Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esityksen sisältö Johdanto Johtaminen ja organisointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esityksen sisältö Johdanto Johtaminen ja organisointi"— Esityksen transkriptio:

1 Esityksen sisältö Johdanto Johtaminen ja organisointi
Kuivanapidon suunnittelu Olosuhteiden hallinta Yhteenveto

2 Rakennustuotannon kosteudenhallinnan Best Practices - and further
Kuivanapitosuunnitelma Aikataulut ja työjärjestykset Rakennustyömaan sääsuojaus Lämmitys ja vaipan aukkojen suojaus Sade- ja valumavesien hallinta Rakennustuotannon kosteudenhallinnan Best Practices - and further Elementtien ja materiaalien suojaus (koko ketju) Polttopisteitä Osapuolia Tuotannon suunnittelu – toteutus – valvonta Rakenteiden kuivattaminen Tilaaja Työmaa Teollisuus Kalusto- vuokraus Muut palvelut Rakennusaikainen ilmanvaihto, ilmatiiveys Kosteusmittaukset Ilman pitävyysmittaukset Lämpökamerakuvaus rakennustyön aikana

3 Taustaa Yleisimpiä syitä: Vesikaton läpimenot
Putki- ja laitevuodot (iv-laitteet) Vesieristeiden pohjat ja liitokset Valvonnan puute käytön aikana Rakentajien piikkiin Edellisten työvirheet Pinnoittaminen kostealle tai pölyiselle alustalle

4 Tutkimusongelma ~ tiedonsiirron ongelma
Keinoja, menetelmiä ja tietoa on, Pikku i vihreässä pallukassa on linkki tarkempaan tietoon mutta tieto ei kulje tai se ei vaikuta

5 Nostetaan kissa pöydälle
Onko mitään järkeä tehdä rakennustöitä vesisateessa tai lumihangessa? Kosteuden hallinta on monitahoinen kysymys: Mitä rakennetaan ? Milloin rakennetaan? Kuinka nopeasti rakennetaan? Kuinka paljon kosteutta siedetään? Millaiset olosuhteet vaaditaan? Kustannukset ? Toteutuneiden riskien kustannukset?

6 Johtaminen ja organisointi

7 Tilaajan vaatimukset – sitä saa mitä tilaa
Tilaajan tulee määrittää tarjouspyynnöissä suojaustasovaatimus keskeiset toimenpiteet todentamismenettely. (Kuva: Suunnitelmiin ja sopimuksiin kirjataan tilaajan tahto kuivana pidon tasosta.

8 Kriittisten rakenteiden valvonta
Valvojien on pidettävä huolta, että sopimuksia ja suunnitelmia noudatetaan työmaalla. Huomioitava, että suunnitteluratkaisut vaikuttavat käytettäviin työmenetelmiin.

9 Hankeprosessin kuvaus
Hankkeen vaihe Hanke-suunnittelu Suunnittelu Työvaihe- suunnittelu Viikko-suunnittelu, rakentaminen Toimenpide Päätös vaaditusta kuivanapidon tasosta Budjettivaraus toteutukselle Rakentamisen aikataulu Rakenteiden rakentamis- ja käytönaikaisen toimivuuden suunnittelu Kosteudenhallinnan ohjeet suunnitelmiin Riskien arviointi Kosteustekninen suunnitelmien tarkastus ulkopuolisella asiantuntijalla Kosteuden hallinnan suunnittelu osana koko työmaan toteutus-suunnittelua Tehtävä-suunnitelmat Yleisaikataulu Kuivanapidon toteutus, tarkastukset ja huolto Kuivanapidon käsittely kokouksissa ja palavereissa Olosuhteiden seuranta Tekijä Rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuttaja Suunnittelijat, päärakenne-suunnittelija koordinoi Päätoteuttaja, päärakenne-suunnittelija avustaa Päätoteuttaja ja urakoitsijat

10 ”Kyllä se siitä kuivuu” -asenne ei enää riitä
Kuivanapidon suunnittelu Rakenteen kosteustekninen toimivuus rakentamisen ja elinkaaren aikana lähtee suunnittelupöydältä. Rakenteen kosteudensieto ja rakenta-misen olosuhteet on otettava huomioon suojausta ja kuivattamista suunniteltaessa. Esteettinen ongelma, jonkin aikaa. Itsetiivistyvät massat tulossa ulkokuoriin. ”Kyllä se siitä kuivuu” -asenne ei enää riitä

