Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

29/05/11 v2.2.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "29/05/11 v2.2."— Esityksen transkriptio:

1 29/05/11 v2.2

2 29/05/11 v2.2

3 29/05/11 v2.2

4 29/05/11 v2.2

5 29/05/11 v2.2

6 29/05/11 v2.2

7 29/05/11 v2.2

8 29/05/11 v2.2

9 29/05/11 v2.2

10 29/05/11 v2.2

11 29/05/11 v2.2

12 29/05/11 v2.2

13 29/05/11 v2.2

14 29/05/11 v2.2

15 29/05/11 v2.2

16 29/05/11 v2.2

17 HIRVI- JA PEURAKOLARIT 2009 - 2010
klo 08.00 Hirvikolari Pyhämäki Jäljitys koko päivä ja seuraava päivä Ei tulosta klo 21.30 Hirvikolari Kelkkamäki Kuollut paikalle Viety Sarvelaan Myyty 1 klo 01.00 Hirvikolari Kannonk.tie klo 10.00 Orpojen vasojen jäljitys Illalla vasojen lopettaminen 2kpl klo 23.10 Hirvikolari Pajupurontie 1370 Jäljitys yöllä Koira luovutti klo 06.00 Todettu hyväkuntoiseksi klo 17.00 Hirvikolari Uuraistentie, Hoikka Ammuttu seisontahaukkuun Viety Sarvelaan Myyty 1 hieho klo 22.40 Hirvikolari 1. Linnan tien risteys Myyty 1 aikuinen 29/05/11 v2.2

18 29/05/11 v2.2 21.8 .2009 klo 07.40 Kauriskolari? Hännilä Lirpanmäki
Jäljitetty ja ajatettu mäyräkoiralla tuntia ilman tulosta klo 21.00 Hirvikolari Pyhämäki Todettu kuolleeksi Viety Sarvelaan Myyty 1 aik klo 18.00 Kauriskolari Pyhäm Todettu myöh. illalla ihmisravinnoksi kelpaamat tomaksi, kauriin vasa klo 17.45 Hirvikolari Linna-Parantala Otettu irti pysäyttävällä koiralla Seisonta haukulla käynti Ampumattajättä-mispäätös Hirvikolari, Kalmari. todettu vain hipaisuksi Jäljitys ilman koiraa noin km Todettu hyväkuntoiseksi Otettu yht. paikall. metsästysseuraan klo 15.10 Hirvikolari Ahvenlampi Jäljitys pysäyttävällä koiralla. Seisontahaukku Angerkorven niittyjen takana, Kalmari. Ammuttu seisontahaukkuun yöllä Siirretty Sarvelaan. Alkujuonto traktorilla Myyty 1 hieho 29/05/11 v2.2

19 Hirvikolari Parantala- Linna Jäljitys ja lopettaminen Siirretty
klo 20.00 Peurakolari Kalmari Todettu kuolleeksi jäljityksen jälkeen Siirto Sarvelaan Myyty 1 peurapukki klo 17.45 Hirvikolari Hännilä, Sulkusilta Kuollut paikalle Luovutettu 1 aikuinen metsästysoikeuden haltijalle Sarvelassa. (ESY, Lannev. Jahti) Myyty 0 klo 16.45 Hirvikolari Pyhämäki Jäljitys kytketyllä koiralla Ampumattajättä-mis päätös. klo 17.00 Hirvikolari Parantala- Linna Jäljitys ja lopettaminen Siirretty Sarvelaan Myyty 1 vasa 2009 Bruttotulo rhy:lle: 4 690€/ 7 hirveä+ 1 peura= 670 €/ hirvi 29/05/11 v2.2

20 HIRVIKOLARIT 2010 klo 19.00 Hirvikolari Pyhämäki Lopetettu paikalle Siirto Sarvelaan Myyty 1 vasa. 480€. klo Hirvikolari Kelkkamäki Ammuttu jäljityksen jälkeen seisontahaukkuun Poukkalassa Myyty tiine hieho, tuorepaino 133kg. 780€. klo 15.30 Lopetettu nälkiintynyt metsäkaurisuros, Kalmari Mahdollinen kolarieläin Ei käytetty ihmisravinnoksi, silti maksu 96€. klo 20.16 Hirvikolari, Kolkanlahti Julmat lammit Jäljitys ilman kosketusta Tehtävä lopetettu klo 0.20 klo 9.20 Kauriskolari, Linnan 1. risteys Löydetty kuolleena tiine emä 80€. 29/05/11 v2.2

