Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Onnea ja oivalluksen iloa!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Onnea ja oivalluksen iloa!"— Esityksen transkriptio:

1 Onnea ja oivalluksen iloa!
Tervetuloa jäljittämään kielierheitä, tutkimaan omituisia tekstitapauksia, selvittämään merkityksiä ja löytämään ratkaisuja! Matkalla edetään näpäyttämällä nuolinäppäintä. Matkalla tarvitaan utelias mieli, sopiva annos kielivainua, tarkkuutta, kielellisten valintojen ja mahdollisuuksien makustelukykyä ja taitoa tehdä luovia ratkaisuja. Onnea ja oivalluksen iloa! Esa Laihanen 2005

2 Kevennä sanontaa esim. tekemällä yhdestä virkkeestä kaksi virkettä.
Tehtävä 1. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Todennäköisimpänä maailmansynnyn teoriana pidetään alkuräjähdysteoriaa, joka rakentuu kolmelle tieteelliselle havainnolle, jotka ovat galaksien punasiirtymä, avaruuden taustasäteily ja kevyiden alkuaineiden määrä maailmankaikkeudessa. Kiinnitä huomiota virkkeen pituuteen. Virkkeessä on kolme lausetta, ja virke sisältää useita peräkkäisiä alistuksia: päälause + sivulause (joka-relatiivilause) + sivulause (joka-relatiivilause). Kevennä sanontaa esim. tekemällä yhdestä virkkeestä kaksi virkettä. Esa Laihanen 2005

3 Kehitysehdotuksia Todennäköisimpänä maailmansynnyn teoriana pidetään alkuräjähdysteoriaa. Teoria rakentuu kolmelle tieteelliselle havainnolle, jotka ovat galaksien punasiirtymä, avaruuden taustasäteily ja kevyiden alkuaineiden määrä maailmankaikkeudessa. Todennäköisimpänä maailmansynnyn teoriana pidetään alkuräjähdysteoriaa, joka perustuu kolmeen tieteelliseen havaintoon: galaksien punasiirtymään, avaruuden taustasäteilyyn ja kevyiden alkuaineiden määrään maailmankaikkeudessa. Esa Laihanen 2005

4 Tehtävä 2. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua
Tehtävä 2. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Suomalaiset ovat olleet ensimmäisiä tutkimusryhmiä, jotka havaitsivat kiihdyttimen hyväksikäytön väriaineanalyysissä. Suomalaiset = tutkimusryhmiä? Vai onkohan sittenkin kyse suomalaisista tutkimusryhmistä? Mitähän tuo ”kiihdyttimen hyväksikäytön havaitseminen” tässä yhteydessä tarkkaan ottaen tarkoittaa? Esa Laihanen 2005

5 Kehitysehdotuksia Suomalaiset tutkimusryhmät olivat ensimmäisiä tutkimusryhmiä, jotka hyödynsivät kiihdytintä väriaineanalyysissä. Suomalaiset tutkimusryhmät keksivät ensimmäisten joukossa hyödyntää/käyttää kiihdytintä väriaineanalyysissä. Muita ehdotuksia? Esa Laihanen 2005

6 Ontuukohan virkkeen loppu ja lopussa oleva rinnastus jotenkin?
Tehtävä 3. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Niinpä taiteentutkimuksen avuksi on tullut luonnontieteet, tärkeimpänä ydinfysiikka ja sen tutkimuslaite hiukkaskiihdytin. Huomaa kongruenssi: subjekti (luonnontieteet) määrää predikaatin luvun ja persoonan. Ontuukohan virkkeen loppu ja lopussa oleva rinnastus jotenkin? Esa Laihanen 2005

7 Kehitysehdotuksia Niinpä taiteentutkimuksen avuksi ovat tulleet luonnontieteet, joista tärkeimpänä ydinfysiikka ja sen tutkimuslaite hiukkaskiihdytin. Niinpä taiteentutkimuksen avuksi ovat tulleet luonnontieteet, tärkeimpänä ydinfysiikka hiukkaskiihdyttimineen. Niinpä taiteentutkimuksen avuksi ovat tulleet luonnontieteet, joista tärkein on kiihdytintä hyödyntävä ydinfysiikka. Esa Laihanen 2005

