Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Inspiroidu uudelle uralle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Inspiroidu uudelle uralle"— Esityksen transkriptio:

1 Inspiroidu uudelle uralle
Marko Luomi Strategiapaja

2 Konseptipaja Työmarkkinat tutuksi Inspiroidu uudelle uralle
markkinatutkimuksella Inspiroidu uudelle uralle teknologiamoduulit Managerista tai asiantuntijasta ”kaupalliselle” Konseptipaja

3 Työmarkkinat tutuksi markkinatutkimuksella
Pienimuotoinen selvitysprojekti parityönä Markkinaselvitys/toimialakatsaus työmarkkinoista kohdistettuna tekijöiden valitsemaan kiinnostuksen kohteeseen Lopputuloksena parempi käsitys työelämän muutossuunnista, työmarkkinoista ja työllisyydestä omalla tai kiinnostavilla aloilla ymmärrys eri alojen osaamisvaatimuksista lisääntyneet verkostot tietoa, joka auttaa muotoilemaan työnhaun markkinointiviesti markkinaan osuvaksi ja erottumaan siten työnhakijajoukossa valttikortti työnhakuun Jaetaan ryhmässä: tieto kumuloituu ja osallistuja oppii myös muiden selvityksistä. Esimerkkiaiheita Ylöjärven työmarkkinat akateemisen työnhakijan näkökulmasta Cleantech ja Pirkanmaa Henkilöstöalan tietojärjestelmiä tarjoavat yritykset Suomessa 10 eniten kasvavaa yritystä Pirkanmaalla Verkkoliiketoiminnan tuomat mahdollisuudet 1 opiskelijatyöpäivä (2x1/2 päivää) sekä etätyöskentelyä. Aikajänne aloitusluennosta raportin esittelyyn noin 1kk. Toteuttaja: toinennäkymä & Strategiapaja Työskentelymenetelmänä selvityksen tekeminen auttaa koulutettavaa omaksumaan omaan työnhakuunsa tutkiva ja taustoittava ote. Tämä taas auttaa hahmottamaan työmarkkinoiden kysynnän, muotoilemaan markkinointiviesti markkinaan osuvaksi ja erottumaan siten työnhakijajoukossa. Tätä tietopankkia osallistujat voivat hyödyntää paitsi työnhaun myös mahdollisen yrittäjyyden pohjatyönä. Oheistuotteena selvitysprojekti harjaannuttaa kontaktointiin ja rakentaa koulutettavan verkostoa. Selvitysprojektia voi sinänsä käyttää valttikorttina työnhaussa, sillä se on näyttö (mm. aktiivisuudesta, tiedonhakuvalmiuksista, raportointitaidoista, tietämyksestä) ja ehkä sisällöltäänkin työnantajalle kiinnostava. Alustusluento ja tehtävänanto yksi noin 10 hengen ryhmä kerrallaan Alustajina esim. Tampereen Kauppakamari, Pirkanmaan ennakointipalvelut, Pirkanmaan Liitto Fasilitointi ja tehtävänanto:Kati Lammi/Marko Luomi Selvitysprojekti parityöskentelynä ja etätyöskentelynä Parit valitsevat aiheen oman kiinnostuksensa pohjalta, mutta vinkkejäkin annetaan Tiedonhaku verkosta, julkaisuista, katto-organisaatioista yms. Informatiiviset haastattelut organisaatioissa Kirjallinen raportti noin 4 sivua Raportin esittely ryhmässä fasilitointi Kati Lammi/Marko Luomi Raportin jakaminen sovitussa sähköisessä järjestelmässä  Kouluttaja Kati Lammi, toinennäkymä oy & Marko Luomi, Strategiapaja oy

4 Inspiroidu uudelle uralle teknologiamoduulit
Inspiroidu uudelle uralle koulutuksissa on joukko Sovelto Oy:n tarjoamia teknisiä moduuleita, joissa kuvataan erilaisia uusia uria ja niihin liittyviä koulutuspolkuja: Katsaus ketteriin menetelmiin: Scrum, Kanban, Lean Tietoyhteiskunnan mahdollisuudet ja tulevaisuus The Big Picture: Microsoft Business Intelligence Projektipäällikön valmennus ICT -projetipäälliköille Modernit HTML 5 sovellusohjelmoija SharePoint konsultti projektin vetäjä Toteuttaja: Sovelto

5 Managerista tai asiantuntijasta ”kaupalliselle”
Liiketoiminnan kehittäjäksi Tavoitteena on inspiroida esimerkiksi keskijohdossa linjaesimiehinä tai projektipäälliköinä työskennelleitä harkitsemaan liiketoiminnan kehitystehtäviä tulevaisuuden urapolkuna. Moduuli tarjoaa osallistujille tiivistetysti tietoa liiketoiminnan kehittäjän (business developper) osaamisalueista ja työtehtävistä. Palvelumuotoilijaksi Tavoitteena on inspiroida esimerkiksi asiantuntijana, linjaesimiehenä tai projektipäälliköinä työskennelleitä harkitsemaan palveluiden kehittämistehtäviä tehtäviä (esim. terveyden huollossa, kaupan alalla jne) tulevaisuuden urapolkuna. Koulutuksen jälkeen osallistujat hahmottavat millaisissa rooleissa palvelumuotoilijat toimivat yrityksissä. Lisäksi osallistujille rakentuu käsitys siitä millainen koulutuspolku heidän pitäisi kyseisiin tehtäviin pitäisi käydä. Ratkaisumyyjäksi Tämän moduulin tavoitteena on inspiroida esimerkiksi asiantuntijana tai projektipäälliköinä työskennelleitä harkitsemaan projekti/ratkaisumyynnin tehtäviä tulevaisuuden urapolkuna. Moduuli tarjoaa osallistujille tiivistetysti tietoa markkinoinnin ja myynnin osaamisalueista ja työtehtävistä erityisesti vaativassa BtoB-myynnissä. Koulutuksen jälkeen osallistujat hahmottavat millaisissa rooleissa projekteja ja järjestelmiä myyvät henkilöt toimivat yrityksissä. Lisäksi osallistujille rakentuu käsitys siitä millainen koulutuspolku heidän pitäisi kyseisiin tehtäviin pitäisi käydä. 1 opiskelijatyöpäivä Toteuttaja: Strategiapaja

6 Konseptipaja Osallistujat kehittävät konkreettisia ratkaisuja yrityksiltä kerättyihin ongelmiin ja/tai valmennuksessa identifioituihin mahdollisuuksiin. Tapauksesta riippuen nämä voivat olla hyvin erilaisia esim. tuotekonsepteja, palvelukonsepteja, selvityksiä, raportteja tai suunnitelmia jne. Kuitenkin niin, että ratkaisut ovat tehtävissä viikon työajalla pienessä ryhmässä tai yksin. 3 opiskelijatyöpäivä + 2 etätyöpäivää Toteuttaja: Strategiapaja


Lataa ppt "Inspiroidu uudelle uralle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google