Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työmaan suojaaminen kosteudelta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työmaan suojaaminen kosteudelta"— Esityksen transkriptio:

1 Työmaan suojaaminen kosteudelta
paikkakunta aika pitäjä

2 Aiheenamme tänään Työmaan suojaaminen kosteudelta:
kosteuden lähteet ja kosteuden aiheuttamat haitat lainsäädäntö käytännön toimia Huom! Tehostevärinä käytetään vain punaista, ei sinistä eikä muita värejä. Näin säilyy raikas ja selkeä ilme.

3 Kosteuden lähteet rakentamisessa
SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TUULEN PAINE VARASTOINNISSA KASTUNEET MATERIAALIT TAI RAKENNUSOSAT BETONI MUURAUKSET TASOITETYÖT LIIALLINEN ILMANKOSTEUS VUOTAVAT IKKUNAT/PELLIT PINTAVEDET PUTKI- JA LAITEVAURIOT ROISKUMINEN RAKENNEKOSTEUS PUUTTEELLINEN TUULETUS ROSSIPOHJASSA Kosteuvauriokorj. laadunvarmistus 1999 KAPILLAARISESTI MAASTA NOUSEVA KOSTEUS

4 Mistä vesi taloon tulee?
Suurin osa tulee sateena tai lumena Rakennusmateriaalien mukana betoni Tiilet, harkot, laastit, maalit Maapohjan kosteutena Vesivahinkoina

5 Kosteuden aiheuttamat haitat mm.
Puu homehtuu (tai jopa lahoaa) Rakennuslevyt homehtuvat ja pilaantuvat mm. Kipsilevy menee pahimmillaan ”mössöksi” Lastulevy turpoaa käyttökelvottomaksi Metallit ruostuvat Märkä betoni ja laasti rapautuu jäätyessään Materiaalit ikääntyvät nopeammin, värimuutoksia Materiaaliemissiot lisääntyvät Pinnoitteet ja liimat pilaantuvat Kosteudesta enimmäkseen haittaa, ei juuri hyötyä

6 Kosteus ja home vs terveyshaitat
Ärsytysoireet hengitysteissä silmissä iholla Tulehdukset (m) keuhkoputkissa poskionteloissa korvissa Yleisoireet väsymys päänsärky pahoinvointi kuumeilu (m) Huom! Tehostevärinä käytetään vain punaista, ei sinistä eikä muita värejä. Näin säilyy raikas ja selkeä ilme. Pitkäaikaissairaudet (m) allerginen nuha astma homepölykeuhko

7 Kosteus on pahasta ÄLÄ SIIS PILAA TALOA ETUKÄTEEN JÄTTÄMÄLLÄ SE MÄRÄKSI! MUUTAMAN VIIKON KUIVATTAMINEN JA MUUTAMAN TONNIN SIJOITUS SUOJAAMISEEN MAKSAA VARMASTI ITSENSÄ TAKAISIN RAKENNUKSEN SATAVUOTISEN ELINKAAREN AIKANA RAKENNUKSEN JÄTTÄMINEN LIAAN KOSTEAKSI VAARANTAA TULEVIEN KÄYTTÄJIEN TERVEYDEN HALUATKO TEHDÄ SEN?

8 Maankäyttö- ja rakennuslaki
MRL 117 § Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset (olennaiset tekniset vaatimukset). MRL 119 § Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

9 Maankäyttö- ja rakennuslaki
MRL 122 § Rakennustyönjohto Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Pienoinen ristiriita edelliseen?

10 Maankäyttö- ja rakennusasetus
MRA 50 § Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset: 3) Hygienia, terveys ja ympäristö. Rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden vaarantumista syistä, jotka liittyvät … rakennuksen osien tai sisäpintojen kosteuteen.

11 Suomen rakentamismääräyskokoelma
RakMK C2, Kosteus Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille tai naapureille hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille. Rakennusaineet ja -tarvikkeet sekä rakennusosat on suojattava haitalliselta kastumiselta kuljetusten, varastoinnin ja rakentamisen aikana. Kosteiden rakenteiden ja rakennuskosteuden on annettava kuivua tai rakenteita on kuivatettava riittävästi, ennen kuin ne peitetään kuivumista hidastavalla ainekerroksella tai pinnoitteella.

