Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tilatuki ja kansallinen varanto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tilatuki ja kansallinen varanto"— Esityksen transkriptio:

1 Tilatuki ja kansallinen varanto
Oulunsalo Huittinen Joensuu

2 Tukioikeuden arvo Tukioikeudet muodostetaan vuonna 2006
Voi muuttua vuoteen 2019 saakka Tukioikeuden arvo muodostuu eri komponenteista Muutokset kohdistuvat aina alkuperäiseen tukioikeuteen vaikka tukioikeuden hallinta/omistus muuttuisi Myös muut arvon muutokset mahdollisia (lineaariset leikkaukset/korotukset)

3 Tilatuki – säädetään lokakuussa
Tukitasojen vahvistaminen tasatuki tukialueittain (tukitaso voi vielä hieman muuttua) A –alue 246 euroa B - C1 – alue 195 euroa C2 - C4 –alue 152 euroa* (*vähentynyt aikaisemmasta arvioista, koska tukikelpoinen ala lisääntynyt C2 – C4 merkittävästi) sokerijuurikkaan lisäosa noin 65 euroa/tonni

4 Tilatuki – säädetään lokakuussa
Kansallisen varannon hyväksi tehtävä leikkaus 0,8 % kansallisesta enimmäismäärästä (4,14 milj. euroa) jaetaan tukioikeuksien vahvistamisen yhteydessä arviolta 3,07 milj. euroa. Jaettavaa jää noin 1,1 milj. euroa: rakenneuudistus- ja kehitysohjelmiin uusille viljelijöille erityistilanteissa oleville viljelijöille 1,1 miljoonaa euroa riittää keskimäärin hehtaariin tukioikeuksia

5 Tilatuki – säädetään lokakuussa
Ensisijaisessa jaossa tarralaput myönnetty: pääsääntöisesti vuoden 2003 viljelypinta-alan perusteella (poikkeus ylivoimainen este) investoineille tiloille vuoden 2004 tai 2005 viljelypinta-alan perusteella Tarralappujen lisäjakoon ovat oikeutettuja viljelijät, joiden tarralappukasvien viljelyala tukialueella on lisääntynyt tilakohtaisesta viitevuodesta vuoteen vähintään 17 aaria

6 Tilatuki – säädetään lokakuussa
Liittämättä jääneiden tarralappujen lisäjako Tukialueittain voidaan liittää tarralappuja vuonna viljelyalaansa kasvattaneille viljelijöille (luvut arvioita): A-alue hehtaaria B – C1 –alue 812 hehtaaria C2 – C4 –alue 292 hehtaaria Kaikille tukialueella tarralappujen jakoon oikeutetuille viljelijöille vahvistetaan lisätarralappuja samassa suhteessa

7 Kansallinen varanto Kansallista varantoa hallinnoidaan TE- keskuksessa
TE-keskus tekee päätökset varannosta myönnettävistä tukioikeuksista Käytössä vain yksi varanto koko maassa

8 Kansallinen varanto Tukioikeuksien käyttösäännöt:
alkuperäisiä tukioikeuksia käytettävä vähintään joka kolmas vuosi kolmen vuoden käyttämättömyyden jälkeen tukioikeudet siirtyvät kansalliseen varantoon. varannosta myönnettyjä tukioikeuksia ja tukioikeuksia, joiden arvoa on korotettu varannosta vähintään 20 % on käytettävä viiden ensimmäisen vuoden ajan joka vuosi varannosta myönnettyjä tukioikeuksia ei voi siirtää kuin perintönä tai ennakkoperintönä viiden ensimmäisen vuoden aikana.

9 Kansallinen varanto Tukioikeuksien käyttösääntöjä on muutettu heinäkuussa 2006 (komission asetus 1291/2006): jos tukioikeuden arvoa on korotettu varannosta 20 % (myönnetty varannosta lisäosaa) on tukioikeutta käytettävä ensimmäisen viiden vuoden ajan joka vuosi (vanha) jos tukioikeus jää ko. viiden vuoden aikana käyttämättä yhtenä vuotena vedetään varannosta myönnetty korotus takaisin varantoon (aikaisemmin koko tukioikeus)

10 Kansallinen varanto Varannosta myönnetyn lisäosan leikkauksen jälkeen viljelijän hallintaan jää tukioikeus (tasatuki ja historiaan perustuva lisäosa), jota käytettävä joka kolmas vuosi. Tukioikeuden siirto on mahdollista, kun varannosta myönnetty lisäosa on leikattu takaisin varantoon.

