Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työssä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työssä"— Esityksen transkriptio:

1 Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työssä
Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työssä? Miten oppilaitokset voivat varautua tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Teknologiateollisuus tutuksi -päivä, Mervi Karikorpi, johtaja

2 Sisältö Teknologiateollisuuden henkilöstö ja rekrytointinäkymät
Yritysten menestystekijät ja niiden vaikutus osaamistarpeisiin Miten oppilaitokset voivat varautua tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Teknologiateollisuuden painopisteet yritys-oppilaitosyhteistyön edistämisessä

3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

4 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

5 ICT-laitevalmistuksesta softaan, palveluihin ja muille aloille
SUOMEN ICT-ALAN HENKILÖSTÖ MUU ICT-ALA? SOFTA? KONEPAJA- TEOLLISUUS? RAHOITUS- ALA? MUUT ALAT? Aineistolähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

6 Kasvavia uusia teknologia-aloja
Teknologiateollisuuden tuotteisiin liittyvät palvelut Äly konepajateollisuudessa Cleantech: energiatehokkuus, teollisuuden puhtaat prosessit, puhdas vesi, puhdas ilma Terveys- ja hyvinvointiteknologiat Peliala Kaivannaisteollisuus ja sitä seuraavat jalostusketjut

7 Teknologiateollisuuden Suomen henkilöstön tutkintorakenne 2009
Lähde: Tilastokeskus

8 Teknologiateollisuuden Suomen henkilöstön siirtyminen eläkkeelle
Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

9 Pk-yritysten merkitys työpaikkojen tarjoajina kasvaa edelleen
Teknologiateollisuuden Henkilöstöselvitys : Arvioitu henkilöstömäärän muutos vastanneissa n. 500 yrityksessä/konsernissa toiminnoittain, % Yritysten 2009 henkilöstömäärän mukaan Henkilöstön määrän arvioitu kasvu Suomessa yhteensä 2 % aikavälillä % + 11 % - 2 % Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset arvioivat, että henkilöstömäärä Suomessa palautuisi hitaasti vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2009 lopun tasolle, ei kuitenkaan vuoden 2008 huippulukemiin. Erot kuitenkin eri pk-yritysten välillä suuria. Kyselyn pohjalta suhteellisesti entistä useampi insinöörityöpaikka löytyisi tulevaisuudessa pk-yrityksestä. Johto & hallinto Myynti & markkinointi Tuotanto, (tuotteiden ja palvelujen valmistus) joista työnjohto/ tiimin- vetäjä Asiakastuki, huolto, kunnossapito, ylläpito Muu Henkilöstö yhteensä T&K Hankinnat, osto & logistiikka Lähde: Henkilöstöselvitys 2013, Teknologiateollisuus ry (2010)

10 Yritysten menestystekijät ja niiden vaikutus osaamistarpeisiin

11 Suomalaisen kansainvälisesti menestyvän yrityksen menestystekijöitä
Loppuasiakastarpeen syvällinen ymmärtäminen  Uudet ansaintamallit Markkinakokonaisuuden ja uusien osamarkkinoiden ymmärtäminen Kyky yhdistää useampia teknologioita loppuasiakas-tarjoomaan Ketteryys (nopea reagointi markkinan ja asiakastarpeen muutoksiin; uusimman tutkimustiedon nopea haltuunotto)

12 Vaikutukset osaamistarpeisiin
Kansainvälinen osaaminen Teknologiaosaaminen, into omaksua uusinta teknologiaa ja yhdistää erilaisia teknologioita Asiakas- ja käyttäjänäkökulman ymmärtäminen Valmiudet toimia tiimeissä, joissa erilaista osaajia ja osaamista, esim. teknologia, design, myynti, käyttäytymistieteet, jne. Mahdollisuuksien näkeminen, yrittäjyys, innovaatio-osaaminen Johtaminen

13

14

15

16 Älykäs nosturi säästää energiaa
Case Konecranes Älykäs nosturi säästää energiaa Konecranes toi v markkinoille Smarton-nosturin, joka tarkkailee omaa tilaansa, lastin painoa ja sijaintia. Lisäksi se on modulaarinen, pienikokoinen ja se säästää energiaa. Taajuusmuuttajien avulla säästetään sähköä ja pystytään siirtämään jopa 70 prosenttia jarrutusenergiasta takaisin sähköverkkoon. Noin 98 prosenttia nosturin materiaalista on kierrätettävää. Nosturi on kompakti. Siksi uusista teollisuustiloista voidaan rakentaa aiempaa pienempiä ja säästää rakennus- ja lämmityskustannuksissa.

