Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rotarytietouden kuukausi Esittäjä Päivämäärä Suomen Rotary © 2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rotarytietouden kuukausi Esittäjä Päivämäärä Suomen Rotary © 2010."— Esityksen transkriptio:

1 Rotarytietouden kuukausi Esittäjä Päivämäärä Suomen Rotary © 2010

2 •2•2  Näiden kuukausien teemat ovat RI:n keskushallituksen määräämiä.  Teemojen kautta korostetaan jokaisen rotarin, eikä vain rotaryklubin, osallistumista rotarytoimintaan. Teemakuukaudet

3 Suomen Rotary © 2010 •3•3 Kaikki maailman rotarit noudattavat kokeen henkeä liike- ja ammatti- elämässä. Sen kehitti chicagolainen rotari Herbert J. Taylor v. 1932. Se on sittemmin käännetty yli 100 kielelle ja järjestöt sekä yksityiset henkilöt soveltavat sitä kaikkialla maailmassa. Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi 1) Onko tämä TOTTA? 2) Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia asianosaisia kohtaan? 3) Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja parantaako tämä YSTÄVYYSSUHTEITA? 4) Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA? Neljän kysymyksen koe

4 Suomen Rotary © 2010 •4•4  Service Above Self;  Rotaryn virallinen tunnuslause, jota käytetään rotarykirjallisuudessa. Vuositeema.  They Profit Most Who Serve Best;  Rotaryn toinen motto, jota voi käyttää rotarykirjallisuudessa ja muulloin. Sanamuotoa muutettiin vuoden 2004 sääntövaltuuskunnan päätöksellä siten, että maskuliininen sana ”he” korvattiin sanalla ”they”.  Doing good in the world;  Rotarysäätiön tunnuslause. Sanat ovat entisen RI:n presidentin Arch Klumphin lausumat vuodelta 1917. Viralliseksi säätiön motoksi tämän vahvisti COL 2007. Rotaryn tunnuslauseet

5 Suomen Rotary © 2010 •5•5 Rotary International33 790 klubia 1 234 527 jäsentä 534 piiriä Rotaract 7 741 klubia 178 043 jäsentä Interact12 097 klubia 278 231 jäsentä Rotary Community Corps 6 725 ryhmää 154 675 jäsentä (Rotary World lokakuu 2009, luvut edustavat tilannetta 30.6.2009) Tunnuslukuja

6 Suomen Rotary © 2010 •6•6 Rotaryklubit ovat näiden ei-rotarien muodostamien ryhmien organisaattoreita ja tukijoita. Nämä ryhmät työskentelevät paikkakuntiensa olosuhteiden parantamiseksi; yli 6 500 RCC-ryhmää on toiminnassa 76 maassa ja maantieteellisellä alueella. Rotaryn kansalaistoimintaryhmät (RCC)

7 Suomen Rotary © 2010 •7•7  Sääntövaltuuskunta - Council on Legislation - on RI:n lakiasäätävä elin, jolla on oikeus muuttaa RI:n säännöstöä. Tästä on säädetty RI:n järjestysmuodon artiklassa 10 ja RI:n sääntöjen artikloissa 7 ja 8.  Sääntövaltuuskunta kokoontuu joka kolmas vuosi huhti-, touko- tai kesäkuussa, mieluiten huhtikuussa. RI:n keskushallitus määrää kokouspäivämäärät. Kokous pidetään yleensä RI:n keskushallinnon läheisyydessä. (RIC 10, 2)  Edustajat (Representatives). Rotaryvuotena kaksi vuotta ennen jokaista kokousta, kaikkien piirien klubit valitsevat rotarin edustamaan niitä sääntövaltuuskunnassa. (Vuoden 2010 sääntövaltuuskuntaan edustajat valittiin rotaryvuonna 2007-08.) Nämä edustajat muodostavat sääntö- valtuuskunnan äänestäjäkunnan.  Edustajan tulee olla palvellut kokonaisen toimikauden RI:n toimihenki- lönä (tai on tietyissä poikkeustapauksissa toimiva kuvernööri tai tuleva kuvernööri). Hänen tulee valintahetkenä olla edustamassaan piirissä sijaitsevan klubin jäsen. (RIB 8.020.) (Rotary käsikirja 2007 (035-FI)) Sääntövaltuuskunta (COL)

