Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jäsenjohtajavalmennus. 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen2 Valmennuksen tavoitteet •Valmennetaan klubien jäsenjohtajia ja presidenttejä •Käydään.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jäsenjohtajavalmennus. 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen2 Valmennuksen tavoitteet •Valmennetaan klubien jäsenjohtajia ja presidenttejä •Käydään."— Esityksen transkriptio:

1 Jäsenjohtajavalmennus

2 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen2 Valmennuksen tavoitteet •Valmennetaan klubien jäsenjohtajia ja presidenttejä •Käydään läpi jäsenjohtajan tehtävät •Pohditaan miten vanhat jäsenet saadaan pysymään klubeissa? •Kuinka hankitaan uusia jäseniä? •Mistä löytyy aineksia uusien klubien perustamiseksi? •Harjoitustyötyö uusjäsen hankintaan

3 Klubin jäsenjohtajan tehtävät 21.8.2011 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen3

4 Klubin jäsenjohtajan tehtävät 1 •Jäsenjohtajalla on tärkeä klubin elinvoimaisuutta edistävä tehtävä klubissa •Jäsenjohtaja vastaa jäsenten viihtyvyydestä –jäsenten pysyvyyden elementeistä –uusien jäsenten hankinnan organisoinnista –jäsenten koulutusten järjestämisestä –jäsenyyteen liittyvästä kehittämistoiminnasta •Jäsenjohtaja toimii palveluperiaatteen, klubin strategian, toimintasuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti 21.8.2011 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen4

5 Klubin jäsenjohtajan tehtävät 2 •Kuuntelee jäsenistön tarpeita ja toimii niiden mukaan •Kutsuu toimikunnan koolle säännöllisesti ja toteuttaa jäsenohjelmaa •Seuraa klubin jäsenten osallistumisaktiivisuutta ja määrää sekä toimii tarpeiden mukaan pysyvyyttä edistäen •Järjestää esim. klubin rekrytointipäivän tai muulla tavalla organisoi tarvittavan jäsenhankinnan toteuttamisen •Järjestää klubin kehityspäivän •On aktiivinen lion 21.8.2011 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen5

6 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen6 Viihtyvyyden menestystekijät •Toiminnan mielekkyys •Hyvät klubikaverit •Aktiivinen klubi innostaa viihtymään •Saa riittävästi tehtäviä/luottamustehtäviä •Tehtäväkierto •Klubin arvot vastaavat jäsenen arvoja •Kummin roolin korostaminen •Ongelmakohtiin puuttuminen riittävän ajoissa

7 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen7 Mikä on klubimme tila

8 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen8 Mikä on klubimme tila •Asian selvittämiseksi kannattaa järjestää avoin keskustelu –Tämä toimii useissa klubeissa •Pelkällä keskusteluhetkellä on muutamia varjopuolia –Kaikki eivät aina pääse paikalle, ei kuvaa koko klubin mielipidettä –Saavatko hiljaiset jäsenet tuotua mielipiteensä esille –Uskalletanko puhua ääneen ikävistä asioista –Ei haluta loukata toista, ehkä aktiviteetin promoottoria –Hyvät puhujat saattavat varastaa liikaa aikaa

9 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen9 Mikä on klubimme tila •Toiminnan tila voidaan selvittää myös kehityspäivän avulla –Ennen varsinaista kehityspäivää kannattaa järjestää kirjallinen jäsenkysely, johon mahdollisimman moni pääsee vastaamaan –Tämän jälkeen järjestetään klubin kehityspäivä, joka ei ole klubikokouksen yhteydessä –Kehityspäivän tulosten perusteella tehdyistä kehitysehdotuksista klubikokous tekee päätöksen miten edetään –Kehityspäivän päätösten toteutumista seurataan aktiivisesti

10 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen10 Jäsenkysely ja kehityspäivä

11 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen11 Jäsenkysely sisältö •Kartoitetaan mitä mieltä ollaan klubin toiminnasta •Kyselylomakkeeseen voi vastata klubi-illan yhteydessä –Klubi-iltaan ohjelmanumero •Poissaolevat voivat palauttaa lomakkeen myöhemmin •Kyselyn sisällön voi ryhmitellä vaikka seuraavasti: –Klubi-illat, niiden kesto ja sisältö –Aktiviteetit, mihin suunnata klubin aika –Varainhankinta, onko riittävästi varoja aktiviteettien tukemiseen –Tärkeä aktiviteetti ja sen tarkempi tarkastelu –Muu harrastustoiminta, teatteri, golf - niiden tärkeys

