Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Fountain Park Oy, Anu Kokko VTT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Fountain Park Oy, Anu Kokko VTT"— Esityksen transkriptio:

1 23.4.2010 Fountain Park Oy, Anu Kokko VTT
Novida & Loimaa Asiakaspalaute ja kehitysideat VERKKOHAASTATTELUN TULOKSET Fountain Park Oy, Anu Kokko VTT

2 Sisällys Verkkohaastattelun tavoitteet s. 3 Osallistuminen s. 4
Verkkohaastattelun eteneminen s. 5-6 Menetelmän teoreettinen tausta ja aineiston analysointi s. 7-11 Tulokset s

3 Verkkohaastattelulla asiakasviestintää ja asiakaspalautteen keruuta
Tavoitteet: Viestiä sidosryhmille oppilaitosten monipuolisista palveluista Kerätä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden palaute yhteistyön sujuvuudesta Kerätä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden toiveita ja odotuksia palveluiden edelleen kehittämiseksi. KUTSUMINEN: Henkilökohtaiset kutsut sähköpostilla sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustajille Novidasta 317 kutsuttavaa Loimaalta 394 kutsuttavaa 2. Mahdollisuus osallistua kotisivuilla olevan linkin kautta

4 Osallistuminen Verkkohaastatteluun kirjauduttiin 301 kertaa, taustatiedot jätettiin 208 kertaa

5 Verkkohaastattelun eteneminen
5

6 Verkkohaastattelun eteneminen
Kuvataulu liittyen yhteistyön yleiseen sujuvuuteen -> 148 kuvavalinnan perustelua Oppilaitosten palveluihin tutustuminen ja niiden arviointi (”Tämä on tärkeä palvelu”) -> arviointia Arviointien perustelu, kehitysideat -> 172 vastausta Avoin ideoiden keruu ”Miten voisimme palvella paremmin?” -> 91 ideaa Annettujen ideoiden arviointi ”Tämä on tärkeää” -> arviointia Lisäkysymyksiä

7 Menetelmän teoreettinen tausta ja aineiston analysointi

8 Verkkohaastattelun teoreettinen tausta
Igor Ansoff: 3 filtteriä heikentävät organisaatioiden ja verkostojen kykyä hyödyntää toimintaympäristössä olevaa tietoa Havaitsemisfiltteri estää hyödyntämästä tietoa, joka tulee henkilökohtaisen suuntautumisen rajaaman näkökenttämme ulkopuolelta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toiminnassa mukana olevien asiantuntijoiden syvällinen perehtyneisyys omiin tehtäväalueisiinsa voi olla esteenä laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostumiselle. Menetelmässämme laajennamme osallistujien viitekehystä ja innostamme pohtimaan käsiteltävää asiaa uusista ja yllättävistäkin näkökulmista. Mentaalifiltteri estää hyödyntämästä havaittua tietoa, jolla ei uskota olevan merkitystä aiempien uskomusten ja kokemusten perusteella. Verkkohaastattelussa haastamme osallistujat tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Valtafiltteri taas estää hyödyntämästä tietoa, joka suodattuu hierarkisten organisaatioiden ja verkostojen päätöksentekoprosessien, voimakkaiden vallalla olevien tapojen tai uskomusten takia. Verkkohaastattelumme on anonyymi, ja tällä varmistamme sen, että kaikki osallistujat uskaltava tuoda omia ajatuksiaan tähän prosessiin. Kaikki ajatukset ovat menetelmässä saman arvoisia, eikä esim. keskijohto pääse ”suodattamaan” ylimpään johtoon kulkevaa tietoa.

9 Verkkohaastattelun teoreettinen tausta
Pyrimme verkkohaastattelussa myös etsimään nk. heikkoja signaaleja. Strategiset yllätykset antavat usein viitteitä itsestään etukäteen, ne ovat aluksi epämääräisiä ja vaikeasti tulkittavia, mutta ajan myötä ne voivat vahvistua ja konkretisoitua. Yllä on kuvattuna Coffmanin näkemys signaalien vahvuudesta suhteessa aikaan ja mahdollisuuksiin.

