Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uuden Äänekosken välityömarkkinoiden työllistäjä 2008-2012 TARTU TYÖHÖN - hanke Vuosikertomus 2008 2-12/2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uuden Äänekosken välityömarkkinoiden työllistäjä 2008-2012 TARTU TYÖHÖN - hanke Vuosikertomus 2008 2-12/2008."— Esityksen transkriptio:

1 Uuden Äänekosken välityömarkkinoiden työllistäjä 2008-2012 TARTU TYÖHÖN - hanke Vuosikertomus 2008 2-12/2008

2 Hankkeen tavoitteet  Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen työttömän tueksi uuden suunnan löytymiseksi.  Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja ohjaaminen avoimille työmarkkinoille.  Sosiaalisten kontaktien vahvistaminen ja kuntoutus, motivaation ja osallisuuden kehittäminen.  Terveyden edistäminen, työttömien terveydenhuoltopalveluiden vahvistaminen.  Uusien palveluiden kehittäminen ja vahvistaminen, vanhustyön palvelut sekä ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen.  Uusien toimintatapojen päivittäminen yhdistyksen toimintaan.

3 Tavoitteiden toteutuma 02-12 / 2008 Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen työttömän tueksi uuden suunnan löytymiseksi. * koottu yhteistyöryhmä, jossa edustettuna laaja-alainen asiantuntemus Ääneseudun työvoimatoimisto, Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Yrittäjät ry, Äänekosken seurakunta, POKE, TVY ry, Suolahden Terveysasema, eläkeläisjärjestö * päivittäin toimiva yhteistyöverkosto, jossa mukana työvoimatoimisto, kaupungin kanslia, yrittäjät, kotisairaanhoito, kotipalvelu, sosiaalitoimisto, terveyskeskus, KELA, työklinikka * viikoittain tehtävä yhteistyö TE - keskus, oppilaitokset, päihdeklinikka, Typpi, työllisyysasianainen, ammattiliitot, asuntotoimisto, kriminaalihuolto, maakunnan ja Suomen työttömien yhdistykset, esitykset ja aloitteet päätöksentekijöille

4 Hankkeen kohderyhmä  pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät, vajaakuntoiset, nuoret, maahanmuuttajat, muut  työttömät, erityisesti pitkäaikaistyöttömät (yli 500 päivää työttömänä olleet)  vaikeasti työllistyvät  uussuomalaiset/maahanmuuttajat  kansalliset vähemmistöt  nuoret, jotta työyhteisössä monenikäisiä osaajia. (kisälli-mestari jne.)  TYÖLLISTÄMISTAVOITE VUOSITTAIN 50-100 henkilöä (30 henkilöä/kk)

5 Tavoitteiden toteutuma 02-012 / 2008 Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja ohjaaminen avoimille työmarkkinoille. Näistä maahanmuuttajia 5 henkilöä ja alle 30 – vuotiasta nuorta 5, Kaikkiaan toimenpiteissä ensimmäisen 5 kk: n aikana 40 henkilöä. Toimenpidehelm i maalishuhtitoukokesäheinäelosyyslokamarra s joulu Kk- palkkatuki 7101112 13 141312 Pt- palkkatuki34433434354 K- palkkatuki---11------ TH, TEV, TK48768765678 Muut52632333433 Yhteensä1924282526 25 272827

6 Toimintakeskuksen henkilöresurssien jakautuminen 02-12/ 2008 Ruokala- ja ateriapalvelu13 henkilöä Siivous- ja asiointipalvelu 5 henkilöä Paja- ja remonttipalvelu12 henkilöä Kirpputori ja kierrätys 8 henkilöä Toimisto ja asiakirjat 6 henkilöä ATK- luokka ja –tuki 6 henkilöä

7 Toteutuma 02-12 / 2008 Sosiaalisten kontaktien vahvistaminen, kuntoutus, motivaation ja osallisuuden kehittäminen. * työyhteisön sosiaalisesti vahvistava vaikutus on merkittävä pitkän työttömyysjakson jälkeen * säännölliset työnohjauspalaverit * työkykyarviot ja kuntoutukseen ohjaus yhteistyössä KELA: n, työvoimatoimiston ja työklinikan kanssa * ammatillista osaamista ja työllistymistä edistävän koulutuksen järjestäminen * työttömien yhdistyksen yhteistyöllä organisoitu oma terveys, liikunta- ja painonhallinta ryhmä PaHa-paikka kokoontuu joka tiistai.