8 Tehtävä 4. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua
Tehtävä 4. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Monen vain atomipommien rakentamiseen liittämän ydinfysiikan menetelmiä on nykyisin valjastettu tehokkaiksi työmenetelmiksi taiteentutkimukseen. Ymmärrätkö virkkeen yhdellä lukemiskerralla? Mikä vaikeuttaa ymmärtämistä? Ongelmana on virkkeen alkuun ahdettu määrite (attribuutti) sanalle ydinfysiikka. Virke kevenee ja ajatus selkenee huomattavasti, jos purat raskaan määritteen itsenäiseksi lauseeksi. Varo aiheuttamasta lukijallesi informaatioähkyä! Älä siis yritä ahtaa liikaa tietoa yhteen virkkeeseen! Esa Laihanen 2005

9 Kehitysehdotuksia Monet liittävät ydinfysiikan vain atomipommien rakentamiseen, mutta ydinfysiikan menetelmiä on nykyisin valjastettu tehokkaiksi työmenetelmiksi myös taiteentutkimukseen. Monet liittävät ydinfysiikan vain atomipommien rakentamiseen. Kuitenkin ydinfysiikan menetelmiä hyödynnetään nykyisin tehokkaasti myös taiteentutkimuksessa. Esa Laihanen 2005

10 Sanajärjestyksen vaikutus tulkintaan? Eniten 1980-luvulla?
Tehtävä 5. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Suomalaistutkimuksen mukaan meitä suomalaisia huolestutti eniten 1980-luvulla maailmanlaajuiset ongelmat. Kongruenssi: subjekti (ongelmat) määrää predikaatin lukua ja persoonaa. Sanajärjestyksen vaikutus tulkintaan? Eniten 1980-luvulla? (Toistoa?) Esa Laihanen 2005

11 Kehitysehdotuksia Suomalaistutkimuksen mukaan meitä suomalaisia huolestuttivat 1980-luvulla eniten maailmanlaajuiset ongelmat. (Toistoa? Tarvitseeko korostaa, että kyseessä on nimenomaan suomalaistutkimus, jossa tutkittiin suomalaisia ja heidän huolenaiheitaan? Tekstiyhteys ratkaisee.) Esa Laihanen 2005

12 Puhdas, saasteeton luonnonmaisema koetaan positiivisena.
Tehtävä 6. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Puhdas, saasteeton luonnonmaisema koetaan positiivisena. Tarkista kokea-verbin rektio. Mihin sijaan sana positiivinen tulee esiintyessään kokea-verbin kanssa? Onko kokea-verbille vaihtoehtoja? Onko pelkkä pilkku tässä paras ratkaisu luonnonmaiseman määritteiden rinnastamisessa? Esa Laihanen 2005

13 Kehitysehdotuksia Puhdas ja saasteeton luonnonmaisema koetaan positiiviseksi/myönteiseksi asiaksi. Puhdasta ja saasteetonta luonnonmaisemaa pidetään myönteisenä asiana. Monet suhtautuvat puhtaaseen ja saasteettomaan luonnonmaisemaan myönteisesti. Mon(i)en mielestä puhdas ja saasteeton luonnonmaisema on myönteinen asia. Esa Laihanen 2005

14 Tehtävä 7. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua
Tehtävä 7. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Аррlе Сomputer julkisti HyperCard-ohjelmiston vuonna 1987, jonka avulla hypertekstin perusajatus on levinnyt miljoonien ihmisten keskuuteen. Tarkista, mihin joka-relatiivipronomini viittaa ja mihin sen pitäisi viitata. Joka-relatiivipronominin vaste on edellinen sana. Voisiko pronominin viittaussuhteen saada kuntoon sanajärjestystä muuttamalla? Esa Laihanen 2005

15 Kehitysehdotuksia Vuonna 1987 Apple Computer julkisti HyperCard-ohjelmiston, jonka avulla hypertekstin perusajatus on levinnyt/levisi miljoonien ihmisten keskuuteen. Vuonna 1987 Apple Computer julkisti HyperCard-ohjelmiston, joka toi hypertekstin perusajatuksen miljoonien ihmisten tietoisuuteen. Muita ehdotuksia? Esa Laihanen 2005