10 Aineiston analysointi
Aineiston analysoinnissa on käytetty Text Miner –ohjelmaa, joka ”murskaa” tai ”louhii” suurta tekstimassaa tehokkaasti Verkkohaastattelussa saadut avoimet vastaukset on luokiteltu teemoihin Text Mineria hyödyntäen -> nähdään, mistä asioista osallistujat aidosti puhuvat ko. aihealueeseen liittyen Lisäksi on tarkasteltu sitä, miten tärkeiksi osallistujat ovat arvioineet eri teemat

11 Arvioitujen asioiden sijoittuminen nelikenttään (”Tämä on tärkeää”)
Näkemyksissä hajontaa Yhteinen näkemys Näkemysten hajonta Arvioitu merkittävyys Vahvat signaalit, yhteinen näkemys Tulisi ehdottomasti ottaa huomioon suunnittelussa Potentiaaliset asiat Voidaanko näistä löytää uusia lähestymistapoja? Heikot signaalit Uusia ideoita ja visionäärisiä ajatuksia. Kuinka otetaan huomioon suunnittelussa? Vähiten tärkeät asiat Vastaajat yhtä mieltä asioiden vähäisestä tärkeydestä Suuri hajonta Korkea merkittävyys Tulevia /meneviä asioita Asiat, joista voidaan luopua?

12 Tulokset 12

13 Yksi tärkeä tulos on ollut asiakkaille viestiminen
Koko oppilaitosten sidosryhmäverkosto on saanut mahdollisuuden tutustua palveluihin ja antaa palautetta niistä. ” Useimmista palveluista on hyvät esitteet, mutta riittääkö se, ehkä pitäisi vielä aktiivisemmin markkinoida palveluja ( kuka tekisi sitä?).” ” Novida on aktiivinen tiedottaja, mutta lisä tekee tässä asiassa harvoin pahaa. - - ” ”Kiitän yhteistyöhalukkuudesta”

14 Miten yhteistyösi oppilaitoksen kanssa on sujunut?

15 Muutamat asiakkaat hihkuvat riemusta
” Täynnä energiaa ja yhteistyökykyä. Avarakatseinen.” ”Toimintaympäristö jossa aidosti voi saada jotain näkyvää.” ”Nuoret työssäoppijat ovat innostuneita kokemaan ja oppimaan uutta. Me koemme saavamme jotain heiltä ja he toivon mukaan meiltä. Parin viikon kuluttua tulee taas uusi tyttö!” ”Yhteistyö on ollut monipuolista, kattavaa ja antoisaa, sekä ohjaajana että oppilaana.” ”Nykyaikaisen palveluhenkisen laitoksen kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Edustamme paikallista tiedotusta ja Novida on tässä suhteessa varsin nykyaikaisesti toimiva.”

16 Ylivoimainen enemmistö antaa positiivista palautetta - tärkeänä on koettu yhteistyön avoimuus ja sujuvuus; yrityselämän tarpeiden kuuntelu ” Olen ollut kouluttajana, arvioijana ja hanketyöntekijänä. Mielipidettäni on kuultu ja kysymyksiini on vastattu. Tuntuu, että työpanokseni on ollut tärkeä.” ”Yhteistyö on ollut hyvää molemmin puolin. Oppilaitos on "kuunnellut" paljon myös yritysmaailmaa. Olemme saaneet hyvää työvoimaa oppilaitoksen käyneistä henkilöistä.” ”Olen ollut tyytyväinen yhteistyöhön ja luottamus on vankkaa. Uskon, että teemme jatkossakin yhteistyötä, mikäli tarvetta ilmenee.” ”Yhteistyö on ollut antoisaa, käytännönläheistä. Jossain projekteissa hyvinkin intensiivistä ja vuorovaikutteista” ” Novidan osaavan henkilöstön kanssa on luontevaa tehdä yhteistyötä.”

17 Noin 10 % valitsi tämän kuvan – negatiivisia kommentteja ei ollut yhtään - Kuvan valintaa on perusteltu useimmiten omien kokemusten vähäisyydellä ” Sen verran vähän ollut tekemisissä vielä, etten osaa sanoa oikein hyvää kuin pahaakaan” ” Yhteistyö on ollut satunnaista, eikä siitä voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.” ” Yhteistyö sujuu, jos on itse aktiivinen.” ” On ollut opiskelijoita laidasta laitaan”

18 ”Tämä on tärkeä palvelu”, kaikki vastaajat

19 ”Tämä on tärkeä palvelu” (Vakka-Suomen alueen vastaajat)

