Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kokemuksia sisäilmaongelmaisen koulun korjaamisesta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kokemuksia sisäilmaongelmaisen koulun korjaamisesta"— Esityksen transkriptio:

1 Kokemuksia sisäilmaongelmaisen koulun korjaamisesta
Koulutuspäivä Haapavesi Tekninen johtaja Jouni Hautala

2 Kohteen perustiedot Betonirunkoinen tiiliverhoiltu rakennus
Pinta-ala useiden eri laajennusten jälkeen n.7500m2 Rakennettu useiden eri vuosikymmenien aikana Eri aikoina tehdyt laajennukset toteutettu samanlaisella arkkitehtuurilla Rakennetekniikka ja materiaalit muuttuneet jonkin verran vuosikymmenien aikana

3 Käyttäjätiedot Yläkoulu vuosiluokat 7 - 9 Oppilaita hieman alle 500
Henkilökuntaa koulun puolella n. 50 henkilöä Lisäksi ruoka- ja puhdistuspalvelun työntekijöitä n. 20 henkilöä

4 Koulun rakentaminen Alkuperäinen osa (opetustiloja, voimistelusali) rakennettu 1959 Talotekniikan osalta vaatimaton Ilmanvaihto painovoimainen Osaksi koneellinen poisto Vesikiertoinen keskuslämmitys Energian lähteenä hake

5 1. Laajennus 1. laajennus (keittiö, ruokala, opetustiloja) rakennettu 1962 Talotekniikka edelleen lähes samalla tasolla Puukattilat muutettu öljylämmitykselle

6 2. Laajennus 2. laajennus (D-osa 2.krs lukion opetustiloja) rakennettu 1970 Ei muutoksia talotekniikassa

7 3. Laajennus 3. laajennus (auditorio, opetustiloja, hallintotiloja rakennettu 1979 Liikuntatilaan koneellinen tuloilma Liitetty kaukolämpöön Keittiön ilmanvaihtosaneeraus 1984

8 4. Laajennus ja saneeraus
4. laajennus ja saneeraus(tekninen-, tekstiilityö, kotitaloustilat) toteutettu 1992 Laajennuksen lisäksi ensimmäinen kokonaisvaltainen saneeraus Rakennustekniikan osalta lähinnä pintarakenteiden uusimista Talotekniikassa oleellinen muutos ilmanvaihdon osalta, rakennus varustetaan tulo- ja poistoilma koneilla

9 Koulun rakentamisvuodet

10 Sisäilmaongelman kehittyminen
Ensimmäisiä dokumentteja sisäilmasta/raken -nuksesta johtuvista oireiluista 90-luvun lopulta Sisäilmanäytteitä vuoden 1999 lopulla ja vuoden 2001 alkupuolella Ensimmäisiä tutkimuksia tehty lähinnä ongelmalliseksi koetuissa tiloissa (vuoden 1979 laajennus ja talouskellari vuodelta 1962) Löytyy kosteusvaurioita tutkimuksissa Kuntoarvio koko kiinteistöstä valmistuu lokakuussa 2001

11 Korjaustoimet kesällä 2001
Reagoidaan nopeasti valtuusto myöntää lisämäärärahan Kesällä 2001 korjaustoimet kohdistettu havaittuihin ongelmakohtiin Vuoden 1979 laajennusosan ulkoseinien rakenteiden uusiminen Talouskellari vuodelta 1962 salaojitus ja sokkelin vesieristys Ei vielä rakenteiden tiivistämisiä

12 Vuodet 2002 - 2009 Ongelmia koetaan sisäilman suhteen
Suoritetaan useita sisäilmatutkimuksia Tutkijan arvion mukaan vuosina sisäilmanäytteitä otettu >100kpl Sisäilmatutkimusten perusteella ei pitäisi olla ongelmia Rakennusteknisiä korjaustarpeita kuitenkin löytyy

