Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys 2013 Hyvinvointipalvelut.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys 2013 Hyvinvointipalvelut."— Esityksen transkriptio:

1 Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys 2013 Hyvinvointipalvelut

2 Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys; toimintamalli • Oulun kaupunki järjestää virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyspalvelun erillisen sopimuksen nojalla seuraaville kunnille: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä • Sosiaalipäivystysyksikkö toimii virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun yhteispäivystyksen (OSYP) tiloissa. • Aktiivipäivystystä, moniammatillinen työparius (sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja) • Yhteydenotot (klo 16.00 jälkeen) tulevat Hätäkeskuksen tai Poliisin kautta. • Sosiaalipäivystyksellä vastataan välittömiin ja kiireellisiin sosiaali – ja terveyspalvelujen tarpeisiin erilaisissa elämän kriisi – ja hätätilanteissa. • Sosiaalipäivystys hoitaa myös kiireellisiä toimenpiteitä vaativat lastensuojeluasiat tilanteessa, jossa lapsen hoito tai huolenpito vaarantuu vakavasti perhettä tai lasta kohdanneen kriisin vuoksi. Kriisivaiheen työskentelyssä toimitaan välittömästi lapsen tilanteen turvaamiseksi ja tarvittaessa tehdään lapsen kiireellinen tai avohuollon sijoitus. • Psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja on mukana Oulun seudun yhteispäivystyksessä psykiatrisen potilaan tai päihdeasiakkaan sairaalahoidon tai muun hoidon tarpeen arvioinnissa ja selvittelyssä.

3 Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys; henkilöstörakenne Sosiaalipäivystys toimii virka-ajan ulkopuolella arkena kaksivuorotyössä sekä arkipyhinä ja viikonloppuina kolmivuorotyössä. Edellä mainitun vuorotyöyksikön henkilöstörakenne on seuraava: • 1 palveluesimies • 6 sosiaalityöntekijää ( vakituisia 4, sijaisia 2) • 6 psykiatrista sairaanhoitajaa ( vakituisia 4, sijaisia 2) • kanslisti 50%

4 Sosiaalipäivystyksen arvioidut kokonaiskustannukset 2013 TA2013 Henkilöstökulut858 268 Palvelujen ostot31 200 Aineet, tarvikkeet ja tav5 000 Muut toimintakulut12 000 Sisäiset vyörytykset138 802 Kanslisti palkasta 50 %19 210 Tilaajan kulut (vuokrat)37 928 Menot1 102 408 • Palvelujen ostot sis. it-palvelut 3200e, ilmoitukset 3000e, siivous/pesula 1500e, posti 2000e, leasingauto 8000e, koulutus ja työnohjaus 5000e, majoitus 800e, puhelin/datapalvelut 5200e, muut palvelut 2500e • Aineet ja tarvikkeet sis. toimistotarvikkeet 400e, kirjallisuus 400e, polttoaineet 3200e, muut materiaaliostot 1000e • Muut toimintakulut sis. kone, kalusto/laitevuokrat 8000e, it-laitevuokrat 1900e, it-ohjelmistot ja sovellukset 1200e, kokoukset ja neuvottelut 400e, muut kulut 500e • Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämisen arvioidut bruttokustannukset vuodelle 2013 ovat noin 1,1 M€ ja nettokustannukset Oulun kaupungille n. 900 000 € • Asukaskohtaiset kustannukset ovat 4,75€/asukas

5 Sosiaalipäivystyksen kuntakohtaiset kustannukset (€/asukas) AsukaslukuKunnanNettomenot/ Kunnat31.12.2011maksuosuusasukas Hailuoto1 0044 7734,75 Kempele16 18276 9354,75 Liminka9 16443 5694,75 Lumijoki2 0379 6854,75 Muhos8 90942 3574,75 Tyrnävä6 46230 7234,75 Sopimuskunnat yht.43 758208 0424,75 Uusi Oulu188 114894 3664,75 Kaikki yhteensä231 8721 102 4084,75

6 Sosiaalipäivystysyksikön hyödyt 1.Yksi sosiaalipäivystyksen puhelinnumero palvelee laajempaa aluetta (poliisin ja HÄKEN palaute) 2.Yksikköön on hakeutunut sosiaalipäivystystyöhön motivoituneet, pätevät ja kokeneet työntekijät 3.Sosiaalipäivystystä tekevien työntekijöiden määrä vähenee, jolloin palvelu eri työvuoroissa on tasalaatuisempaa. Lisäksi kriisivaiheen työskentelyyn liittyvää koulutusta ko. henkilöstölle tullaan lisäämään. 4.Työskennellään aktiivityönä, jolloin palvelun tuottamisessa ei ole viiveitä (varallaolomallin palaute poliisilta: poliisi joutunut odottelemaan sosiaalityöntekijöitä kohteeseen liian kauan) 5.Haasteellisiin perhetilanteisiin päästään arvioimaan ja puuttumaan nykyistä mallia paremmin tuoreeltaan, sillä nykymallissa poliisi ei aina tiedota tai pyydä varallaolossa olevaa sosiaalipäivystystä paikalle. Tieto sosiaaliviranomaisille tapahtuneesta perheväkivallasta tulee usein kirjallisena päivien viiveellä tapahtuneesta. Hedelmällisin työskentelyajankohta menetetään! 6.Sosiaalipäivystysyksikössä tilannearvio tehdään moniammatillisesti. Kun asian hoito siirtyy sosiaalipäivystykseltä perustyöhön asiakkaan tilanteesta on olemassa sekä sosiaalinen että psykiatrinen alkuarviointi. 7.Tulevaisuudessa tullaan yhteistyössä Osypin kanssa kiinnittämään huomio yhä laajemmin Osypin mielenterveys- ja päihdepotilaisiin (usein palvelun suurkuluttajia). Kalliita sairaalajaksoja voidaan välttää sosiaalipäivystyksen psykiatrisen sairaanhoitajan mukana ololla arvioinneissa ja ohjaamassa potilasta kaupungin omiin palveluihin. Potilaan tilanteen kannattelu yön tai viikonlopun yli on mahdollista psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksella. 8.Mahdollisuus käyttää Oulun kaupungin lakimiespalveluja sosiaalipäivystyksen haastaviin asiakastilanteisiin.

7 Sosiaalipäivystysyksikön haasteet toimittaessa usean kunnan alueella 1.Kuntien erilaiset tietokannat: varmistettava tietoihin pääsy, kirjaamismahdollisuus yms. 2.Pitkät matkat ja niiden tuomat viiveet palveluun 3.Useampi työtehtävä yhtä aikaa ( priorisointiohjeistus ) 4.Sosiaalipäivystysyksikön perustehtävän selkeä määrittäminen, estettävä virka-aikaisen työn siirtäminen virka-ajan ulkopuolelle 5.Laadittava työntekijöille sosiaalipäivystyksen käsikirja, jossa määritellään kuntakohtaiset linjaukset (esim. lasten sijoituspaikat)


Lataa ppt "Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys 2013 Hyvinvointipalvelut."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google