17 Lähde: P. Saariluoma, JY

18 Case: Lojer Oy Käyttäjälähtöisyydellä, teknologia- ja design-osaamisella menestystuotteita © Lojer Oy Käyttäjällä on nykyisin yhä suurempi rooli tuotekehityksessä Käyttäjä on yhä useammin tuotekehitysprosessin lähtökohta Käyttäjälähtöisyys on osa yritysten design strategioita Käyttäjätutkimuksella on iso rooli tuotekehityksessä When all treatment tables started to look alike…We took another look. State-of-the-art surgical table is technologically among the best in the world. Finland’s most sold nursing bed for temporary use. 18

19

20 Globaali kilpailu, teknologioiden kehittyminen ja markkinoilla ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset muuttavat myös osaamistarpeita Osaamisvaateet kasvavat kaikissa tehtävissä Teknologiaosaaminen ICT:n soveltaminen ja käyttö Energia- ja ympäristöosaaminen Mat. – luonnont. osaaminen Kädentaidot Kokonaisuuksien hallinta Palveluosaaminen, asiakasnäkökulma Myyntiosaaminen Projektijohtamisen taidot Taloudellisuus Teknologia-alan ammattilainen Oppimishalu ja –kyky Mahdollisuuksien näkeminen Yrittäjähenkisyys Itsensä johtamisen taidot Kieli- ja kulttuuritaidot Tiimityötaidot Sosiaaliset taidot

21 Miten oppilaitokset voivat varautua tulevaisuuden osaamistarpeisiin?

22 Fokus koulutusjärjestelmässä maailmanluokan osaamiseen, uusiutumiskykyyn ja joustavuuteen
Tulevaisuuden osaamistarpeet edellyttävät koko koulutusjärjestelmältä - panostamista koulutuksen laatuun ja vaikuttavuuteen - kansainvälisyyttä - uusiutumiskykyä ja joustavuutta - uusien opetusmenetelmien, -teknologioiden ja oppimisympäristöjen käyttöönottoa Maailmanluokan osaaminen edellyttää yrityksiltä ja oppilaitoksilta/korkeakouluilta entistä syvempää ja pitkäjänteisempää yhteistyötä. Työelämävalmiuksia on kehitettävä pitkäjänteisesti kaikilla koulutussektoreilla ja kaikissa koulutusohjelmissa.

23 Tarjolla monenlaisia töitä
Tarjolla monenlaisia töitä Nuoret haluavat lisää tietoa ja tuntumaa eri ammatteihin Integroi työelämäyhteistyö opetukseen jo alakoulusta lähtien Markkinointipäällikkö Projektimyyjä Järjestelmäsuunnittelija Tehtaanjohtaja Levyseppähitsaaja Ohjelmistosuunnittelija Teollinen muotoilija CNC-sorvaaja Suunnitteluinsinööri Logistiikkapäällikkö Käytettävyysasiantuntija Hitsaaja Ostopäällikkö Työkalunvalmistaja Tietohallintopäällikkö Tietoturvapäällikkö Koneasentaja Kehitysjohtaja Asiakkuusjohtaja Avainasiakaspäällikkö Fyysikko Tietoliikenneasiantuntija Koulutuspäällikkö Toimitusjohtaja Laatujohtaja Tutkija Tuotantopäällikkö Lvi-asentaja Materiaalijohtaja Myyntineuvottelija Projektipäällikkö Tuotekehitysinsinööri Suunnittelukoordinaattori Kilpailija-analyytikko Systeemisuunnittelija Koneistaja Automaatioinsinööri Patentti-insinööri Myynti-insinööri Ostaja Tietoturvallisuusasiantuntija Vientiasentaja Sovellusasiantuntija

24 Mukavat työtoverit ja työilmapiiri ja työtehtävien monipuolisuus ovat nuorille tärkeitä mielenkiintoiseen työhön tai työympäristöön kuuluvia asioita => Sovi yritysten yhteyshenkilöiden kanssa oppimistavoitteista ja yhteistyön toteutuksesta etukäteen; osallista nuoret Lähde: Teknologiateollisuus ry, Vetovoimaohjelma 2012 – raportti