20 Poimintoja palveluiden kehittämisideoista (n=172)
Asiantuntijapalvelut (Novida): ”Tiedottamista, markkinointia voisi lisätä” Aikuiskoulutuspalvelut (Novida): ”lisää teollisuuden vaatimien suunnitteluohjelmien koulutusta yhteistyössä teollisuuden kanssa. (Catia , Autocad3d)” ”Korttikoulutukset erityisesti kiinnostavat. Täsmäkoulutuksen aiheiksi voisi harkita kiinteistöjen IT-verkkojen nykyisen tilanteen sekä kehityksen” Oppisopimuskoulutus (Novida): ”Oppisopimuspaikkaa on vaikeaa löytää U:gista ja sen vuoksi pitäisi jakaa/mainostaa/kouluttaa työnantajia näkemään oppisopimuksen hyvät puolet. Hyvin harvat työnantajat edes uskaltaa katsoa oppisopimuksen suuntaan ja kääntävät vaan selkänsä. Non-stop-koulutuksiin lisää Uudenkaupungin alueella tarvittaviin ammattitutkintoihin sukupuoleen katsomatta.”

21 Poimintoja palveluiden kehittämisideoista
Ohutlevykeskus (Novida): ” Levytyökeskuksen käyttöä rajoittaa ammattihenkilökunnan (koneen käyttäjän) kiire” ”Oppilastyökilpailut, eri työstökoneiden resursseja eniten hyödyntävät oppilastyöt, joiden julkistaminen tuo edullista julkisuutta sekä avaa uusia työmahdollisuuksia. Luottamus oppilastyöhön nousee.” ”Hitaus, eräs tilaus on jätetty ennen joulua eikä vieläkään valmista. Saattaa kyllä olla asiakastyön puoleltakin mutta hitaus!” Muu työelämän kehittäminen (Novida): ”johtamistaito työelämässä” ”Nuoria pitäisi valmistella työajan käyttöön (muutamilla nuorilla on käsitys, että työnantajalle riittää kun on saapunut töihin) sekä asiakastilanteisiin.” ”Kehittämishankkeita PK sektorille. Olisi asiakkaita, jos olisi rahoituksia.”

22 Poimintoja palveluiden kehittämisideoista
Aineenkoetuslaboratorio (Novida): ”Tälle meillä olisi todella paljon kysyntää. Akreditointi laitokselle tulisi saada, ennen kuin voimme käyttää sitä. Samoin metallurgi. Tästä on saatavana erittäin vähän informaatiota, mikä palveluiden tila on??” ”Estää: Ei välttämättä ole luokituslaitosten pätevyyttä suorittaa esim.materiaalin kenttäkokeita..” Multimediastudio (Novida): ”Verkkoneuvottelutyökalu pitäisi saada paremmin yritysten ja eri organisaatioiden käyttöön.” ”Matkustaminen vähenee (toivottavasti) multimediastudiosta saattaisi tulla meille tärkeä.” ”Tiedottamista, markkinointia voisi lisätä”

23 ”Tämä on tärkeä palvelu” (Loimaan seudun vastaajat)

24 Poimintoja palveluiden kehittämisideoista (n=172)
Verkkolaboratorio (Loimaa): ” mahdollisesti sovelluskehitystä Office-ympäristöön” Oppisopimuskoulutus (Loimaa): ” Estää: Esimiehellä kielteinen suhtautuminen jo työssä olevien oppisopimuskoulutkseen. Hänen mielestään pitäisi olla omaehtoista.” ” osastonsihteerikoulutus. laitoshuollonkoulutus” Muu työelämän kehittäminen (Loimaa): ”Mainonta ja Markkinointi, Yhteyden luominen asiakkaisiin. Tehokas työskentelytapa ja kustannustehokkuus” ”Yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa, työhyvinvointi ym.” ”Muutosten hallintaan olisi apu tarpeen”

