Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perhehoitoliitto ry Kodista kotiiin - Hemifrån hem igen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perhehoitoliitto ry Kodista kotiiin - Hemifrån hem igen"— Esityksen transkriptio:

1 Perhehoitoliitto ry Kodista kotiiin - Hemifrån hem igen Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Liitto tekee yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa sekä toimii kansainvälisissä verkostoissa perhehoidon kehittämiseksi. Perhehoitoliitto ry ei ole ammattiliitto. 21 jäsenyhdistystä, joissa 4000 jäsentä. Kehittämispäällikkö Lisa Sipilä, p. 040 – Helsingin työpiste Säästöpankinranta 8 C 90, H:ki Perhehoitoliitto ry

2 Helsingin Sanomat eilen 7.4.2014
Perhehoitoliitto ry

3 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille
Perhehoitoliitto ry

4 Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona voi olla myös osavuorokautista Pitkäkestoista (toistaiseksi) tai määräaikaista Perhehoidon vahvuuksia ovat mahdollisuus perheenjäsenyyteen ja läheisiin ihmissuhteisiin, pysyvyys, jatkuvuus, koti elinympäristönä “No, ei tämä ainakaan oo semmosta laitoshoitoo, jotta tämä on niin kuin omassa perheessä oisin vain. Jotta siitä tämä on oikein hyvä ja täällä huolehditaan oikein niin kuin perheenjäsenistä. Paljonhan se riippuu sitten tuosta hoitajasta. Ne ovat ainakin täällä hirveen ystävällisiä ja hyviä ihmisiä ja huolehtivat jokaisesta.” Perhehoitoliitto ry

5 Mitä perhehoito on? Perhekoti on yksityiskoti, jossa perhehoitoa annetaan perhehoidossa 1-4 ikäihmistä (1 perhehoitaja, ei säädettyä koulutusta) 5-7 ikäihmistä (2 perhehoitajaa, toisella säädetty koulutus) omat alle kouluikäiset ja muut erityistä hoitoa tarvitsevat huomioidaan hoidettavien määrässä kunta tai kuntayhtymä arvioi ja hyväksyy soveltuvuuden perhehoitotoimintaan Perhehoitaja – perhehoitoa antava henkilö lakisääteinen ennakkovalmennus, koulutus, kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet Kunta tai kuntayhtymä hyväksyy perhehoitajan Perhehoitoliitto ry

6 Mitä perhehoito on? Perhehoidon myöntäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin Sijoituspäätöksen perhehoitoon tekee kunta (tai kuntayhtymä) Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen Kunta maksaa hoitopalkkion ja kulukorvauksen Kunta tukee perhehoitajaa tehtävässään sekä valvoo perhehoidon laatua Ikäihmiselle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma Kunta perii perhehoidossa olevalta asiakasmaksun Perhehoitoliitto ry

7 Perhehoidon lainsäädäntö
Perhehoitajalaki (312/92) Laki perhehoitajalain muuttamisesta (317/2011) Sosiaalihuoltolaki (710/82), (365/ 92), ja –asetus (419/92) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (923/2011) Asetus sosiaalihuoltoasetuksen 12 §:n muuttamisesta (419/1992) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( 812/2000) Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) (912/ 1992) Kunnallinen eläkelaki (549/ 2003) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ( 314/ 1992) Hallintolaki (434/2003) Perhehoitoliitto ry

8 Kenelle perhehoito sopii?
Henkilöille, joille SAS –työryhmä arvioi perhehoidon ensisijaiseksi, RAVA ja MMSE Ikäihmisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa mutta eivät pärjää tai kokevat turvattomuutta ja yksinäisyyttä omassa kodissaan(hakemus/anomus) Muistisairauksia sairastaville sairauden alku- tai keskivaiheessa Toipilasvaiheessa esim. leikkauksen tms. toimenpiteen jälkeen Omaishoidossa oleville ikäihmisille omaishoitajan vapaan aika Yöt sujuvat pääsääntöisesti rauhallisesti; henkilö ei tarvitse säännöllisesti apua öisin ja antaa muille yörauhan Perhehoitoliitto ry

