Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TURVAPELIN TEORIAOSUUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TURVAPELIN TEORIAOSUUS"— Esityksen transkriptio:

1 TURVAPELIN TEORIAOSUUS
Tekijät: Karlsson Paul Karppelin Hanna Kukkonen Esa Mäki Ansa Mässeli Seija Sjöblom Rikhard Väyrynen Aino TOIVOTAN SINULLE TURVALLISTA MATKAA TURVALLISUUTEEN!

2 Saatteeksi Tämä rastirata on kehitetty toimimaan osana PowerPoint – muotoista Turvapeliä. Rasteja on seitsemän ja ne sisältävät rastikohtaiset ohjeistukset (mahdollisten kuvien lisäksi). Turvallisuusaiheisia rasteja toteutetaan ohjaajien (henkilökunnan) toimesta. Rastit ovat suunniteltu siten, että ne ovat toteuttamiskelpoisia, ottaen huomioon resurssit ja vallitsevat toimintaympäristön olotilat. Diashow'n lopusta löydät pienimuotoisen apuoppaan, joka sisältää useammalle rastille lisäohjeita/neuvoja rastinpitäjälle.

3 Hätäpuhelu Rastin tarkoituksena on suorittaa/opettaa hätäpuhelun soittaminen. Toteutukseen tarvitaan leikkipuhelin ja kuvitteellinen tapahtuma. Tapahtuma: saavut onnettomuuspaikalle ensimmäisenä, jossa auto on suistunut tieltä. Tehtäväsi on suorittaa hätäpuhelu. Oikea suoritus: Oikean hätänumeron valitseminen (112) Tilannekuvan antaminen hätäkeskuspäivystäjälle Rauhallisuus Ohjeiden noudattaminen Puhelun lopetus vasta hätäkeskuspäivystäjän luvalla Soitetaan uudelleen, mikäli tilanne muuttuu Toteutuksen jälkeen rastin vetäjä antaa suullisen palautteen tehtävän onnistumisesta sekä kehittämisehdotuksista.

4 Tajuton henkilö Rastin tarkoituksena on saattaa tajuton potilas kylkiasentoon, jotta hengitystiet pysyvät avoinna verenkierto säilyy ennallaan. Toteutukseen tarvitaan kohdehenkilö, joka esittää tajutonta potilasta. Tapahtuma: huomaat tajuttoman henkilön, mitä teet? Oikea toteutus: Pyri herättelemään potilasta Hälytä apua joko huutamalla muita ihmisiä apuun tai soittamalla 112 Tarkista potilaan hengitystiet ja pulssi Käännä potilas kylkiasentoon Seuraa hätäkeskuksen ohjeita Ohjeistus rastin pitäjälle: Hengityksen esteettömyyden toteaminen: Katso liikkuuko rintakehä, kuuluuko normaali hengityksen ääni tai tuntuuko poskellasi ilman virtaus. Toteutuksen jälkeen rastin vetäjä antaa suullisen palautteen tehtävän onnistumisesta sekä kehittämisehdotuksista.

5 Sairauskohtauksia Rastin tarkoituksena on opettaa tunnistamaan erilaisia keinoja tunnistaa sairaskohtauksen syy tai mahdollinen auttamiskeino. Tavoitteena on yhdistää ”palapelin” palat yhteen eli sairaus ja sitä kuvaava kortti (esimerkiksi diabetesranneke – diabetes, sokeritauti). Tarvitaan: oheiset kuvat ja niitä vastaavat taudinkuvaus –laput. Toteutuksen jälkeen rastin vetäjä antaa suullisen palautteen tehtävän onnistumisesta sekä kehittämisehdotuksista.

