Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Naisten päihdeongelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Naisten päihdeongelma"— Esityksen transkriptio:

1 Naisten päihdeongelma
Jonna Levola Päihdelääkäri Tiistai, 26. lokakuuta 2010

2 Jäsentelyä Päihteet Suomessa Päihderiippuvuus Nainen ja päihteet
Hoitoon? Jonna Levola

3 Päihteet suomessa A. RIIPPUVUUS ALKOHOLIN SUURKULUTUS
HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄT ALKOHOLIN SUURKULUTUS AMFETAMIINI + OPIOIDIT OPIOIDIRIIPPUVAISET KORVAUSHOITOPOTILAAT Jonna Levola

4 Päihteet Suomessa (2) Työkyvyttömyys
Kelan myöntämiä työkyvyttömyyseläkkeitä, joissa alkoholisairaus pää- tai sivudiagnoosina (% kaikista eläkkeistä) Vuonna 2004: (6,4 %) Vuonna 2005: (6,8 %) Vuonna 2006: (7,2 %) Vuonna 2007: (7,3 %) Vuonna 2008: (7,3 %) Kelan myöntämiä työkyvyttömyyseläkkeitä, joissa huumausaineet pää- tai sivudiagnoosina Vuonna 2004: 1136 Vuonna 2005: 1301 Vuonna 2006: 1476 Vuonna 2007: 1608 Vuonna 2008: 1728 Jonna Levola

5 Päihteet Suomessa (2) Työkyvyttömyys
Kelan myöntämiä työkyvyttömyyseläkkeitä, joissa alkoholisairaus pää- tai sivudiagnoosina (% kaikista eläkkeistä) Vuonna 2004: (6,4 %) Vuonna 2005: (6,8 %) Vuonna 2006: (7,2 %) Vuonna 2007: (7,3 %) Vuonna 2008: (7,3 %) Kelan myöntämiä työkyvyttömyyseläkkeitä, joissa huumausaineet pää- tai sivudiagnoosina Vuonna 2004: 1136 Vuonna 2005: 1301 Vuonna 2006: 1476 Vuonna 2007: 1608 Vuonna 2008: 1728 Jonna Levola

6 Päihteet suomessa (3) Kuolleisuus Alkoholi kuolemat
Vuonna 2004: 2850 Vuonna 2006: 3049 Vuonna 2005: 3035 Vuonna 2007: 3097 Huumausainelöydökset ruumiinavauksissa Vuonna 1999: 140 Vuonna 2004: 176 Vuonna 2000: 170 Vuonna 2005: 175 Vuonna 2001: 151 Vuonna 2006: 187 Vuonna 2002: 153 Vuonna 2007: 234 Vuonna 2003: 147 Vuonna 2008: 244 N. puolessa tapauksista kyseessä myrkytyskuolema Buprenorfiinilöydös joka kolmannessa tapauksessa (v ) Jonna Levola

7 Päihteet suomessa (4) Taloudellinen vaikutus
Välittömät kustannukset vuonna 2007 (THL) Alkoholi: 699 – 936 miljoonaa euroa Huumausaineet ja lääkkeet: 203 – 288 miljoonaa euroa Välilliset kustannukset Alkoholi: 3210 – 6011 miljoonaa euroa Huumausaineet ja lääkkeet: 487 – 1077 miljoonaa euroa Valtion alkoholitulot v olivat miljoonaa euroa Jonna Levola

8 Päihteet Suomessa (5) Rikollisuus (Stakes 2009)
Huumausainerikollisuus huumausainerikosta v. 2008 63 % huumausaineen käyttörikoksia 31 % prosenttia huumausainerikoksia Vuonna 2008 kaikista pahoinpitelyrikoksista 61 % tehtiin alkoholin vaikutuksen alaisena 0,3 % tehtiin muiden päihteiden, lähinnä huumausaineen, vaikutuksen alaisena 1 % alkoholin ja huumeiden yhteisvaikutuksen alaisena Vuonna 2008 ryöstörikoksista 41 % ja törkeistä ryöstöistä 26 % tehtiin alkoholin vaikutuksen alaisena vastaavat luvut muiden päihteiden osalta ovat 1,2 % ja 2,9 % Alkoholin ja muiden päihteiden yhtäaikaisen vaikutuksen alaisena tehtiin 6 % ryöstöistä ja 7 % törkeistä ryöstöistä Jonna Levola

9 Päihderiippuvuus päihderiippuvuusoireyhtymä
Neuroadaptaatio, josta osoituksena toleranssi ja vieroitusoireet Pakonomainen tarve käyttää ainetta Kykenemättömyys lopettaa käyttöä halustaan huolimatta Pitkälle kehittyneet, kapeutuneet aineen käyttöön liittyvät käytösmallit Aineen käyttö vieroitusoireiden ehkäisy- ja hoitotarkoituksessa Päihdehakuisen käytöksen muodostuminen elämää ohjailevaksi muiden aiemmin tärkeiden toimintojen sijaan Nopea retkahdus vieroituksen jälkeen Jonna Levola

