Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maakunnallinen ohjausmalli

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maakunnallinen ohjausmalli"— Esityksen transkriptio:

1 Maakunnallinen ohjausmalli
Projektipäällikkö Matti Mäkelä Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi

2 Esityksen sisältö hankkeen tausta ja toteutus
hankkeen keskeiset tulokset hankkeen vaikuttavuus maakunnallinen ohjausmalli pähkinänkuoressa

3 Aluksi Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimen seitsemästä hankesalkusta yksi on laajennetun koulutustakuun toteuttaminen. Tällä hetkellä salkun keskeisiä hankkeita ovat OPEDA, VaSiTe, Huippu ja Valmis. Koko ajan toiminnassa hyödynnetään kuitenkin myös jo aiemmin toteutettuja koulutustakuuseen liittyviä hankkeita: VaSkooli-hanke (Turun ja Salon seutukunnat) EQUAL-teematyö nuorten työllistymisen edistämiseksi (valtakunnallinen) Maahanmuuttajanuorten VaSkooli (Turun ja Salon seutukunnat) MAST-hanke (Varsinais-Suomi) Hyvällä mallilla -hanke (OPH:n rahoittama valtakunnallinen levittämishanke)

4 Laajennetun koulutustakuun hankkeet nuoren koulutuspolulla

5

6 Hankkeen tausta ja toteutus

7 ”Jos nuori ajautuu sosiaalisesti huono-osaiselle elämänuralle ja syrjäytyy pysyvästi työmarkkinoilta, niin tästä aiheutuu yhteis-kunnalle noin miljoonan euron kustannukset ennen kuin kyseinen henkilö täyttää 60 vuotta. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy -raportti, Valtiontalouden tarkastusvirasto

8 Avainasiat yhteistyö avoimuus kehittämismyönteisyys uskallus
kuunteleminen sitouttaminen ja sitoutuminen

9 Maakunnalliseen ohjausmalliin johtanut prosessi:
Toimenpide: Hankkeen suunnittelu Avainasiat: Kaikkien keskeisten yhteistyötahojen mukaan ottaminen ja sitouttaminen Toimenpide: Hankkeen aloittaminen Avainasiat: Tiedottaminen, yhteinen suunnittelu, hanketoimijoiden kouluttaminen tarpeen mukaan Toimenpide: Teemakohtaisen työskentelyn aloittaminen Avainasiat: Tavoitteiden asettaminen, toimenpiteiden suunnittelu, työnjako

10 Toimenpide: Jatkuva arviointi
Avainasiat: Tulosten analysointi, suunnitelmien tarkastaminen, kehittämistyön jatkaminen Toimenpide: Maakunnallisen ohjausmallin rakentaminen Avainasiat: Eri osapuolten kuuleminen, tulosten arviointi ja mallin edelleen kehittäminen Toimenpide: Maakunnallisen ohjausmallin käyttöönotto Avainasiat: Levittämistilaisuudet eri organisaatioiden johtoryhmissä ja poliittisille päättäjille, koulutustilaisuudet eri organisaatioiden henkilöstölle Toimenpide: Levittäminen Avainasiat: Julkaisujen ja erilaisten materiaalien tuottaminen, eri levittämiskanavien hyödyntäminen, seminaarien ja muiden levittämistilaisuuksien toteuttaminen

11 Innovatiivisuus ”MAST-hanke on organisoitu uudella, aikaisemmista hankkeista poikkeavalla tavalla, ja tämä vaati aluksi oman ajattelun muutosta, mutta ratkaisu on osoittautunut erittäin toimivaksi. Teemakohtaisella jaottelulla on pystytty pureu-tumaan erityisesti maakunnallisiin kysymyksiin ja hanke on nähty kokonaisuutena, ei vain erillisten organisaatioiden osahankkeiden kokonaisuutena.” Ote erään toteuttajaorganisaation väliraportista 2009

12 Hankkeen keskeiset tulokset

13 Pajasopimus Yksi hankkeen keskeinen saavutus on ollut oppilaitosten ja pajojen välisen sopimuksen ja siihen liittyvien toimintamallien aikaansaaminen ja hyväksyminen keväällä Sopimus koskee opetussuunnitelman mukaisten ammatillisten opintojen suorittamista työpajoilla.

14 Sopimuksen allekirjoittivat seuraavat toimijat:
Turun ammatti-instituutti – Åbo yrkesinstitut, Salon seudun ammattiopisto, Bovallius-ammattiopisto Turku, Uuden-kaupungin ammattiopisto Novida, Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO, Loimaan koulutuskunta-yhtymä, Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus, Kaarinan nuoret pajamestarit ry, Sosiaalipalvelusäätiö Raina, Naantalin kaupunki, alueelliset palvelut, Raision kaupunki, Salon kaupunki, Laitilan nuorisoverstas ry ja Liedon kunta.