6 SOS-Ranneke 1/5

7 EPILEPSIA 2/5

8 DIABETES 3/5

9 ASTMA 4/5

10 ANAFYLAKSIA 5/5

11 Haavatyypit Rastin tarkoituksena on opettaa tunnistamaan erilaisia haavatyyppejä ja oppia tyrehdyttämään verenvuotoja. Haavatyypit: Naarmu tai pintahaava syntyy raapaisusta tai kaatumisesta. Viiltohaavan aiheuttaa terävä, leikkaava esine esimerkiksi puukko tai lasi. Viiltohaava voi olla pinnallinen tai syvä. Pistohaava syntyy, kun esimerkiksi naula tai tikku, puukko tai muu terävä esine puhkaisee ihon. Ruhjehaavan aiheuttaa yleensä tylppä esine. Iho rikkoutuu, ja vamma-alue on repaleinen. Murskaava ja repivä väkivalta aiheuttaa vakavimmat vammat. Ampumahaavassa luodin sisäänmenoaukko on yleensä pieni, mutta ulostuloaukko saattaa olla laaja. Puremahaava syntyy eläimen tai ihmisen puremasta. Näissä tilanteissa haavan tulehdusriski on erityisen suuri.

12 haavanhoito Hoito: Tyrehdytä verenvuoto painamalla vuotokohtaa esimerkiksi sormella, kädellä, nenäliinalla tai muulla vastaavalla. Kuitenkin jos ei ole pakko koskea haavaan paljain käsin, on syytä käyttää esim. suojakäsineitä, jolloin tulehtumisriski pienenee. Jos haavassa on vierasesine (vaikkapa puukko) ÄLÄ poista sitä itse, jottei haava mene vielä pahemmaksi! Suojaa haava-alue sidoksella. Tue vammautunut raaja kohoasentoon, mikäli mahdollista. Soita tarvittaessa hätänumeroon 112 (esimerkiksi ampumahaava). Anna oireiden mukaista ensiapua. (esim. jos potilas on shokkitilassa, hänelle ei saa antaa juotavaa, jottei potilas pääse tukehtumaan) Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka ja soita uudestaan hätänumeroon 112, jos tila selkeästi muuttuu – esimerkiksi potilas menee tajuttomaksi. Lääkärin hoitoa vaativat: runsaasti vuotavat haavat, syvät pistohaavat, multaiset/hiekkaiset tai vierasesineelliset haavat, puremat, tulehtuneet haavat Toteutuksen jälkeen rastin vetäjä antaa suullisen palautteen tehtävän onnistumisesta sekä kehittämisehdotuksista

13 Paloturvallisuus Kuvitellut tapahtuma: Oikeat suoritukset:
Rastin tarkoituksena on sammuttaa pieni alkupalo sammutuspeitteen avulla. Toteutukseen tarvitaan sammutuspeitto(tarvittaessa jokin muu peitto/matto kelpaa harjoitteluvaiheessa, jotta lapset/nuoret ymmärtävät idean). Kuvitellut tapahtuma: Kattilassa rasvapalo Muoviastia hellalla Televisio tai leivänpaahdin kärähtää Kynttilä kaatuu ja verhot syttyvät tuleen Vaatteet palavat Oikeat suoritukset: Laita sammutuspeitto kattilan päälle ja tukahduta palo( EI sammuteta missään nimessä vedellä) Tukahduta palo sammutuspeitolla Tukahduta palo sammutuspeitolla tai siihen soveltuvalla käsisammuttimella Sammuta palo käsisammuttimella, jos mahdollista, muuten jätä rakennus! Jos vaatteet syttyvät, pyri kierimään maassa, jos sammutuspeitto löytyy, niin heitä peitto henkilön päälle Toteutuksen jälkeen rastin vetäjä antaa suullisen palautteen tehtävän onnistumisesta sekä kehittämisehdotuksista.

