Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laukaan yhteistoiminta-alue Aila Rekola

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laukaan yhteistoiminta-alue Aila Rekola"— Esityksen transkriptio:

1 Laukaan yhteistoiminta-alue Aila Rekola
Tilatuki 2014 Laukaan yhteistoiminta-alue Aila Rekola

2 2014 vuoden osalta perusasioiden kertausta
Tukioikeuksien siirrot ilmoitettava mennessä –Poikkeuksena jälkeen tapahtuneet koko tilan hallinnansiirrot, jotka on tehty mennessä, ilmoitettava kuntaan viimeistään Tukioikeuslomakkeille 103A ja 103B tarvitaan edelleen kaikkien omistajien allekirjoitukset tai valtakirjat!!

3 2014 vuoden osalta perusasioiden kertausta
103A lomake toimitetaan kaikille maanomistajille ja kaikille niille asiakkaille, jotka ovat tilanneet lomakepaketin Ne asiakkaat, jotka eivät ole tilanneet lomakepakettia, voivat hakea ja tulostaa tiedot esimerkiksi Vipu-palvelun kautta. Lomakkeita voi pyytää myös meiltä.

4 Tukioikeuksien arvo 2014 Tukioikeuksien tasaosien arvoja on muutettu seuraavasti vuoden 2014 alusta: A-alue 232,51 €/ha (muutos - 14,25 eur/ha) B-C1-alue 194,29 €/ha (muutos - 6,71 eur/ha) C2-C4-alue 170,33 €/ha (muutos + 3,59 eur/ha) Vuonna 2014 edelleen voimassa 200 euron alaraja tilatuen maksatuksen osalta B-C1 - alueella minimialaraja 1,03 ha (ilman lisäosia) C2-C4 - alueella minimialaraja 1,18 ha (ilman lisäosia)

5 Sopimus lisäosien vähenemisestä

6 Tukioikeuksien raportti
Lomake on viranomaisia varten, jolla voimme tutkia tukioikeuksien käyttötilannetta. Tilattu TIKE:stä RR029 – raporttia laajempi selvitys, koskien: Niitä tiloja, joilla ylimääräisiä tukioikeuksia Niitä tiloja, joilla puutetta tukioikeuksista Niitä tiloja, joilla tukioikeuksien hallinta on päättynyt vuoden 2013 loppuun.

7 VUOSI 2015 Nykyinen tukioikeusjärjestelmä on myös vuonna 2015 käytössä, mutta sitä joudutaan muokkaamaan uusia vaatimuksia vastaavaksi Jatkossa tilatuki = perustuki Seuraavat tukimuodot ovat vuodesta 2015 alkaen sidottu perustukeen: –Perustuki (+ lisäosat) –Viherryttäminen –Nuoren viljelijän tuki Tukioikeuksien ulkopuolelle jäävät tuotantosidonnaiset tuet Uudet tukialueet: A - B sekä C

8 Entä EU:n kokonaan rahoittamien tukien arvo 2015?
2014 Lisäosat Tuotantoon sidotut Tilatuki 2015 Lisäosat Nuoret Tuotantoon sidotut Perustuki (ex-tilatuki) Viherryttäminen

9 Mitkä ovat ne tukioikeudet, joilla jatketaan 2015
Normaalisti vuonna 2015 seuraavat varantotoimenpiteet: Vuoden 2014 valvontojen perusteella tehtävät loput varantoon vedot Vuosien 2013 ja 2014 käyttämättömyyteen perustuvat varantoon vedot Edellä mainitun jälkeen lisäksi käyttämättömien tukioikeuksien mitätöinti: Mitä mitätöinti tarkoittaa v.2015 kaikki ylimääräiset tukioikeudet poistetaan, vedetään varantoon.  Vuonna 2015 tilatuessa tukikelpoinen ala = uusien perustukioikeuksien määrä mitätöinnin jälkeen  Otetaan huomioon kylvöalamuutoslomakkeen tiedot, 145-lomakkeen tiedot, valvonnassa tehdyt havainnot

10 Myöntämiskelpoisuus/käyttämiskelpoisuus
Vuonna 2015 myönnetään eli vahvistetaan tukioikeudet sille alalle, joka on tilatuessa tukikelpoista alaa eli myös tilapäisesti viljelemättömälle alalle ja alle 0,05 ha aloille. Näin oli myös v.2006. Vain maksatuskelpoinen ala käyttää tukioikeutta. Maksatuskelpoisuus tarkoittaa sitä, että kasvi on oikeutettu tilatukeen. Tilap.vilj. ei ole eikä alle 0,05 ha alat. Tilatuet myönnetään koko alalle, mutta kaikkia tukioikeuksia ei välttämättä käytetä. Jos tilalla on tvp:tä, niin se ei käytä tukioikeuksia, vaan tilalle muodostuu käyttämättömiä tukioikeuksia.

11 Tukioikeuksien mitätöinnistä
Miten mitätöinti käytännössä tehdään: tilanne (+ mahdollinen valvonta) pääsääntöisesti ratkaisee tukioikeuksien tilanteen Esimerkki: Tilalla peltoa ja pysyvää laidunta yhteensä 40 ha. Tila ilmoittaa maksatuskelpoisia kasveja 40 ha mennessä. Tila jättää kylvöalailmoituslomakkeen ja ilmoittaa tukikelpoisia kasveja 38 ha ja tilapäisesti viljelemätöntä alaa 2 ha. Tilalla omistuksessa ja hallinnassa tilatukioikeuksia 41 ha Tilalta mitätöidään uudistuksen yhteydessä 1 ha tilatukioikeuksia Huom! Jos tukioikeuksia puuttuu, ei niitä myönnetä kuin tietyin, hyvin rajatuin ehdoin kansallisesta varannosta