9 Asiakkaan hoitoisuus tulee huolellisesti arvioida
Perhehoito ei sovi kaikille ikäihmisille, ei voida tarjota ns. automaationa!!! Asiakkaan hoitoisuus tulee huolellisesti arvioida Asiakkaan ja omaisten kanssa tulee käydä etukäteiskeskusteluja Tutustumisjaksoja tulee järjestää tarvittaessa On oltava ns. ”takaportti” mahdollisuus muutokseen jos perhehoito ei sovi asiakkaalle Perhehoitoliitto ry

10 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2013
Esim. kaksi perhekotia, jotka tarjoavat jatkuvaa ja lyhytaikaista perhehoitoa Määrällisesti asiakkaita 22 / v eri hoitoisuuden tarpeista Hoitovuorokausia yhteensä 2759 / v Suoritehinta 55,68 € / vrk Korvaa 10 –paikkaisen hoivayksikön, huom! seinät Perhehoidossa olevien ikäihmisten tk-käynnit vähentyneet Muita tilapäispaikkoja voitu käyttää enemmän kuntoutustarpeisiin Tuula Kälviäinen Perhehoitoliitto ry

11 Perhehoitoon sijoitetun ikäihmisen asema
Perhehoito on avohoitoa; huomioiminen muiden palvelujen myöntämisessä, mm. kotisairaanhoito, fysioterapia… Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734 ja vastaava asetus 1992/912 Voidaan periä pitkäaikaisen laitoshoidon maksu Omaishoidon yhteydessä lyhytaikainen perhehoito, josta peritään lakisääteinen maksu (3vrk/kk) Käyttövarat Hoito- ja palvelusuunnitelma Edunvalvonta Ei lakisääteistä tapaturma – eikä vahingonkorvaus- vastuuvakuutusta Perhehoitoliitto ry

12 Perhehoidon toimintaohje
Hallinnollinen päätös siitä miten kunta, kuntayhtymä, shp tai muu perhehoidon tuottaja toteuttaa perhehoitoa Sisältää perhehoidon toimintakäytännöt Turvaa jatkuvuutta, yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä, lisää suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta Toimii uuden työntekijän yhtenä perehdytyksen välineenä Turvaa perhehoitajien tiedonsaantia Osa laadunvarmistusta Perhehoitoliitto ry

13 Perhehoidon toimintaohjeen sisältöä, mm.
Perhehoidon lainsäädäntö Perhehoidon tarkoitus ja tavoite Perhehoidon organisaatio ja vastuuhenkilöt Perhehoidon muodot Perhehoidon prosessit Perhehoitoa määrittävät sopimukset ja suunnitelmat Perhehoidon toimeksiantosopimus Perhehoitajalle maksettavat korvaukset Perhehoitajan vapaapäivät Perhehoitajan asema Perhehoitoon sijoitetun asema Perhehoitoliitto ry

14 Perhehoidon tuki Taloudellinen tuki
Perhehoidossa olevan ikäihmisen tarvitsemat palvelut kirjataan asiakkaan palvelusuunnitelmaan ja perhehoitajan tuesta sovitaan toimeksiantosopimuksessa; oma nimetty työntekijä Taloudellinen tuki hoitopalkkio, perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaaminen, käynnistämiskorvaus Ammatillinen tuki mm. ennakkovalmennus ja täydennyskoulutus Emotionaalinen tuki mm. yhteydenpito perhehoitajaan ja vertaistuki Käytännön apu esim. ns. kiertävä perhehoitaja, tai kodinhoitaja tilanteisiin, joihin perhehoitajan sopimus ei ylety Perhehoitoliitto ry

