Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalinen media yhteisöllisyyden vahvistajana. Taustaa: ammatillinen koulutus  vuosittain ammatillisessa perusopetuksessa noin 150 000 opiskelijaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalinen media yhteisöllisyyden vahvistajana. Taustaa: ammatillinen koulutus  vuosittain ammatillisessa perusopetuksessa noin 150 000 opiskelijaa."— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaalinen media yhteisöllisyyden vahvistajana

2 Taustaa: ammatillinen koulutus  vuosittain ammatillisessa perusopetuksessa noin 150 000 opiskelijaa  valmistuvat 8:lle eri koulutusalalle, yli 100 ammattiin  tutkinnon suorittaminen kestää 3 vuotta (120 ov)  yleinen jatko-opiskelukelpoisuus ammattikorkeaan ja yliopistoon  opiskelijat hyvin eritasoisia  opettajilla hyvin erilainen tausta

3 Kirjallisuus:  Tvt:n käytön merkitys kasvaa edelleen  Tarvitaan uusia tapoja tiedonhankintaan ja - muodostukseen  Esimerkkioppilaitosten tvt:n opetuskäytön strategiat:  laite- ja ohjelmistopainotteisuus  ei riittävää panostusta oppimisteoriaan tvt:n käytön taustalla

4 Tvt:n käyttökysely:  Opettajat käyttävät perinteisiä ohjelmia, esim. Office-pakettia  Sosiaalisen median käyttö keskittyy Moodle- tyyppisiin ratkaisuihin  Laajemmalle sosiaalisen median käyttöopetukselle tarvetta

5 Opettajat irti vanhasta tutusta?

6 Teoreettinen tausta  ongelmaperusteinen oppiminen  lähtökohtina todelliset työelämän tarpeet ja ongelmat  työskentely ryhmissä, joissa opittavaa asiaa käsitellään, jäsennellään, kehitellään, reflektoidaan ja arvioidaan  teoria sovelletaan myös käytäntöön -> oppija muodostaa itsessään kokemustietoa prosessoimalla teoria- ja käytäntötietoa

7 Opintojakson tavoitteet: Opiskelija  ymmärtää sosiaalisen median merkityksen nyky- yhteiskunnassa  ymmärtää yhteisöllisen oppimisen merkityksen ja löytää keinoja soveltaa sitä omaan työhönsä  tutustuu keskeisimpiin sosiaalisen median mahdollisuuksiin ja web 2.0 -työvälineisiin  oppii ja innostuu käyttämään valittuja työvälineitä  suunnittelee yhdessä ryhmänsä kanssa opintojakson, jolla sosiaalista mediaa hyödynnetään  toteuttaa ko. opintojakson  jatkaa sosiaalisen median käyttöä työssään jatkossakin

8 1. Lähiopiskelujakso  orientointi sosiaalisen median merkitykseen ja opetuskäyttöön  "kiertoajelu" Internetissä: missä oppilaat kulkevat. Vieraillaan irc-galleriassa, facebookissa, mesessä (mitä niitä nyt onkaan) opettajan luoman profiilin avulla. Sivut linkitetään toisiinsa jollain tavoin. Mietitään yhdessä, miksi ei itse olla täällä ja miten yhteisöjä voisi hyödyntää.

9  oppimisteoriasta oppimistehtävä etäjaksolle: Kirjoitelma "Minä ja tvt".  Pystytetään yhdessä wiki ja kokeillaan perustoimintoja, kirjautumista, kirjoitusten lisäämistä, keskusteluun osallistumista. Ryhmäläiset keskustelevat jatkossa wikin keskustelupalstan kautta.  Opiskelijoille luodaan omat kotiryhmät, jotka jatkavat koko opintojakson ajan. Nämä reflektoivat nyt toistensa tekstejä.

10 1. Etäopiskelujakso  opiskelijat syventävät oppimisteoreettista osaamistaan, erityisesti yhteisöllisen oppimisen merkitykseen, kirjoittavat wikiin ajatuksiaan - toiset kommentoivat kirjoituksia jakson loppuun sijoittuvan kommentointipäivään mennessä.  miettivät, millaiseen opintojakson haluaisivat toteuttaa ja mihin tarpeeseen. Tarkoituksena on löytää "kankea" opintokokonaisuus, joka on vaikea/tylsä, mutta kuuluu kuitenkin opetussuunnitelmaan -> yhteisellä aivoriihellä.