11 ”Kipupisteitä” Nostolenkit s-pisteet Parvekekannakkeet
Patolevy Pystysaumojen epäjatkuvuuskohdat Nostolenkit s-pisteet Parvekekannakkeet Vaakasaumojen tiiveys Vedenpoistoreitit Vaakasauman korkeusasema ”Kipupisteitä” Kaareva holvi tuo vettä erityisesti kantaville seinille Kiinnitysteräkset vaikeuttavat pressutusta Patolevy betonista? Pystysaumapumppaus

12 Mihin vesi lopulta katoaa?
Ulos? Seinille? Kuivureihin? Maaperään?

13 Tee ”vedenpitävä”suunnitelma
- ja toteuta se Kuivanapitosuunnitelma esitetään: vastuuseen nimetty työnjohtaja rakentamisen olosuhdetavoitteet ja niiden seurantatapa vaatimukset aliurakoitsijoille materiaalien ja rakenteiden suojaustavat lämmitys- ja kuivatustapa työmaakohtaiset erityispiirteet betoninpintojen mittauspaikat ja –ajankohdat muut laadunvarmistustoimenpiteet Kuivanapitosuunnitelmaa käytetään esimerkiksi: työkaluna työnjohtajille liitteenä urakkasopimuksissa tarjouspyyntönä teline- ja lämmitysyrityksille ohjeena työntekijöille

14 Kosteusteknisen laadun- varmistuksen tarkistuslistaa
Sääsuojaus sekä rakenteiden lämmitys- ja kuivatustavat Työmaan ilmanvaihto ja tuuletus Betonin kuivuminen ja betonivalujen aiheuttamat kosteusrasitukset Muurauksen ja rappauksen sekä tasoite- ja maalaustöiden aiheuttamat kosteusrasitukset Materiaalien ja niiden yhdistelmien vaatimukset (mm. betoni ja puu sekä betoni ja muovimatot & linoleumi haasteellisia) Rakennuksen tiiveys (siitepölyn kerääntyminen eristeisiin, mikrobikasvustot) Kapilaarikatkot, salaojat, pihan muotoilu Sokkelidetaljit, sokkelin vedenpoisto, sokkelin korkeus Julkisivun sekä ylä- ja alapohjan tuuletus Vesikatto ja vesikaton läpimenot Vesieristeiden pohjat sekä läpimenot, liitokset ja ylösnostot Kosteusmittausten mittauspisteet ja ajankohdat jne…

15 Talvirakentamisessa suojaa rakenteet sadevedeltä ja lumelta
kaikki rakennuksen vaipan aukot kannattaa tukkia hyvin – erityisesti isot aukot tiiviisti umpeen luhtitaloihin kannattaa asentaa väliaikaiset ovet pistetaloissa voidaan käyttää väliaikaisia ovia tai porrashuoneet voidaan pressuttaa poista lumet lapiolla, kolalla tai paineilmalla, älä sulattamalla. Mitä nopeammin laitat suojaukset kuntoon sitä enemmän hyödyt Hyvät olosuhteet nopeuttavat työn tekoa, vähentävät häiriöitä, lisäävät työmotivaatiota ja luovat positiivista imagoa

16 Suunnittelijoiden rooli
Suunnittelijoiden on suunniteltava runko- ja eristysrakenteet kestämään myös rakentamisen aikainen kosteusrasitus. Suunnitelmiin on merkattava olosuhdevaatimukset ja tarvittaessa suojaustoimenpiteet Tietyissä olosuhteissa kosteus vaan tuppaa tiivistymään

17 Suunnitelmien toteutettavuuden arviointi
Rakenteiden tuuletus-ratkaisujen on sovelluttava valmistukseen, asennukseen ja lopulliseen käyttöön.

