Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Urheiluakatemiaohjelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Urheiluakatemiaohjelma"— Esityksen transkriptio:

1 Urheiluakatemiaohjelma
SUOMEN OLYMPIAKOMITEA Urheiluakatemiaohjelma

2 Visio Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen visio:
Suomi – maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Suomalaisen huippu-urheilun visio: Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020. Urheiluakatemiatoiminnan visio: Urheiluakatemiat ovat Urheilijan polun seutukunnallinen perustukiratkaisu ja muodostavat suomalaisen huippu-urheilu- verkoston rungon.

3

4 Urheiluakatemia toiminnan tavoite
Opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen Valmennuksen määrän ja laadun edistäminen - ammattivalmentajuus Tukipalveluiden järjestäminen ja asiantuntijuuden edistämien Olosuhteiden saatavuuden ja laadun edistäminen omassa verkostossa

5 Urheiluakatemia Urheiluakatemiat ovat urheilijanpolun perusratkaisu ja ne muodostavat suomalaisen huippu-urheiluverkoston perusrungon. Verkoston koordinaatio ja toimintapa johtavat huippu-urheiluyhteisön kehittymiseen ja resurssien tehokkaampaan käyttöön. Toiminnan tavoite on osaamisen kasvu, paremmat urheilutulokset ja urheilukulttuurin edistäminen. Arvovalintana urheilu-, opiskelu- ja työuran yhteensovittaminen.

6 SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN VERKOSTO
Seurat, lajit, kodit, koulut Urheiluakatemiat Urheiluopistot ja valmennuskeskukset Liikuntalääketieteen keskukset

7 Urheiluakatemiaohjelman määritelmä
Urheiluakatemiaohjelma johtaa, koordinoi ja kehittää koko maan kattavan urheiluakatemiaverkoston toimintaa. Suomessa toimii 21 alueellisista oppilaitos- ja osaamisverkostoista muodostuvaa urheiluakatemiaa. Urheiluakatemiat ovat Urheilijan polun seutukunnallinen perustukiratkaisu ja muodostavat suomalaisen huippu-urheiluverkoston rungon.

8 Urheiluakatemiatoiminnan historia
• 1986 Urheiluoppilaitosjärjestelmän kokeilulupa (6 lukiota, 4 ammattioppilaitosta) • 1994 Urheiluoppilaitosjärjestelmälle virallinen, erityinen tehtävä (12 lukiota) • 2001 Ammattioppilaitoksille virallinen, erityinen tehtävä osana urheiluoppilaitosjärjestelmää (10 ammattioppilaitosta) • 2001 Ensimmäinen Urheiluakatemia aloittaa toimintansa Oulussa • 2007 Olympiakomitean ottaa valtakunnallisen koordinaatiovastuun Urheiluakatemioista • 2008 Urheiluakatemioiden auditointi -> 10 akatemialle huippu-urheiluakatemian status • Urheiluakatemioiden valtakunnallinen kehittämisohjelma • Huippu-urheilun muutostyö: Urheiluakatemiaohjelma, Huippuvaiheen ohjelma, Osaamisohjelma 2013 – 2016 Valtakunnallinen Urheiluakatemiaohjeisto • 2013 Huippu-urheiluyksikkö aloittaa toimintansa osana uudistunutta Olympiakomiteaa • 2013 – 2014 Urheiluakatemioiden uudelleen auditointi osana huippu-urheilun seuranta- ja arviointijärjestelmää

9 Urheiluakatemiat 2013 Etelä-Karjalan urheiluakatemia Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia Etelä-Savon urheiluakatemia Joensuun urheiluakatemia Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia Keski-Suomen urheiluakatemia Kouvolan urheiluakatemia Lapin urheiluakatemia Ouluseutu urheiluakatemia Pohjois-Savon urheiluakatemia Porvoon urheiluakatemia Päijät-Hämeen urheiluakatemia Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Satakunta Sport Academy SSA Tampereen urheiluakatemia Turun seudun urheiluakatemia Vaasan seudun urheiluakatemia Vuokatti urheiluakatemia

10 Urheilijat Urheiluakatemioissa
(Avustushakemukset 18 kpl / OKM avustushakemukset 2013) • Olympiakomitean tai Paralympiakomitean tukiurheilijoita 200 • Muita aikuisten tai nuorten maajoukkuetason urheilijoita • Urheiluakatemioiden itsensä valitsemia “haastajatason” urheilijoita 4641 • Peruskoulussa opiskelevia urheilijoita noin 1800 YHTEENSÄ 7807 URHEILIJAA

11 Urheiluakatemiaohjelma
Valtakunnalliset tukimuodot urheiluakatemioille 2013 € koordinaatio- ja asiantuntijapalveluavustus Nuorten olympiavalmentajapalkkatuki € Huippu-urheiluyksikön asiantuntijatuki: strateginen suunnittelu, valmennus, urasuunnittelu