14 Nyrjähtänyt nilkka Rastin tarkoituksena on opettaa sitomaan/tukemaan nyrjähtänyt nilkka. Toteutukseen tarvitaan sideharsoa/ideaalisidettä, kylmäpussi ja loukkaantunut henkilö. Tapahtuma: Kaverisi on nyrjäyttänyt nilkkansa kompastuessaan lattialla lojuviin tavaroihin ja ei pysty kävelemään ja on tuskissaan. Miten toimit? Oikea suoritus: Kohota raaja Purista tai paina vammakohtaa. Jäähdytä kylmällä noin 20 minuuttia. Sido vammakohdan ympärille tukeva side. Jatka kylmähoitoa ensimmäisen vuorokauden ajan parin tunnin välein. (Samaa KKK- sääntöä voidaan käyttää myös revähdyksiin ja mustelmien ehkäisyyn) Toteutuksen jälkeen rastin vetäjä antaa suullisen palautteen tehtävän onnistumisesta sekä kehittämisehdotuksista.

15 Heijastinrasti Rastin tarkoituksena on osoittaa, kuinka oleellinen heijastin on ihmisen havaitsemisen kannalta pimeällä. Toteutus: Tarvitaan joko tehokas valaisin (esim. auto tai taskulamppu) sekä henkilö, joka pitää heijastinta/heijastinliiviä. Havainnollistetaan heijastimen toimintaa eri etäisyyksiltä, aloittamalla ilman heijastinta. Sen jälkeen henkilö pukee heijastimen ylleen. Tämän jälkeen havainnollistetaan kävelemällä n.50m etäämmälle. Kun henkilö on sillä etäisyydellä, että heijastin juuri ja juuri näkyy, heijastin otetaan pois ja pyritään havaitsemaan henkilö uudelleen. Toteutuksen jälkeen rastin vetäjä antaa suullisen palautteen tehtävän onnistumisesta sekä kehittämisehdotuksista.

16 Lisäosio: apuja rasteille
Hätäpuhelu: - KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT Hätäkeskuspävystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää kulloiseenkin tilanteeseen oikean avun. - KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA 
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta. - VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta. - TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta. - LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta. Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

17 Hengitysteiden tarkastus
Hengitystiet auki. Huolehdi siitä, että pää on taivutettu riittävän taakse, jottei veltto kieli pääse tukkimaan hengitysteitä hengitystä tarkistaessa tai puhalluselvytystä annettaessa. Hengitystiet kiinni (kieli painaa nielua)

18 Kylkiasento Vaihe 1: Nosta henkilön toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin (”moikkausasentoon) ja aseta toinen käsi rinnan päälle. Nosta takimmainen polvi koukkuun. Tartu kiinni henkilön hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä hänet itseesi päin kylkiasentoon. Vaihe 2: Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin. Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan. Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki. Tarkkaile hengitystä ja mahdollista heräämistä muun avun saapumiseen asti.

19 Sairaskohtausrastit - 1/5 : SOS-RANNEKE
SOS-ranneke on kehitetty sitä varten, että potilaalle vieras ihminen voisi auttaa häntä mahdollisimman tehokkaasti esim. sairaskohtauksen tai onnettomuuden vuoksi syntyneen tajunnan menetyksen aikana. Rannekkeen sisältä löytyy tietoliuska, joka sisältää henkilötietojen ja omaisten yhteystiedot sekä tärkeimmät lääkinnälliset tiedot ja sairaudet. Ranneke aukeaa kiertämällä kantta.

