Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi"— Esityksen transkriptio:

1 Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

2 Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen Pudasjärvi
Maahanmuutto yksi Pudasjärven elinvoimatekijä Maahanmuuttotyön kehittäminen kokonaisuutena: perheside, pakolaisuus, opiskelu, työ

3 Maahanmuutosta elinvoimaa?
Maahanmuutto tuo tullessaan uusia ihmisiä / uusia kuntalaisia. Väestöpohjan laajentuminen Ikärakenteen tervehtyminen Uusia oppilaita kouluihin Uusia lapsia päivähoitoon Lisää asiakkaita yrityksille Maahanmuutto tuo mukanaan työtä. Perheryhmäkoti ja tuettu asuminen, 11 työpaikkaa Vastaanottokeskus, 10 työpaikkaa Perhepalvelut/pakolaisten vastaanotto, 3 työpaikkaa Terveyspalvelut, 0,5 työpaikka Alakoulu, 4,5 työpaikkaa Yläkoulu, 2,5 työpaikkaa Kehittämistoimi, 2 työpaikkaa Työllistämispalvelut, 1 työpaikka Liikuntatoimi, 1 työpaikka Kansalaisopisto, 1 työpaikka + tuntiopettajat OSAO, 2 työpaikkaa

4 Kansainvälinen muuttoliike tuo ihmisiä myös Pudasjärvelle

5 Pudasjärven maahanmuuttotilanne 2013
Pudasjärven väestöstä noin 2,5%:lla maahanmuuttotausta Kuntalaisia 217 henkilöä, jotka syntyneet ulkomailla Kuntalaisia, joilla jokin muu kuin Suomen kansalaisuus, 146 henkilöä Kuntalaisia, joiden äidinkieli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame, 156 henkilöä + ulkomaalaiset opiskelijat (n. 25 henkilöä) ja turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksessa (n. 100 henkilöä)

6 Maahanmuuttoa Pudasjärvelle vuosina 2008-2013

7 Maailmalta Suomeen ja Pudasjärvelle

8 Maahanmuuton syitä Pudasjärvellä
Perheside Työ Opiskelu Paluumuutto Humanitaarinen vastaanotto

9 Maahanmuuttajien ikäjakauma Pudasjärvellä

10 Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden/opiskelijoiden määrät Pudasjärvellä

11 Kotouttamispalvelut osa kunnan peruspalveluja

12 Valtion kotouttamisohjelmasta pohjaa kunnille
Maahanmuuttajan asettuminen kuntalaiseksi on kotoutumisen tärkeä perusta. Suomeen muuttajille tulee tarjota tilaisuus päästä mahdollisimman pian muuton jälkeen hankkimaan tarvittava kielitaito ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta riippumatta siitä millä perusteella he ovat Suomeen muuttaneet. Päävastuu kotoutumislain mukaisista kotouttamistoimenpiteistä on kunnilla ja työ- ja elinkeinotoimistoilla. Maahanmuuton kasvu edellyttää niin peruspalveluiden soveltumista maahanmuuttajille kuin erityisten kotouttamistoimenpiteiden riittävää saatavuutta ja vaikuttavuutta.

13 Maahanmuuttotyön lyhyt historia Pudasjärvellä
2008 Pudasjärvelle perustettiin vastaanottokeskus yksin alaikäisinä tulleille nuorille. 2009 Ensimmäiset myönteiset oleskeluluvat ja kuntapaikat. Tukiasumisyksikön perustaminen. Ensimmäinen kotouttamisohjelma. 2010 Perheryhmäkodin perustaminen. Valmistavan opetuksen aloittaminen ala- ja yläkoulussa. 2011 Pudasjärvi mukana Osallisena Suomessa –hankkeessa. Päätös vastaanottaa ensimmäisen kerran kiintiöpakolaisia. 2012 Solmittiin toistaiseksi voimassa oleva sopimus Ely-keskuksen kanssa humanitaarisesta vastaanotosta. 2013 Valmistavan opetuksen sekä S2-opetuksen järjestämisen vakinaistaminen. Valmistavan opetuksen ja varsinaisen perusopetuksen järjestäminen myös oppivelvollisuusiän ylittäneille. Perustettiin ala- ja yläkoulun yhteinen nivelluokka. Osallisena Suomessa –hankkeessa kehitetty kotoutumiskoulutuksen malli, Suomistartti, siirtyi osaksi kansalaisopiston toimintaa. Kaupungin päivitetty kotouttamisohjelma valmistui ja hyväksyttiin.