21 klo 14.20 Peurakolari Kolkanlahti, Metsäkoulun risteys Lopetettu tiine valkohäntä peuranaaras 136€ klo 23.10 Hirvikolari, Sapra Kannonkoskentie Etsitty koiran avulla mutta ei löydetty klo 05.00 Hirvikolari, Linna. Törmäys tilausbussiin Jäljitetty koiran avulla 8 tuntia. Saatu näkö- havainto vahingoittuneesta hirvestä. Koiran vaihdon jälkeen jäljitys ei enää onnistunut, vaihtui supihaukuksi 3 koiraa käytössä C klo 12.40 Hirvikolari Linna-Parantala Hirvilehmä löydetty kuolleena Luovutettu Ala Keiteleen rhy:lle. Kuolinpaikka Äänekosken puolella. klo 15.40 Myllymäentie, Hännilä Pyöräilijä löytänyt valkohäntäpeuran raadon. Ei ilmoitusta autoilijalta. Myyty, todettiin suht. tuoreeksi tapaukseksi 240€. 29/05/11 v2.2

22 klo 12.30 Lannevesi Löydetty aikansa kitunut ja kuollut metsäkauris, etujalat poikki. Todennäköinen kolarieläin. Ei ilm. autoilijalta Löytäjä, metsästysoikeu-den haltija hävittänyt ruhon. klo 04.00 Kannonkosken tie, Kannonkoski Virka-apua Kannonkosken –Kivijärven rhy:lle. Jäljitys kytketyllä koiralla kilometrejä, ei kosketusta. klo 18.30 Hirvikolari Myllymäentie Siikalahti (Ranta- Hännilä). Hirvi menehtyi ennen paikalle saapumista. Myyty vasa 536€. klo 18.10 Hirvikolari Myllymäentie 1400 Metsästäjät paikalla. Tehtävän hoitaneet Mah-lun Riistamiehet. Hirvi paennut ja todettu myöhemmin elinkelpoiseksi klo 19.00 Peurakolari Myllymäentie, Mahlu Ramsin mäki Peuraa jäljitetty mäyräkoiran avulla. Todettu hyväkuntoiseksi. Liittyi laumaan 29/05/11 v2.2

23 klo 13.00 Löydetty kuollut metsäkauriin urosvasa Myllymäentie, Ramsin mäki Ei ilmoitusta autoilijalta Löytäjä, metsästysoikeu-den haltija hävittänyt ruhon Hirvikolari Lehtolantie, Koskenkylä Paikalla olleet metsästäjät jäljittivät. Lehtolan Erämiehet. Koira seurannut noin 2 tuntia, ei tulosta. klo 17.00 Hirvikolari, Linna Mustalampi Jäljitys pimeässä hirvikoiran avulla. Muutama seisontahaukku liikkuvaan 4 hirven laumaan. Kolarihirveä ei pystytty yksilöimään laumasta. HIRVIKOLARIT 2011 klo 10.54 Hirvikolari 13- tiellä Kalmari, Männikkötie Autoilijalta ei ilmoitusta. Tavoitettu pahasti loukkaantunut naarashirvi noin 1 km:n päästä miesjäljityksellä. Myyty 1160€. 29/05/11 v2.2

24 29/05/11 v2.2

25 SRVA-toiminnan ohjeet hirvieläin- ja villisikatilanteita varten
2011 Good morning Mrs chairman -- dear colleagues. 29/05/11 v2.2

26 Tapahtuman eteneminen
SRVA hälytys Tehtävän Vast.otto Tehtävän suoritus Ruhon käsittely Lihojen myynti Jos eläin oli terve tai sitä ei löytynyt Selvitys Laskutus Raportti Maksut 29/05/11 v2.2

27 SRVA-hälytys Hätäkeskus ilmoittaa tehtävän jollekin yhdistyksen kolmesta nimetystä SRVA-yhteyshenkilöstä. Toiminta tapahtuu rhy:n nimissä eikä se ole metsästystä vaan kyse on eläinsuojelullisista syistä poliisin valtuuttamana suoritet- tavasta tehtävästä. 29/05/11 v2.2