12 Kisoihin valmistautuminen
VALTUUSKUNTA HALLITUS SUOMEN OLYMPIAKOMITEA Pääsihteeri Taloushallinto HUY johtaja Paralympiakomitea Varainhankinta Viestintä KV-asiat Olympia-Akatemia Kisoihin valmistautuminen Huippuvaiheen ohjelma Urheiluakatemiaohjelma Osaamisohjelma KIHU Sport Finland HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ TUKIPALVELUT

13 HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ
Asiantuntija Johtaja Palvelupäällikkö Leena Paavolainen Mika Kojonkoski Heli Katajamäki Huippuvaiheen ohjelma PARALYMPIAKOMITEA KISOIHIN VALMISTAU-TUMINEN Urheiluakatemiaohjelma Akatemia-ohjelman johtaja Markus Kalmari Valmennus-päällikkö Asko Härkönen Urasuunnittelun asiantuntija Jari Savolainen Osaamisohjelma

14 HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ
Asiantuntija Johtaja Palvelupäällikkö Leena Paavolainen Mika Kojonkoski Heli Katajamäki Huippuvaiheen ohjelma Lajiryhmävastaavat Olli-Pekka Kärkkäinen (kestävyyslajit) Mika Lehtimäki (voima-teho –lajit) Pasi Sarkkinen (kamppailulajit) Kimmo Yli-Jaskari (tarkkuuslajit) Terveyden-huolto Harri Hakkarainen Paralympia- komitea Valmennus-päällikkö Kimmo Mustonen Urheiluakatemiaohjelma Kisoihin valmistau-tuminen Akatemia-ohjelman johtaja Markus Kalmari Valmennus-päällikkö Asko Härkönen Urasuunnittelun asiantuntija Jari Savolainen Kehittämis-päällikkö Katja Saarinen Osaamisohjelma Osaamisohjelman johtaja Jukka Viitasalo KIHU henkilökunta n. 30 hlö Valmennus-osaaminen Kirsi Hämäläinen Haaga-Helia

15 Urheiluakatemiaohjelman määritelmä
Urheiluakatemiaohjelma johtaa, koordinoi ja kehittää koko maan kattavan urheiluakatemiaverkoston toimintaa. Urheiluakatemiaohjelman tehtävä Tukea suomalaisen huippu-urheilun strategisia tavoitteita ja lisätä resursseja Urheilijan polun kriittisiin vaiheisiin Talousresurssit: OKM:n Koordinaatio- ja asiantuntijapalveluavustus € / 2013 OK:n Nuorten olympiavalmentajien palkkatuki € / 2013 Osaamisresurssit: Huippu-urheiluyksikön kaikkien ohjelmien muodostama kokonaisuus Olosuhderesurssit: Verkoston kansallinen ja alueellinen yhteistyö

16 OKM avustuksen käyttö (Avustushakemukset 18 kpl / OKM 2013)
• Koordinaaatio - Urheilijoiden tarpeiden skannaaminen (I ja II kategoria ensisijasia) ja urheiluakatemiasta kertominen - Urheiluakatemian oman yhteistyöverkoston toiminnan tiivistäminen - Valtakunnalliseen urheiluakatemiaohjelmaan integroituminen • Asiantuntijapalvelut - Terveyttä edistävä harjoittelukulttuuri / vammoja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto - Urheilijoiden terveystarkastukset

17 Tavoitteet Urheiluakatemiaohjelmassa / urheiluakatemioissa
Koordinaatio ja asiantuntijapalvelut Urheilijakeskeisen toimintatavan vahvistaminen / urheilija- valmentajatapaamiset urheilijatarpeiden skannaus (min I ja II kategorian urheilijat / yhteistyö lajiryhmävastaavien kanssa) urheiluakatemian suorista ja välillisistä palveluista tiedottaminen ja niihin sitouttaminen Asiantuntijapalveluiden kehittäminen paikallisesti ja osana kansallista verkostoa - painopisteenä urheilijoiden ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Valmennus Valmennuskoordinaatio, lajienvälisen yhteistyön sekä valmentaja-yhteisön rakentaminen urheiluakatemioissa Yleistaitovalmennus Lisääntyvä ammattivalmentajuus, NOV ja akatemioiden omat ratkaisut

18 Tavoitteet Urheiluakatemiaohjelmassa / urheiluakatemioissa
Resurssit, rakenteet ja profiilin terävöittäminen Paikallisen yhteistyön tehostaminen ja resurssien tehokkaampi hyödyntäminen akatemiassa Urheiluakatemiaohjelman henkilöstön osaamisen hyödyntäminen urheiluakatemioissa (strateginen suunnittelu, rakenteet, valmennus, viestintä, ura-ohjaus) Lajiliittoyhteistyön edelleen kehittäminen (yhteistyö lajiryhmävastaavien kanssa) Urheiluakatemiaohjeiston käyttöönotto Arviointi ja seuranta Arviointijärjestelmän rakentaminen ja arvioinnin osittainen toteuttaminen osaamisohjelman kanssa Yhteistyö OKM, OPH ja Valo

