Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

© Outotec - All rights reserved Outotecin yhtiöesittely Pörssi-illat Syksy 2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "© Outotec - All rights reserved Outotecin yhtiöesittely Pörssi-illat Syksy 2012."— Esityksen transkriptio:

1 © Outotec - All rights reserved Outotecin yhtiöesittely Pörssi-illat Syksy 2012

2 © Outotec - All rights reserved Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen useille teollisuudenaloille: • Mineraali- ja metalliteollisuus (84 % liikevaihdosta) • Energiateollisuus • Teollisuusvesien käsittely • Kemianteollisuus 2Pörssi-ilta • 87 % tilauskertymästä ympäristöliiketoimintaa vuonna 2011 (Environmental Goods and Services, OECD) Marraskuu 2012

3 © Outotec - All rights reserved Outotecin toiminta-ajatus ja strategia Marraskuu 2012Pörssi-ilta3 Keskeisten teknologioiden soveltaminen uusilla houkuttelevilla kasvualoilla Lisäarvon tuottaminen elinkaariratkaisujen avulla Tuottavuuden ja skaalautuvuuden parantaminen Paras mahdollinen tuotto asiakkaan investoinnille Yhtenäinen toimintatapa ja vahva paikallinen edustus Teknologiajohtajuus ja innovatiivisuus Ympäristöjalanjäljen minimointi ja resurssitehokkuuden maksimointi Missio: Maailman luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Strateginen tavoite: Maailman johtava kestävän kehityksen mukaisten mineraali- ja metallinjalostusratkaisujen toimittaja sekä innovatiivinen kestävien energia- ja vedenkäsittelyratkaisujen toimittaja Strategia

4 © Outotec - All rights reserved Yli sata vuotta teknologiajohtajuutta 4Pörssi-ilta Vuosi 2012 2010 2006 2001 1990 1970 1950 1900 Listautuminen Helsingin pörssiin BACKFILL SPECIALISTS TME GROUP DEMIL MANUTENÇAO NUMCORE KILN SERVICES VPF, ASH DEC MILLTEAM EDMESTON AUBURN BOLIDEN CONTECH OUTOKUMPU TECHNOLOGY LURGI METALLURGIE OUTOKUMPU NORDBERG JAUHINMYLLYT KHD ALUMINIUM AISCO, SUPAFLO WENMEC LAROX AUSMELT ENERGY PRODUCTS OF IDAHO Marraskuu 2012

5 © Outotec - All rights reserved Vakavarainen toiminta läpi historian Marraskuu 2012Pörssi-ilta5 Tulosohjeistus 2012: Liikevaihto: 1,9 - 2,1 mrd euroa Liikevoitto %: noin 9 - 10 Tulosohjeistus 2012: Liikevaihto: 1,9 - 2,1 mrd euroa Liikevoitto %: noin 9 - 10 Milj. euroa % *) Yhdistelty **) ennen kertaeriä ja PPA-poistoja **)

6 © Outotec - All rights reserved Liikevaihto jakaantui tasaisesti sekä maantieteellisesti että lopputuotteittain Marraskuu 2012Pörssi-ilta6 Amerikka 31% (34%) Aasia ja Tyynenmeren valtiot 25% (28%) EMEA (ml. IVY-maat) 44% (38%) 2011 (2010) Kupari 33% (25%) Rauta 15% (12%) Alumiini 5% (7%) Ferroseokset 4% (3%) Jalometallit 10% (11%) Sinkki3% (5%) Nikkeli 6% (7%) Muut metallit 8% (6%) Rikkihappo 5% (8%) Muut*) 11% (16%) *) ml. energia, vesi ja kemianteollisuus

