Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EU:n ekosuunnitteluvaatimukset tulisijoille

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EU:n ekosuunnitteluvaatimukset tulisijoille"— Esityksen transkriptio:

1 EU:n ekosuunnitteluvaatimukset tulisijoille
Katja Outinen

2 Säädösten nykytilanne
Tulisijoille ja kiinteää polttoainetta käyttäville lämmityskattiloille rakenteelliseen turvallisuuteen ja paloturvallisuuteen liittyviä säädöksiä Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä -asetus (895/1999) Rakentamismääräyskokoelman E-osat: mm. E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, E8 Muuratut tulisijat Säädökset koskevat vain uudisrakentamista, ei olemassa olevaa rakennuskantaa, poikkeuksena savupiippuja koskeva RakMK E3 voimaan EU:n rakennustuoteasetus ja pakollinen CE- merkintä tehdasvalmisteisille rakennustuotteille Päästöjen ja hyötysuhteen osalta ei ole vaatimuksia Muu lainsäädäntö: terveydensuojelulaki, järjestyslaki, ympäristönsuojelulaki, jätelaki, naapuruussuhdelaki sekä käyttöturvallisuudesta annetut määräykset Katja Outinen, ympäristöministeriö

3 Ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivit
Ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivejä täydentävät täytäntöönpanosäädökset eri tuoteryhmille Tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetetaan vaatimukset – tavoitteena elinkaariajattelu, ympäristövaikutusten huomiointi ja energiansäästö Toimenpide-ehdotukset laaditaan tuotteille, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia merkittävät parannusmahdollisuudet merkittävä myyntimäärä – rajana kpl/v EU-tasolla (ei maittain) Valmisteluvaiheessa komissio teettää tuoteryhmittäin taustaselvitykset tuotteiden toiminnallisuus terveys- ja ympäristövaikutukset (mm. päästöt, hyötysuhde) teollisuuden toimintaedellytykset, kilpailukyky Katja Outinen, ympäristöministeriö

4 Tulisijojen ja lämmityskattiloiden ekosuunnitteluvaatimukset (ehdotus 7/2013)
Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden (solid fuel boilers) ja huonelämmittimien (local space heaters) toimeenpanosäädösten valmistelu loppusuoralla Asetusehdotuksia käsiteltiin komission kuulemisfoorumissa 7/ > jäsenmaiden ja intressitahojen kommenttien käsittelyä Komissio järjesti testausmenetelmistä kokouksen 12/2012 Komissio julkaisi uudet asetusehdotukset 7/2013 Komission sääntelykomitean kokouksissa 9/2013 äänestetään säädösehdotuksista, asetukset annettaneen v alussa Ekosuunnitteluvaatimukset voimaan yhdessä vaiheessa n. 4 v. kuluttua asetuksen antamisesta eli mahdollisesti 1/2018 -> vaatimukset voimaan kerralla noin 4 v. kuluttua voimaantulosta, ei vaiheittain Energiamerkintävaatimukset mahdollisesti jo 1/2016 Katja Outinen, ympäristöministeriö

5 Huonelämmittimien ekosuunnitteluvaatimukset (ehdotus 7/2013)
Sähköä, kaasua, nestemäistä ja kiinteää polttoainetta käyttävät huonelämmittimet mukana "paikalliset" tilanlämmittimet, jotka muuttavat polttoaineen tai sähkön lämmöksi kiinteällä polttoaineella tarkoitetaan fossiilisia polttoaineita ja biomassaa biomassalla tarkoitetaan biologista alkuperää olevaa biohajoavaa jaetta, puuperäistä biomassaa (tukkipuu, pilkkeet, pelletit, briketit, hake) Kotitalouskäyttöön tarkoitetut laitteet max. teho 50 kW ja "kaupalliset" huonelämmittimet max. teho 120 kW per laite tai yksittäinen lämmityssegmentti tehdasvalmisteiset tulisijat, avotakat, varaavat takat, pellettitakat, puuliedet sähkölämmittimet kaasua tai nestemäistä polttoainetta käyttävät lämmittimet säteilylämmittimet, putkilämmönvaihtimet Katja Outinen, ympäristöministeriö