15 Muita tuloksia pajayhteistyöstä
Työpajat ovat avanneet ammattialoittain opetussuunnitelmat ja tehneet niistä oman työpajan opetussuunnitelmat, jotka pohjautuvat yleiseen opetussuunnitelmaan ja noudattavat yleisiä arviointi-kriteereitä. Avattuja opetussuunnitelmia yhteensä 12. Oppilaitosten ja työpajojen yhteistyön kehittäminen erilaisilla tilaisuuksilla. Ammattiaineiden opettajat ja vastaavan alan paja-ohjaajat ovat kokoontuneet säännöllisesti muokkaamaan opetus-suunnitelmaa. Opettajien tietoisuus pajoista ja niiden tarjoamasta käytännönläheisestä oppimisympäristöstä on vahvistunut näiden tapaamisten sekä erikseen pidettyjen sparraus- ja koulutus-tilaisuuksien seurauksena. MAST-opettajan työ ja toimintamalli

16 Muita tuloksia: osa I   perusopetuksen päättöluokalla olevien ammatinvalintaa tukevat mallit: koulukokeilupäivien kehittäminen, pajaopintojen yhdistäminen opetukseen, erityistä tukea tarvitsevien ammatilliseen koulutukseen ja työelämään valmentavan koulu-tuksen toimintamallit ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneiden nuorten ohjauksen prosessikuvaus ja malli; uusien työnkuvien kehittäminen ja vastuiden määrittäminen perusopetuksen ja toisen asteen välisessä nivelvaiheessa sekä keskeyt-tämistilanteissa kotikuntavastuun malli (maakunnan kaikissa kunnissa määritelty ohjauksen vastuuhenkilöt)

17 Perusopetus ja nivelvaiheen koulutukset
Ei opiskelupaikkaa tiedot mennessä kunnissa erikseen sovitulle ohjaustaholle (esim. Turussa Ohjaamo) Opiskelupaikka Nuori ei ota palvelua vastaan Ohjaustoimenpiteet -jälkihaku -täydennyshaku -työharjoittelu Palveluohjaus

18 Tiedot oppilaitoksesta alueen Etsivään nuorisotyöhön
Toisen asteen opiskelijat Hallittu keskeytys Salamakeskeytys Hallitsematon keskeytys Vastaanottaa paikan, mutta ei tule opintojen alkaessa Oppilaitoksen ohjaushenkilöstö Tiedot oppilaitoksesta alueen Etsivään nuorisotyöhön Palveluohjaus Palveluohjaus

19 Muita tuloksia, osa II erityisopetuksen kehittäminen toisella asteella
erityisopetuksen kehittäminen toisella asteella rästipajatoiminnan kehittäminen ja levittäminen uudet ryhmämuotoiset ja muut ohjausmallit nuorten kuulemistilaisuudet keskeyttämisen ehkäisyn toimintamallit ja toimenpideohjelma työelämävalmiudet- ja työnhakukurssi toiselta asteelta valmistuville kevät tulee oletko valmis- ja muut teemapäivät/-viikot opetreffit ja muut vertaiskehittämisen toimintamallit kuntien vastuun korostaminen valmistuvien työllistämisessä (keväiset kirjeet kunnille) erilaiset lomakkeet, materiaalit, työkirjat ym.

20 Hankkeen vaikuttavuus

21 Vaikuttavuuden mittareita:
hyvien käytäntöjen juurtuminen ja leviäminen toiminnan tehostuminen laadun parantuminen kustannustehokkuus

22 CASE: oppilaitosten ja pajojen yhteistyö:
opiskelijoita pajalla suorittamassa ammatillisia perustutkinto-opintoja: 55 tutkinnon suoritti valmiiksi seitsemän 34 jatkoi opiskelua oppilaitoksissa yksi nuori sai peruskoulun päätökseen työpajalla neljä pajajaksoa edelleen käynnissä keskeyttäneitä yhdeksän

23 Kustannukset: Hyödyt:
keskimääräinen pajajakso maksanut oppilaitokselle euroa / opiskelija Hyödyt: oppilaitos: nuori ei keskeytä opintojaan (valtionosuus) ja/tai valmistuu (valtionosuus, tuloksellisuusrahoitus) yhteiskunta: syrjäytymiskierre katkeaa (rahallinen säästö – euroa) nuori: mittaamaton

24 Maakunnallinen ohjausmalli pähkinänkuoressa
Katso MAST –loppujulkaisu sivut 44-45

25 Ohjausmallin sisältö Arvot: ohjaavat mallin toteuttamista ja toteumista Sitoumukset: organisaatiokohtainen sitoutuminen Toimintamalli: kuvaukset hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista Materiaalit: työkirjat, ohjeistukset, lomakkeet, prosessimallit jne.

26 Ohjausmallin arvot: tasa-arvoisuus Oikeudenmukaisuus
yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittaminen Vastuullisuus kehitysmyönteisyys

27 Esimerkki MAST-logiikasta
Arvo: Yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittaminen Sitoumus: Sitoudumme tarjoamaan opiskelijoillemme erilaisia oppimisympäristöjä heidän erilaisista tarpeistaan lähtien Toimintamalli: Ammatillisen perustutkinnon osien suorittaminen nuorten työpajalla Materiaalit: pajaopintojen toteutusmalli ja siihen liittyvät erilaiset materiaalit

28


Lataa ppt "Maakunnallinen ohjausmalli"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google