13 Korjaustoimet 2009 Vuoden 2008 aikana päätetään suorittaa korjauksia tiedettyihin ongelmakohtiin Osittainen saneeraus (vesikattojen uusimista, ulkoseinien rakenteiden uusimista, ulkovaipan tiivistämistä) Vesikaton uusimisen yhteydessä tapahtuva vesivahinko aiheuttaa ongelmia Otsonoidaan vaurioituneita tiloja Kokeillaan ilman puhdistuslaitteita heikoin tuloksin

14 Vuoden 2010 kuntotutkimus Päädytään tarkempiin kuntotutkimuksiin
Aistinvarainen havainnointi Kosteusmittaukset Käyttäjähaastattelut ja –kyselyt Kuitututkimuksia ilmanvaihdosta Rakenneavaukset ja materiaalinäytteet Rakenneavaukset kohdistettu käyttäjäkyselyjen perusteella

15 Tutkimuksen havaintoja
Havaittu mikrobivaurioihin viittaavia hajuja Runsaasti ilmavuotoja rakenteista sisäilmaan Hajut yleensä ilmenevät ilmavuotojen yhteydessä Kellaritilojen lattioissa kohonneita kosteusarvoja 1.krs lattioissa ei merkittävästi kohonneita kosteusarvoja

16 Lisää havaintoja Kuitunäytteissä runsaasti pölyä sekä mineraalivilla kuituja Rakenteista löytyy myös mikrobivaurioita Havainto tutkimuksen sisällöstä: On tutkittu rakenteita ja erilaisia pitoisuuksia, ei kuitenkaan kokonaisuutta esim. ilmanvaihdon toimivuus

17 Syitä havaituille ongelmille
Mikrobien esiintyminen kyseisen ikäisissä rakennuksissa varsin yleistä Rakenteiden kosteus osaltaan aiheuttaa mikrobivaurion syntymisen Rakenteiden heikko kosteustekninen toimivuus Voimakas ulkopuolinen kosteusrasitus

18 Syitä havaituille ongelmille
Kosteusteknisesti herkät rakennusmateriaalit Rakennuksen ikääntyminen ja kova käyttöaste Kunnossapidon ja huollon puutteet Ilmanvaihdon hallinnan tärkeyttä ei ole tiedostettu Rakenteiden kerrostuminen pitkän ajan kuluessa Vanhojen rakenteiden ominaishajut

19 Peruskorjaus prosessi liikkeelle kaupungin toimielimissä
Kaupunginhallitus pyytää sivistyslautakunnan aloitteesta selvityksen koulun tilanteesta tekniseltä lautakunnalta syksyllä 2010 Tekninen lautakunta päättää käynnistää toimenpiteet välittömästi ja asettaa suunnittelutyöryhmän asian valmisteluun Tehdään lisää tutkimuksia, jotka valmistuvat marraskuun 2010 lopulla

20 Vanhempain yhdistys aktivoituu
Mielenosoitus syksyllä 2010 uuden koulun puolesta Tutkimukset ei vielä tässä vaiheessa valmiina Myös vanhempainyhdistys ilmaisee halunsa teettää omia toksisuus tutkimuksia omalla kustannuksellaan Lupaa omiin tutkimuksiin ei anneta, toksisuus mittauksille ei selkeitä terveysperustaisia raja-arvoja Myös eri toimijoiden roolit pidettävä selkeinä Tilojen omistaja vastaa tutkimuksista ja koordinoi niitä

21 Osapuolet ja tiedottaminen
Koulun henkilökunta Lapset ja lasten vanhemmat Kaupungin viranhaltijat Kaupungin päättäjät Viranomaiset Tiedotusvälineet Muu yleisö Kohde herättää mielenkiintoa Koskettaa suurta osaa kaupunkilaisista Tekninen lautakunta antaa lehdistötiedotteet lokakuussa ja marraskuussa asioiden etenemisestä

22 Prosessi jatkuu Työterveyslaitoksen taholta informaatiota henkilökunnalle sisäilmaongelmista yleensä Terveysviranomaiset toteavat helmikuussa 2011 ettei tiloja voi pitää turvallisena- ja terveellisenä työskentely-ympäristönä Sisäilmatutkimustulokset osin ristiriitaisia Osa koulun toiminnoista siirretty jo väliaikaistiloihin Tiloja ei kuitenkaan ole asetettu käyttökieltoon Suunnittelutyöryhmä valmistellut vaihtoehdot korjaustoimenpiteiksi