20 2/5: epilepsia Ensiapu: Yksittäinen epileptinen kohtaus
Epileptinen kohtaus on aivotoiminnan ohimenevä häiriö, joka johtuu hermosolujen poikkeavasta sähköisestä toiminnasta. Kuka tahansa voi saada yksittäisen epileptisen tajuttomuuskouristuskohtauksen runsaan valvomisen, stressin, alkoholin tai joidenkin lääkeaineiden käytön seurauksena. Epilepsia sairautena Hoitoa vaativasta epilepsiasta sairautena on kyse kun henkilöllä on taipumus saada epileptisiä kohtauksia toistuvasti ilman erityisiä altistavia tekijöitä. Epilepsiat muodostavat itse asiassa joukon neurologisia oireyhtymiä, joiden syyt, alkamisikä, hoito ja kohtausten ennuste vaihtelevat suuresti. Valtaosalla potilaista epilepsia on hyvin hoidolla hallittavissa, mutta osalla potilaista se haittaa nykyhoidosta huolimatta merkittävästi elämää. Ensiapu: Aivojen toimintahäiriöt voivat aiheuttaa tahattomia lihasnykäyksiä ja kouristuksia. Ihminen saattaa kouristella monesta eri syystä. Syinä voivat olla esimerkiksi epilepsia, aivoverenvuoto, korkea kuume viinakramppi tai tapaturma. Tunnista oireet: Sairastunut menettää tajuntansa, kaatuu ja hänen vartalonsa jäykistyy. Jäykistymistä seuraavat nykivät kouristukset. Kouristelu kestää yleensä vain 1-2 minuuttia. Kouristuskohtauksen ensiapu Tee hätäilmoitus numeroon 112. Älä yritä estää kouristusliikkeitä, mutta huolehdi siitä, että henkilö ei kolhi päätään tai muuten vahingoita itseään. Älä laita kouristelevan suuhun mitään, sillä se vaikeuttaa hengitystä. Yritä kääntää henkilö kylkiasentoon heti, kun kouristukset vähenevät. Mikäli tiedät henkilön sairastavan epilepsiaa, tee hätäilmoitus numeroon 112, jos kouristelu pitkittyy tai jos kohtaus uusiutuu. Jos kohtaus menee itsestään ohi, varmista kuitenkin, että henkilö on täysin toipunut ennen kuin jätät hänet. Ota yhteys lääkäriin, jos kyseessä on lapsen kuumekouristus.

21 3/5 diabetes - sokeritauti
Nykykäsityksen mukaan diabetes on joukko erilaisia sairauksia. Niistä yhdistää energia-aineenvaihdunnan häiriö, joka näkyy kohonneena veren sokeripitoisuutena. Maailman terveysjärjestö WHO luokittelee diabetestyypit seuraavasti: tyypin 1 diabetes (nuoruustyypin diabetes) tyypin 2 diabetes(aikuistyypin diabetes) raskausdiabetes muista syistä johtuva diabetes Ensiapu: Diabeetikon heikotus Kun diabetesta sairastavan verensokeri laskee liian alas, syntyy diabeettinen sokki, joka voi olla hengenvaarallinen. Oireet: Hikoilu, kalpeus, vapina Ärtymys, levottomuus Horjuva liikkuminen Epäselvä puhe - > Anna sairastuneelle välittömästi sokeripitoista syötävää tai juotavaa, mikäli potilas on tajuissaan ja pystyy itse syömään tai juomaan. Tajuttomalle ei saa antaa mitään suuhun. Mikäli diabeetikko ei toivu 10 minuutissa tai menee tajuttomaksi, soita hätänumeroon 112. Käännä tajuton kylkiasentoon.

22 4/5 - astma Astma on keuhkoputkien limakalvojen tulehdussairaus, johon liittyy keuhkoputkien vaihtelevaa ahtautumista. Hoitona käytetään inhaloitavaa kortisonia. Lisäksi on avaava lääke sekä yhdistelmä lääkkeitä. Myös allergialääkkeitä käytetään jonkun verran hoidossa. Astmaatikon ollessa tietämätön yliherkkyyksistä, kannattaa välttää aspiriinia (asetyylisalisyylihappo)ja sen sukuisia särkylääkkeitä (esim. Burana®). Kipulääkkeeksi voi useimmiten käyttää parasetamolia sisältäviä valmisteita. Sydän- ja verenpainelääkkeinä (ja silmänpaineen hoitoon) käytettävät beetasalpaajat voivat pahentaa astmaa. Ensiapu: Auta potilas puoli-istuvaan asentoon, missä hänen on mukava olla ja helppo hengittää. Poista kiristävät vaatteet Mikäli kohtaus on johtunut esimerkiksi parfyymista vie potilas raittiiseen ulkoilmaan Auta potilasta ottamaan mahdollinen lääkitys Soita 112, mikäli tilanne pahenee eikä lääkkeestä näytä olevan apua Seuraa tilannetta ja rauhoittele potilasta.