12 RakMK C2, Kosteus Rakennustyön oikean suorittamisen varmistamiseksi on työnsuorittajan tunnettava rakenteiden kosteustekniikkaa koskevat suunnitelmat ja työohjeet sekä hänellä on oltava riittävä ammattitaito. Kosteusteknisiä työsuorituksia tulee valvoa ja työvaiheet tarkastaa. Rakennustuotteiden on kestettävä asentamisen sekä asennus- ja käyttöolosuhteiden aiheuttamat rasitukset koko rakenteen käyttöiän tai suunnitellun huolto- ja korjausvälin ajan.

13 Hankeprosessin kuvaus (TUT, RT, Mittaviiva Oy, www.tut/site)
Hankkeen vaihe Hanke-suunnittelu Suunnittelu Työvaihe- suunnittelu Viikko-suunnittelu, rakentaminen Toimenpide Päätös vaaditusta kuivanapidon tasosta Budjettivaraus toteutukselle Rakentamisen aikataulu Rakenteiden rakentamis- ja käytönaikaisen toimivuuden suunnittelu Kosteudenhallinnan ohjeet suunnitelmiin Riskien arviointi Kosteustekninen suunnitelmien tarkastus ulkopuolisella asiantuntijalla Kosteuden hallinnan suunnittelu osana koko työmaan toteutus-suunnittelua Tehtävä-suunnitelmat Yleisaikataulu Kuivanapidon toteutus, tarkastukset ja huolto Kuivanapidon käsittely kokouksissa ja palavereissa Olosuhteiden seuranta Tekijä Rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuttaja Suunnittelijat, päärakenne-suunnittelija koordinoi Päätoteuttaja, päärakenne-suunnittelija avustaa Päätoteuttaja ja urakoitsijat

14 Vaihtoehdot: Kuivana rakentaminen Kosteuden hallinta
Märäksi rakentaminen, vaikkakin kiellettyä Huom! Tehostevärinä käytetään vain punaista, ei sinistä eikä muita värejä. Näin säilyy raikas ja selkeä ilme.

15 Kuiva rakentaminen on mahdollista

16 Huonoja esimerkkejä

17 Parempia esimerkkejä

18 Käytännön toimet 1. Minimoi työmaalla säilytettävä tavara (logistiikka) 2. Varaa riittävästi kunnollisia suojapeitteitä ja aluspuita/kuormalavoja työmaalle 3. Rakenna autokatos tai ulkovarasto ensin varastoksi 4. Suojaa työmaalle saapuva tavara heti 5. Suojaa keskeneräiset työvaiheet kunnolla päivän päätteeksi Huom! Tehostevärinä käytetään vain punaista, ei sinistä eikä muita värejä. Näin säilyy raikas ja selkeä ilme. 6. Tee suojauksista helposti siirreltäviä ja asennettavia 7. Tarkkaile säätietoja, myrskyn aikana tarkasta suojat 8. Jos kastuu, kuivaa heti, älä pihistele!

19 Lisärakennuksen hyödyntäminen

20 Perussäännöt Ulos tulevat rakennusosat suojataan sään vaikutuksilta
Sisään tulevat rakennusosat varastoidaan lämpimiin ja kuiviin sisätiloihin Huom! Tehostevärinä käytetään vain punaista, ei sinistä eikä muita värejä. Näin säilyy raikas ja selkeä ilme.

21

22 Suojausohjeita 1. Tukevat aluspuut tavaran alle, jotta se on irti maasta 2. Ei vesipesiä (kuoppia) tavaran alle 3. Ilman pitää päästä kiertämään pinon alta, päältä ja sivuilta 4. Suojauksista vastaava (luotettava) henkilö on nimettävä, vaikka jokaisella työntekijälläkin vastuu Huom! Tehostevärinä käytetään vain punaista, ei sinistä eikä muita värejä. Näin säilyy raikas ja selkeä ilme. 5. Käy itse tarkastamassa

23

24 Maalaisjärkistä fysiikkaa?
Kosteutta on suhteellisen nopeaa, helppoa ja energiatehokasta poistaa lapiolla tai kolalla lumena tai jäänä, ämpärillä, pumpulla tai vesi-imurilla vetenä Kosteutta on kallista, hidasta ja energiatehotonta poistaa lämmittämällä se vesihöyryksi ja puhaltamalla se ulos tai tiivistämällä vesihöyryä koneella takaisin vedeksi Huom! Tehostevärinä käytetään vain punaista, ei sinistä eikä muita värejä. Näin säilyy raikas ja selkeä ilme.

