Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma"— Esityksen transkriptio:

1 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
Degree Programme in Business Information Technology Lisätietoja: OAMK:n opinto-opas

2 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmat, otsikoista sisällöiksi
/Aila Säkkinen, Ilkka Mikkonen

3 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmat
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (TIK) 3,5 vuotta, tutkintonimike: tradenomi Opetuskieli suomi, sisäänotto n. 70 opiskelijaa Ko-vastaava: Aila Säkkinen, Degree Programme in Business Information Techology (BIT) 3,5 vuotta, tutkintonimike: BBA Opetuskieli englanti, sisäänotto n. 25 opiskelijaa Ko-vastaava: Ilkka Mikkonen,

4 Koulutusohjelman tavoite
Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaiset tiedot tietotekniikasta ja sen soveltamisesta ihmisten ja organisaatioiden toimintaan. Tavoitteena on kouluttaa tietojenkäsittelyn asiantuntijoita, jotka ymmärtävät tietotekniikkaa ja sen sovelluksia erityisesti käyttäjien näkökulmasta. Opinnot tähtäävät vankkaan perusammattitaitoon, jonka pohjalta alan kehityksen seuraaminen ja erikoistuminen muuttuviin ammatteihin voi tapahtua joustavasti.

5 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma it-alan kentässä
Tietotekniikan hyödyntäminen Ihmisten ja organisaatioiden toiminnassa Ohjelmistot, tietojärjestelmät Tekniikka Ihmiset Tietotekniikka (insinööritieteet) Tietojenkäsittely- tiede (yliopisto) Tietojenkäsittely (amk) Liiketalous, organisaatiot Humanistiset ja sosiaalitieteet

6 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman erikoistumisalueet
Tietotekniikan hyödyntäminen Ihmisten ja organisaatioiden toiminnassa Ohjelmistot, tietojärjestelmät Tekniikka Ihmiset Digitaalinen media Järjestelmätuki Ohjelmisto- tuotanto Liiketoiminta ja IT

7 Ammatteja Voimakkaasti kehittyvä ja kansainvälistyvä ala tarjoaa esim. seur. tehtäviä systeemisuunnittelijan, ohjelmisto- ja atk-suunnittelijan, ohjelmoijan ja käyttöliittymäsuunnittelijan tuotepäällikön it-kouluttajan Webmasterin ja web-asiantuntijan järjestelmäasiantuntijan ja it-tukihenkilön erilaisia markkinointi- ja asiakaspalvelutehtäviä lisäksi opiskelija saa valmiuksia yritystoimintaan.

8 Keskeiset opintokokonaisuudet
tietojärjestelmien suunnittelu ja ohjelmointi web- ja mobiilisovellusten kehittäminen digitaalinen media tietokonejärjestelmät ja tietoliikenne matematiikan, tutkimustyön ja kielten opintoja. Valinnat: Painotus ohjelmistotuotantoon, järjestelmätukeen, digitaaliseen mediaan, mobiilisovelluksiin tai liiketoimintaan.

9 Miten opiskellaan? Opiskelu sisältää teoriaopintoja, atk-laboratoriossa tai -luokissa tehtäviä harjoituksia ja itsenäisiä harjoitustöitä, joilla on iso paino opinnoissa. Opittuja taitoja sovelletaan työelämän käytäntöön projektitöiden, työharjoittelun ja opinnäytetyön yhteydessä. Verkostoituminen edistää opiskelijan urakehitystä, ja yhteistyö työelämän kanssa parantaa opiskelijan vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Opiskelija voi kansainvälistyä suorittamalla osan opinnoistaan ulkomailla.

10 Miten opiskellaan? Opetukseen osallistuminen: 80%:n läsnäolo lähiopetuksessa yleissääntö, MUTTA poikkeuksia on Opettaja/opintojaksokohtaisesti: esim. opintojaksosta on olemassa niin hyvä kirjallisuus, että opintojakson voi suorittaa sen perusteella Opiskelijakohtaisesti: opiskelijalla on aikaisempien opintojen, työkokemuksen tai harrastuneisuuden kautta edellytykset suorittaa opintojakso ilman läsnäoloa. Sovittava opettajan kanssa opintojakson alussa.