16 Tehtävä 8. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua
Tehtävä 8. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Ensimmäiset hypertekstikonseptit kehittivät muinaiset inkat, kiinalaiset ja kreikkalaiset. Yleensä subjekti ja objekti pysyvät erossa sijamerkinnän avulla, mutta koska ne tässä ovat samanlaiset, vain paikka määrää, kumpi on kumpi. Vrt. merkityserot: Munat munivat kanat. Kanat munivat munat. Johtajat pettävät sihteerit. Sihteerit pettävät johtajat. Esa Laihanen 2005

17 Kehitysehdotuksia Ensimmäisiä hypertekstikonsepteja kehittivät muinaiset inkat, kiinalaiset ja kreikkalaiset. Muinaiset inkat, kiinalaiset ja kreikkalaiset kehittivät ensimmäiset hypertekstikonseptit. Esa Laihanen 2005

18 Kolme viimeksi mainittua ovat tarkoitettu mikrotietokoneille.
Tehtävä 9. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Kolme viimeksi mainittua ovat tarkoitettu mikrotietokoneille. Kyseessä on passiivilause. Tarkista passiivilauseen predikaatin muoto. Sana kolme ei tässä ole subjekti vaan objekti. Se ei siis määrää tässä predikaattia. Passiivilauseessa ei ole subjektia. Esa Laihanen 2005

19 Kehitysehdotuksia Kolme viimeksi mainittua on tarkoitettu mikrotietokoneille. Kolme viimeksi mainittua ovat tarkoitetut mikrotietokoneille. (Näinkin voisi sanoa, vaikkakin edellä oleva ehdotus on vielä parempi. Tuo jälkimmäinen lause on aktiivissa, ei passiivissa.) Esa Laihanen 2005

20 Voiko kävellessä samanaikaisesti istua?
Tehtävä 10. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Kävellessäsi hyperkirjastossa istutkin tietokoneen ääressä ja valitset haluamasi tiedot hiirellä. Virkkeen alussa on lauseenvastike, joka korvaa kun-sivulauseen (Kun kävelet - - ). Voiko kävellessä samanaikaisesti istua? Voisiko ajatuksen kielentää niin, että lopputulos olisi myös kieliopillisesti oikein eikä ajatus kielentyisi kovin kummallisesti? Esa Laihanen 2005

21 Kehitysehdotuksia Hyperkirjastossa istut tietokoneen ääressä ja valitset haluamasi tiedot hiirellä, eikä sinun tarvitse kävellä ja etsiä kirjoja hyllyistä kuten perinteisessä kirjastossa. Hyperkirjastossa liikkuminen on vaivatonta: käyttäjä istuu tietokoneen ääressä ja valitsee haluamansa tiedot hiiren avulla. Asioidessasi hyperkirjastossa istut tietokoneen ääressä ja valitset haluamasi tiedot tietokoneen hiiren avulla. Muita ehdotuksia ajatuksen kielentämiseen? Esa Laihanen 2005

22 Tehtävä 11. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua
Tehtävä 11. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Viljelty maa-ala oli 1900-luvun alussa noin 8,5 prosenttia noustakseen 1960-luvulla yli kymmeneen prosenttiin ja taas vähentyäkseen 1980-luvulla. Mitä sivulausetta lauseenvastikkeet noustakseen ja vähentyäkseen vastaavat? Mikä merkitys tässä tulee välitetyksi? Vrt. Koiviston toinen presidenttikausi alkoi päättyäkseen kuuden vuoden kuluttua. (Poiminta eräästä sanomalehdestä.) Mitähän kirjoittaja mahtoi tarkoittaa tai tuli tarkoittaneeksi? Onkohan järkevää ahtaa liki sadan vuoden kehityskulku yhteen virkkeeseen, vallankin jos syyt ja seuraukset menevät sekaisin? Esimerkissä on myös ns. graafikieltä. Voiko maa-ala nousta ja laskea? Esa Laihanen 2005

23 Kehitysehdotuksia Viljelty maa-ala oli 1900-luvun alussa noin 8,5 prosenttia. Se kasvoi 1960-luvulla yli kymmeneen prosenttiin ja väheni 1980-luvulla. Viljelty maa-ala oli 1900-luvun alussa noin 8,5 prosenttia, ja se kasvoi 1960-luvulla yli kymmeneen prosenttiin luvulla viljelty maa-ala supistui jälleen. Viljellyn maa-alan osuus oli 1900-luvun alussa noin 8,5 prosenttia. Se kasvoi 1960-luvulla yli kymmeneen prosenttiin ja väheni taas 1980-luvulla. Esa Laihanen 2005