10 Päihderiippuvuus (2) Vuonna 1990 yhdysvaltalaista päihdealan ammattilaisia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-100, kuinka vaikeaa kyseisen päihteen aiheuttamasta riippuvuudesta on vapautua. Riippuvuus ei ole sama kuin vaarallisuus. Jonna Levola

11 Nainen ja päihteet Syyllisyys Häpeä Salailu Jonna Levola

12 Nainen ja päihteet (2) Lapsuus: väkivalta, laiminlyönti, seksuaalinen hyväksikäyttö Nuoruus: väkivalta, laiminlyönti, seksuaalinen hyväksikäyttö Aikuisuus: väkivalta, laiminlyönti, seksuaalinen hyväksikäyttö Jonna Levola

13 Nainen ja päihteet (3) Alkoholi
Paino Jakautuu elimistön vesitilavuuteen Riippuvuus nopeammin? Elimistö herkempi vaurioille? Alkoholin juomatavat muuttuneet nuorilla naisilla Alkoholi ja raskaus Alkoholi on voimakkaasti teratogeeninen Alkoholivaurio n. 1%:lla syntyvistä lapsista Alkoholin käytöstä osataan kysyä -> interventiot? Jonna Levola

14 Nainen ja päihteet (4) Alkoholiriippuvaisten psyykkiset häiriöt (Mann et al., Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2004) Elämänaikainen psykiatrinen häiriö Naiset 65 % Miehet 28 % Mielialahäiriö Naiset 33 % Miehet 10 % Ahdistuneisuushäiriö Naiset 51 % Miehet 25 % Alkoholiriippuvuuden vuoksi ensimmäistä kertaa hoidossa olevat naiset (Haver & Dahlgren, Addiction 1995) Elämänaikainen psykiatrinen häiriö 60 % Mielialahäiriö 48 % Ahdistuneisuushäiriö 38 % Persoonallisuushäiriö 23 % Jonna Levola

15 Nainen ja päihteet (5) Laittomien päihteiden käyttäjät (Cottler et al. J Nerv Ment Dis 2005) Masennusoireet Naiset 24 % Miehet 12 % Itsetuhoisuus Naiset 63 % Miehet 47 % Itasemurhayrityksiä Naiset 33 % Miehet 11 % Jonna Levola

16 Nainen ja päihteet (6) Raskaana olevat korvaushoitopotilaat (Benningfield et al., Am J Addict 2010) Psykiatrista oirehdintaa 65 %:lla Mielialaoireet 49 % Ahdistuneisuus 40 % Itsetuhoisia ajatuksia 13 % Raskaana olevat opioidi ja/tai kokaiiniriippuvaiset (Cavanaugh & Latimer, J Addict Disord their Treat 2010) Raskauden aikaista iv-käyttöä ja/tai prostituutiota 30 % Psykiatrisista oireista kärsivillä 6 -kertaisesti prostituutiota Jonna Levola

17 Trauma ja päihteet Altistajia post-traumaattiselle oireyhtymälle
Traumaan liittyvät tekijät Suora altistuminen traumatapahtumalle uhrina tai todistajana Vakava vammautuminen Pitkäaikainen tai toistuva traumatisaatio Pelko, että uhri tai läheinen oli kuolemanvaarassa Vakava reaktio, kuten itku, vapina, oksentaminen tai tunne, että on irrallaan itsestään ja ympäristöstä Avuttomuuden tunne; tunne, ettei pystynyt auttamaan itseään tai läheistä Tapahtuneen salailu ja häpeä Eristäytyminen tapahtuneen jälkeen Yleinen elämäntilanne Aikaisempi traumahistoria, kuten kaltoinkohtelu lapsena Selviytyjän tai perheenjäsenten aikaisemmat mielenterveysongelmat Vähäinen läheisten tuki Läheisen menetys hiljattain erityisesti, jos tapahtuma oli odottamaton Muut raskaat elämänmuutokset Päihdeongelma Naissukupuoli Matala koulutustaso Nuori ikä Jonna Levola

18 Trauma ja päihteet (2) Post-traumaattisen oireyhtymän riski eräiden traumaattisten tapahtumien jälkeen Raiskaus (50%) Vakava pahoinpitely tai päällekarkaus (32%) Muu seksuaalinen päällekarkaus (24%) Vakava vamma tai onnettomuus, esim. juna- tai auto- onnettomuus (17%) Puukotus tai ammuskelu (16 %) Äkillinen, odottamaton läheisen kuolema (14%) Lapsen henkeä uhkaava sairaus (10 %) Tapon tai vakavan onnettomuuden todistaminen (7%) Luonnonkatastrofi (4%) Jonna Levola

