissa: Takuulla koulutukseen ja ammattiin
Palveluja ja tietoa nuorille ja nuorten kanssa toimiville. Maakunnallinen sivusto, jota ylläpidetään Sataedun toimesta Välkky-projektissa on kerätty välityömarkkinoiden hyviä käytänteitä:

12 Vuosi 2014 Vuoden 2014 rahoituksista on haku meneillään, mutta päätöksiä ei ole vielä tullut. Painopisteenä: Tuettu oppisopimus ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona Edistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista kokonaisuutena sekä työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä Tavoitteena parantaa: Yksilöllistä ohjausta ja tukea koulutusalan ja työpaikan valintaan Tuetaan sujuvaa siirtymistä koulutuksesta tai työharjoittelusta oppisopimuskoulutukseen Opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa tuetaan myös koulutuksen aikana

13 Laaditaan ja kokeillaan malleja
Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen: Luodaan ja kehitetään tuetun oppisopimuksen mallia Luodaan nuorten oppisopimukseen ennakkojakso, jonka aikana mahdollisuus tutustua toimialaan ja työpaikkaan Yhdistetään oppisopimuskoulutusta ja oppilaitosmuotoista koulutusta. Mallina esim. 2+1. Tuetaan joustavia siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen Työnantajan palveluohjaus oppisopimusasioissa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen

14 Laaditaan ja kokeillaan malleja
Edistetään nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista kokonaisuutena sekä työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä ei-työsopimussuhteisen työssäoppimisen toteutustapoja monipuolistetaan kehitetään työssäoppimisen laatua koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen yhteistyössä työpaikkaohjaajien koulutus

15 Kiitos!


Lataa ppt "Nuorisotakuu Hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena parantaa nuorten työllistymistä ja kouluttautumista. Nuorisotakuusta lisätiedot: http://www.nuorisotakuu.fi/nuorisotakuu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google