24 Mitähän kirjoittaja mahtaa tarkoittaa?
Tehtävä 12. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Pakolaisvirta jatkui tämän vuoden puolella, ehtyen kuitenkin määrän lisääntyessä. Voiko pakolaisvirta jatkua ja ehtyä samaan aikaan, kun pakolaisten (!) määrä lisääntyy? Kaikki tämäkö tapahtuu samaan aikaan? Mitähän kirjoittaja mahtaa tarkoittaa? Lauseenvastiketta ei ole tapana erottaa päälauseesta pilkulla, mutta auttaakohan pelkästään sen huomaaminen tässä tulkintaa oikealle tolalle? Esa Laihanen 2005

25 Kehitysehdotuksia Pakolaisvirta jatkui tämän vuoden puolella, mutta ehtyi vähitellen siitä huolimatta, että pakolaisten määrä kasvoi. (Onkohan tuokaan nyt sitten ymmärrettävissä ilman tekstiyhteyttä? Muita kehitysehdotuksia?) Kyse on siitä, että pakolaisia tuli maahan niin paljon (kirjoittaja käyttää kielikuvaa virta), että heidän vastaanottoaan ryhdyttiin rajoittamaan. Vaikka pakolaisten määrä siis kasvoi, rajoitusten vuoksi pakolaisvirta ehtyi. Esa Laihanen 2005

26 Tehtävä 13. Hyvin sujuu! Ennen kuin jatkat eteenpäin, virkistäydy, venyttele ja lepää hetkinen. Tarmoa jatkoon! Esa Laihanen 2005

27 Kuka/mikä tässä pääsee vapaaksi?
Tehtävä 14. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Päästyään vapaaksi hänen henkinen että ruumiillinen kuntonsa oli heikko. Kuka/mikä tässä pääsee vapaaksi? Kahta rinnastavan konjunktioparin (sekä X että Y) toinen jäsen puuttuu. Esa Laihanen 2005

28 Kehitysehdotuksia Päästyään vapaaksi/vapauduttuaan hän oli sekä henkisesti että ruumiillisesti heikossa kunnossa. Kun hän oli päässyt vapaaksi, hän oli sekä henkisesti että ruumiillisesti heikossa kunnossa. Esa Laihanen 2005

29 Tarkista passiivi: tässä syyllistytään ns. kaksoispassiivin käyttöön.
Tehtävä 15. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Heitä molempia oltiin uhattu kuolemalla ja kidutettu fyysisesti ja psyykkisesti. Tarkista passiivi: tässä syyllistytään ns. kaksoispassiivin käyttöön. Esa Laihanen 2005

30 Kehitysehdotuksia Heitä molempia oli uhattu kuolemalla ja kidutettu fyysisesti ja psyykkisesti. Esa Laihanen 2005

31 Tarkista passiivi: tässä syyllistytään ns. kaksoispassiivin käyttöön.
Tehtävä 16. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Opetuksen eriyttämiseen ei tutkimuksen mukaan oltu kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Tarkista passiivi: tässä syyllistytään ns. kaksoispassiivin käyttöön. Esa Laihanen 2005

32 Kehitysehdotuksia Opetuksen eriyttämiseen ei tutkimuksen mukaan ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Esa Laihanen 2005

33 Onkohan tuo kielikuva ihan neutraali ja tyyliin sopiva?
Tehtävä 17. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Samalla Enontekiön saamelaisten perinteinen nuorena avioituminen loppui kuin seinään. Tämä esimerkki on kypsyysnäytteestä, jonka tulisi olla hyvää ja neutraalia asiatyyliä. Onkohan tuo kielikuva ihan neutraali ja tyyliin sopiva? Esa Laihanen 2005

34 Kehitysehdotuksia Samalla Enontekiön saamelaisten perinteinen nuorena avioituminen loppui yhtäkkiä/välittömästi. Samalla Enontekiön saamelaiset lakkasivat avioitumasta nuorina. Esa Laihanen 2005