25 Poimintoja palveluiden kehittämisideoista (n=172)
Aikuiskoulutuspalvelut (Loimaa): ” Teollisuus ottaa käyttöön uutta teknolokiaa tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä tahdilla joten henkilöstön koulutusta tarvitaan niin rekrytointivaiheessa kuin jo olemassaolevan henkilökunnan osalta” ” Lyhyitä kursseja ja koulutuspäiviä palvelualalle, hoitoalalle ym.Tietoa esim. asiakasrekistereistä ja asiakashallintajärjestelmistä. Koulutusta pk yrittäjälle niin että ryhmä olis pieni 3-5 hlöä ja siellä tehtäisiin käytännössä esim. omat laskupohjat, tilastopohjat ja vaikka kotisivut ym. itse harjoitustöinä omalle yritykselle. Eli tuotettaisiin oikeita ja tarpeellisia asioita yrityksen käyttöön eikä ainoastaan opiskeltaisi teoriassa miten asia hoituu sillä sen tuottamiseen työn ulkopuolella ei tahdo jäädä kuitenkaan aikaa ja teoriaopetus ei kanna näin pitkälle. ” ”Lupakurssit tarpeellisia. Nykyisin lisenssikoulutukset tulleet jäädäkseen.” ”Sosiaalipuolella käytetään/tarvitaan jatkuvasti. Lisää markkinointia kursseista ja palveluista.” Asiakastyöt (Loimaa): ”Yhteistyö palveluiden tuottamisessa esimerkiksi hyvinvointipalveluissa. Graafinen suunnittelu ja toteutus.” ”voitaisiin teettää kunnostus/korjaus töitä (auto-osasto), tavaroiden kuljetuksia , toimitilojen väri/kaluste suunnitelman tekeminen??”

26 ”Miten voisimme palvella paremmin
”Miten voisimme palvella paremmin?” Verkkohaastattelun tulos: Näistä aiheista puhuttiin

27 ”Miten voimme palvella paremmin
”Miten voimme palvella paremmin?” Yhteisen arvioinnin tulos: Teemat ja niiden tärkeys Pallojen koko kuvaa teemaa käsittelevien vastausten määrää (% kaikista vastauksista), pystyakseli teemojen koettua tärkeyttä (0-100) ja vaaka-akseli teemojen tärkeydestä vallitsevaa erimielisyyttä. * Vastauksista luokittelematta 33 %

28 Opetus ja koulutuksen sisällöt – tärkeimmäksi arvioitu teema
” Koulutusyhteistyö alueen yritysten kanssa. Työssäoppimisjaksoilla oppilaat eivät välttämättä saa konkreettista opetusta kaikista aiheeseen liittyvistä asioista. Yrityksillä saattaisi olla paljonkin annettavaa oppilaille etenkin uusista tekniikoista ja niiden soveltamisesta. Opettajien on mahdotonta olla ajan tasalla kaikista uusista innovaatioista, joten esim. yrityksen antama muutaman tunnin luento voisi olla oppilaita kiinnostava.” ”Työelämätuntemusta ja aitoja tilanteita. Novidan Lounaspaikan eli opetusravintolan tapainen työelämään oppiminen on mitä mainioin ja palkitsevin tapa ujuttaa nuori kiinni työn syrjään ja saada feedbackia asiakkailta. En tiedä, onko muillakin linjoilla tällainen opetusmenetelmä, mutta ainakin se olisi varmasti palkitsevaa.” ”Alueellamme tarvitaan osaajia. Opetuksen pitäisi käsitellä enemmän työtä yrittäjän näkökulmasta. Työtä pitää tehdä silloin kun sitä on. Vähäinenkin työ on tärkeämpää kuin työttömyys. Työ tekijäänsä opettaa.” ”Voisi suunnitella sellaista ylläpitokoulutusta aikuisille työntekijöille, jossa tehtäisi pitkän ajan koulutussuunnitelma jokaisen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Sitten koulutettaisi säännöllisesti vuosittain sovittu/tarpeellinen määrä ja siten kehitettäisi jokaisen osaamista. Tämä voisi koskea ainakin tietoteknistä osaamisen karttoittamista ja pitkäaikaista ylläpitämistä. - - ” ”Useampi osaamisalue. esim: mekaniikka+sähkö. Annetaan mekaniikka puolen oppilaalle perustiedot sähköstä myös. Nyt täytyy lähettää 2 asentajaa paikalle, kun on mekaniikka työtä asennuksilla esim. 300 km päässä ja lisäksi pieni sähkökytkentä lisäksi esim. moottori.”

