Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työmarkkinakeskusjärjestöjen Työurasopimus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työmarkkinakeskusjärjestöjen Työurasopimus"— Esityksen transkriptio:

1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Työurasopimus

2 Työurasopimus työmarkkinakeskusjärjestöjen välinen sopimus työurien pidentämisestä eri keinoin maan hallitus on pyytänyt järjestöjä sopimaan työura-asioista; vaikutus kehysriiheen ja kestävyysvajeeseen sisältää eläke- ja työttömyysturva-muutoksia ja työelämätyöryhmän esitykset

3 Miksi työurasopimus? lisää työntekijöiden työhyvinvointia
turvaa työeläkejärjestelmän rahoitusta pidentävää työuria (arviolta reilu vuosi) enemmän kuin eläkeiän nosto sisältää heikennyksiä ja parannuksia eläke- ja työttömyysturvaan lisää kannustavuutta työntekoon ja aktiivitoimiin antaa vakautta ja rauhoitusaikaa suomalainen työmarkkinamalli ja sopimisen-kulttuuri toimii

4   Työeläkeuudistus Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan eläkeuudistuksen työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaaminen, riittävä eläketurva ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus; työeläkemaksut vuoden 2016 jälkeen ovat osana uudistusta, tavoitteena vakaa tilanne 2025

5 uudistus valmistellaan siten, että se tulee voimaan 2017
uudistuksen pohjaksi tehdään selvitys v loppuun mennessä VM:n  J. Pekkarisen johdolla Lähtökohtia: keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän tavoite 62,4 vuotta EU:n suositukset v uudistukselle jatkoa

6 Eläkemuutoksia eläkemaksun 0,4 prosenttiyksikön korotus vuosina 2015 ja 2016 (puoliksi ta/tt) varhennettu vanhuuseläke poistetaan 2014 osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee 61 vuoteen (+ 1v) v tai sen jälkeen syntyneillä työeläkejärjestelmän tehokkuutta parannetaan, selvitetään mm. yhtiökohtainen hoitokustannusosa, vanhuuseläkemaksuosan rahastointi-ikäväli, vakavaraisuusnormit ja sijoitusten tuotot

7 Työttömyysturvamuutoksia 2014
työssäoloehto lyhenee kuuteen kuukauteen kaikilla (nyt 8 kk); pääsy ansioturvan piiriin helpottuu ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa kaksi tasoa; perustaso ja muutosturvataso muutosturvatasoa maksetaan aktiivitoimien ajalta muutosturvatasoa maksetaan työttömyyden alussa max 90 pv 20 v. työhistorian jälkeen irtisanotuille

8 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskesto
riippuu jatkossa työhistorian pituudesta ja aktiivisuudesta yli 3 v työhistorialla nykyinen 500 päivää alle 3v työhistorialla 400 päivää mikäli työnhakija ei ole omasta syystään aloittanut 40 pv aktiivitoimenpidettä 250 työttömyyspäivän aikana, leikataan em. kestoja 100 päivällä

9 Ns. työttömyysputken ikärajan nosto ja ikääntyneiden turvan parantaminen
ikäraja nousee yhdellä vuodella v tai sen jälkeen syntyneillä vuonna 2015 (n.61 v) v syntyneillä 600 päivän enimmäiskesto 60 v. täyttäneelle työttömälle oikeus tukityöhön tai aktiivitoimen, jolla työssäoloehto täyttyy, ja tällöin päiväraha lasketaan aiemman työsuhteen palkan perusteella ikääntyneille työttömille työkykyarvio suurtyönantajan omavastuu 80 prosentista 90 prosenttiin (koskee v tai sen jälkeen syntyneiden irtisanomisia)

10 Työelämätyöryhmän esitykset työurien pidentämiseksi
Nuorten työllisyys Työssä jatkamista tukevien prosessien kehittäminen työeläkelaitosten ja työterveyshuollon yhteistyön lisääminen hoitoon pääsyn nopeuttaminen työkykyperustein työeläkejärjestelmän työhyvinvointitoiminnan pelisäännöt kuntoutusprosessit toimiviksi työterveyshuollon saatavuuden parantaminen työterveyshuollon osaamisen kehittäminen työpaikan työterveysyhteistoiminta ikäohjelmat ja yksilölliset työurasuunnitelmat työhyvinvoinnin työkalut ja toimintamallit (liitot) osatyökyvyttömyyseläkkeet ja työssä jatkaminen Masto-hankkeen jatkotoimet

11 Mikä muuttuu nuorten työllistämisessä?
oppisopimuskoulutuksessa maksettava koulutuskorvaus työnantajalle porrastetaan (alussa korkeampi) työnantajan hallinnollista työtä vähennetään esim. Sanssi-kortin tapaan jäsenliitoille suositus alakohtaisen työllistämissopimuksen tekemisestä

12 Mikä muuttuu työeläke-järjestelmän ja työterveys-huollon yhteistyössä?
yhteistyö ja osaamisen vuorovaikutus lisääntyy; kolmikantainen selvitystyö työeläkelaitosten asiantuntemus ja koulutusta, työterveyshuollon vastuuhenkilö työterveyslääkärin lausunto ja työnantajan kuvaus työolosuhteista eläkehakemukseen hoitoon pääsy nopeutuu työeläkevaroin; työeläkelaitokset, Kela ja STM /pilottihanke työeläkelaitosten työhyvinvointirahoitukselle pelisäännöt

13 Miten kuntoutusta kehitetään?
työterveyshuolto ottaa kokonaisvastuun kuntoutuksen koordinoinnista ja oikea-aikaisesta käynnistämisestä työterveyshuoltoon työterveyshuollon ja fysioterapian lisäksi sosiaalivakuutuksen, kuntoutuksena ja työ- ja organisaatiopsykologian osaamista työterveyshuollolle mahdollisuus pyytää erikoissairaanhoidolta kuntoutussuunnitelma

14 Miten työterveyshuoltoa kehitetään?
saatavuutta parannetaan – mahdollistetaan työterveyshuolto kaikille työntekijöille alasta ja työnteon muodosta riippumatta pienille työpaikoille hankintapoolit tilaajavastuulakiin periaate siitä, että yritysten on tarkistettava alihankkijan työterveyshuollon asianmukaisuus selvitetään työterveyskortin käyttökelpoisuus työterveyshuollon seurantavälineenä (erit. lyhyet työsuhteet) osaamista ja opetusta kehitetään

15 Mikä muuttuu työpaikoilla?
laaditaan yhteinen malli työpaikkojen ikäohjelmia varten jokaiselle ikääntyneelle yksilöllinen työurasuunnitelma jäsenliitoille suositus alakohtaisesta työhyvinvointitoiminnan toimenpideohjelmasta osatyökyvyttömyyseläkkeen ja työeläkekuntoutuksen ikärajat

16 Miten Masto-hanketta edistetään?
Masennuksen torjunta –hankkeen työhyvinvointia lisäävien käytäntöjen edistäminen työpaikoille pelisäännöt työkyvyn tukitoimista valmennusta esimiehille ja työsuojeluhenkilöstölle työsuojelu tukemaan mielenterveyttä


Lataa ppt "Työmarkkinakeskusjärjestöjen Työurasopimus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google