Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lukemaan oppiminen kirjoittamalla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lukemaan oppiminen kirjoittamalla"— Esityksen transkriptio:

1 Lukemaan oppiminen kirjoittamalla
Trageton-työtavan kokeilu Kaskelotin esiopetusryhmässä Ulvilassa. Heli Peltoniemi

2 Taustaa Esiopetusryhmässämme 25 eskaria, jotka on jaettu kahteen erikokoiseen pienryhmään. Käytössä on yksi PC-kone ja iPad. Ipadeja ollaan saamassa ryhmään kaksi lisää. Lapsilla oli tuoreessa muistissa edellisen viikon luistelukoulu, joka kesti viisi päivää (erillinen, maksullinen palvelu perheille). Tunnelmia sieltä… Lapset olivat olleet innostuneita luistelemisesta, kaikki kokivat oppineensa ► luistelukoulu olikin luonnollinen valinta kirjoittamisen aiheeksi.

3 Kokeiluprosessi Palautettiin mieliin, millaista oli luistella, mitä opin, missä onnistuin ja mikä oli vaikeaa. Keskusteltiin tietokoneen käyttämisestä, lapset kertoivat kokemuksiaan siitä. Tieto tietokoneelle kirjoittamaan pääsemisestä herätti innostusta ja malttamattomuuttakin. Korostimme heti alussa sitä että kaikki osaavat kirjoittaa kun yhdessä opettelemme perusasiat. Opettaja muodosti kirjoittajaparit lasten osaamisen tason perusteella. Pareja pyydettiin ensin pohtimaan mitä he haluavat kirjoittaa. Muistutettiin myös toisen kuuntelemisen tärkeydestä.

4 Kokeiluprosessi Kaikki 18 lasta piirsivät kuvan luistelukoulusta.
Osa aloitti kirjoittamalla, osa piirtämällä. Vuorottelu mahdollisti joustavan ajankäytön.

5 Kirjoittaminen Pari kerrallaan työskenteli tietokoneella. Heille annettiin ”pikapikakurssi” näppäimistön käytöstä ja tärkeimmistä näppäimistä. Useat osasivat nimetä ja löytää tuttuja näppäimiä. Tässä vaiheessa ei käytetty aikaa vielä kymmensormijärjestelmän omaksumiseen, mutta ohjattiin käyttämään molempien käsien sormia. Osa pareista aloitti kirjoittamisen välittömästi pohdinnan jälkeen, osaa ujostutti ja joitakin jännitti näppäimistöön koskeminen. Noin puolet tekivät tehtävän itsenäisesti ja puolet tarvitsivat aikuisen rohkaisua ja ohjausta kirjoittamisen aloittamiseen.

6 Kirjoittaminen Aikuinen pyrki olemaan kuuloetäisyydellä tehden havaintoja lasten keskustelusta sekä tarjoamaan tarvittaessa apua. Tähän esitykseen valittiin neljä ihanaa tuotosta. Kirjoittamisen jälkeen tulostettiin kirjoitukset, muokattiin tekstejä (haamukirjoitukset) ja yhdistettiin piirros ja kirjoitus omaan eskarikansioon. Lapsi luki kirjoittamansa aikuiselle.

7 Pinja ja Hedi

8 Kirjoittamisen jälkeen tytöt prosessoivat omaa kirjoitustaan etsimällä työstään oman nimen kirjaimet. Huom. päivämäärän kirjoitettuaan he halusivat vielä lisätä äitin ja isin!

9 Emilia ja viivi

10 TOISELLE HEISTÄ LUKEMISEN MAAILMA ON JUURI ”AVAUTUNUT”
TOISELLE HEISTÄ LUKEMISEN MAAILMA ON JUURI ”AVAUTUNUT”. HEIDÄN KESKUSTELUIS-SAAN KOROSTUI INNOKAS AJATUSTENVAIH-TO JA ÄÄNTEIDEN MAISTELU.

11 JULIA JA ONNI

12 KUN KIRJOITTAJAT LUKIVAT TÄMÄN OPELLE ÄÄNEEN, SE HETKI OLI HÄNELLE HENGÄSTYTTÄ-VÄN HIENO! HEIDÄN OPPIMISTAAN ON MIELENKIINTOISTA SEURATA TULEVAISUUDESSA. OSAATKO SINÄ LUKEA TÄMÄN?

13 AADA K. JA SOFIA N.

14 KIRJOITTAMISEN RIEMUA! TYTÖT OPPIVAT VARMASTI TOINEN TOISELTANSA!

15 Mitä kirjoittaminen antoi lapsille open näkökulmasta?
Valtavan SUURIA onnistumisen kokemuksia. ”Minä kirjoitin tämän”, ”tämä on meidän työ”! Lapset oppivat toinen toisiltaan ja open mielestä ylittivät oman osaamisen tasonsa. Parityöskentely onnistuessaan lähentää lasten suhdetta toisiinsa ja lisää vuorovaikutustaitoja. Lapsille heräsi palava halu kirjoittaa lisää ja siihen toiveeseen henkilökunta vastasi. Lapsille järjestettiin aikaa kirjoittamiseen. Kokeilun jälkeen totesimme, että kirjoittaminen on myös hyvä keino purkaa erilaisia tunteita. (Esimerkki).

16 Mitä lasten kirjoittamiskokeilu antoi opettajalle?
Trageton-työtapa on helppo ottaa käyttöön. Oivalluksen ja konkreettisen esimerkin siitä kuinka lapset oppivat vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Opettajalla on passiivisempi rooli. Huomioita: lasten keskittynyt työskenteleminen vaikka ympärillä paljon ärsykkeitä, äänteiden maistelu, vuoron odottaminen. Kirjoittaminen kesti 15-20min./pari, joka mahdollistaamonen lapsen osallistamisen esim. aamupäivän aikana. Erinomainen eriyttämisen keino. Jokainen lapsi SAA edetä omalla kehityksensä tasolla.

17 Kirjoitetaanko meidän eskarissa tulevaisuudessa?
KYLLÄ kirjoitetaan! Jostain vanhasta pitää luopua kun uusia työtapoja otetaan käyttöön ► edellyttää keskustelua ja kompromisseja työtiimissä, jossa opettajuutta jaetaan. Vaatii rohkeutta kokeilla uutta! Tulevaisuuden ops:ssa korostetaan monilukutaitoa. nilukutaito . Kirjoittaminen on yksi osa sitä. Senkin vuoksi Trageton-työtapa palvelee myös esiopetusikäisiä ja voisi olla yksi keino vastata tulevaisuuden haasteisiin. Seuraavaksi kokeilemme miten iPadit oppimisvälineinä voisivat parhaiten olla apuna tekstintuottamisessa(esim. Pages- tai keynote-appsit tms).


Lataa ppt "Lukemaan oppiminen kirjoittamalla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google