6 Paras saatavilla oleva tekniikka (BAT)
Vaatimukset tulisijojen energiatehokkuudelle (ehdotus 7/2013) Tuoteryhmä ja polttoaine Asetusehdotus 7/2013 Paras saatavilla oleva tekniikka (BAT) ?  Kiinteän polttoaineen huonelämmitin – puuperäinen ja biomassa Avotakka 42 % 47 % Varaava takka 70 % 80 % Pellettilämmitin, -takka 79 % 94 % Puuliesi 75 %  Kiinteän polttoaineen huonelämmitin – fossiilinen polttoaine Kaasu-/nestemäisen polttoaineen huonelämmitin 65 % 72 % 88 % Katja Outinen, ympäristöministeriö

7 Vaatimukset tulisijojen päästöille (ehdotus 7/2013)
Vain kiinteän polttoaineen lämmittimet Pienhiukkaset PM 13 % O2) Orgaaniset kaasumaiset hiiliyhdisteet OGC Häkäpäästöt CO Asetusehdotus 7/2013 voimaantulo ? Avotakka 40 (40) 80 (80) 1500 (3500) Varaava takka 1500 (1250) Pellettilämmitin, -takka 20 (20) 250 (250) Puuliesi 1500 (1500) (suluissa ns. parhaalla saatavilla olevalla tekniikalla saavutettavat arvot BAT) Katja Outinen, ympäristöministeriö

8 Asetusehdotus 7/2013 voimaantulo 1.1.2018?
Vaatimukset tulisijojen typpioksidipäästöille (ehdotus 7/2013) Tuoteryhmä Typen oksidit NOx Asetusehdotus 7/2013 voimaantulo ? Avotakka, varaava takka, liesi - kiinteä polttoaine ja biomassa 200 mg/m3 (200 mg/m3) Avotakka, varaava takka - kaasumainen polttoaine 130 mg/kWh (130 mg/kWh) - nestemäinen polttoaine (suluissa ns. parhaalla saatavilla olevalla tekniikalla saavutettavat arvot BAT) Katja Outinen, ympäristöministeriö

9 Energiatehokkuus-indeksi (EEI)
Tulisijat luokitellaan energiatehokkuusluokan mukaan (ehdotus 7/2013) Energiatehokkuus-luokka Energiatehokkuus-indeksi (EEI) A+ EEI ≥ 104 A 90 ≤ EEI < 104 B 82 ≤ EEI < 90 C 76 ≤ EEI < 82 D 70 ≤ EEI < 76 E 65 ≤ EEI < 70 F 60 ≤ EEI < 65 G EEI < 60 Energiatehokkuusindeksi lasketaan energiamerkintä-asetuksessa annettavan kaavan mukaisesti. Katja Outinen, ympäristöministeriö

10 Kommentoi ja vaikuta! Ympäristöministeriö valmistelee Suomen kantaa ja kommentteja komission sääntelykomitean kokousta varten Asetusehdotukset voi pyytää sähköpostilla Katja Outiselta, jolle voi myös toimittaa kommentteja mennessä Ympäristöministeriö järjestää kiinteän polttoaineen lämmityskattiloita ja huonelämmittimiä koskevista asetusehdotuksista alan toimijoille keskustelutilaisuuden torstaina Helsingissä -> Lisätietoja tilaisuudesta saa Katja Outiselta Katja Outinen, ympäristöministeriö

11 Lisätietoa Lisätietoa ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasioista:
(Tukes ylläpitää) Komission verkkosivut: Katja Outinen, ympäristöministeriö

12 Kiitos mielenkiinnosta!
Yhteystiedot: Yli-insinööri Katja Outinen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto / Rakentamisen ryhmä PL 25, VALTIONEUVOSTO puh Ja alkaen lisäksi Katja Outinen, ympäristöministeriö


Lataa ppt "EU:n ekosuunnitteluvaatimukset tulisijoille"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google