25 Lämmitys ja ilmankierto
Suojaa rakenteet sadevedeltä ja lumelta Kaikki rakennuksen vaipan aukot kannattaa tukkia hyvin – väliaikaiset ovet tai muu aukkojen tukkiminen estää lämmön karkaamisen Kuivumisen edistämiseksi hallittu ilmanvaihto Lumi poistetaan lapiolla, kolalla tai paineilmalla, ei sulattamalla Lämmitys kannattaa suunnata rakennuksen kulmiin, useita pienitehoisia lämmittimiä kuivattaa paremmin kuin yksi iso Pintoihin osuva ilmavirtaus tehostaa rakenteiden kuivumista Optimaalinen ilman suhteellinen kosteus on noin 50%

26 Työvaihesuojauksia

27 Kuivaketju Rakennustuotetoimittaja toimittaa tuotteen työmaalle suojattuna ja kuivana Tuote suojataan heti työmaalla Suojauksesta huolehditaan asennuksen ajan Asennettu tuote suojataan heti Suojausta valvotaan, kunnes rakennuksen vaippa on ummessa

28 Suojauksen periaatteet materiaaleittain
Ulkona peitettynä varastoitavat Betonituotteet Metallituotteet Muovipohjaiset lämmöneristeet Kosteudelta ja auringolta suojattavat Muuraustuotteet Runkopuutavara Julkisivutuotteet Talotekniikan putket Mineraalivillaeristeet, pinnoitetut uretaanilevyt Kylmävarastossa (kontissa) varastoitavat Ikkunat ja ovet Arvokas talotekniikka, laitteet, valaisimet, kaapelit Lämpimässä ja kuivassa varastoitavat Pintatuotteet kuten parketit, tapetit, maalit, tasoitteet Kalusteet, varusteet, hanat, kodinkoneet Huom! Tehostevärinä käytetään vain punaista, ei sinistä eikä muita värejä. Näin säilyy raikas ja selkeä ilme.

29 Kosteudenhallintassuunnitelma 1/2
Työmaamontun kuivatus Tarvittaessa työnaikaiset pumput Salaojitus ja pohjan kuivatuskerrokset tehdään ensimmäiseksi Tarkasta, että pohja kuivaa sateella, kaadot oikein, salaojat toimii Materiaalien varastointitilat kuntoon, pressut yms. Betonin, muurausten ja tasoitteiden kuivamisajat lasketaan/arvioidaan rakennesuunnittelijan kanssa Keskity runkotyön nopeuteen, suojaa työvaiheet vedenohjaimilla ja pressuilla Tee vesikatto päälle heti ja suojaa aukot (ikkunat ja ovet mielellään paikalleen tai muovisuojaus) Aloita kuivatus (lämmöt päälle) ja vedä hetki henkeä tai tee ulkotöitä Kuivatuksessa lämpö ja ilmanvaihto tärkeää, pakkasilman lämmittäminen ja sisään siirtäminen kuivaa tehokkaasti Huom! Tehostevärinä käytetään vain punaista, ei sinistä eikä muita värejä. Näin säilyy raikas ja selkeä ilme.

30 Kosteudenhallintassuunnitelma 2/2
Käytä tarvittaessa kuivaimia ja lämpöpuhaltimia nurkissa Betonilattia ei kuiva, jos pintakalvoa hierretä rikki Betonin raekoko mahdollisimman suuri ja vesisementtisuhde pieni, kuivaa nopeammin Tasoitetyöt , kun runko on kuiva, tee kerralla pois ja kuivata uudestaan Laatoitustöistä tulee kosteutta sisään, kuivata Työmailla sattuu usein vesivahinkoja: Putkiliitosten vuotoja Vesimittarin tai putkien jäätymisiä Ämpäreiden kaatumisia Ennaltaehkäise vuotoja olemalla huolellinen Kuivaa vuodot heti Huom! Tehostevärinä käytetään vain punaista, ei sinistä eikä muita värejä. Näin säilyy raikas ja selkeä ilme.

31 Valmiit vesikattoelementit (Teriö 2003)

32 Ja sitten vaan … Hanskat kouraan ja hommiin Kiitos


Lataa ppt "Työmaan suojaaminen kosteudelta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google