Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennusteollisuus murroksessa Rakennusteollisuus RT ry

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennusteollisuus murroksessa Rakennusteollisuus RT ry"— Esityksen transkriptio:

1 Rakennusteollisuus murroksessa Rakennusteollisuus RT ry
Raksa messujen lehdistötilaisuus Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho

2 Suomen kansallisvarallisuus on rakennetussa ympäristössä
Rakennetussa ympäristössä on 3/4 kansallisvaralli-suudesta. Rakennusteollisuus työllistää neljännesmiljoona henkilöä ja kiinteistöala sekä alaan liittyvät palvelut mukaan lukien noin puoli miljoonaa suomalaista. Yli 70 % kansallis-varallisuudestamme *) Joka viides työssä käyvä suomalainen työskentelee kiinteistö- ja rakentamisalalla *) Suomen kansallisvarallisuus 775 mrd. € Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho 2

3 Rakennustuotannon arvo vuonna 2011
Yhteensä 28,7 mrd. € Talonrakentaminen 23,0 mrd. € Maa- ja vesirakentaminen 5,8 mrd. € Teollisuuden ja rakentamisen tuotos 136 mrd. € Lähde: VTT/ Expert Services Oy Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho 3

4 Määräykset ja lait muuttuvat samanaikaisesti
Rakentamismääräyskokoelma, RakMk pysyi pääosin samana Tänä aikana ei päästy kaikin osin toimiviin rakennuksiin, mistä saamme esimerkkejä median kautta päivittäin. RakMk ovat muuttuneet 2008, 2010 ja 2012, keskeisintä on ollut energiatehokkuuden parantaminen. Korjausrakentamisen osalta energiamääräykset muuttuvat Syksyllä tulevat uudet energiatodistukset pakolliseksi. Muutokset ovat merkittäviä, ne muuttavat työtapoja, suunnittelua ja käytettäviä materiaaleja. Uusia muutoksia on tulossa 2015, 2017, 2019. Suunnittelua ohjaavat Eurokoodit astuvat voimaan , vaikutukset suunnittelijoiden työhön ovat merkittävät. Tästä syystä osa vanhempia suunnittelijoita jää eläkkeelle ennen aikaisesti. Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho

5 Määräykset ja lait muuttuvat samanaikaisesti
Materiaalien luokitusta ohjaavat eurooppalaiset CE – määräykset astuvat voimaan Merkintä vaikuttaa n. 80%:iin rakentamisessa käytettäviin materiaaleihin. Osa pienemmistä materiaalitoimittajista on ilmoittanut lopettavansa, koska hyväksymisprosessi hankala ja taloudellisesti merkittävä panostus. Harmaantalouden torjuntatoimien seurauksena veronumero henkilötunnisteessa on pakollinen alkaen. Verolaki muuttuu seuraavan kerran todennäköisesti Siihen mennessä yrityksissä on luotava järjestelmät, jolla kerätään kaikkien työmailla työssä olevien henkilötiedot ja työssäoloajat kuukausittain. Käytännössä työmaiden on siirryttävä sähköiseen kulunvalvontaan. Uusi jätelaki astui voimaan Laissa on siirtymäaika vuoteen 2020, siihen mennessä kaikesta rakennus- ja purkujätteestä on kierrätettävä 70%. Tämä vaikuttaa materiaalien pakkaukseen, käsittelyyn, työmenetelmiin ja laitehankintoihin. Yleisesti ympäristölainsäädäntö kiristyy. Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho

6 Muita tavoitteita Paine puurakentamisen määrään kasvattamiseen kerrostalo-rakentamisessa on suuri, kaupungit ovat kaavoittaneet 7000:lle puukerrostaloasunnolle tontteja kaavoihinsa. Nyt on rakennettu muutama pilottikohde. Puun eläminen tuo oman haasteensa tiukkaan ilmatiiveysvaatimukseen. Työturvallisuutta on kehitettävä ja siihen on panostettava aikaisempaa enemmin. RT on hyväksynyt tavoitteen 0- tapaturmaa vuonna erityisesti asenteisiin pitää pystyä vaikuttamaan jo opiskeluvaiheessa ammattiopinnoissa ja korkeakouluissa. Lisäksi on tehtävä teknisiä parannuksia käytettäviin suojausmenetelmiin ja työkoneisiin. Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho

7 Mitä muutokset vaikuttavat?
Rakenteet muuttuvat (paksuuntuvat), riskit kosteus- ja  homeongelmista kasvavat, riski ei ole pieni nykyisillä rakenteilla, kuten Lahden puistot täyttävät parakkikoulut hyvin muistuttavat. Työn laatuvaatimukset nousevat, on pystyttävä tekemään ilmatiiveydeltään virheettömiä rakenteita, periaatteessa vaatimus on kohtuuton, koska tiiveyteen vaikuttavat useat työvaiheet ja tekijät. Peruskoulutukseen ei ole tuotettu vielä edes tarvittavia opetusmateriaaleja. Rakennusajat pidentyvät, tuotteen hinta nousee, onko siihen varaa? Suunnittelun määrä ja tarve kasvaa, talotekniikka erityisesti, koulutettuja osaajia ei ole riittävästi, joten ongelmia tulee. Uusissa asunnoissa on säännöllisen huollon tarve, ovatko asukkaat valmiita maksamaan siitä? Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho

8 Mitä muutokset vaikuttavat?
Työmaiden kosteudenhallinnassa on otettava uusia tekniikoita käyttöön, on hankittava uudenlaista kalustoa ja osaamista. Rakennusten kokonaan suojaaminen rakennusaikana on puukerrostaloissa välttämätöntä ja suositeltavaa betoni kerrostaloissa. Ennakkosuunnittelu on entistä tärkeämpää, mikä vaatii panostusta koulutukseen aikaisempaa enemmin. Tilaajan odotukset lopputuotteelle kasvavat. Vastaako hallittu sisäilmankierto asukkaiden tottumuksia ja ovatko asukkaat valmiita muuttamaan toimintatapojaan energiansäästön vuoksi? Lisäävätkö uudet mitattavat asiat kuluttajariitoja? Rakentamisen kustannukset tulevat kokonaisvaikutukseltaan nousemaan km 10 % verrattuna ennen muutosvyöryä oleviin hintoihin. Tarkkoja laskelmia ei tässä vaiheessa vielä ole käytettävissä. Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho

9 Mitä pitäisi tehdä? Miten alan 170 000 kotimaista ja  30 000 ulkomaalaista tekijää saadaan ymmärtämään kaikki uudet vaatimukset? Jokainen epäonnistunut rakennus menee koko alan piikkiin. Mistä riittää kapasiteetti n asunnon vuosivauhtia lisääntyvään uusien energiatehokkaiden rakennusten osaaviksi huoltajiksi? Yhtenä ratkaisuna koulutuksen tehostamiseen on Build Up Skills Finland- hanke, jossa luodaan koko alan henkilöstön kouluttamismallia. Tulee kuitenkin kestämään vuosia ennen kuin kaikki tekijät on saatu toimien piiriin. Toisena on peruskoulutuksessa esim. kiinteistö-huoltajien paikkojen lisäys sekä kaikessa alan koulutuksessa opetusohjelmien uudistaminen, nämä tulevat viemään kuitenkin vuosia. Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho

10 Mitä pitäisi tehdä? Ala tarvitsee hengähdys aikaa siihen, että kaikkien muutoksien vaatima osaaminen pystytään viemään koulutukseen, suunnitteluun, materiaalein valmistukseen, kone- ja laitehankintoihin ja työmaatoimintaan. Vaatimukset näihin nopeisiin muutoksiin tulevat pääosin EU:sta. Poikkeuksellisen kovan ilmastomme vuoksi muutostarpeet ovat meillä suuria verrattuna moniin EU:n jäsenmaihin. Siksi meillä on hyvät perusteet saada jatkoa siirtymäaikoihin. On pystyvä arvioimaan, mitä näin moni samanaikainen muutos vaikuttaa lopputuotteeseen. Tämä on peruste hidastaa erityisesti RakMk muutosvauhtia. Aikataulua vuosille 2015, 2017 ja 2019 tulee väljentää vähintään kahdella vuodella eli seuraava muutos aikaisintaan 2017. Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho

11 Kiitos! Rakennusteollisuus RT ry Heikki Koho


Lataa ppt "Rakennusteollisuus murroksessa Rakennusteollisuus RT ry"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google