18 Kuivan rakentamisen periaate
Kuivassa rakentamisessa Vesikatto ja rakennuksen vaippa ovat vedenpitävät tai rakennetaan sääsuojassa. Lämpötila on yli 10 °C (Lämmitys on päällä) Ilman suhteellinen kosteus on alle 70 %. Kuivaa rakentamistapaa tulee noudattaa ainakin korjausrakentamisessa puurakentamisessa muussa uudisrakentamisessa täydentävistä rakenteista eteenpäin. Esimerkiksi kipsilevyjä ei asenneta ennen kuin vesikatto on valmis

19 Laadun varmistus Betonilattioiden kosteus on mitattava aina ennen päällystystöitä rakenne ja pintamateriaali määrittää vaaditun suhteellisen kosteuden mittauksia on tehtävä riittävän aikaisesta vaiheesta lähtien, jotta kuivumista voidaan tarvittaessa nopeuttaa esimerkiksi kuivaimilla tai tuulettamalla. Liian lähellä pinnoitustyön aloitusta ei enää ehditä reagoimaan ja pinnoitustyön aloitus venyy. mittaukset tulee tehdä kosteimmista kohdin (hormien, ikkunoiden ja ovien lähettyviltä) Ohjeena esim. julkaisu Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, Suomen betonitieto Oy & Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry i

20 riskeihin varautuminen julkisivu
Yleisaikataulu & työjärjestys vuodenaika riskeihin varautuminen julkisivu otsat Rakentamisen ajankohta ja aikataulu vaikuttavat keskeisesti lämmitys-, suojaus- ja kuivatusratkaisuihin. Myös työjärjestykset on mietittävä.

21 Tiivis holvi eli ”Holvi kerralla kuntoon”
Esimerkiksi tiiviillä holvilla ja sandwich-elementin suojauksella luodaan kuivat rakentamisolosuhteet alempiin kerroksiin.

22 Toimittajan vastuu Teollisuuden on toimitettava
tuotteensa työmaalle kuivana varmistettava, että asentaminen ja välivarastointi voidaan tehdä kuivan rakentamistavan mukaan.

23 Vastuunkanto työmaalla
Rakentajien on suunniteltava työmaiden kuivanapidon toteutus Kuivanapitosuunnitelman toteuttamiseen on nimettävä tietty työnjohtaja. Lisäksi kosteudenhallinta ja sääsuojaus on otettava mukaan urakoitsijakokousten asialistalle.

24 Hyödyt ja kustannukset
Katto-osuus: asennus + purku 12 eur/m², vuokra 0,16 eur/m²/vrk  Telineet: asennus + purku 9 eur/m², vuokra 0,08 eur/m²/vrk Lisäksi tulee nosturi- ja kuljetuskustannukset. Esimerkiksi rivitalon suojaus 15 x 33 m, 500 m2, h=10 m Kustannukset noin € €/kk 2 – 3 % myytävän rivitaloneliön hintaan lisää - lumityöt, roudan sulatus, häiriöt, ventat + työn tuottavuus + parempi laatu ja turvallisuus

25 i Kuivanapitosuunnitelma on viestinnän työkalu

26 Olosuhteiden hallinta - toteutusvaihe
Tuuma riittää tuuletukseen

27 Kuivata tehokkaasti lämmittämällä ja hallitulla ilmanvaihdolla
Tilan lämpötilajakauma, kun tilassa on 15 kW lämmitin ja ulkoseinien aukot tiivistämättä Tilan lämpötilajakauma, kun tilassa on 8 kW lämmitin ja ulkoseinien aukot tiivistetty Tilan lämpötilajakauma, kun tilassa on 8kW lämmitin ja ulkoseinien aukot tiivistämättä (Kuvat: Ratu ) Lämmitys kannattaa suunnata rakennuksen kulmiin Useita pienitehoisia lämmittimiä kuivattaa paremmin kuin yksi iso Pintoihin osuva ilmavirtaus tehostaa rakenteiden kuivumista Optimaalinen ilman suhteellinen kosteus on noin 50%

28 i Tuuletuksen merkitys olosuhteille
Mollierin diagrammista nähdään että : jos ulkoilman lämpötila on alle 0 °C, on ilmakuutiossa korkeintaan 5 grammaa vesihöyryä jos työmaan sisällä on lämmintä 15 °C ja Rh 80 %, on ilmakuutiossa vesihöyryä 10 grammaa jos rm3 työmaalla vaihdetaan ilma kerran tunnissa, poistuu sisältä 50 litraa vettä.