23 Korjausvaihtoehdot Kuntoarvion mukainen tiivistyskorjaus (säilytetään nykyinen taso) Kuntoarvion mukainen 10 vuoden tähtäimen korjausarvio (säilytetään nykyinen taso) Kuntoarviota perusteellisempi/laajempi koko koulua koskeva peruskorjaus (parannetaan nykyistä tasoa) Osittain uusi koulurakennus

24 Korjausvaihtoehdot jatkoa
Kokonaan uusi koulurakennus Kustannusarvioiden hintahaarukka eri vaihtoehdoilla 0,9 – 18,3 milj. euroa

25 Päätöksen teko Tekninen lautakunta esittää korjausvaihtoehdoksi kuntoarviota perusteellisemman koko koulua koskevan peruskorjauksen helmikuussa 2011 Kaupunginhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen ja esittää sitä edelleen valtuustolle Päätöksentekoprosessin aikana hanketta esitellään eri sidosryhmille useissa eri tilaisuuksissa

26 Päätöksen teko jatkuu…
Peruskorjaushanke herättää epäilyksiä sidosryhmissä Vahvoja vaatimuksia kokonaan uuden koulun rakentamisen puolesta Halutaan uutta ei haluta uskoa korjaus vaihtoehdon onnistumiseen Valtuusto hyväksyy äänestyksen jälkeen hallituksen esityksen koulun korjaamiseksi Päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen

27 Päätöksen teko jatkuu…
Kesäkuussa saapuu kuntalaisaloite asian käsittelemiseksi valtuustossa uudelleen Valtuusto käsittelee kuntalaisaloitteen Päätös koulun korjaamisesta säilyy Usein kunnallista päätöksentekoa moititaan hitaaksi ja byrokraattiseksi Tässä tapauksessa koettiin liian nopeaksi Aika tutkimusten käynnistämisestä viimeiseen päätökseen noin vuosi

28 Ponsiesitykset Viimeisen käsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyi kaksi ponsiesitystä Suunnittelulle ja käyttäjien kuulemiselle varataan riittävästi aikaa. Rakentamisaikataulua jatketaan niin pitkästi, että kaikki käyttäjät tulevat kuulluksi ja että suunnittelulla on aikaa reagoida käyttäjien toiveisiin tarpeellisilta osin. Korjaustoimenpiteiden aikana koulun toiminta turvataan riittävillä tiloilla siten, että koulun toiminta ei häiriinny.

29 Suunnittelun ja rakentamisen ohjaus
Kaupunginhallitus valitsee rakennustoimikunnan Toimikuntaan laaja edustus Hanke päätetään toteuttaa projektin johtourakkana Rakennustoimikunnalla tärkeä rooli projektin ohjauksessa Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö Sivistystoimenjohtaja Koulun rehtori Toimielinten edustajat Henkilökunnan edustus Oppilaskunnan ja nuorisovaltuuston edustajat

30 Korjausvaihe Valitaan suunnittelijat, urakoitsijat sekä projektinjohtokonsultti Lisäksi tilataan rakennusfysikaalinen suunnitelmatarkastus ja korjaustyönaikainen konsultointi Kokonaisuuden toteutus jaetaan neljään osaan Alustava aikataulu, valmistuminen vuoden 2012 loppuun mennessä

31 Korjauksen pääperiaatteet
Salaojitus ja sadevesiviemäröinti Perusmuurien vesieristykset Kaikki pintarakenteet uusitaan Kaikki pinnat puhdistetaan ja desinfioidaan Rakennuksen vaippa tiivistetään siten ettei jää ilmavuotoja rakenteisiin Talotekniikan ja rakenteiden uusiminen tarpeellisilta osin Ylimääräisen orgaanisen aineksen poisto Piha-alueiden kunnostus