11 Laboratoriot Järjestelmätuen laboratorio Multimedialaboratorio (Hypla) Ohjelmistotuotannon laboratorio (SBC-labra) Cisco-laboratorio

12 Erikoisuuksiamme Cisco-sertifikaatti MS-sertifikaatit Yrityshautomo

13 Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa
Mahdollisuus valita Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opintoja toisesta opintovuodesta alkaen Valmis tradenomi voi hakea suoraan maisteriohjelmaan (kesto 2 vuotta).

14 Opintojen sisällöstä

15 Opintojen rakenne Perusopinnot 60 op = 1 . vuosi Ammattiopinnot 90 op
pakolliset 66 op. vaihtoehtoiset 24 op – valitaan koulutusohjelman luettelosta Vapaasti valittavat 15 op – opintoja OAMK:n tai muiden ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen tarjonnasta. Työharjoittelu 30 op Opinnäytetyö 15 op YHTEENSÄ 210 OP

16 Opintojen eteneminen 4. vuosi= lukukausi vuosi 3. vuosi 2. vuosi TYÖ-
HAR- JOITTELU Perusopinnot Ammattiopinnot Ammattiopinnot V a p a a s t i v a l i t t a v a t o p i n n o t Opinnäytetyö

17 Opinnot 1. vuonna Tietoteknisiä opintoja Tietotekniikka työvälineenä
Ohjelmistokehitys: ohjelmointi ja systeemityö, tietokantasovellukset Laitteistot ja verkot Muita opintoja Kielet Matematiikka Orientointi ja tutkimustoiminta Talous ja liiketoimintaosaaminen Pakollisia 60 op, mutta henk.kohtaisesta tilanteesta riippuen jo valinnaisia opintoja mukana (kielet, valmentavat opinnot, eräät alan valinnaiset)

18 Ammattiopinnot Pakolliset 66 op Tiedonhallinta
Web-sovellusten kehittäminen  Käyttöliittymät ja käytettävyys   Ohjelmistotekniikka Systeemityö II Systeemityö III Tietojenkäsittelyn kehittämisprojekti   Käyttöjärjestelmät   Tietokoneverkkojen perusteet   Tietoturva I   Opastus- ja neuvontataidot   Matematiikka II   Tutkimusmenetelmät   Informaatio-oikeus   English Language in Use: Professional Communication   Tutkielmaseminaari

19 Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 24 op
Seuraavista jokin (4 op): Taloushallinto ja sen tietojärjestelmät  Business to business -markkinointi   Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen Loput 20 op valitaan ryhmistä: Ohjelmistotuotanto ja tietojärjestelmät Digitaalinen media Järjestelmä-asiantuntemus ICT-ala Liiketoiminta Muut aihepiirit

20 Vapaasti valittavat opinnot 15 op.
Mitä hyvänsä amk- tai yliopistotasoisia opintoja, jotka sopivat tutkinnon tavoitteisiin. Esim: enemmän oman koulutusohjelman vaihtoehtoisia opintoja tai Business Information technology –koulutusohjelman opintoja, vieraita kieliä, valmentavia opintoja jne…

21 Työharjoittelu Yleisharjoittelu 9 op (6 viikkoa)
Voi myös hyväksilukea aikaisempaa tietojenkäsittelyalan työkokemusta, jolloin oltava 9 viikkoa, opo hoitaa Ammattiharjoittelu 21 op (14 viikkoa) Kahden vuoden opintojen jälkeen

22 Opintopolut Ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmointi
Tietokantasovelluksien kehittäminen Mobiilisovellukset Digitaalinen media Järjestelmätuki opintopolku Tietoliikenne Taloushallinnon tietojärjestelmät IT-liiketoiminta Yrittäjyys

23 Kv-vaihto

24 Kansainvälinen vaihto
> 20 partneria Muutama esimerkki: Coventry University, Englanti: kaksoistutkinnon mahdollisuus Northwestern Polytechnic University, Kalifornia Bratislava City University, Slovakia Työharjoittelu ulkomailla, tukea saatavilla HUOM! Kaikki muutkin partnerit käytettävissä


Lataa ppt "Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google