29 Tiesitkö, että 33 kg kaasun polttoa tuottaa yli 53 kg vesihöyryä

30 Työmenetelmät ja olosuhteet
Betonointi, muuraus- ja rappaustyöt sekä tasoite- ja maalaustyöt aiheuttavat kosteusrasitusta, minkä vaikutus rakenteille ja kuivumiseen on huomioitava.

31 Sopimukset ja urakkarajat
Suojaustyöt voidaan sisällyttää aliurakka- sopimuksiin Lumen luonti on tarkoituksen- mukaista pitää pääurakassa Pressupartioiden organisoiminen vaatii jämäkkyyttä

32 Lämpökuvaus - Vaipan tiiveys
Kylmänä vuodenaikana on helppo tarkastaa vaipan tiiveys lämpökuvauksella. Kuvaamisella voidaan ennaltaehkäistä tiiveyskokeissa ilmeneviä vuotoja ja muita laatuongelmia

33 Lämpökuvaus - Vaipan tiiveys
Kesällä rakennettaessa pitää tietää, mitkä kohdat ovat kriittisiä. Ks. Hanna Aho ja Minna Korpi: Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa. Tampereen teknillinen yliopisto 2009.

34 Onko se lantrinkia eli vettä?
Mitäs tuolla näkyy? Onko se lantrinkia eli vettä? Onteloiden vesipesät näkyvät rakenteiden lämmetessä lämpökuvauksella kylmempinä alueina. Lämpökuvaus on tehtävä 2 päivää lämmityksen aloituksen jälkeen. Lämpökuvauksella voidaan etsiä myös muita kosteita alueita

35 Käyttäjille muistettavaa
Käyttäjien on tutustuttava käyttöohjeisiin ja noudatettava niitä (suihkun käyttö, ilmanvaihto, suodatinten ja pintojen puhdistus,…) Käyttäjien on ilmoitettava muutoksista ja kosteusongelmista sekä vesivahingoista Omistajilla on vastuu käytön valvonnasta Huoltomiehille on toimitettava ymmärrettävät huolto-ohjeet

36 Kysymys on ennen kaikkea johtamisesta
JOHTOPÄÄTÖS Jotta rakennustuotannon laadussa onnistuttaisiin tekemään tiikerinloikka, on tehtävä uudenlaisia sopimuksia ja valvottava, että niistä pidetään kiinni. Osapuolten on myös yhteistyössä etsittävä uusia kuivan rakentamisen menetelmiä. Kysymys on ennen kaikkea johtamisesta Lisätietoja

37 Kiitokset osallistujille
Tutkijat ja vetäjät Asiamies Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry Asiamies Reijo S. Lehtinen, Talonrakennusteollisuus ry Toimitusjohtaja Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy Tutkija Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Yliassistentti Juha Vinha, Tampereen teknillinen yliopisto Yliassistentti Olli Teriö, Tampereen teknillinen yliopisto Tutkija Jukka Hämäläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Apul. tutkija Anita Marjasalo, Tampereen teknillinen yliopisto Apul. tutkija Olli-Pekka Toivari, Tampereen teknillinen yliopisto Kalustovuokraus Tekninen johtaja Ilpo Hämäläinen, Hämeen rakennuskone Oy Tekn. yo Jari Hämäläinen, Hämeen rakennuskone Oy Tekninen päällikkö Markku Laitinen, Telinekataja Oy Asennuskorjausmies Mika Nyberg, Skanska Rakennuskone Oy Teollisuus Tuotekehityspäällikkö Ahti Syrjäaho, Fenestra OY Myyntipäällikkö Juhani Toivonen, Parma Oy Rakentajat Tuotantopäällikkö Mikko Kaunisto, YIT Rakennus Oy Vastaavatyönjohtaja Jari Jouppila, Lemminkäinen Talo Oy Vastaava työnjohtaja Jarmo Heinonen, Lemminkäinen Talo Oy Vastaava työnjohtaja Jarkko Valoma, Lemminkäinen Talo Oy Laatuinsinöörin Hanne Perälä, Lemminkäinen Talo Oy Työmaapäällikkö Risto Oksanen, Rakennustoimisto Pohjola Oy Työmaapäällikkö Janne Pakkanen, Rakennustoimisto Pohjola Oy Toimitusjohtaja Juha Metsälä, Rakennustoimisto Pohjola Oy


Lataa ppt "Esityksen sisältö Johdanto Johtaminen ja organisointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google