8 Suomen Rotary © 2010 •8•8  Piirin 1410 edustaja PDG Tauno Lovén (Pori Meri-Pori Rk) valittiin piirikokouksessa 2008 Turussa.  Sääntömuutosehdotuksia on esillä 219 kpl.  Suomen piirien edustajat (6) ovat jakaneet ehdotuksiin perehtymisen keskenään, kullekin 36-37 ehdotusta.  COL seminaari pidettiin 24-25.9.2009 Varsovassa Rotary Instituutin yhteydessä.  Helmikuussa 2010 Suomen edustajien yhteinen istunto. COL 2010, 25-30.4.2010 Chicagossa

9 Suomen Rotary © 2010 •9•9  Esitys 10-128, esittäjä RI:n keskushallitus  Tarkoitus: Muuttaa RI:n sääntöä 17.030.  Vuonna 2010-11 RI:n per capita -maksu on puolesta vuodesta 25,00 USD, vuonna 20111-12 26,00 USD, vuonna 2012-13 27 USD ja siitä eteenpäin 28,00 USD.  Esitys 10-129, esittäjät klubi Argentiinasta ja piiri 4930 Argentiinasta.  Tarkoitus: Muuttaa RI:n sääntöä 17.030.  RI:n per capita -maksu olisi erisuuruinen teollisuusmaissa ja kehitysmaissa.  Esitys 10-116, esittäjät klubi Ranskasta ja klubi Ohion osavaltiosta.  Tarkoitus: Sallia myös rotarien ja kunniajäsenten jälkeläisten tai puolisoiden tulla nimetyksi GSE-ryhmän jäseneksi.  Esitys 10-167, esittäjä RI:n keskushallitus  Tarkoitus: Muuttaa RI:n sääntöä 15.010.  Piirijako siten, että piirissä tulee olla vähintään 33 (nyt 30) klubia ja 1 200 (nyt 1 000) rotaria. Esimerkkejä ehdotuksista

10 •10 Jäsenyyslajeja:  Aktiivijäsen (Active member)  Kunniajäsen (Honorary member)  Ei tarvitse maksaa jäsenmaksuja  Ei ole oikeutta äänestää  Ei voi olla klubin tai piirin toimihenkilö  Voi osallistua klubin kaikkiin kokouksiin  Voi nauttia klubin jäsenyyden suomista oikeuksista  Kunniajäsenyyden pituudesta päättää klubin hallitus Hyväksyttäviä poissaoloja:  Hallitus voi kirjallisesta anomuksesta, jossa on esitetty päteviä ja riittäviä syitä, määräajaksi vapauttaa klubin jäsenen velvollisuudesta osallistua klubin kokouksiin.  Ns. 85-sääntö: jäsenen iän ja jäsenvuosien, yhdessä tai useammassa klubissa, yhteenlaskettu summa on vähintään 85 vuotta ja hän on ilmoittanut klubin sihteerille kirjallisesti, että hän haluaa vapautuksen läsnäolovelvollisuudesta ja hallitus on suostunut tähän. (Rotary käsikirja 2007 (035-FI)) Jäsenyys

11 Suomen Rotary © 2010 •11  Kongressi on Rotary Internationalin vuosikokous.  Sen päätarkoituksena on antaa rotareille virikkeitä, inspiraatiota ja tietoa kansainvälisellä tasolla.  Kongressissa klubien edustajat eri puolilta maailmaa valitsevat RI:n toimihenkilöt seuraavaksi rotaryvuodeksi.  MontrealKanada20-23.6.2010  New OrleansUSA21-25.5.2011  BangkokThaimaa06-09.5.2012  LissabonPortugali23-26.6.2013  SydneyAustralia01-04.6.2014 RI:n kongressi (RI Convention)