8 Koulutus Työllistymistä edesauttavat koulutukset:  Kotipassikoulutus 10-11/2008: EA- kortti, hygieniapassi, työturvallisuuskortti (sininen SOTE), tulityökortti, anniskelulain tuntemus, siivous- ja ruokahuoltopalvelut, korjaus- ja kunnostustyöt, kotityö – palveluala, POKE:n ja työvoimatoimiston kanssa yhteistyössä, koulutustuspäiviä 11 (kts. liite), 165 osallistumiskertaa, 50 osallistujaa. - työturvallisuuskorttikoulutus 01/2008, 31 osallistujaa - hygieniakoulutus 06/2008, 11 osallistujaa  atk-koulutukset + työnhakukoulutus - 04/2008, 2 x 1 vko, 24 osallistujaa yhteensä - 12/2008, 2 x 1 vko, 24 osallistujaa yhteensä  työhakukoulutukset  Maakunnallisen välityömarkkinahankkeen järjestämään työnhakijan ammatilliset polut osaamiskartoitukseen osallistuu hankkeemme 4 työntekijää.

9 Toteutuma 02-12/ 2008 Terveyden edistäminen, työttömien terveydenhuoltopalveluiden vahvistaminen. • Perusturvalautakunnassa esiin nostettu työttömien terveydenhuollon järjestämistä koskevan sosiaali- ja terveysministeriön kirje • Työttömiltä lähtenyt aloite työterveyshuollon perusmaksun poistamiseksi => perusturvajohtaja Raija Kolehmainen valmistelee • Suolahden terveyskeskuksesta saatu tarvittavat palvelut valmistelun aikana • Päihdeklinikan kanssa toteutettava hoitoonohjausjärjestely • Mielenterveystoimiston kanssa toteutettava yhteistyö

10 Palvelut Uusien palvelujen kehittäminen ja tuotteistaminen:  Ääneseudun yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö, rekrytointipalvelut => henkilöstön edelleensijoittaminen => pysyvä jälleensijoittuminen avoimille työmarkkinoille yritysasiakkaita14 14 henkilöä 2 siirtynyt kokonaan avoimille, 1 määräaikainen ja 1 ekstraaja  kotona asumisen tukeminen, vanhustyö, siivous- ja asiointipalvelut, turvapalvelu, ruokahuolto ja muu kotitaloudessa tarvittava tuki toteutetaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa siivouspalvelu 150 asiakasta Ateriapalvelu 40 asiakasta remonttiapu 80 asiakasta  asiakirjapalvelu 113 asiakasta  vaate- ja tarvikeompelupalvelu vammaisille (mahdollinen yritystoiminta?)  aloittavan yrityksen konsultointipalvelu 5 asiakasta  tehokkaat työnhakupalvelut (blogi jne.) 167 asiakasta  koti kuntoon – palvelu (häätö jne. maahanmuuttajat 7 asiakasta, vankilasta vapautuminen)  kierrätyspalvelu  EU-ruokapakettien välittäminen noin 1500 asiakasta

11 Toteutuma 02-12 / 2008 Uusien palveluiden kehittäminen ja vahvistaminen, vanhustyönpalvelut sekä ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen. Uusien toimintatapojen päivittäminen yhdistyksen toimintaan. * turvapalvelua valmistelee sosionomiopiskelija * asiakirjapalvelussa 9 työkyvyttömyyseläkeasiakasta * on autettu romanivähemmistöä työllistymistä edistävillä toimenpiteillä ja asiakirjojen laatimisessa. He ovat työllistyneet vanhustyöhön. * sosiaalinen isännöinti – aloite vireillä * muihin työllistäviin yhdistyksiin annettu konsultointiapua * TH-paikkojen etsiminen tutkintoon tähtääville opiskelijoille * kotityöpassikoulutus toteutettu loka-marraskuussa

12 Matkalla esiin nousseita erityiskysymyksiä: - Paljon vajaakuntoisia, eri syistä osittain tai kokonaan työkykynsä menettäneitä ihmisiä => vaatii suurta tarkkuutta ja huomiota edelleen sijoittamisessa => monet valmiita työkyvyttömyyseläkkeelle - Yhteistyö TYP: in kanssa - Aloittavan yrittäjän asema: palkkatukityöllistäminen, harjoittelijoiden perehdyttäminen,,, - Pysyvien toimintojen turvaaminen ilman yhteiskunnan tukea on mahdotonta. - Kunnallisen palveluntarjonnan pysyvä alamäki vai mikä? Miksi kunta ei työllistä? - Ylläpitokorvauksella työllistyminen on taloudellisesti kestämätöntä sekä suomalaiselle, että uussuomalaiselle=> aktiivi ja osallistuva uussuomalainen ei saavuta palkkatuen piiriä - Oppilaitosten harjoittelijoiden harjoittelujaksot ja niihin liittyvät näyttökokeet vaativat harjoittelun tarjoajalta valtavasti resursseja - Tarvitaan erillinen työnetsijä yrityskentälle tehtävään yhteistyöhön - TEM:n ja STM:n työpankkikokeilu


Lataa ppt "Uuden Äänekosken välityömarkkinoiden työllistäjä 2008-2012 TARTU TYÖHÖN - hanke Vuosikertomus 2008 2-12/2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google