29 Osaajien kouluttaminen - työelämän tarpeiden huomioiminen tärkeää
” Nopeasti alueen yritysten tarpeeseen osaajia. Tilanteet yrityksissä muuttuvat nopeasti. On hyvä, jos oppilaitoksista saa apua oman henkilöstön täsmäkouluttamiseen.” ”Koulutuksen kohdentaminen tarvekartoituksen kautta. Sirpaleisesta tarjonnasta on vaikeaa saada henkilökunnan osaamiselle sopivaa päivitystä. Useamman vuoden kehittämissuunnitelma toisi jäntevyyttä sekä oppilaitoksen että yrityksen toimintaan. Koulutuksen suunnitteluun ei tahdo arjen puristuksessa jäädä aikaa.” ”Aikuiskoulutus. Olkoon koulutus jakso suuntautunut mille alalle tahansa, vastuullisen opettajan tulisi tutustua seutukunnan sen alan yrityksiin mihin koukutetaan osaajia. Näin saadaan kokonaiskuva mihin kurssilaiset mahdollisesti sitoutuvat ja opintosuunnitelma saadaan vastaamaan todellisia opintotarpeita”

30 Aktiivisuus sekä tiedotus ja viestintä - Oppilaitoksilta odotetaan ja toivotaan aktiivista roolia ja säännöllistä yhteydenpitoa ” Aktiivisuutta oppilaitosten suunnasta. Oppilaitoksissa opetussuunnitelmia tehdessä pitäisi kuulla työelämän edustajia tämänhetkistä enemmän” ”Säännölliset yhteydenotot oppilaitosten suunnasta. Olisi hyvä, jos joku soittaisi säännöllisesti ja kartoittaisi tilanteemme” ”Säännöllisellä yhteydenpidolla. Pari kertaa vuodessa yhteyttä nimettyjen yhteyshenkilöiden välillä” ”Aktiivisuus. Oppilaitoksen olisi hyvä miettiä "myyntihenkilön" hankkimista organisaatioonsa, joka huolehtisi alueensa sidosryhmille oppilaitoksen osaamisen tiedottamisesta/myymisestä. Tämän päivän organisaatiot eivät muista siinä kohtaa, kun tarve tulee, mistä mitäkin palvelua saa, jollei palvelun tarjoaja ole "tuoreessa" muistissa. Siksi olisi erittäin tärkeää olla henkilö, joka pitäisi oppilaitoksen "jokapäiväisessä muistissa" sidosryhmissä. Kyselyt, seminaarit, satunnaiset tapaamiset jne... unohtuvat todella nopeaan ja varsinkin näin laaja, jos se esitellään kerralla, palvelutarjonta??? Jos ei asiakas muista sinua, miten voit tarjota hänelle palvelua???” ”Tietoa tarjoamistanne palveluista ja koulutuksista. Tietoa laajemmin ja tehokkaammin”

31 Alueen tarpeet - ammatillisten oppilaitosten perustehtävä, alueensa työelämän palveleminen on tärkeä
” Oppilaitos mukana kehityksessä Oppilaitoksen pitäisi toimia tarkasti ajan tarpeita seuraten. Opettajien pätevyys pitää vastata eri alojen kehitystä ja kehityksen seuranta pitäisi olla aktiivista. Maailma muuttuu hurjaa vauhtia mutta myös paikallisilla tasoilla erilaisten toimialojen tärkeys pitää huomioida, jotta oppilaitos pystyy tuottamaan uusia osaajia yritysten tarpeisiin. Paikallisen oppilaitoksen intressit ja tarpeet löytyvät parhaiten lähellä olevien suurten yritysten tarpeista mutta pitää myös huomioida yrityssektorin tarpeet tulevaisuudessa, sekä tarpeet alueellisesti. - - Paikallisesti myös pienten yritysten tarpeet ja odotukset ovat tärkeitä. Nyt tuntuu, että oppilaitos on saattanut tehdä melko mittaviakin investointeja, joita palveluja sitten kovasti tarjotaan yrityksille mutta tarve saattaakin kohdistua 1-3 yritykseen. Yrityksiä houkutellaan mukaan tutustumaan oppilaitokseen mutta oppilaitosten pitäisi olla myös kiinnostuneita pienempien yritysten ajatuksista ja arvioinneista erilaisten palvelujen toteuttamisessa. - - ” ”Tutustumalla paremmin oman alueen yritysten toimintaan osaisitte tarjota täsmällisempiä palveluita yrityksille.”