7 © Outotec - All rights reserved Kestävien teknologioiden kysyntä kasvaa 7 Päästöt Öljyhuippu Vesi Energia Malmiot Malmien metallipitoisuudet pienevät mutta metallien kysyntä kasvaa. Kysynnän turvaamiseksi yhä enemmän malmia on käsiteltävä yhä kehittyneempien teknologioiden avulla. Metallien valmistus vaatii runsaasti energiaa, jonka hinnat kipuavat jatkuvasti. Energian kallistuessa tarvitaan energiatehokkaampia prosesseja. Puhtaan veden saatavuus on kriittinen tekijä. Veden säästämiseksi, kierrättämiseksi ja puhdistamiseksi tarvitaan edistyksellistä teknologiaa. Öljyhuippu lähestyy. Nykyisen tuotannon jatkuessa öljyn odotetaan loppuvan vuoteen 2050 mennessä, joten vaihtoehtoisia energialähteitä tarvitaan. Kaivos- ja metalliteollisuus on suuri hiilidioksidi- ja muiden haitallisten päästöjen tuottaja. Puhtaampia ratkaisuja on kehitettävä. Luonnonvarat ehtyvät ja kierrätystarve kasvaa. Romun ja jätteen hyötykäyttöön on kehitettävä uutta teknologiaa. Kierrätys Marraskuu 2012Pörssi-ilta

8 © Outotec - All rights reserved Neljä liiketoiminta-aluetta 8Pörssi-ilta kuparin, nikkelin, sinkin, lyijyn ja jalometallien jalostuksen arvoketju malmista metalliksi rautamalmin ja muiden rautapitoisten materiaalien jalostuksen arvoketju malmista metalliksi Rikkihapon tuotanto, poistokaasujen käsittely, alumiinioksidin kalsinointi, alumiinisulaton laitteet, pasutus, biomassan, öljyhiekan ja öljyliuskeen käsittely sekä teollisuusvesien käsittely Non-ferrous Solutions Ferrous Solutions Energy, Light Metals and Environmental Solutions Services tarjoaa elinkaaripalveluja Outotecin asiakkaille Marraskuu 2012

9 © Outotec - All rights reserved Vahva asennuskanta  130 värimetallisulattoa  650 rikkihappotehdasta  1 100 jauhinmyllyä  10 000 vaahdotusyksikköä  1 800 sakeutinta  3 500 suodatinta  20 ferroseosten pelletointi- ja sintrauslaitosta ja 16 sulattoa  340 rautamalmin sintrauslaitosta  93 rautamalmin pelletointilaitosta  290 kiertoleijukerrospasuttoa  50 alumiinioksidin kalsinointilaitosta 9 Maailman suurin rautamalmin pelletointilaitos (7,5 milj. tonnia/v) Samarcolle, Brasilia Jauhinmyllyjä LKAB:n Kiirunan rautamalmin jalostuslaitokseen, Ruotsi Pörssi-ilta Tankcell® –vaahdotuskennoja Kevitsan nikkeli- ja kuparirikastamoon, Sodankylä Marraskuu 2012

10 © Outotec - All rights reserved  Outotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen sitoutuen noudattamaan sen ihmisoikeuksia, ympäristöä, työvoimaa ja korruption vastaista toimintaa koskevia periaatteita.  87 % vuoden 2011 tilauskertymästä oli OECD:n luokituksen mukaisia ympäristötuotteita ja –palveluita  Outotec kuuluu Pohjoismaiden Carbon Disclosure Leadership –indeksiin, OMX GES Finland Sustainability- indeksiin ja STOXX Global ESG Leaders-indeksiin.  Outotec on julkaissut vuodesta 2010 GRI-ohjeistuksen mukaisen, B+-tason yritysvastuuraportin.  Kunniamaininta vastuullisuusraportoinnista suomalaisten pörssiyhtiöiden raportointia arvioineessa kilpailussa 2011.  Outotec on Cleantech Finland -jäsen.  Outotec tukee Itämeren suojelua. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen 10 STOXX® Global ESG Leaders Marraskuu 2012Pörssi-ilta

11 © Outotec - All rights reserved Tilauskannan ja –kertymän kehitys Marraskuu 2012Pörssi-ilta11 Milj. euroa  Tilauskanta Q3/2012 lopussa oli 2 155,8 milj. euroa (2 052,5) million, 25 % korkeampi kuin Q2/2011 lopussa  Tilauskannassa oli 43 yli 10 milj. euron arvoista projektia, jotka muodostivat yhteensä 70% tilauskannasta  Noin 27% (noin 580 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2012 186 240 371 235 168 493 418 384 299 475 139 260 120 106 202 111 452