28 SRVA-tehtävän suoritus
Hälytyksen saanut henkilö pyrkii parhaansa mukaan saamaan tehtävään riittävän määrän jäljestäjiä/ampujia sekä koiria tehtävän tehokasta toteuttamista varten. Eläimen jäljittämisen, karkottamisen, lopettamisen, kuljettamisen tai käsittelyn yhteydessä tehtävään osallistuneille henkilöille, koirille tai muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot korvataan poliisilain 47 §:n mukaisesti tai metsästäjävakuutuksesta. Tehtävässä toimivilla tulee olla riistanhoitomaksu maksettuna, jotta he ovat toimintaa suorittaessaan metsästäjävakuutuksen piirissä. 29/05/11 v2.2

29 SRVA-tehtävän suoritus
Jos eläin on vahingoittunut, se pyritään lopettamaan mahdollisimman nopeasti. Mikäli eläintä ei löytynyt tai se oli niin terve, että sitä ei tarvinnut lopettaa, tehdään tehtävästä liitteen mukainen kirjallinen selvitys riistanhoitoyhdistykselle mahdollisia kulukorvauksia ja kirjanpitoa varten. Metsästyslain muutos 83 a §. Jos metsästyslain 26 §:ssä tarkoitettu hirvieläin, metsäkauris tai villisika on kuollut liikenteessä tai lopetettu liikenneonnettomuuden takia, se kuuluu kolaripaikan riistanhoitoyhdistykselle 29/05/11 v2.2

30 SRVA-ruhon käsittely Mahdollinen ruho käsitellän yhdistyksen sitä varten vuokraamissa tiloissa siten, että ihmisravinnoksi kelpaava liha voidaan myydä yhdistyksen lukuun. Kauriin (metsä ja valkohäntä) ruhot myydään mahdollisimman pikaisesti ilman ruhojen käsittelyä Ihmisravinnoksi kelpaamaton liha sekä pää ja sisäelimet voidaan luovuttaa korvauksetta kunkin tapahtuman toimintaan osallistuneille mahdollisen eläinlääkärin tarkastukseen jälkeen. Tutkimuslaitosten pyytämät näytteet lähetetään tutkittavaksi. Nahat voidaan hävittää tai luovuttaa tilojen vuokraajalle. 29/05/11 v2.2

31 SRVA-lihojen myynti Ihmisravinnoksi kelpaava liha myydään yhdistyksen hallituksen vuosittain määrittelemällä hinnalla, tästä voidaan poiketa vain erityisen perustelluin syin. Lihat myydään ensimmäiselle ostajalle. Lihojen myyjänä toimii yhdistyksen hallituksen jäsen tai toiminnanohjaaja. Lihojen myyjä täyttää liitteen mukaisen selvityksen ja allekirjoitettuaan toimittaa sen rahastonhoitajalle sekä toiminnanohjaajalle. Hallituksen jäsen ei voi myydä itse itselleen vaan tällöin myyjän täytyy olla toinen hallituksen jäsen. 29/05/11 v2.2

32 SRVA-selvitys ja laskutus
Kirjallinen selvitys tehdään jokaisesta SRVA-tehtävästä laskutusta, mahdollisia kulukorvauksia sekä kirjanpitoa varten. Selvityksen allekirjoittaja toimittaa sen rahastonhoitajalle ja toiminnanohjaajalle. Lasku annetaan lihojen noutajalle ja kopio laskusta toimitetaan rahastonhoitajalle. 29/05/11 v2.2

33 SRVA-yhteenveto ja maksut
Toiminnanohjaaja ylläpitää vuosittain yhteenvetoa SRVA- tapahtumista kirjallisten selvitysten pohjalta. Rahastonhoitaja maksaa sopimuksenmukaisen tilavuokran ja mahdolliset kulukorvaukset. Kulukorvaukset voidaan maksaa yhdistyksen hallituksen päätösten mukaisesti. Pyyntilupamaksua ei tarvitse maksaa valtiolle 29/05/11 v2.2

34 RHY:n hallituksen päätös 11.03.2011
Ruhon myyntihinta 2011 Hirvi ja villisika 8 eur / kg Metsäkauris ja valkohäntäkauris 5 eur / kg Ostaja maksaa mahdolliset lihan tarkastus- ja paloittelukulut. Kilometrikorvaus SRVA-tapahtumassa eläimen etsintään, lopettamiseen ja noutoon osallistuneille voidaan maksaa matkalaskua vastaan toteutuneista ajoista 22 senttiä/km edellyttäen, että matkalaskun esittäjä on SRVA yhteyshenkilön kutsumana tapahtumassa mukana ja hänet on kirjattu tapahtumasta erikseen tehtyyn kirjalliseen selvitykseen. 29/05/11 v2.2


Lataa ppt "29/05/11 v2.2."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google