Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työstressistä johtuvien riskien hallinta Bulk Carriers Management Ltd:ssä Masters and Mates Union of Greek Merchant Marine www.pepen.gr.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työstressistä johtuvien riskien hallinta Bulk Carriers Management Ltd:ssä Masters and Mates Union of Greek Merchant Marine www.pepen.gr."— Esityksen transkriptio:

1 Työstressistä johtuvien riskien hallinta Bulk Carriers Management Ltd:ssä Masters and Mates Union of Greek Merchant Marine www.pepen.gr

2 SKY Bulk Carriers Management Ltd • Perustettu 2004 Cayman saarilla, pääkonttori Piraeuksessa • Tuottaa johtamispalveluita laivayhtiöille maailmanlaajuisesti • Laivojen toiminallinen ja tekninen tuki • Miehitys • Tuotteiden ja palveluiden ostot

3 Stressitekijät ja niiden vaikutukset Riskien arvioinnin tärkeys: • Riskien vähentäminen ja ehkäisemisessä ja kontrolloinnissa käytettävistä toimenpiteistä päättäminen • Tapaturmien ehkäiseminen Alusen koko henkilökunnan osallistuminen tärkeää ja yhteisen ymmärtämyksen kehittäminen riskeistä Alusen koko henkilökunnan osallistuminen tärkeää ja yhteisen ymmärtämyksen kehittäminen riskeistä

4 Esimerkki 1: Stavros, noin 50-vuotias Nykyiset vaikeudet vaikeissa satamissa • Matalat vedet • Huonosti merkityt reitit • Huonot palvelut • Toistuvat hyökkäykset • Miehistön suuri työkuorma • Vaikeus rantautua Aseistettu hyökkäys, miehistöä loukkaantunut, laivan laitteita ja arvoesineitä ryöstetty Sydänkohtaus. Kotiuttaminen.

5 Esimerkki 2: Nikos, päällystöoppilas • Purjehtinut 7 kuukautta ilman mahdollisuutta nousta maihin • Poissa perheen luota ensimmäistä kertaa elämässään • Vaativa kapteeni • Liikaa • Epäoikeudenmukaista kohtelua muilta miehistön jäseniltä Psyykkisiä ongelmia ja masennusta.

6 Mitkä ovat keskeisimmät onglemat kahessa esimerkissä? Mitkä ovat keskeisimmät onglemat kahessa esimerkissä?

7 Millaisia ongelmia merenkulkijoilla oli ja miten ne liittyvät työperäiseen stressiin? Millaisia ongelmia merenkulkijoilla oli ja miten ne liittyvät työperäiseen stressiin?

8 Onko aina mahdollista käsitellä stressiongelmia laivalla? Onko aina mahdollista käsitellä stressiongelmia laivalla?

9 Mikä on yrityksen maissaolevien rooli?

10 Riskien hallinnan menetelmät ja toimeenpano • Vaarojen tunnistaminen • Seurausten analysointi • Todennäköisyyden ennakointi • Riskien arviointi • Riskien hallinta

11 • Ongelmat eivät olleet satunnaisia • Turvallisuustarkastajaa käytettiin tapauksen tutkimisessa ja analysoinnissa • Tarkastuksia tällä aluksella ja muilla laivoilla Esimerkki 1: Stavros, noin 50-vuotias

12 Esimerkki 2: Nikos, päällystöoppilas • Prosessi kuten aikasemmassa esimerkissä • Korjaavat toimenpiteet ehkäisemään tai pienentämään riskiä tulevaisuudessa

13 Mitkä ovat riskien arvioinnin keskeiset vaiheet? Mitkä ovat riskien arvioinnin keskeiset vaiheet?

14 Mikä on laivayhtiön johdon rooli?

15 Mikä on kirjoitetun ISM-koodin mukaisen käsikirjan ja menettelyohjeiden merkitys? Mikä on kirjoitetun ISM-koodin mukaisen käsikirjan ja menettelyohjeiden merkitys?

16 Miksi riskien arvioinnin prosessi on niin tärkeä? Miksi riskien arvioinnin prosessi on niin tärkeä?

17 Stressin ehkäiseminen ja käytettävät menetelmät • Kontrollimenetelmät –Fyysinen –Hallinnollinen –Johtaminen

18 Onko mielestäsi käytännöllistä erottaa kontrollimenetelmät eri ryhmiin ja jos on, niin miksi? Onko mielestäsi käytännöllistä erottaa kontrollimenetelmät eri ryhmiin ja jos on, niin miksi?

19 Mitkä ovat maissa olevan johdon, laivan päällystön ja miehistön vastuut? Mitkä ovat maissa olevan johdon, laivan päällystön ja miehistön vastuut?

20 Mikä voisi olla järkevä ajankohta arvioida toteutettuja toimenpiteitä? Mikä voisi olla järkevä ajankohta arvioida toteutettuja toimenpiteitä?

21 Riskien hallinnan ja toimenpiteiden arviointi • Riskien hallinnan prosessi toteutettiin laivalla koskien vaarallisia toimintoja aluksella • Aloitteentekijänä kapteeni tai yliperämies • Keskustelut viikottaisissa johdon kokouksissa • Päätöksen dokumentoitu

22 Esimerkki 1. Stavros • Vaatimus satamaviranomaisille paremmasta vartioinnista • Miehistön suorittama vartioint (2 henkilöä kerrallaan) • Miehistölle tarjottavan henkisen tuen lisääminen

23 •Esimerkki 2. Nikos Kirje yhtiön johdolta laivojen kapteeneille: Opiskelijoiden ajankäyttö tulee liittyä koulutukseen Jokaisen tulee kohdella heitä tulevina päällystön edustajina

24 Miten toimenpiteitä voidaan arvioida?

25 Mitä hyötyä on arvioinnista?

26 Mitä hyötyä tai haittaa on siitä, että toimenpiteet suoritetaan sisäisten pelisääntöjen mukaisesti? Mitä hyötyä tai haittaa on siitä, että toimenpiteet suoritetaan sisäisten pelisääntöjen mukaisesti?


Lataa ppt "Työstressistä johtuvien riskien hallinta Bulk Carriers Management Ltd:ssä Masters and Mates Union of Greek Merchant Marine www.pepen.gr."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google