19 Paikallisten toimijoiden yhteistyön ”mylly”:
Osaamista lisäävä ja urheilukulttuuria kehittävä yhteisöllinen toimintatapa Paikallisten toimijoiden yhteistyön ”mylly”: kunnat, koulut, urheiluseurat, aluejärjestöt etc. Ammattimaistuva asiantuntijuus ”mylly” urheilijoiden ja valmentajien käytössä yli lajirajojen Hien hajun ”mylly” urheilijat ja valmentajat arjessa Fyysinen valmentajien yhteisö yli lajirajojen – osaamisen kehittyminen

20 Valmennuksen koordinaatio
vahvistaa lajia ja seuraa valmentaja ja asiantuntijayhteisöllä Urheiluakatemia Fysiikka valm. asiantuntija Lääkäri Fysio- terapeutti Psyykksen valm. asiantuntija Ravistemus- asiantuntija Lajin A valmentaja Esim. NOV Lajin B, C, D… Valmentajat yhteisössä ESIM. NOV Urheiluakatemian koordinaatio Seurat Liiton toiminta Lajin A lajiputki Päävalmentaja Linjaa valmennusta Lajiryhmävastaava linkkinä lajin ja HUY:n eri ohjelmien välillä, tavoite on vahvistaa lajia HUY ja sen ohjelmat (tässä erityisesti urheiluakatemian kautta)

21 TUKIORGANISAATIONA ERI OHJELMIEN KAUTTA
Osaamista lisäävä ja urheilukulttuuria kehittävä yhteisöllinen toimintatapa Paikallisten toimijoiden yhteistyön ”mylly”: kunnat, koulut, urheiluseurat, aluejärjestöt etc. Ammattimaistuva asiantuntijuus ”mylly” urheilijoiden ja valmentajien käytössä yli lajirajojen HUY:N ROOLI TUKIORGANISAATIONA ERI OHJELMIEN KAUTTA Hien hajun ”mylly” urheilijat ja valmentajat arjessa Fyysinen valmentajien yhteisö yli lajirajojen – osaamisen kehittyminen

22 Urheilijoiden tukijärjestelmien kehittämiskysely
Suomen OnlineTutkimus Oy

23 Kysely toteutettiin 21.12.2012 – 6.2.2013 välisenä aikana
Vastaajamäärä 638 urheilijaa, joista 577 aktiiviurheilijoita ja 61 urheilu-uransa lopettaneita Kyselyn kohderyhmänä olivat suomalaiset täysi-ikäiset maajoukkueurheilijat poislukien ulkomailla pelaavat joukkuelajien ammattilaiset. Mukana kyselyssä Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat, urheiluakatemioiden maajoukkueurheilijat, joukkuepalloiluiden maajoukkueet lajiliittojen kautta ja urheilijoiden ammattienedistämissäätiön apurahansaajat vuosilta 2011 ja 2012 Suomen OnlineTutkimus Oy

24 Suomen OnlineTutkimus Oy

25 Suomen OnlineTutkimus Oy Kaikki urheilijat
Kaikki urheilijat Olympia- tai MM-edustusurheilijat Joukkue-lajiurheilijat Yksilölajiurheilijat N=638 N=256 N=224 N=384 47. Arvioi, kuinka tärkeitä seuraavat urheiluakatemiapalvelut ovat/olisivat sinulle asteikolla 1-5, siten että 1 = ei lainkaan tärkeä – 5 = erittäin tärkeä. HUOM! Kaikka akatemiat eivät välttämättä tarjoa kaikkia palveluja, vastaa kuitenkin OMAN TARPEESI mukaan. 3,57 3,52 3,76 3,45 Akatemiajohtoinen aamuvalmennus 3,05 2,75 3,68 2,71 Psyykkinen valmennus 3,32 3,3 3,46 3,22 Ravintovalmennus 3,14 3,11 3,26 Henkilökohtainen lajivalmennus 3,48 3,29 3,82 Henkilökohtainen fysiikka- ja taitovalmennus 3,9 Urheilijakortti, jolla on vapaa pääsy harjoituspaikoille 4,4 4,24 4,21 4,52 Lääkäripalvelut 3,93 4,01 3,98 Fysioterapia 3,92 3,97 4,05 3,87 Ura- ja opintosuunnittelu 3,43 3,64 3,28 Muut, mitkä? 2,92 3,08 2,27 3,03 Suomen OnlineTutkimus Oy

26 Urheiluakatemioiden ja urheiluopistojen välinen yhteistyö
Neljän urheiluakatemian koordinaatio urheiluopiston kautta - Etelä – Pohjanmaan, Etelä-Savon, Tampereen ja Lapin Urheiluakatemiat Yhteistyötä Oulu seutu urheiluakatemia / Virpiniemi, Päijät-Hämeen urheiluakatemia / Pajulahden urheiluopisto ja Vuokatti urheiluakatemia / Vuokatin urheiluopisto Yhteistyö: Koordinaatio, olosuhteet, osaaminen, koulutus, asiantuntijapalvelut Urheilijan polun tarpeista lähtevät ratkaisut


Lataa ppt "Urheiluakatemiaohjelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google