35 Tarkista ensimmäisen lauseen predikaatin luku.
Tehtävä 18. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. 1500-luvulla kolme asiaa vaikuttivat merkittävästi myös opetuksen kehitykseen. Nämä muutokset olivat: kirjapainon keksiminen, humanistinen aate ja uskonpuhdistus. Tarkista ensimmäisen lauseen predikaatin luku. Toisessa lauseessa on luetelmaan liittyvä välimerkkierhe. Esa Laihanen 2005

36 Kehitysehdotuksia 1500-luvulla kolme asiaa vaikutti merkittävästi myös opetuksen kehitykseen. Nämä asiat olivat kirjapainon keksiminen, humanistinen aate ja uskonpuhdistus. 1500-luvulla kirjapainon keksiminen, humanistinen aate ja uskonpuhdistus vaikuttivat merkittävästi myös opetuksen kehitykseen. (Tiivistääkin siis voi.) Esa Laihanen 2005

37 Luetelman laadinta ja välimerkin käyttö?
Tehtävä 19. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Omassa tutkimuksessa käytimme: ympyröinti- ja piirrätystehtäviä sekä haastattelua. Luetelman laadinta ja välimerkin käyttö? Esa Laihanen 2005

38 Kehitysehdotuksia Omassa tutkimuksessa käytimme ympyröinti- ja piirrätystehtäviä sekä haastattelua. Esa Laihanen 2005

39 Kovasti on substantiivipöhöä! Pyri substantiivityylistä verbityyliin!
Tehtävä 20. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen on usein se tekijä, joka saa aikaan syrjäytymisprosessin käynnistymisen. Kovasti on substantiivipöhöä! Pyri substantiivityylistä verbityyliin! Esa Laihanen 2005

40 Kehitysehdotuksia Työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen käynnistää usein syrjäytymisprosessin. Työttömyys johtaa usein syrjäytymiseen. Työtön on usein vaarassa syrjäytyä (yhteiskunnasta). Muita mahdollisuuksia? Esa Laihanen 2005

41 Tarkista lauseenvastikkeen käyttö ja muoto.
Tehtävä 21. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Vertaillessa eri ohjelmointikieliä, jaotellaan ne mielellään karkeasti kahteen ryhmään, sen mukaan ovatko ne oliopohjaisia vai ei. Tarkista lauseenvastikkeen käyttö ja muoto. Välimerkit? Mitkä ne? Kongruenssi (subjekti määrää predikaatin lukua ja persoonaa)? Esa Laihanen 2005

42 Kehitysehdotuksia Kun ohjelmointikieliä vertaillaan, ne jaetaan tavallisesti kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko ne oliopohjaisia vai eivät. Ohjelmointikielet jaetaan/ryhmitellään/luokitellaan vertailtaessa kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko ne oliopohjaisia vai eivät. Ohjelmointikielet voidaan vertailun helpottamiseksi luokitella (karkeasti) kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko ne oliopohjaisia vai eivät. Muita ehdotuksia? Esa Laihanen 2005

43 Tehtävä 22. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua
Tehtävä 22. Kehitä seuraavaa tekstikatkelmaa ja sen kieliasua. Kehitettävän tekstikatkelman ja kehittämisvihjeet saat näkyviin näpäyttämällä. Vertailtaessa ohjelman ajonaikaista suorituskykyä, muodostuu paradigmojen välille linkityksestä johtuva eroavaisuus. Tarkista lauseenvastikkeen käyttö. Syntyykö ero vertailtaessa, vai onko se olemassa ilman vertailuakin? Eroavaisuusko muka muodostuu? Mitä se tarkoittaa? Eikö voi sanoa yksinkertaisemmin ja selvemmin? Lauseenvastiketta ei ole tapana erottaa pilkulla, mutta auttaakohan pelkästään sen huomaaminen asiaa sittenkään? Voisiko ajatuksen kielentää selvemmin ja yksinkertaisemmin? Esa Laihanen 2005

44 Kehitysehdotuksia Kun ohjelman ajonaikaista suorituskykyä vertaillaan, voidaan havaita, että paradigmoissa on linkityksestä johtuvia eroja. Muita ehdotuksia??? Esa Laihanen 2005

45 Onnittelut! Selvisit tehtävistä.
Esa Laihanen 2005


Lataa ppt "Onnea ja oivalluksen iloa!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google