15 Perhehoitajalle maksettavat korvaukset ja vapaat
Laki määrää minimit; hoitopalkkio 679,71 €/kk ja kulukorvaus 406,58 €/kk Hoitopalkkio ja kulukorvaukset vaihtelevat kunnittain Hoitopalkkio Jatkuva: 850 – 1200 €/ph-as./kk Lyhytkestoinen: 45 – 80 €/ph-as./vrk ( € yleisin ) Kulukorvaus Jatkuva: 500 – 700 €/ ph-as./kk Lyhytkestoinen: 20 – 25 €/ph-as./vrk Käynnistämiskorvaus lain säätämä enimmäismäärä 2887,51 € / asiakas / TAS - Erikseen korvattavat kustannukset - Perhehoitajan vapaa: 2½ – 3½ vrk / kk (lain säätämä min 1 vrk/kk 12 – 36 vrk / vuosi Perhehoitoliitto ry

16 Esimerkkejä jatkuvan perhehoidon palkkioista ja kulukorvauksista
Joensuu €/kk 727 €/kk Kainuu (2013) 779 €/kk 720 €/kk Keski-Suomi (-12): 847 – 1060 €/kk 518 €/kk Kuusamo (tulossa) 1000 €/kk 570 €/kk Suupohjan llky max 200 e/kk 589 €/kk Oulu 1100 €/kk 700 €/kk Raahe 1000 €/kk 500 €/kk Tampere 1119 €/kk 708 €/kk Utsjoki €/kk 550 € / kk V-Suomi €/kk 571 €/kk Perhehoitoliitto ry

17 Hankasalmi 55 €/vrk 25 €/vrk Kainuu (2013) 42 €/kk 26 €/vrk
Esimerkkejä lyhytaikaisen perhoidon palkkioista ja kulukorvauksista Joensuu €/vrk 22 €/vrk Hankasalmi 55 €/vrk 25 €/vrk Kainuu (2013) 42 €/kk 26 €/vrk Kuusamo (tulossa) 55 €/vrk 20 €/vrk Lahti (2013) 68 €/vrk 20 €/vrk Oiva (2013) 69€/vrk 21 €/vrk Oulu 57 €/vrk ? P-Savo 60 €/vrk 25 €/vrk Suupohjan llky 43 €/vrk 28 €/vrk Raahe 60 €/vrk ? Saarikka 50 €/vrk Tampere 51 €/vrk 25 €/vrk Utsjoki €/vrk V-Suomi €/vrk 21 €/vrk Perhehoitoliitto ry

18 Perhehoitajan asema Oikeudet ja velvollisuudet määritellään toimeksiantosopimuksessa * Perhehoitajan tuki (kunta vastaa) Ennakkovalmennus, perhehoidosta vastaavan henkilön ja kotihoidon antama tuki, täydennyskoulutus, työnohjaus, vertaisryhmätoiminta, vapaiden mahdollistaminen, Aslak-kuntoutus jne. * Perhehoitajan sosiaaliturva Eläketurva KVTEL (eläkettä karttuu hoitopalkkiosta), sairausturva yleisen sairausturvan mukainen * Vakuutukset Kunta/kuntayhtymä ottaa perhehoitajalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen Oikeus saada perhehoidon kannalta välttämättömät tiedot. Elinikäinen salassapitovelvollisuus Perhehoitoliitto ry

19 Toimeksiantosopimus Tehdään jokaisen perhehoitoon sijoitettavan osalta erikseen ennen perhehoitosijoitusta ja sen allekirjoittavat molemmat perhehoitajat. Sopijaosapuolet Perhehoidossa oleva henkilö Hoitopalkkion määrä ja suorittaminen Perhehoidosta ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Henkilön käyttövarojen maksaminen Erityisten kustannusten korvaaminen Perhehoidon arvioitu kesto Perhehoidossa olevan henkilön oikeudet, tukitoimet ja harrastukset sekä näiden toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet Perhehoitajan oikeus vapaaseen ja vapaan toteuttaminen Perhehoitajalle annettava valmennus, työnohjaus, ja koulutus ja näiden toteuttaminen Toimeksiantosopimuksen irtisanominen Tarvittaessa muut perhekotia ja perhehoitoa koskevat seikat Perhehoitoliitto ry

