Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietoarkiston palvelut tutkijoille ja opiskelijoille Erilaiset aineistot ihmistieteissä - Esimerkkinä maahanmuuttotutkimus 2.12.2010 Siirtolaisuusinstituutti,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietoarkiston palvelut tutkijoille ja opiskelijoille Erilaiset aineistot ihmistieteissä - Esimerkkinä maahanmuuttotutkimus 2.12.2010 Siirtolaisuusinstituutti,"— Esityksen transkriptio:

1 Tietoarkiston palvelut tutkijoille ja opiskelijoille Erilaiset aineistot ihmistieteissä - Esimerkkinä maahanmuuttotutkimus 2.12.2010 Siirtolaisuusinstituutti, Turku Helena Laaksonen Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

2 Sisältö •Perustietoja tietoarkistosta •Millaisia aineistoja arkistossa on •Miksi aineistoja ”kierrätetään” •Aineistojen tilaaminen •Hakumahdollisuudet •Aineistojen luovuttaminen arkistoon

3 Taustaa •Valtakunnallinen palveluresurssi •Toiminta alkoi v. 1999 alussa •Perustettiin Suomen Akatemian aloitteesta •Opetusministeriön rahoittama •Erillinen laitos TaY:n yhteydessä •Puhuttelunimi: ”FSD” tai ”tietoarkisto”

4 Toimintaideat •Palvelemme tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita: asiakkaita yliopisto- ja amk- sektorilta •Perustehtävät: sähköiseen muotoon tallennettujen tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys ja jatkokäyttöön toimittaminen •Toiminnan perustana asiantunteva, nopea, tasapuolinen ja maksuton palvelu

5 Kvantitatiiviset aineistot •Kerätty posti-, puhelin- tai käyntikyselyllä •Havaintoyksikkönä useimmiten henkilö •Kyselyvastaukset tallennettu havaintomatriiseiksi •Kutsutaan joskus myös numeeriseksi dataksi tai mikrodataksi •analyyseihin tarvitaan tilastomatemaattinen ohjelmisto (SPSS, SAS, Stata…) ja vähintään perustiedot tilastotieteestä ja kvantitatiivisista menetelmistä

6 Kvalitatiiviset aineistot •Puhetta, kuvaa tai tekstiä sähköisenä tallenteena •Päiväkirjamerkintöjä, ryhmähaastatteluja tai AV-tallenteista litteroituja tekstitiedostoja •Arkistoitu txt-, rtf- tai html-tiedostoina

7 Arkistoidut aineistot •Aineistoja n. 1100 –n. 980 kvantiaineistoa, joista noin kolmasosa kansainvälisiä vertailuaineistoja –137 kvaliaineistoa (n. 30 vain kuvailtu)

8 Mihin ja miksi ”vanhaa” dataa? •Menetelmien opiskeluun, seminaarityöhön, graduun, väitöskirjaan, artikkeliin … •Tutkimuksen taustatietona / kuvailevina tietoina •Kansainvälisesti vertailevaan tutkimukseen •Pitkittäistutkimukseen •Uuden datankeruun suunnittelun apuna •Aina löytyy uusia näkökulmia: kaikkia muuttujia ei ole analysoitu •Tieteen avoimuus: tulosten kontrollointi ja toistettavuus •Aikaa ja rahaa säästyy

9 Aineistojen tilaaminen •Aineistoja saa tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön, myös opiskeluun •Aineistojen käyttäjän velvoitteet –käyttölupahakemus ja käyttöehtositoumus –sitoutuu noudattamaan tietoarkiston ja aineiston luovuttajan asettamia ehtoja –ilmoitus tietoarkistolle julkaisuista •Suomalaiset saavat käyttöönsä muiden maiden arkistojen aineistoja FSD:n välityksellä •http://www.fsd.uta.fi/aineistot/jatkokaytto/tilaus.htmlhttp://www.fsd.uta.fi/aineistot/jatkokaytto/tilaus.html

10 Aineistohakuja Hakuohjeita: http://www.fsd.uta.fi/aineistot/aineistot_hakeminen.html •Tietoarkiston haku – muuttuu Google-hauksi •Nesstar-aineistotietokanta •Aineistoluettelon selailuAineistoluettelon •Google •Yliopistokirjastojen tietokanta LINDA

