Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sadan vuoden polku menneisyydestä - miten tähän tultiin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sadan vuoden polku menneisyydestä - miten tähän tultiin"— Esityksen transkriptio:

1 Sadan vuoden polku menneisyydestä - miten tähän tultiin
Katri Lento

2 Sata vuotta maatalouslaskentaa -juhlajulkaisu
joka laskennasta lyhyt artikkeli, joissa lähteinä laskentojen julkaisut asiantuntijoiden kirjoittamat teema-artikkelit

3 Kirjoittajat: Marjo Bruun Sampsa Heinonen Esa Ikäheimo
Anna-Kaisa Jaakkonen Esa Katajamäki Laura Kolbe Jaana Kyyrä Johanna Laiho-Kauranne Katri Lento Anna Louhivaara Pasi Mattila Anneli Partala Sanna Vuorisalo Kiitos myös Hanna Ikäheimolle, Arsi Ikoselle ja Kari Tuomiselle

4 Tilastoinnin varhaishistoriaa Suomessa
Tilastotietojen keruu alkoi Suomessa osana Ruotsin valtakuntaa jo 1720-luvulla Ruotsin ja Suomen väestötilasto maailman vanhin yhtäjaksoinen tilasto Carl Fredrik Mennander: Ruotsin maanviljelijäin luvun vertailu valtakunnan laajuuteen (1743) Tilastonkeruu jatkui osana Venäjän suuriruhtinaskuntaa: jo Porvoon valtiopäivillä v.1809 päätettiin taulustolaitoksen uuden keskuselimen järjestämisestä

5 Tilastoinnin varhaishistoriaa Suomessa
Tilasto-sana suomen kieleen vuonna 1848 > Paavo Tikkanen: Suomen suuriruhtinanmaan nykynen tilasto: yritös alkeis- ja rahwaankoulun tarpeiksi Muita tilastoinnin kehittäjiä Suomessa: Carl Christian Böcker, Gabriel Rein ja Frans Johan Rabbe Tilastollinen keskusvirasto (nyk. Tilastokeskus) perustettiin v. 1865 Suomettaren toimittaja ja runoilija Paavo Tikkanen ( )

6 Maataloustilastoinnin vakiintuminen alkaa
Maanviljelyshallitus perustetaan v. 1892 yhtenä tehtävänä maanviljelystilaston laadinta yhdessä Tilastollisen päätoimiston kanssa satomäärien tilastointia viljakaupan avuksi "Tilattoman väestön alakomitea" keräsi 1900-luvun vaihteessa laajan tilastoaineksen Suomen maaseudulta

7 Asetus maataloustilastosta v. 1907
Maataloustilastointi kokonaan Maanviljelyshallitukselle, joka velvoitettiin keisarillisen senaatin "armollisella asetuksella": jokaiselta kymmeneltä vuodelta, joka päättyy tasaiseen kymmenlukuun, toimeenpanemaan täydellinen ja seikkaperäinen tutkimus maanviljelys- ja karjanhoitoelinkeinosta. Ensimmäinen laskenta toteutettiin vuonna 1910 Seuraavat vuosina: 1920, , 1941, 1950, 1959, 1969, 1990, 2000 ja 2010

8 Laskentojen toteuttajat:
v perustettu Maanviljelyshallitus > vuodesta 1917 Maataloushallitus > vuodesta 1971 Maatilahallitus > vuodesta 1993 Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Maanviljelyshallituksen ensimmäinen ylijohtaja ( ) Nils Grotenfeldt

9 Laskennoissa tilastoidut asiat heijastavat kulloisenkin yhteiskunnan tarpeita
pinta-aloja, viljelykasveja, kotieläimiä, kotivoin tuotantoa, omistussuhteita, uudisviljelyksiä, luonnonniittyjä, salaojitusta, koneita ja laitteita, lannoituksen käyttöä, siirtoväkeä, pika-asutusviljelmiä, metsää, rakennusten kokoja, työvoimaa, viljelijöiden koulutustaustaa, sukupuoli- ja ikäjakaumia, sivuelinkeinoja, maatilojen kodinkoneita ja varustusta (mm. astiankuivauskaappeja) , viemäröintiä, maatilojen sähkölaitteita, aktiivitiloja, luomutuotantoa, energialähteiden käyttöä jne.

10 Laskennoissa tilastoitujen asioiden määrä kasvanut laskennasta toiseen
Toisaalta rekisteritietojen käyttö lisääntyi vuoden 1990 laskennasta lähtien > osa tilastoitavista asioista tippunut pois Vuoden 2010 laskennassa jo 65 % tiedoista suoraan rekistereistä Rekisterien käytön myötä laskentaan käytetyt määrärahat pienentyneet

11 Maatalouslaskennat kansainvälisiä
Laskennan tulokset alusta asti kansainvälisesti vertailukelpoisia > julkaisut monikielisiä: aluksi suomi, ruotsi ja ranska > vuoden 1950 laskennasta lähtien englanti korvasi ranskan Kansainvälisen maatalousinstituutin (nyk. FAO) jäsenmaaksi vuonna 1924 Ensimmäinen laskenta EU-maana vuonna 2000 Laskennoissa kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä Hannes Gebhard ( ), Suomen edustaja kansainvälisen maatalousinstituutin osuustoimintakomiteassa

12 Keruutavat ja tiedonkäsittely muuttuneet
Tiedonkeruu tilahaastatteluilla 1990 laskentaan saakka Puhelinhaastattelut ja rekisteritiedot vuonna 2000 Puhelinhaastattelut ja sähköinen vastaaminen vuonna 2010 Tiedonkäsittelytekniikat reikäkorttilaitteet otantatutkimus ensi kerran v. 1959 sähköinen vastaaminen

13 Kiitos! Osa vuoden Maatalouslaskenta projektiin osallistuvista tikeläisistä

14 Elimäenkatu 17 - 19, Helsinki, Vallilla
Yhteystiedot: Tike PL 310 00023 Valtioneuvosto Puh (vaihde) Faksi (kirjaamo) Toimipiste Elimäenkatu , Helsinki, Vallilla


Lataa ppt "Sadan vuoden polku menneisyydestä - miten tähän tultiin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google