20 Valmennusohjelma Perhehoitoliitto ry

21 Kouluttajia ympäri Suomen
Perhehoitoliitto järjestää kouluttajakoulutusta järjestää kouluttajille täydennyskoulutusta vuosittain ylläpitää valmennus- ja kouluttajamateriaalia ja vastaa sen saatavuudesta ja toimittamisesta ylläpitää kouluttajarekisteriä ylläpitää perhehoitajien rekisteriä välittää ikäihmisten perhehoitoa koskevaa tietoa Kouluttajia 10/13: 112 Valmennukseen osallistunut yhteensä noin 180 henkilöä Perhehoitoliitto ry 21

22 Taata ikäihmiselle hyvä hoito ja huolenpito
Ennakkovalmennuksen tarkoitus ja tavoite: Taata jokaiselle ikäihmiselle tasavertainen mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen. Antaa ikäihmisten perhehoitajuutta harkitseville perheille mahdollisuus saada ennalta riittävästi tietoa tehtävästä. voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen ikäihmisten perhehoitajaksi ryhtymisestä. Taata ikäihmiselle hyvä hoito ja huolenpito perhehoitajalla on riittävästi tietoja ja taitoja vastata ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä ikäihmistä koskevissa asioissa. Perhehoitoliitto ry

23 Pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista
Ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta edellytettävät valmiudet Pitää huolta ikäihmisen hyvinvoinnista Auttaa ja tukea ikäihmistä hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä Mahdollistaa ja tukea ikäihmisen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa Tehdä yhteistyötä ikäihmisen asioissa Valmius sitoutua perhehoitajan tehtävään Perhehoitoliitto ry

24 Perhehoitopalvelujen organisointi
Käytössä olevia tapoja tuottaa perhehoitopalvelut: Kunta tuottaa palvelut itse Palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien kanssa Isäntäkuntamalli Kuntayhtymä (ehp, shp tai sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä, maakunta –kuntayhtymä, liikelaitoskuntayhtymä) Perhehoitopalvelut tai tiettyjä osia, esim. ennakko-valmennus, osia sijoituksen aikaisesta tuesta, täydennyskoulutuksen, tuottaa oppilaitos, yksityinen palveluntuottaja tai järjestö Perhehoitoliitto ry

25 PERHEHOIDON KOKONAISUUS
PERHEHOIDON PERUSTAN LUOMINEN PERHEHOITOON SIJOITTAMINEN PERHEHOITO PÄÄTTYY PERHEHOITO Arvot ja asenteet Perhehoitopalvelujen organisointi Toimintasuunnitelma Talousarvio Perhehoidon toimintaohje Tiedottaminen Rekrytointi Valmennus Ikäihmisen tarpeiden arviointi –perhehoitajan valmiudet Palveluiden saannin turvaaminen ja viranhaltijapäätökset Hoito- ja palvelusuunnitelma Toimeksiantosopimus Tutustuminen > Muutto perheeseen PERHEHOITAJAN TEHTÄVÄT SIJOITTAJAN TEHTÄVÄT HOITO JA PALVELUSUUNNITELMA TOIMEKSIANTOSOPIMUS Hoiva ja huolenpito Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen Perhesuhteiden tukeminen ja pysyvyyden turvaaminen Yhteistyö ja ikäihmisen asioista huolehtiminen Perhehoidon arviointi ja seuranta Ikäihmisen muiden palveluiden ja tuen järjestäminen Perhehoitajan tarvitseman tuen järjestäminen Perhehoidon valvonta Ikäihmisen tilanteen arviointi Perhehoidon päättäminen hallitusti Toimeksiantosuhteen päättyminen Päätös yhteistyöstä jatkossa PERHEHOITOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN, TUOTTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN LAIT, ASETUKSET JA OHJEISTUKSET Perhehoitoliitto ry


Lataa ppt "Perhehoitoliitto ry Kodista kotiiin - Hemifrån hem igen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google