25 Tue innovaatio-osaamista, yrittäjyyttä ja tavoitteellisuutta
TÄMÄ TOIMII! –teknologiakilpailu alakoululaisille Nuorten ammattiosaajien parhaimmistoa Taitaja-kilpailussa

26 Rails Camps – yliopistojen, lukioiden ja yritysten yhteistyönä
Tue nuorten verkottumista ja yhteisöllistä oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä Rails Camps – yliopistojen, lukioiden ja yritysten yhteistyönä

27 Innosta ja kannusta nuoria myös ei-perinteisiin valintoihin SUURI MIELIKUVAKUILU
Tyttöjen negatiiviset mielikuvat ICT-alasta ovat iso syy siihen, etteivät he hakeudu alalle. ICT-ammattilaisina toimivat naiset taas ovat hyvin tyytyväisiä työhönsä Jatkuvaa pänttäystä ja vaikeita asioita... Monipuolinen ja kasvava ala. Ei ihmisläheistä eikä luovaa.. Tasa-arvoinen ala. Osaaminen ratkaisee. Naisia ICT-alalle -tutkimus v. 2010–2011

28 Teknologiateollisuuden painopisteet yritys-oppilaitosyhteistyön edistämisessä

29 Perus- ja lukio-opetuksesta vahva perusta elinikäiselle oppimiselle
Teknologiateollisuus ry: - tuki koululaisten ja opettajien opintokäynneille jäsenyrityksissä, esim. v yhteensä opettajaa ja oppilasta - uusi Yrityksiltä nuorille –verkkopalvelu avataan alkusyksystä => tietoa teknologiateollisuuden eri ammateista ja ammattilaisista - liiketoimintaideakilpailu lukiolaisille osana INNOlukio-hanketta Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö: - stipendit matematiikan ylioppilaskirjoituksissa menestyneille - stipendit ansioituneille matematiikan opettajille - apurahat teknologia-alojen koulutuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla

30 Teknologiateollisuus ja Metalliliitto yhdessä:
Maailmanluokan ammattiosaamista ja innostavia roolimalleja Nuorten nopeampi kiinnittyminen työelämään

31 Pitkäjänteistä yhteistyötä korkeakouluopetuksen ja yliopistotutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi Teknologiateollisuudelta (järjestö, säätiö, yritykset) investointeja noin € 140 milj. Aalto-yliopiston ja TTY:n säätiöpääomaan Yliopistoyhteistyön painopisteinä kansainvälistyminen ja strategiset yritys-yliopistokumppanuudet Tavoitteena aidosti työelämälähtöiset, profiililtaan yliopistoista erottuvat ammattikorkeakoulut: Teknologateollisuuden tuki pk-yritysten ja AMKien yhteistyölle Työssä oppimisen integrointi uudistettaviin yliopisto- ja AMK-tutkintoihin

32 Yritysten ja yliopistojen tutkimusyhteistyö tuottaa tulosta

33 THE LEADING EUROPEAN STARTUP ACCELERATOR & AGILE DEMO CREATION LAB
ICT presentation with notes (versio 08) ICT presentation with notes (versio 09) THE LEADING EUROPEAN STARTUP ACCELERATOR & AGILE DEMO CREATION LAB Award winning innovation platform in Tampere SLIDE 21: STRONG STARTUP CULTURE The number for starting new innovative companies is growing in the Tampere region. One of the places creating new startups is New Factory. It’s exquisite innovation platform has been awarded Nationally and in Europe. The uniqueness of New Factory is based on the model combining university students and companies to create product and service demos. These demo projects are continuously creating new innovations and startups. New Factory offers startup companies space, finance and expert support with the goal of the companies moving to the market fast. The Finnish startup culture has been recently compared to that of the United States. Measuring the amount of investment, Finland is one of the leading countries in Europe and has passed countries such as Sweden. The sum of money invested per person in Finland is 46 dollars while the European average is 7 dollars. Finland has been a significant source for European innovation, and Tampere plays a key role in this. Kuvitus: Hermia/Uusi tehdas New Factory won a European Innovation award in Today, the concept is widely adopted by other innovative cities around the world. 33 33

34 KIITOS!


Lataa ppt "Minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työssä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google