Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palvelut ja tiedot käyttöön: Palveluväylä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palvelut ja tiedot käyttöön: Palveluväylä"— Esityksen transkriptio:

1 Palvelut ja tiedot käyttöön: Palveluväylä
Hankejohtaja Pauli Kartano Valtiovarainministeriö

2 Kansallinen palveluarkkitehtuuri
Kansallinen palveluarkkitehtuuri sisältää: Palveluväylän Sähköisen identiteetin Palvelukanavat Muut palvelut Palveluarkkitehtuurin hallinnan

3 Hallituksen rakennemuutos
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa: kansallinen palveluväylä, joka toteutetaan Viron X-road ratkaisuun perustuen avoimilla rajapinnoilla ja avoimella ohjelmakoodilla, ja jonka käyttöön julkinen hallinto velvoitetaan ja jota tuetaan suunniteltavan siirtymäaikataulun puitteissa Kokonaisuus toteutetaan valtiovarainministeriön ohjauksessa viipymättä ja kustannustehokkaasti Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen sekä tietosuoja ja tietoturvanäkökohdat huomioiden. Kansalaisten omien tietojen katselu- ja hallinnointipalvelun mahdollistamiseksi kansallisten perustietovarantojen tiedot liitetään heti ensi vaiheessa palveluväylään. Palveluarkkitehtuurista tarkemmin:

4 Mitä palveluväylä on? Palveluväylä on tiedonvälityskokonaisuus
Se tuo helpon ja turvallisen tavan kytkeytyä tietovarantoihin ja sähköisiin palveluihin kustannustehokkaalla tavalla

5 Palveluväylän rakenne
Ei näin Valittu Ei valittu Hajautettu väylä Keskitetty väylä

6 Kansallinen palveluväylä
ja siihen kytkettävät palvelut Palveluväylä Tiedonvälityskokonaisuus, jonka päälle voidaan rakentaa loppukäyttäjäpalveluita Loppukäyttäjien palvelut, jotka hyödyntävät vahvasti muita palveluväylään kytkettyjä palveluita ja tietolähteitä Kansalaisten palvelut *C Tietolähteet G*; B* Kansallinen palveluväylä tekniset palvelut Organisaatioiden väliset palvelut B*; G* Mahdollistavat yleiset palvelut *B; *C Yleiset tietolähteet, joita voidaan hyödyntää muissa palveluissa: Perustietovarannot Viranomaisten muut tietovarannot Yleiset yrityssektorin tietovarannot tms. Organisaatioiden välistä yhteistoimintaa ja palvelujen kokoamista tukevat palvelut Palveluväylään kytkettävät muita palveluita tukevat palvelut: Tunnistamisen palvelut Maksamisen palvelut Suostumustenhallinta Valtuutustenhallinta

7 Palveluväylä mahdollistajana
Palveluväylä on tiedonvälityskokonaisuus Mahdollistaa palvelujen ja tietovarantojen yhtenäisen kokonaisuuden Mahdollistaa standardoidun, turvallisen ja hallitun ympäristön Madaltaa tiedonvaihdon kynnyksiä Tietojärjestelmien välillä oleva tekninen komponentti, tiedonvälityskerros

8 Palveluväylä välittää tietoa
Kukin palveluväylään liitetty järjestelmä / organisaatio hallitsee omia tietojaan Palveluväylä ei itsessään muuta tai luo uusia toiminnallisia palveluprosesseja. Palveluväylä ei tarjoa substanssipalveluita Palveluväylän loppukäyttäjähyödyt syntyvät palveluväylään kytketyistä tiedoista ja palveluista, ei väylästä itsestään. Palveluväylän arvo on sen muodostamassa standardoidussa tietojen vaihdon ratkaisumallissa

9 Palveluväylän rakenne
Kuuluu palveluväylään Palveluväylän määrittämä rajapinta Asiointitili Käyttöliittymä Käyttöliittymä Käyttöliittymä Hyödyntävä sovellus Hyödyntävä sovellus Hyödyntävä sovellus Liityntäpalvelin Liityntäpalvelin Keskuspalvelin Loki Loki Vyöhyke X Erityisverkko tai erityis- ratkaisu Palvelukatalogi Autentikointi-palvelu Liityntäpalvelin Loki Silta verkkojen välillä Muut keskitetyt palvelut Liityntäpalvelin Liityntäpalvelin Loki Loki Sovelluspalvelu Sovelluspalvelu Sovelluspalvelu

10 Palveluväylä tiedonvälityskerroksena
Hajautettu tiedonvälityskerros, joka hoitaa Osoitteiden hallintaa Reititystä oikeaan paikkaan Sanomien salausta Lokitusta Jäljitystä Virheiden käsittelyä Rajapintojen rakennemääritykset

11 Palveluväyläkokonaisuuden kerrosrakenne

12 Eteneminen Palveluväylän viitearkkitehtuurin suunnittelu hanke saatu päätökseen Toteutus suunnitellaan osana Kansallista palveluarkkitehtuuria Organisoinnin aikataulu noin 2013 Väylän kehitysympäristö pystyyn 2013, sitten komponenttien testaus ja auditointi, dokumentaation tekeminen, …

13 Pauli Kartano Hankejohtaja JulkICT pauli.kartano[at]vm.fi 029 55 30486
Kiitos Pauli Kartano Hankejohtaja JulkICT pauli.kartano[at]vm.fi


Lataa ppt "Palvelut ja tiedot käyttöön: Palveluväylä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google