11 2. lähijakso: TTT (=tehtävä toisella tavalla)  Työvälineohjelmien esittelyä ja niiden pedagogista arviointia. Päätetään ohjelmat, joihin tutustuvat tarkemmin + käyttävät omissa opintojaksoissaan. Yhteiseen esittelyyn erityyppisiä ohjelmia, joista kukin voi valita mieleisensä.  Pohditaan ryhmissä ongelma eli tarve, johon alkavat suunnitella opintojaksoa yhdessä etäjakson mietinnän jälkeen. Alkuideointi Mind Mapilla.  Sosiaaliseen mediaan perehtynyt kollega kertoo omista kokemuksistaan tvt:n käyttäjänä.  MindMapit kiertävät toisten kotiryhmien kommentoitavana.  Aletaan työstää TTT:tä omien ideoiden ja saatujen kommenttien pohjalta.

12 2. Etäjakso  Suunnittelevat opintojakson ryhmässä. Laativat kirjallisen esityksen wikissä. Työstä laaditaan PowerPoint-esitys seuraavalle kerralle. PowerPoint talletetaan slidesharena ryhmän työtilaan. Tämän lisäksi opiskelijat lukevat mediaa ja sosiaalista mediaa koskevan kirjoituksen ja pohtivat opettajuuttaan mediakasvattajan näkökulmasta.

13 3. Lähijakso: Mediamaikkana  Esitetään TTT-jaksolla tuotetut tehtävät, aikaa keskustelulle ja lisäideoille. Kouluttajilta pedagogista arviointia.  Äidinkielenopettaja sähköisen median taitajana. Sanomalehtiviikon sijasta voisi järjestää joskus medialukuviikon? Sähköiseen mediaan erikoistunut äidinkielen opettaja luennoi  Opetellaan blogin pitoa ja pohditaan sen mahdollisuuksia opetustyössä. Mietitään oppimispäiväkirjojen ja oppimistehtävien tekoa, kommentointia, "nettilehden" kirjoittamista blogissa. Onko blogien julkisuudesta haittaa opetustyössä? Miten opetukseen saisi yhteisöllisyyttä blogin avulla ja opiskelijoiden äidinkielentaito parantuisi? Käydään katsomassa blogeja kouluttajien valitsemasta aineistosta.  Vierailijana sanomalehti Kalevan Internet-toimittaja. Hän kertoo uutisen kirjoittamisesta.  Hahmotellaan yhteiseen blogiin tiedeuutista ajankohtaisesta tvt- aiheesta.

14 3. Etäjakso  Viimeistellään tiedeuutinen ja julkaistaan se blogissa. Blogin kommentointikenttä toimii mielipidepalstan tavoin.Opiskelijoista valitut vertaiskommentoijat ja "oikeat" toimittajat antavat palautetta uutisista. Tarvittaessa uutista muokataan  Otetaan opit käytäntöön myös omassa työssä. Kurssilaiset opettavat suunnittelemansa opintojakson oppilailleen työpaikoillaan. Omaan ryhmään pidetään yhteyttä chat- istunnoin, joissa reflektoidaan kurssin onnistumista ja pohditaan, pitäisikö jotain muuttaa käytännön kokemusten perusteella. Tarvittaessa myös kouluttajat antavat tukea.

15 4. Lähijakso, kurssin päätös  Kouluttajat kokoavat tiedeuutiset wikiin samalle sivulle kaikkien luettavaksi  Palataan kurssin alussa kirjoitettuun kirjoitelmaan. Ovatko ajatukset muuttuneet?  Reflektoidaan omia opetuskokemuksia koko ryhmän kesken  Palaute kurssista. Mitä jäi mieleen?  TTT-osiosta syntyi paljon ideoita, jotka jäivät käyttämättä. Kouluttajat ovat koostaneet näistä ideapankin wikisivulle.


Lataa ppt "Sosiaalinen media yhteisöllisyyden vahvistajana. Taustaa: ammatillinen koulutus  vuosittain ammatillisessa perusopetuksessa noin 150 000 opiskelijaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google