32 Töiden aloitus Aloitus vanhimmalta (B) osalta suunnittelulla ja purkutöillä loppukesällä 2011 Rakenteiden avaamisella lisäinformaatiota suunnittelua varten Saadaan myös selvitettyä erityisesti perustus- ja alapohjarakenteiden kunto Vielä mahdollisuus tarkistaa tehtyjä päätöksiä

33 Lisätilojen tarpeet Koulun tilan tarpeiden kartoituksen jälkeen hankkeeseen mukaan myös opetustilojen laajennus Lisäksi samanaikaisesti käynnissä olleen keittiöverkkoselvityksen pohjalta päätös siirtymisestä keskuskeittiö malliin Aiheuttaa laajennustarpeen myös keittiön osalta

34 Rakentamisen eteneminen
B-osa otetaan käyttöön maaliskuussa 2012 Ennen käyttöön ottoa pidetään tiedotustilaisuus henkilökunnalle jossa kerrotaan mitä toimenpiteitä tiloille on tehty Maaliskuussa myös lehdistötilaisuus Todetaan tarve tiedottamisen lisäämiselle henkilökunnan suuntaan myös remontin aikana

35 Haasteita toteutuksessa
Työmaa ja koulu samassa pihapiirissä Suunnittelun, käyttäjien tarpeiden ja töiden yhteensovittaminen Resurssointi, valvonta Hankintojen kilpailutus ja aikataulutus Puhtauden hallinta, ei määrittelyä P1 puhtausluokan kohteeksi Asenteet työmaalla Tiedottaminen Tulipalo työmaalla

36 Korjaus jatkuu C-osan tilat tyhjäksi siten että työt käyntiin heti B-osan valmistuttua A-osan työt käyntiin koulun loputtua keväällä 2012 C-osa valmistuu ja otetaan käyttöön joulukuussa 2012 D-osa ja keittiö siirtyvät väliaikaisiin tiloihin joulukuussa 2012

37 Korjaus valmistuu D-osan purkutyöt ja keittiön laajennus alkaa joulukuussa 2012 A-osa (teknisen-, tekstiilityön, kotitalouden tilat käyttöön helmikuussa 2013 Keittiön laajennus ja D-osa valmistuvat juuri ennen koulun alkua syksyllä 2013 Julkisivun ja piha-alueiden kunnostus valmistuu myös ennen koulun alkua

38 Puoli vuotta valmistumisen jälkeen
Asennoidumme olevamme vielä käyttöönottovaiheessa Talotekninen kokonaistarkastelu Käyttöönottojen jälkeen tiloissa tehty tehostettua siivousta Myös ilmanvaihto tehostettua käyttöönottojen jälkeen Pääsääntöisesti koetaan että korjaustoimenpiteet ovat onnistuneet

39 Korjauksen jälkeen jatkoa
Koulu nostettu myös opetusvälineiden osalta nykypäivän vaatimusten mukaiselle tasolle Kaikki eivät vieläkään ole hyväksyneet tehtyä ratkaisua korjaus/uuden rakentaminen Koulun käyttäjissä kaiken kaikkiaan puolenkymmentä, jotka kokevat tiloissa jonkinasteisia ongelmia Yhden oppilaan vanhemmat olleet yhteydessä kouluun koettujen sisäilmaongelmien takia

40 Korjauksen jälkeen jatkoa
Keskuskeittiön osalta tehtyjä ratkaisuja pidetään onnistuneina, niin toiminnallisesti kuin korjaustenkin osalta Rakennuksen vaipan tiivistys on onnistunut näkyy haasteena ilmanvaihdon säätämisen suhteen Nyt ollaan kuitenkin puhtaan ilman kanssa tekemisissä Tiiviimpi kuin moni ”uusi”

41 Korjauksen jälkeen jatkoa
Kolmen/viidentoista vuoden ”poikkeustila” vaatinut paljon kaikilta sidosryhmiltä Väsymys iskee tilanteen normalisoiduttua Väsymyksestä toipuminen vaatii aikaa Kokonaisuuden onnistumista arvioitava vielä kun saadaan käyttökokemuksia hieman pidemmältä ajanjaksolta