12 © Outotec - All rights reserved Liikevaihto viimeisen 12 kuukauden ajalta Marraskuu 2012Pörssi-ilta12 *) liiketoiminnoista ennen kertaeriä ja PPA-poistoja 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Liikevaihto Liikevoitto % *) Milj. euroa %

13 © Outotec - All rights reserved Vahva rahoitusrakenne ja hyvä maksuvalmius Marraskuu 2012Pörssi-ilta13

14 © Outotec - All rights reserved Omistajarakenne 30.9.2012  Free float 100 %  Noin 15 300 osakkeenomistajaa  Kotitaloudet 11,0 %  Ulkomainen omistus 49,2 %  21 analyytikkoa seuraa yritystä  Free float 100 %  Noin 15 300 osakkeenomistajaa  Kotitaloudet 11,0 %  Ulkomainen omistus 49,2 %  21 analyytikkoa seuraa yritystä Marraskuu 2012Pörssi-ilta14

15 © Outotec - All rights reserved Outotecin osakekurssin kehitys Marraskuu 2012Pörssi-ilta15

16 © Outotec - All rights reserved Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Marraskuu 2012Pörssi-ilta16 Osinkopolitiikka: vähintään 40 % Outotecin edeltävän tilikauden nettotuloksesta. Jatkuva kannattava kasvu Tase Vuosittainen kasvu 10-20% Keski- määrin 10 % Outotec tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua, mikä tarkoittaa keskimäärin 10-20 prosentin vuosittaista liikevaihdon kasvutavoitetta. Outotec tavoittelee keskimäärin 10 prosentin liikevoittoa liikevaihdosta ennen kertaeriä ja yritysostojen hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Outotec pyrkii säilyttämään vahvan taseen, mikä tuo joustoa toimintaan ja mahdollistaa yritysostot. Liikevaihto Liikevoitto OsingonmaksuOsinko, EUROsingot nettotuloksesta, %Tuotto, % 2007 (Tilikausi päättyi 31.12.2006) 0.35401.5 2008 (Tilikausi päättyi 31.12.2007) 0.95512.5 2009 (Tilikausi päättyi 31.12.2008) 1.00459.3 2010 (Tilikausi päättyi 31.12.2009) 0,70762,8 2011 (Tilikausi päättyi 31.12.2010) 0,751291,6 2012 (Tilikausi päättyi 31.12.2011) 0,85492,3

17 © Outotec - All rights reserved Q&A  7.2.2013 Tilinpäätöstiedote 2012  26.3.2013 Yhtiökokous (alustava pvm)

18 © Outotec - All rights reserved Tiivistelmä tunnusluvuista Marraskuu 2012Pörssi-ilta18 Q3 Q1-Q3 Viim.Q1-Q4 Milj. euroa201220112012201112 kk2011 Liikevaihto 502,8352,81 437,6888,81 934,41 385,6 Bruttokate, % 19,324,920,324,021,224,0 Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta 44,734,3119,866,6174,7121,5 Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, % 8,99,78,37,59,08,8 Liikevoitto 41,033,2109,463,0158,3111,9 Liikevoitto, % 8,19,47,67,18,28,1 Voitto ennen veroja 39,633,3107,462,5158,2113,3 Liiketoiminnan nettorahavirta 13,4120,180,4225,8101,6247,0 Korollinen nettovelka kauden lopussa -301,4-356,7-301,4-356,7-301,4-339,1 Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -69,8-101,6-69,8-101,6-69,8-84,9 Käyttöpääoma kauden lopussa -244,4-269,6-244,4-269,6-244,4-270,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 34,334,631,021,835,126,4 Oman pääoman tuotto, % 26,625,524,215,928,720,9 Tilauskanta kauden lopussa 2 155,82 052,52 155,82 052,52 155,81 985,1 Tilauskertymä 452,4802,71 613,21 678,41 940,22 005,4 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 6633 6104 3563 4204 2183 516 Osakekohtainen tulos, euroa 0,620,481,660,932,481,75


Lataa ppt "© Outotec - All rights reserved Outotecin yhtiöesittely Pörssi-illat Syksy 2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google