23 5/5 – ANAFYLAKSIA Anafylaksia – on äkillinen ja vakava allerginen reaktio. Mitä nopeammin oireet ilmestyvät sitä voimakkaampi kohtaus on. Anafylaksian voi aiheuttaa esim hyönteisten pistot ja puremat ruoka-aineet, esim. kala, selleri ja pähkinä lääkkeet ja muut allergisoivat aineet joskus ruumiillinen rasitus Anafylaktisen reaktion oireita ovat: kutina nielussa, suussa, jalkapohjissa, kämmenissä, mahdollisesti koko keholla punoitus tai laaja-alainen nokkosihottuma hengenahdistus, vinkuna, astmakohtaus, yleinen huonovointisuus vatsakivut, oksentelu Ensiapu ja hoito: kertakäyttöinen, reseptillä saatava adrenaliiniruiske (epipen tai vastaava) anna ruiske välittömästi oireiden alettua pistä reisilihakseen vaikka vaatteen läpi pistoksen jälkeen sairaalaan jatkotoimenpiteitä varten jos ruisketta ei ole saatavilla, tilaa välittömästi ambulanssi

24 Haavojen ensiapu (spr:n ohjeistus)
Verenvuodon ensiapu Ulkoisen näkyvän verenvuodon määrää on vaikea mitata ja arvioida luotettavasti. Suuren verenhukan (yli 20 %) seurauksena ihminen menee sokkiin. Näin tyrehdytät verenvuodon 1. Tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä suoraan vuotokohtaan. 2. Sido vuotokohtaan paineside joko käyttäen sidetarvikkeita tai muita saatavilla olevia tilapäisvälineitä. Yläraajan voi tukea vartaloa vasten.  3. Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan. 4. Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan häiriötilaan eli sokkiin. Huolehdi loukkaantuneen sokin oireenmukaisesta ensiavusta; aseta runsaasti vuotava henkilö heti pitkälleen rauhoita suojaa kylmältä seuraa hengitystä ja verenkiertoa kunnes ammattihenkilö ottaa vastuun tarvittaessa kohota sokkioireisen jalkoja.

25 Alkusammutusvälineet

26 Käsisammuttimista Käsisammuttimet ovat enintään 20kg painoisia sammuttimia. Käsisammuttimille on mm. seuraavia vaatimuksia: Sammutetta on oltava vähintään 1kg. Sammutin voidaan täyttää uudelleen. Sammuttimessa on venttiili, joka mahdollistaa sammutevirran katkaisemisen. Käsisammuttimien soveltuvuus erilaisten palojen sammutukseen merkitään yleisimmin kirjaimilla A (kiinteiden aineiden palot) , B ( nestemäisten aineiden palot) ja C (kaasujen palot).

27 Sammutuspeite Sammutuspeitettä voidaan käyttää muun muassa keittiöön rasvapalojen ja olohuoneeseen televisiopalon varalle sekä veneeseen alkusammuttimeksi. Sillä voi tukahduttaa pienehköjä tulipaloja. Sammutuspeite soveltuu myös käytettäväksi hätäpaarina. Sammutuspeite kiinnitetään seinään näkyvälle paikalle, jotta sen saa oikeaoppisesti ja nopeasti pois pussista eikä ole kadoksissa. Paksu ja tiivis matto, huopa tai sammutuspeite on usein nopeimmin saatavilla oleva alkusammutusväline kotona. Tuli leviää uskomattoman nopeasti, joten se on järkevämpää tukahduttaa esim. sammutuspeitteellä kuin rynnätä hakemaan saavilla vettä.

28 KKK – sääntö: K - KYLMÄ K - KOHO K – KOMPRESSIO (puristus)
nyrjähdyksen hoito Vaihe 1. Esimerkkisuoritus KKK – sääntö: K - KYLMÄ K - KOHO K – KOMPRESSIO (puristus) Vaihe 2.

29 Lähteet SPR – ensiapuopas Gummerus


Lataa ppt "TURVAPELIN TEORIAOSUUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google