19 Trauma ja päihteet (3) Kompleksinen post-traumaattinen stressihäiriö
aiheuttajana pitkään (kuukausia tai vuosia) jatkunut, toistuva trauma esimerkiksi vangeilla, perheväkivallan uhreilla, kaltoin kohdelluilla lapsilla ja prostituoiduilla trauman vaikutus on sitä tuhoavampi, mitä läheisempi rikoksentekijä on uhrille, ja mitä vähemmän tukea ja hyväksyntää uhri saa kaikkein hajottavin vaikutus on lapsuusiän jatkuvalla traumatisaatiolla tyypillistä joukko oireita, jotka johtuvat trauman aiheuttamista muutoksista henkilön minäkuvassa ja stressinsietokyvyssä pääongelmat liittyvät tunteiden ja impulssikontrollin säätelyyn, vaikeuksiin ihmissuhteissa sekä traumamuistojen aiheuttamiin ongelmiin Jonna Levola

20 Trauma ja päihteet (4) Lapsuusiän traumakokemukset alkoholiriippuvaisilla (Langeland et al., Alc Clin Exp Research 2004) Naiset 45,5 % 45,5 % seksuaalinen hyväksikäyttö 12 % seksuaalinen hyväksikäyttö ja fyysinen kaltoin kohtelu Miehet 27,9 % 18 % seksuaalinen hyväksikäyttö 5 % seksuaalinen hyväksikäyttö ja fyysinen kaltoin kohtelu Jonna Levola

21 Trauma ja päihteet (5) Traumaattiset kokemukset heroiiniriippuvaisilla (Mills et al., J Trauma Stress 2007 ) Mikä tahansa trauma 92 % Uhkailu 65 % Fyysinen väkivalta 54 % Seksuaalinen häirintä 31 % Raiskaus 27 % Kidutus 8 % PTSD 41 % PTSD päihdeongelmaisilla 24 – 32 % (Castel et al., Can J Psychiatry 2007; Tracy & Johnson, J Soc Work Pract Addict 2007) Jonna Levola

22 Hoitoon? Ehdotus: Päihdeäidit pakkohoitoon (Mediuutiset 5.9.2009)
SIKIÖN TERVEYSVAARA RIITTÄÄ: Risikko vaatii muutosta päihdeäitien pakkohoitolakiin (Mediuutiset ) Tahdonvastaiset huostaanotot kaksinkertaistuivat (MTV3 nettiuutinen ) Päihdeongelmaiset äidit jäämässä ilman hoitoa? (MTV3 nettiuutinen ) Päihdeäitien lapset vaarassa - ensikotipaikkoja lakkautetaan (MTV3 nettiuutinen ) Jonna Levola

23 Hoitoon? Kalliolan Kiskon huumeklinikasta tulossa laman ruumis: Säästökuuri kaataa päihdeklinikoita (Turun Sanomat nettiuutinen ) Kalliolan klinikoiden pitkiä päihdehoitoja uhkaa lakkautus (yle nettiuutinen ) … Kalliolan setlementin mukaan lakkautusuhka johtuu siitä, ettei Helsingin kaupunki enää osta päihdehoitoklinikan pitkäkestoisia palveluita… Jonna Levola

24 Hoitoon? Järvenpään sosiaalisairaala aloittaa
YT-neuvottelut (yle nettiuutinen ) Järvenpään sosiaalisairaala irtisanoo ja lomauttaa väkeään (yle nettiuutinen ) Pula päihdepotilaista uhkaa Järvenpään sosiaalisairaalan toimintaa (HS ) Jonna Levola

25 Hoitoon? Huumeongelmaiset päihdehoitojärjestelmässä (Stakes 2009)
Ensisijainen päihde hoitoon hakeutumisen syynä (v. 2008) Opiaatit 50 % Buprenorfiini 33 % Heroiini 2 % Amfetamiini 16 % Sekakäyttö Kolme tai useampi päihdettä 60 % Psyykkiset oireet Edesauttavat hoitoon hakeutumista Keski-ikä 30 vuotta Naiset miehiä nuorempia Syrjäytyneisyys on yleistä Matala koulutustaso Työttömiä 64 % Asunnottomia 11 % Jonna Levola

26 Hoitoon? Huumeongelmaiset terveydenhuollossa (Stakes 2009)
Hoitojaksot terveydenhuollon vuodeosastoilla Päädiagnoosi: hoitojaksoa Toissijainen diagnoosi: hoitojaksoa Huumausaine- ja lääkemyrkytykset ovat kasvussa (2007 -> 2008) Huumausaineisiin liittyvien myrkytysten hoitojaksot kasvoivat noin 19 % uni- ja rauhoittaviin lääkeaineisiin liittyvä myrkytysten hoito kasvoi noin 10 % Jonna Levola