14 Uusi verkostotyöskentelyn malli = maahanmuuttotyö kuuluu kaikille!
Maahanmuuttotyön verkosto Työllisyys Koulutus Vapaa-aika Sosiaali- ja terveyspalvelut

15 Kunnan erityisiä kotouttamispalveluja
Maahanmuuttotyön koordinointi Asumisneuvojatoiminta Toimintatuki paikallisille yhdistyksille, 3. sektorin toimijoille Palveluohjaus / omakielinen neuvonta Perusopetukseen valmistava opetus sekä ala- että yläkoulussa S2-opetus sekä ala- että yläkoulussa Nivelluokkaopetus Perusopetus yli 17-vuotiaille Suomistartti-koulutus Lasten päiväleiritoiminta kesällä Liikuntaa kaikille –hanke Perheryhmäkoti ja tuettu asuminen (Oulunkaari) Pakolaisten vastaanotto, perhepalvelut (Oulunkaari) Maahanmuuttajien terveyspalvelut (Oulunkaari)

16 Perusopetuksen kautta kulkeva kotoutumispolku
erillinen nivelluokka / luokkatasoon riippumaton S2-opetus valmistava opetus, ala- ja yläkoulu valmistava opetus, yli 17-vuotiaat ammatillisiin opintoihin valmistava (1 vuosi) tai valmentava (1-2 vuotta) koulutus monialainen opinto-ohjaus perusopetus perusopetus yli 17-vuotiaille S2-opetus / erikoissanasto työelämätietous jatko-opinnot lukio-opinnot ammatilliset opinnot

17 Yli 17-vuotiaiden kotoutumispolku lähtee Suomistartista
Muutto Pudasjärvelle Suomistartti - alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta - suomen kieli ja kulttuuri peruskouluopinnot ammatilliset opinnot lukio-opinnot muu/räätälöity kotoutumiskoulutus avoimet työmarkkinat työharjoittelu, vapaaehtoistyö oppisopimus yrittäjyys muu (esim. vanhempainloma, muutto toiselle paikkakunnalle)

18 Normaaliuden periaate
Kotouttamispalvelut osa kunnan peruspalveluja. Erityispalvelut (mm. pakolaisten vastaanotto, valmistava opetus, suomen kielen koulutus, tulkkaus, alkuvaiheen terveystarkastukset) ovat myös osa kunnan peruspalveluja.

19 Kolmas sektori täydentää kunnan palveluja
SPR / Ystävätoiminta, kahvila, tapahtumatoiminta FC Kurenpojat Maa- ja kotitalousnaiset / Palstaviljely, arjen ohjaus 4H / Nuorten kesätyöt Hilimat / luetaan yhdessä Helluntaiseurakunta Ev.lut. seurakunta

20 Avaimia onnistumiseen pienessä kunnassa
Avoin valmistelu- ja päätöksentekoprosessi (valtuusto, hallitus ja kuntalaiset) Kaupungin johdon ja päättäjien vahva tuki ja sitoutuminen asiaan. Kuntalaisten kuuleminen (avoimet keskustelutilaisuudet, asiantuntijavierailut) Tiedottaminen Toimijoiden verkostoituminen ja täydennyskoulutus Valmistautuminen (asunnot, peruskoulu, päivähoito, vastaanotto, terveyspalvelut, kotoutumiskoulutus, vapaa-aika, ystäväperheet, tavarakeräykset jne) Lisäresurssien etsiminen ja hakeminen (erityisesti alkuvaiheeseen) Yhteisen tahtotilan löytyminen! Työ kuuluu kaikille.

21


Lataa ppt "Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google