12 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen12 Kehityspäivän ohjelma •Varataan riittävästi aikaa noin 4-6 tuntia •Toteutus viikonlopun aikana, ei tule kiire ja mieli on mukana •Käydään alkuun läpi jäsenkyselyn tulokset •Laaditaan ryhmätehtävät: klubi-illan kehittäminen... •Jakaudutaan pienryhmiin työskentelemään •Ryhmien vetäjät kertovat päivän tulokset •Kootaan tulokset yhteen •Täydennetään yhteisillä kommenteilla •Yhteenvedon tulosten julkaisu seuraavassa klubi-illassa

13 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen13 Kehityspäivän tulokset •Yhteenvedon tulokset käydään läpi klubi-illassa •Kommenttikieros •Päätetään toimenpiteistä joiden takana on koko klubin tuki •Seurataan, että päätöksiä noudatetaan

14 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen14 Kehityspäivän lopputulema •Klubin jäsenten viihtyvyys paranee •Jäsenet ovat motivoituneempia •Jäsenten pysyvyys klubissa vahvistuu •Mahdolliset ongelmakohdat on saatu käsiteltyä •Yhteisten päätösten pohjalta klubin strategiaa voidaan lähteä kirjoittamaan

15 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen15 Jäsenhankinta

16 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen16 Jäsenhankinta •Klubin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi jäsenhankinnan on syytä kuulua klubin jokavuotiseen toimintasuunnitelmaan •Uusien jäsenten myötä saamme uusia kykyjä, uusia ideoita, lisää tekeviä käsiä aktiviteetteihin ja virkailijoita tuleville vuosille. •Jokaisen lionsjäsenen vastuulla on löytää naisia ja miehiä, jotka ovat valmiita jatkamaan lionsorganisaation palvelu- perinnettä ja kutsua heidät jäseniksi.

17 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen17 Jäsenhankkija •Löydä innostuneita, tarmokkaita henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita palvelemaan yhteiskunnassa •Kerro heille lionsjärjestöstä (tietoa saa esim. www.lions.fi) •Kerro mitä lionit ovat saaneet aikaan paikallisesti ja kansainvälisellä tasolla •Kerro oman klubisi jäsenistöstä ja toiminnasta •Vastaa kaikkiin lionstoimintaa koskeviin kysymyksiin •Kutsu hänet tutustumaan lionstilaisuuteen tai aktiviteettiin.

18 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen18 Jäsenyyden edut •Saa mielihyvää siitä, että auttaa hädässä olevia ihmisiä •Mahdollisuus toteuttaa avustustoimintaa ympäri maailmaa •Mahdollisuus kehittää johtajuustaitoja •Oppii organisointia ja kokoustekniikkaa •Toimiminen aktiivisesti yhteiskunnassa •Mahdollisuus verkostoitumiseen •On tärkeää, että jäsenhankintavaiheessa kerrot oikeaa, todellista tietoa

19 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen19 Jäsenyyden velvoitteet •Jäsenmaksut, kokousruokailut •Velvollisuus osallistua toimintaan ja kokouksiin •Olla aktiivinen •Kerro toiminnasta myös puolisolle ja ota mukaan toimintaan

20 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen20 Mistä löydämme uusia jäseniä •Henkilökohtainen rekrytointi on kaikkein tärkein tapa hankkia uusia jäseniä –Omien kaverien joukosta –Oma yritysasiakas –Oma työyhteisö –Oma harrastuskaveri •Kun kontakti on saatu, kutsutaan tutustumaan toimintaan •Klubitapahtuman, markkinoiden tai aktiviteetin yhteydessä –Jaetaan klubin esitettä / lehteä –Kerrotaan oikeaa tietoa toiminasta

21 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen21 Mistä löydämme uusia jäseniä •Nuorisovaihdossa olleiden vanhemmat •Nuorisovaihdon isäntäperheinä olleet perheet •Koulun ja vanhempien kautta, Lions Quest koulutus on lisännyt tunnettavuuttamme •Paikallislehdessä kerrotaan toiminnasta ja pyydetään ottamaan yhteyttä

22 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen22 Harjoitustyö •Kerro mitä kautta sinä liityit klubiisi. Kuka pyysi sinut mukaan toimintaan? •Jos olet hankkinut klubiin uusia jäseniä, mistä löysit heidät? •Mikä sai sinut liittymään lions –toimintaan?

23 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen23 Harjoitustyön lopputulos

24 20.1.2012 Lions -liitto, piiri ja klubi, Timo Holttinen24 Kiitos! Olitte aktiivisia ja innostavia On hienoa olla Lion!


Lataa ppt "Jäsenjohtajavalmennus. 25.9.2012 Jäsenjohtajakoulutus, Timo Holttinen2 Valmennuksen tavoitteet •Valmennetaan klubien jäsenjohtajia ja presidenttejä •Käydään."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google