27 Hoitoon? Kaksoisdiagnoosi potilas avohoidossa Jaksoittainen hoitomalli
Ensin toinen, sitten toinen Mikä on ”riittävä” hoitotulos? Käytännössä usein ”peruste” evätä hoito Rinnakkainen hoitomalli Edelleen käytetään paljon Kukin hoitaa tahollansa -> yhteydenpidon vaikeudet, väärinkäyttöjen mahdollisuus? Eriävät hoitokulttuurit potilas integroi hoitonsa -> toimintakykyisimmät selviävät Ei hoitoa -malli päivystyksissä pyörivä potilas vastuun välttely kukaan ei hyödy Jonna Levola

28 Hoitoon? Kaksoisdiagnoosipotilas avohoidossa Integroitu hoitomalli
Keskitetty hoito moniammatilisissa, psykiatrivetoisissa työryhmissä Ymmärrettävä: mt- ja päihdehäiriöt ovat pitkäaikaisia Hoito on pitkäjännitteistä Hoidon vaiheet: Sitouttaminen Aktiivinen hoito Ylläpito neljä kontrolloitua tutkimusta avohoidosta, joista kaksi satunnaistettua (integroitu vs. muu hoito) tulokset puoltavat integroidun hoitomallin toimivuutta Jonna Levola

29 Hoitoon? Psykiatrinen sairaalahoito
Akuutit psykoosit, vaikea itsetuhoisuus Epävakaiden potilaiden kohdalla lyhyet sairaalajaksot Edelleen korvaushoidon aloitukset paljolti sairaalaoloissa Vrt. Lahden K-klinikka Psykiatrinen sairaalahoito on kallista Päihdepotilaat hoidetaan suljetuilla tai tiukasti strukturoiduilla päihdepsykiatrisilla osastoilla Jonna Levola

30 Hoitoon? Laitoskuntoutus
Laitoskuntoutukseen lähetettävien potilaiden määrä on romahtanut Kuntouttavaan laitoshoitoon lähettämiseen vaikuttavat Potilaan oheissairaudet Potilaan motivaatio Potilaan aktiivisuus Byrokratiaviidakko Toimintakykyisimmät selviävät Jonna Levola

31 Raha Jonna Levola

32 Hoitoon? Hoito JSS:ssa Kognitiivis-behavioraalinen viitekehys
Kaksois- ja kolmoisdiagnoosipotilaat keskiössä Vahva lääketieteellinen osaaminen Näyttöön perustuva hoito Moniammatillinen työskentely Päihdelääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, laboratorionhoitaja, farmaseutti, neuropsykologi, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, lastenhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, musiikkiterapeutti, toiminnan ohjaaja, laitoshuoltaja, keittäjä, valvoja Jonna Levola

33 Hoitoon? Hoito JSS:ssa Suljettu vieroitusosasto Kuntouttava osasto
Katkot, vaativat vieroitukset, kriisit, psyykkisesti oireilevat, korvaushoidon aloitukset, korvaushoidon oheiskäytön vieroitus, korvaushoidon lopetus Kuntouttava osasto Naiset ja miehet eri yhteisöissä Kaksoisdiagnoosipotilaan diagnostiset arviot, hoito ja kuntoutus, lääkevieroitukset, työkyvyn arviot, korvaushoidon arviot ja aloitukset Raskaana olevat naisten yhteisössä Perhekuntoutus Loppuraskaus ja synnytyksen jälkeen Perheet, pariskunnat ja yksinhuoltajat lapsineen Hoidon pidempiä Lääkkeetön yhteisöhoito Hietalinna-yhteisö Jonna Levola

34 Hoitoon? Hoito JSS:ssa Polikliiniset palvelut
Päihdealan erikoislääkärin vastaanotto Polikliiniset arviot, vieroitukset, hoitosuunnitelman laatiminen Korvaushoidon tarpeen polikliininen arvio ja hoidon aloitus Työkyvyn arviot Ajokelpoisuusseuranta Päihdealan sairaanhoitajan vastaanotto Kokonaistilanteen selvittely ja arviointi, hoitosuunnitelman laatiminen Polikliininen alkoholikatkaisu Korvaushoidon toteutus Monipuoliset konsultaatiopalvelut Videokonsultaatiomahdollisuus Päihdealan erikoislääkärin konsultaatiot työterveyshuoltoon, perusterveydenhuollolle, psykiatriselle sairaanhoidolle sekä sosiaalitoimelle ja lastensuojelulle Jonna Levola

35 Kiitos huomiostanne. Jonna Levola


Lataa ppt "Naisten päihdeongelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google