11 Aineistohakuja (jatkuu) En esittele nykyistä perushakua: Tulossa räätälöity Google-pohjainen haku testiversio: http://www.fsd.uta.fi/testi/kuukkelihaku.html http://www.fsd.uta.fi/testi/kuukkelihaku.html Tai kirjoita Googlessa hakukenttään esim. site:www.fsd.uta.fi/aineistot/ maahanmuuttajien OR ulkomaalaisten +filetype:pdf

12 Testihaun esimerkki •Normaalit Googlen operaattorit ja tarkennukset ( ks. http://www.google.fi/intl/fi/help/basics.html )http://www.google.fi/intl/fi/help/basics.html •Etsitään vain aineistoja ja niistä vain koodikirjoja ja kysymyslomakkeita (pdf), hakutermit: ”maahanmuuttajien” tai ”ulkomaalaisten”

13

14

15 Haun tuloksia •Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 •Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 •Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin 1996Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin 1996 •jne. yhteensä 64 osumaa

16 Muuttujahaku: esimerkkejä •Haku Nesstar-palvelimelta: http://fsd2.uta.fi:8080/webview/ http://fsd2.uta.fi:8080/webview/ •Muuttujahaku: ulkomaalaiset (19 aineistoa), ulkomaalaisten (47 aineistoa) •Katkaisumerkki (*) myös käytössä

17

18

19

20 Aineistoja teemoittain •Maahanmuutto, ulkomaalaiset ja rasismi:Maahanmuutto, ulkomaalaiset ja rasismi •Aihepiiriä laajasti kartoittavia ja yksittäisiä aiheeseen liittyviä muuttujia sisältäviä •Pääosa väestön yleisiä asenteita käsitteleviä – vähän maahanmuuttajien omia kokemuksia käsitteleviä aineistoja

21 Kansainvälisiä aineistoja European Social Survey – ESS -Data verkossa: http://ess.nsd.uib.no/http://ess.nsd.uib.no/ -ESS:n verkkosivuESS:n verkkosivu -S. Borgin esityksessä tästä enemmän

22 Kansainvälisiä aineistoja 2 International Social Survey Programme •v. 2003 kerätty kansallinen identiteetti II, teemoina suhtautuminen omaan maahan ja maahanmuuttajiin •Suomen aineistoa meiltä, kv.dataa myös suoraan verkosta Saksan ZACAT- palvelusta: http://zacat.gesis.org/http://zacat.gesis.org/

23 Kansainvälisiä aineistoja 3 •ICPSR: suomalaisten tutkijoiden saatavilla tuhansia aineistoja: http://www.icpsr.umich.edu/ - Etsi luettelosta -> tilaa FSD:n kautta - yliopistoissa käytössä ICPSR Direct http://www.icpsr.umich.edu/ •Etsi CESSDAn yhteisluettelostaCESSDAn yhteisluettelosta

24 Verkkoresursseja •Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja: ohjeita sähköisen tutkimusaineiston hallintaan elinkaaren eri vaiheissaTutkimusaineistojen tiedonhallinnan •POHTIVA: suomalaisten puolueiden ohjelmia ja keskeisiä poliittisia tekstejä vuosilta 1880 – 2008POHTIVA

25 Anna aineistosi arkistoon! •tietoarkisto säilyttää tutkimusaineiston käyttökuntoisena •… huolehtii aineistojen vaatimista tietosuoja- ja tietoturvallisuus- toimenpiteistä •tutkimusaineistojen saatavuus edistää tieteen avoimuutta •aineistojen yhteinen käyttömahdollisuus edistää tieteellistä keskustelua …

26 Kiitos mielenkiinnosta! Helena Laaksonen Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto helena.laaksonen (at) uta.fi


Lataa ppt "Tietoarkiston palvelut tutkijoille ja opiskelijoille Erilaiset aineistot ihmistieteissä - Esimerkkinä maahanmuuttotutkimus 2.12.2010 Siirtolaisuusinstituutti,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google