12 Suomen Rotary © 2010 •12 ICC Guidelines approved by the RI Board in 2007  ICC-komiteat edistävät yhteyksiä kahden tai useamman maan piirien ja klubien välillä ja lisäävät ystävyyttä ja kulttuurien välistä ymmärrystä eri kansojen ihmisten välillä.  Rotareita kannustetaan perustamaan uusia ICC-komiteoita kehittämään vahvempia siteitä eri maiden rotarien, klubien ja piirien välillä sekä verkostoitumaan yli rajojen, maanosien ja valtamerien.  ICC-komiteoita tulisi edistää RI:n, piirien ja klubien kokouksissa.  ICC on Rotaryn ensimmäinen strukturoitu ohjelma ja vanhin rauhan edistämiselle omistettu ohjelma. Lue lisää aiheesta osoitteessa: http://www.rotary.org/en/serviceandfellowship/fellowship/intercount rycommittees/pages/ridefault.aspx http://www.rotary.org/en/serviceandfellowship/fellowship/intercount rycommittees/pages/ridefault.aspx Intercountrykomiteat (ICC)

13  Rotarysäätiölle kertyy varoja yksityishenkilöiden, klubien ja piirien lahjoituksina. Eräissä tapauksissa myös yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta saadut lahjoitukset merkittävästi kartuttavat säätiön varoja.  Pääosin lahjoitukset sijoitetaan Vuosirahastoon sekä PolioPlus-rahastoon.  Rotareille tunnetuimmat huomionosoitukset ovat Paul Harris Fellow ja Multiple Paul Harris Fellow –tunnustukset. Suomessa klubit ja piirit anovat niitä jäsenilleen annettavaksi kiitoksena erityisen ansiokkaasta työstä Rotaryn hyväksi. Suomen Rotary © 2010 •13 Rotarysäätiölahjoituksista annettavat tunnustukset Huomionosoitusten tarkoituksena on antaa tunnustusta Rotarysäätiön saamasta jalomielisestä taloudellisesta tuesta.

14 Suomen Rotary © 2010 •14  Rotary Foundation Sustaining Member (100 USD)  Paul Harris Fellow (1 000 USD)  Multiple Paul Harris Fellow (2 000–9 999 USD)  Paul Harris Society (vuosittain 1 000 USD)  Benefactor (1 000 USD:n lahjoituksesta Pysyvään rahastoon tai vastaavasta varauksesta testamentissa)  Bequest Society (vähintään 10 000 USD:n sitoumuksesta jälkisäädöksessä)  Major Donor (vähintään 10 000 USD:n käteislahjoitus)  Arch C. Klumph Society (vähintään 250 000 USD:n käteislahjoitus)  Certificate of Appreciation (jaetaan myös yrityksille) TARKEMPAA TIETOA HUOMIONOSOITUKSISTA LÖYTYY HAKUSANALLA ”APPRECIATION ANDRECOGNITION OPPORTUNITIES” OSOITTEESTA WWW.ROTARY.ORG. Rotarysäätiölahjoituksista annettavat tunnustukset

15 Suomen Rotary © 2010 •15 Yksityishenkilölle  Vuosirahaston huomionosoitusstandaari Klubeille  100 %:n lahjoittajaklubille myönnettävä standaari (vuosittain)  Jokainen rotari, jokainen vuosi -standaari (vuosittain)  Piirin 3 parasta Vuosirahaston lahjoittajaklubia, per capita (standaari, vuosittain)  100 %:n Paul Harris Fellow -klubin standaari (hakemuksesta) Rotarysäätiölahjoituksista annettavat standaari- tunnustukset

16 Suomen Rotary © 2010 •16 www.rotary.org

17 Suomen Rotary © 2010 •17  www.rotary.org www.rotary.org  www.rotary.fi/suoja www.rotary.fi/suoja  www.rotary.fi/1410 www.rotary.fi/1410 Tärkeitä tietolähteitä

18 Suomen Rotary © 2010 •18


Lataa ppt "Rotarytietouden kuukausi Esittäjä Päivämäärä Suomen Rotary © 2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google