32 Opettajat - avainhenkilöitä asiakaspalvelussa ja alueellisen työelämän palvelussa onnistumisen kannalta ”Opettajat Työelämään. Opettajilla ja siten myöskin oppilailla hieman "ruusuinen" näkemys siitä mitä työelämä on. Eivät kaikki vain seiso tai istu tietokoneiden ja automaattikoneiden vieressä.” ”Opettajia ajoittain vaikea tavoittaa. Kun soittaa, ei tiedä onko henkilö lomalla tai koska hän on paikalla” ”En tunne yhtään oppilaitoksen opettajaa. Miten voi olla yhteistoimintaa jos osapuolet ei tunne toisiaan?” ”Opettajat työelämäjaksoilla. Opettajien työelämäjaksot ovat hyviä, mutta jos on ainoastaan yhdessä paikassa koko jakson jää näkemys koko seutukunnan yrityksistä suppeaksi. Oppilaiden työssäoppimisjaksojen aikana opettajat pääsevät tutustumaan eri teollisuuslaitoksiin ja saavat hyvän kuvan missä mennään, heille tulisi vain varata aikaa olla työssäoppimispaikalla riittävästi.” ”Työelämän vaatimukset muuttuvat. Opettajien työhön tulisi sisältyä säännöllisesti toistuva ja pakollinen työssäoppimisjakso, jossa he pääsisivät tutustumaan niihin työpaikkoihin, mihin opiskelijoita valmentavat.”

33 Opiskelijat ” Nuoriso on nykyään kielitaitoista ja jatko-opiskelua tehdään myös enenemässä määrin ulkomailla ja jopa melko nuorina työllistytään ulkomailla toimiviin yrityksiin. Eli pelkästään paikallisten teollisuuden tarpeiden seuranta ei riitä.” ”Motivaatio. Opiskelijoiden oppiminen sekä koulussa että työpaikoilla riippuu suurelta osin opiskelijan omasta kiinnostuksesta. Ei kannattane valita oppilasta esim. metalli-alalle jos kiinnostaa puusepän hommat. Valintaa suoritettaessa joku näyttötyön tyyppinen olisi paikallaan. Jos peukalo on synnytyslaitoksesta lähtien ollut keskellä kämmentä ei sitä ammattioppilaitoksissa pois siirretä.” ”Yhteistyö opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat voisivat auttaa saman alan yrittäjien verkostoitumisessa tekemällä taustatutkimusta esim. kampaamoiden - kauneushoitoloiden erityisosaamisesta ja myytävistä tuotteista, jolloin yrittäjä pystyisi palvelemaan / neuvomaan asiakkaitaan paremmin, mikäli omasta liikkeestä ei asiakkaan tarvitsemaa palvelua löydy.” ”usein eivät tiedot, taidot ja asenne opiskelijoilla kohtaa. taitavat eivät ole välttämättä kiinnostuneita ja innostus on koulussa laantunut, usein työssäoppimisjaksolla innostus kasvaa. Miten innostus pysyisi niin että tämän opiskelijan saisi jäämään alalle... Innostuneet opiskelijat taas ovat usein taidoissaan heikompia, ja todella epävarmojakin välillä, miten koulussa saataisiin nämä oppilaat uskomaan omiin kykyihin ja olemaan rohkeita,,, usein työssäoppimisjaksolla nämä opiskelijat kehittyvät todella paljon ja näyttävät rahkeensa olla alalla hyviä tekijöitä, vaikka koulussa numerot olisivat olleetkin huonompia.”

34 Yhteistyö yleensä ” Yhteistyö. molemminpuolisen hyödyn kannalta, yhteistyö koulutusaikana olisi ensiarvoisen tärkeä. Oppilaanne saisivat kokemusta ja me koulutettua samalla omiin tarpeisiimme mahdollisia työntekijöitä.” ”Yhteistyön parantaminen. Enemmän yhteistyötä erilaisten kehittämistehtävien ja koulutusten parissa.” ”Lisää "tempauksia" harjoitustöinä. Tempaukset tarjoavat hyvää harjoittelua organisoinnille ja yhteistyön solmimiselle.” ”tärkeää on olla yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa”

35 Ideoita koulutuksen kehittämiseen – vastaajien parhaiten tuntemat tutkinnot jakaantuvat tasaisesti

36 Ideoita koulutuksen kehittämiseen (n=49) ”Oletko havainnut puutteita alalta valmistuvien nuorten osaamisessa? Mitä asioita opetuksessa pitäisi huomioida enemmän tai vähemmän kuin nykyisin?” -> MIHIN VASTAAJIEN KEHITYSIDEAT LIITTYIVÄT?