42 Jatkotoimenpiteet Taloteknisessä kokonaistarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaaminen Käyttäjäkyselyt työterveyshuollon taholta Kiinteistönhoidon mitoituksen tarkistus Panostettava riittävästi saavutetun tason ylläpitämiseksi (kiinteistönhoito ja kunnossapito) Kiinteistönhoidon ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

43 Jatkotoimenpiteet jatkuu
”Takuutarkastukset” Ilmanvaihdon toiminnan hallinta Oikea-aikainen reagointi käyttäjiltä saatuun palautteeseen Riittävä tiedottaminen

44 Talouteen vaikuttavia seikkoja
Korjausvaihtoehdon valinta Suunnittelun ohjauksella suuri merkitys Pyrittävä optimoimaan kustannustehokkaita ratkaisuja ottamalla kuitenkin huomioon käytettävyys ja käyttöikä Remontin aikana pystyttävä myös tekemään kustannuksia lisääviä päätöksiä, jotta haluttu tavoitetila saavutetaan Sopivia hankintakokonaisuuksia

45 Johtopäätöksiä yleensä
Sisäilmaongelmat uusi asia vielä 90-luvulla Ei osaamista käsitellä ongelmia Koneellisen tulo- ja poistoilman hallinnan tärkeyttä ei ole tiedostettu riittävästi Kiinteistöjen kunnossapito ei ole ollut riittävällä tasolla Näkyy myös valtakunnan tasolla korjausvelan suurena määränä julkisella sektorilla

46 Johtopäätöksiä jatkoa
Koettujen ongelmien poistamisen pitkittyminen aiheuttaa luottamuspulan sidosryhmien ja tiloista vastaavien välille Kun syntyy vastakkainasettelu juututaan asemiin Tietoon ja harkintaan perustuva päätöksenteko vaikeutuu Vaatii päättäjiltä vastuullista päätöksen tekoa

47 Johtopäätöksiä jatkoa
Ei voi yleistää korjaaminen / uudenrakentaminen sisäilmaongelmien ratkaisuna Rakennus tutkittava aina yksilönä Kokonaisvaltainen peruskorjaus edullisempi kuin uuden rakentaminen Pystytty hyödyntämään myös aiemmin suoritetut korjaustoimenpiteet, jotka eivät yksistään kuitenkaan ole olleet riittäviä

48 Johtopäätöksiä jatkoa
Tämän kokoisessa hankkeessa tuskin koskaan päästään täydelliseen oireettomuuteen tilojen käyttäjien osalta Joukossa aina altistuneita, jotka reagoivat muita herkemmin mahdollisiin sisäilman epäpuhtauksiin Henkilölle, joka kokee oireita ongelma aina todellinen. Syyt pyrittävä selvittämään

49 Sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä
Rakennus ja sen rakenteet vain yksi tekijä sisäilman laadussa Tutkittava aina kokonaisuus Mietittävä tutkimusten menetelmät ja laajuus tapauskohtaisesti Tutkimusten tulokset ”avattava” selkokielelle Kriittinen arviointi Siitepöly Eläinhilse Homeitiöt Ilman kosteus Ilman lämpötila Huono valaistus Materiaalien erittämät kaasut Hajusteet Hiilidioksidi Tupakansavu Otsoni Radon Pienhiukkaset (Tiede 1/2014)

50 Tiedottaminen Tiedottaminen tärkeää, aina parantamisen varaa
Riittävän laajaa ja oikea-aikaista Ei pelkästään teknisiä asioita mitä on tehty tai mitä aiotaan tehdä Tiedon lisääminen sisäilma-asioista kokonaisuutena tärkeää Sisäilma-asioista löytyy tietoa mm.

51 Työ jatkuu Työ ei pääty peruskorjaukseen Vuorovaikutusprosessi rakennuksen, tilojen käyttäjien ja tilahallinnan välillä jatkuu


Lataa ppt "Kokemuksia sisäilmaongelmaisen koulun korjaamisesta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google