11 Kansallinen varanto – erityistilanteissa olevat viljelijät
Vuokratun maan siirrot (795/2004 artikla 20): Viljelijät, jotka ovat saaneet perintönä, lahjana tai symbolisella hinnalla siirron hetkellä vuokrattuna ollutta maata vuokrasopimus päättyy vuoden 2006 tukihaun jälkeen maa saatu viljelijältä joka on jäänyt eläkkeelle/kuollut ennen

12 Kansallinen varanto – erityistilanteissa olevat viljelijät
Vuokratun maan ostaminen (795/2004 art. 22 (2)): Viljelijä, joka on ostanut viimeistään vähintään 6 vuoden vuokrasopimuksella vuokrattuna ollutta maata ja vuokrasopimus päättyy jälkeen. vuokratulla maalla tarkoitetaan maata, joka oli hankinnan tapahtuessa ja sen jälkeen vuokrattuna eikä vuokrasopimusta ole uusittu

13 Kansallinen varanto – erityistilanteissa olevat viljelijät
Tuomioistuimen päätökset (795/2004 artikla 23a) Viljelijät, jotka ovat hallinnollisen määräyksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella oikeutettuja tukioikeuksiin tai niiden arvonkorotuksiin Myönnettävä siten, että ovat käytettävissä päätöksen antamista seuraavassa tukihaussa. Voidaan myöntää: tukioikeuksia, lisäosia, tarralappuja yms.

14 Kansallinen varanto – erityistilanteissa olevat viljelijät
Tuomioistuimen päätökset (795/2004 artikla 23a) HUOM: artiklan 23a perusteella kansallisesta varannosta myönnetyissä tukioikeuksissa ei ole 5 vuoden käyttövelvoitetta Käyttösäännöt kuten alkuperäisissä tukioikeuksissa, koska viljelijä olisi ko. tukioikeuksiin ollut oikeutettu jo alkuperäisessä jaossa

15 Kansallinen varanto – jäsenvaltiolle vapaaehtoiset kansallisen varannon käyttötavat
Uudet viljelijät: Henkilö, joka ei ole omaan lukuunsa harjoittanut maataloutta edellisten viiden vuoden aikana eikä ole ollut osakkaana maataloutta harjoittavassa yhtymässä tai yhtiössä. Käyttöönotosta ei ole vielä säädetty ei myönnettäisi jälkeen raivatuille alueille ensisijaisesti tukioikeuksien siirto luopujalta

16 Kansallinen varanto – jäsenvaltiolle vapaaehtoiset kansallisen varannon käyttötavat
Rakenneuudistus- ja kehitysohjelmat Käyttöönotosta ei ole vielä säädetty Harkinnassa mm. tilusjärjestelyt (tilusjärjestelyissä lisääntynyt tukikelpoinen pinta-ala) kartta-aineiston ajantasaistaminen viljelemättömyyssitoumusten alaiset pellot (mm. lutu-pellot) Hakijat asetettava etusijajärjestykseen, sillä rakenneuudistusohjelmien kautta tukioikeuksia voidaan myöntää, jos varannossa on jaettavaa.

17 Tukioikeuksien siirrot
Ilmoitetaan kuntaan (mahdollisia helmi- maaliskuusta alkaen) Siirtolomakkeessa oltava sekä siirtäjän että siirron saajan allekirjoitus Luovuttavalta osapuolelta oltava kaikkien tukioikeuksien omistajien allekirjoitukset tai valtakirja Vastaanottavalta osapuolelta riittää yhden osallisen allekirjoitus (voidaan rekisteröidä hänen tai kaikkien omistajien omistukseen)

18 Tukioikeuksien siirrot
Siirtolomakkeen liitteenä vuokrattavien tukioikeuksien osalta kirjallinen maanvuokrasopimus tai kirjallinen selvitys suullisen sopimuksen sisällöstä (kesto, pinta-ala) Siirrot on ilmoitettava viimeistään 15.6, jos tukioikeutta halutaan käyttää ko. tukivuoden tukihakemuksella jos tukioikeus ilmoitettu toisella hakemuksella, on tukioikeudet peruutettava aikaisemmalta hakemukselta (vrt. lohkojen lisääminen mennessä)

19 Tukioikeuksien siirrot
Tukioikeuksien siirto ei ole hyväksyttävä, jos: tukioikeudet eivät siirry viljelijälle (pl. perintö ja ennakkoperintö) varannosta myönnettyjä tukioikeuksia yritetään siirtää ensimmäisten viiden vuoden aikana (pl. perintö ja ennakkoperintö) tukioikeuksia vuokrattaisiin ilman vastaavaa tukikelpoista pinta-alaa tukioikeuksia siirrettäisiin ilman maata, eikä 80 % käyttövelvoite täyty vähintään yhtenä vuotena.

20 SOPIMUS TUKIOIKEUKSIEN SIIRROSTA
Sopimuksia voi tehdä edelleen Suositeltava käytäntö Sopimuksessa tulisi yksilöidä millaisia tukioikeuksia (tavalliset tukioikeudet, kesannointioikeudet, tarralapulliset tukioikeudet) siirretään ja milloin. lohkot, joiden pinta-alojen mukaiset tukioikeudet siirretään. mahdollinen korvaus lisäosista (mitä maksetaan ja milloin)


Lataa ppt "Tilatuki ja kansallinen varanto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google