37 Ideoita koulutuksen kehittämiseen Koulutuksen työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys
”Enemmän käytännön opetusta lapsiryhmässä työskentelyyn. Asenne on tärkeä kaikessa hoitotyössä, miksi teemme tätä työtä ja keitä varten. Rohkeutta ottaa kontaktia lapsiin ja lasten vanhempiin. Avoimuus ja keskustelu työpaikalla, miten täällä toimitaan ja mikä on lähihoitajan rooli ja tehtävät.” ”Käytännön työnteon opetukseen pitäisi panostaa nykyistä enemmän.” ”Työssäoppimista, asiakastöitä ja palvelutilanteiden harjoittelua lisää molemmille. Tai ainakin opettajien olisi hyvä seurata tarvitseeko joku vähän tukiopetusta esim. päässälaskussa tai katsekontaktin ottamisessa palvelutilanteessa.” ”Lähihoitaja: osallistuminen vanhusten kuntouttavaan hoitoon laaja-alaisesti ja aktiivisesti käytännön toimin harjoittelujaksojen aikana olisi tärkeää jotta omassa työssä osaisi hoitaa, kuntouttaa eikä vaan hoivata” ” Levyseppähitsaaja: opiskelun sisältö varsin yksinkertaista, helppo voisi olla tiiviimpää ja syvällisempää kaikissa aineissa. työssä olo jaksoja alusta alkaen enemmän jotta ymmärrys ja taito omaan työhön olisi valmistuttua parempi” ”Merkonomi: enemmän käytännönläheisyyttä jotta työelämä ei olisi niin vierasta”

38 Ideoita koulutuksen kehittämiseen Nuorten asenne ja suhtautuminen työhön
”Työelämän säännöt ovat olleet joskus hakusessa. Painotusta vastuunottoon jo harjoitteluvaiheessa.” ”Merkonomi: Ammatin, työpaikan erityispiirteet opitaan aina työpaikalla, mutta asiakaspalvelu "ilmettä" ja asennetta ei voi liikaa korostaa. Joillakin harjoittelijoilla "homma on hanskassa", mutta toisilla ei.” ”Tarkkaavaisuutta, oma-aloitteisuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä, vastuuntuntoisuutta.” ”Alalta kuin alalta valmistunut nuori tarvitsisi tukea enemmän siihen, mitä työnteko itsessään on ja miten siihen pitää suhtautua. Vastuuntunto ja oma-aloitteisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia kuitenkin niin, että työnantajan ja esimiehen ohjeita noudatetaan.”

39 Ideoita koulutuksen kehittämiseen Koulutusten sisältöihin liittyvät ideat
” Talonrakennuskoulutuksessa voisi olla vaikka lyhytkin jakso, jossa tutustuttaisiin teräskennorakentamiseen” ”voisiko olla mahdollista että teollisuuden kunnossapidon ja koneistamoiden työnjohtajat tulisivat koululle mahd. viikoksi ohjaamaan ja opastamaan mitä teollisuus valmistuneilta vaatii.” ”Osa lähihoitajista sijoittuu kouluihin koulunkäyntiavustajiksi. Tietoa erityisoppilaiden diagnooseista ja eri pedagogiikoista tarvitaan enemmän.” ”Kansainvälinen kauppa” ”Ihan perusasioihin pitäisi keskittyä nykyistä enemmän!! Pidennykset, kynnet, meikkaus yms aivan turhia kun ei osata perusjuttuja ja erikoistyökin vain hyvin pintapuolisesti. Alallamme tärkeää on myös yrittäjyys. Meillä se on joko konkreettista yrittäjyyttä, mutta myös ns. sisäistä yrittäjyyttä pitäisi painottaa, koska jos ei pysty saamaan asiakkaita ( = liikkeen kassaan rahaa) ei kukaan työnantaja pysty maksamaan työntekijän palkkaakaan. Eli turha rönsyily ja "kiva" pois ja PERUSASIAA! =)” ”lähihoitajilta usein puuttuu kyky kohdata vanhuksia luontevasti ihmisinä. Kontaktin otto arkuutta. Hoivatemput sujuu paremmin.” ”Suunnitelmien lukutaito. Edes peruspiirrosmerkkejä eivät valmistuneet tunne!”

40 Miten haluat jatkossa saada tietoa oppilaitosten palveluista? (n=130)
Vakka-Suomessa sähköpostia ja uutiskirjeitä toivoo 59 % vastanneista


Lataa ppt "Fountain Park Oy, Anu Kokko VTT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google