12 Tukioikeuksien puuttumisesta
Esimerkki: tilalla tukikelpoista pinta-alaa 48,56 ha tilalla tukioikeuksia omistuksessa ja hallinnassa 43,00 ha tukea maksetaan vain 43,00 hehtaarille 5,56 hehtaaria jää ilman perustukea, viherryttämistukea ja nuoren viljelijän tukea 5,56 hehtaarille ei myönnetä uusia tukioikeuksia hallinnon toimesta, joten mikäli alalle halutaan saada ko. tukia, on hakijan ostettava tilatukioikeuksia vapailta markkinoilta hyvin harvinaisissa tapauksissa on varantohaun mahdollisuus, mutta varannosta saamisen kriteerit tulevat nähtävästi vielä entisestään kiristymään (vuonna 2013 varantohakemuksia oli koko Keski-Suomessa vain 11 kappaletta) tähän mennessä tiedossa vain uusien viljelijöiden – varantohakumahdollisuus

13 Mitätöinti ja rotaatio yhdessä
Kierrätys poistuu perustukioikeuksien osalta: tilalla peltoa 6 hehtaaria ilmoittaa maksatuskelpoisia kasveja vuonna ha tilatukioikeuksia 6,50 ha (kuusi kokonaista ja yksi vajaa, kaikki samanarvoisia) vuonna 2015 tulee käytettyä 6 ha tilatukioikeuksia 0,50 ha tilatukioikeuksia mitätöidään uudistuksen yhteydessä vuonna 2015 ilmoittaa maksatuskelpoisia kasveja vuonna ha ( 1 ha tilap. viljelem.) vuonna 2016 tulee käytettyä 5 tilatukioikeutta, tilalle myönnetty 6 tukioikeutta ilmoittaa maksatuskelpoisia kasveja vuonna 2017 edelleen 5 ha (loput tilapäisesti viljelemätöntä) vuonna 2017 tulee käytettyä samat 5 tilatukioikeutta, kuin vuonna 2016 vuonna 2016 ja 2017 käyttämättömänä jäänyt tilatukioikeus 1 ha viedään varantoon vuoden 2018 alussa käyttämättömyyden perusteella eli ei enää rotaatiota, rotaation puuttuminen lisää perusoikeuksien varantoon vientejä vuoden 2018 alussa 103C eli käyttöjärjestyslomakkeen menettely auki ?

14 Muita sääntöjä vuodelle 2015
Seuraavat seikat säilyvät: Tukioikeuksien omistus ja hallinta Tukioikeuksia käytettävä joka toinen vuosi Vuokratut tukioikeudet palautuvat siirron päättyessä omistajalle (myös maanomistajalle, joka ei täytä aktiiviviljelijän määritelmää), sillä palautuminen ei ole siirto UUTTA ON SEURAAVAT SEIKAT: Jos tukioikeuksien omistajuus ja hallinta ovat vuokralaisella ja tukioikeuksien omistajuus halutaan siirtää maanomistajalle, omistuksen siirron pitää alkaa viimeistään (vuokrasopimus katkaistava) lähtien siirroilla uudet säädöt  vastaanottajan on jatkossa täytettävä aktiiviviljelijän määritelmä Aktiiviviljelijä on eri asia kuin päätoiminen viljelijä

15 Miten varaudutaan vuoden 2015 haasteisiin?
Suositellaan, että ylimääräisiä tukioikeuksia myytäisiin mahdollisimman paljon kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Myös vuokraus pellon mukana käy HUOM! 2014 vuonna voidaan vuokrata enintään se määrä tukioikeuksia, mitä vuokrataan peltoa Vuonna 2015 tukioikeuksien hallinnan siirtojen yhteydessä EI ENÄÄ tarvitse siirtyä vastaavaa määrää peltoa Vuokrataan / hankitaan lisää tukioikeudetonta peltoa tai pysyvää laidunta samalta uudelta tukialueelta Tämän hetkisten tietojen perusteella tilatukikelpoisuuteen ei olisi tulossa muutoksia eli raivioiden olisi oltava peltoa

16 Tukioikeuksien osto-/ myyntihinta?
Tukioikeuksilla ei rikastu Tällä hetkellä ns. ostajan markkinat  jos ei myy nyt ylimääräisiä tukioikeuksia, vie valtio ne vastikkeetta Viherryttämistuen saaminen vuosittain iso epävarmuustekijä Hallinto suosittelee maltillisten myynti- / ostohintojen käyttämistä. Esimerkiksi vuoden arvo x 0,5 tai vuoden arvo x 1,0 Ja kaupoissa muistetaan seuraavat perussäännöt: Arvonlisävero 24 %, pois lukien mahdollisista lisäosista tehty oma erittely Lisäosien arvonlisäverokanta 0 % Irtaimen omaisuuden kauppaa

17 Lyhyesti kerrattuna Mitätöinnin vaikutus 15.6.2015 jälkeen
Vaikuttaa siten, että ylimääräisiä perusoikeuksia ei ole tulossa markkinoille / myyntiin kuin aivan vähäisissä määrin vuoden 2015 jälkeen! Mihin tukioikeusryhmään mitätöinti kohdistetaan, omiin vai vuokrattuihin vai tasapuolisesti molempiin, jos tilalla on ylimääräisiä tukioikeuksia (etusijajärjestys?) Ei siis vielä tiedetä!!! Rotaation poistuminen Seurattava, ettei tukioikeuksia viedä käyttämättömyyden takia valtiolle ja 103 C-lomakkeen mahdollinen käyttö.

18 Varo enemmän sitä mitä aiot sanoa kuin sitä mitä ajattelet KIITOS


Lataa ppt "Laukaan yhteistoiminta-alue Aila Rekola"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google