Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Feelback OY Suunnittelu ja toteutus: Juha Savolainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Feelback OY Suunnittelu ja toteutus: Juha Savolainen."— Esityksen transkriptio:

1 Feelback OY Suunnittelu ja toteutus: Juha Savolainen

2 Luontaiset taipumukset - taustaa
Perustuu sveitsiläisen psykiatrin C.G. Jungin ajattelua koskevaan taipumusteoriaan. Tieteellisen tutkimuksen teoriasta tekivät Katarine Briggs ja Isabella Briggs-Myers ja kehittivät työkalun nimeltä MBTI (Myers Briggs Type Indicator). Innotiimi Oy ja Feelback Oy ovat kehittäneet edellä kuvatun teorian ja tutkimusten pohjalta Luontaisten Taipumusten Analyysin (LTA-analyysi)

3 Luontaiset taipumukset – tunnusomaista
…ovat osa persoonaamme  niitä ei voi kasvatuksen tai koulutuksen keinoin muuttaa. …ovat tiedostamattomia eli ne vaikuttavat meihin tavalla, jota emme huomaa. …alamme helposti pitää omia taipumuksiamme oikeina tai normaaleina tapoina ajatella. …taipumusten erilaisuus synnyttää helposti ristiriitoja ihmisten välille.

4 Luontaiset taipumukset analyysi (LTA) – miten tehdään?
Analyysi tehdään vastaamalla 36 valintaväittämään Vastaamiseen menee keskimäärin alle 10 minuuttia Vastaaminen tehdään sähköpostitse tulevan henkilökohtaisen arviointilinkin kautta, jonka Feelback Oy tuottaa palveluna asiakkaalle Tulokset/raportti toimitetaan sähköisesti tilaajalle tai ohjatussa valmennustilaisuudessa kohderyhmälle Kyselyyn liittyvät henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite) säilytetään 6 kk, jonka jälkeen henkilötiedot hävitetään

5 Luontaiset taipumukset analyysi (LTA) – purkuvalmennus kohderyhmälle
Kesto noin puoli päivää (3h) ryhmän koosta riippuen Ryhmän koolla ei rajoitusta Valmennuksen tavoitteet: ymmärtää analyysin taustalla olevat peruskäsitteet (mm. taipumus, ajattelufunktio, jne.) ymmärtää ajattelun taustalla olevat teoriat (Jung, Briggs-Myers) ja viitekehys (MBTI) ymmärtää, miksi jotkut asiat ovat meille helppoja ja jotkut vaikeita oppia suhtautumaan rakentavasti erilaisuuteen

6 Kolme minän muotoa Työminä Ihanneminä Luontainen minä Työminä kehittyy
lähinnä työhön liittyvien haasteiden ja odotusten vaikutuksesta. - joukko rooleja ja taitoja Työminä - taidot, roolit Ihanneminä - arvot Ihanneminä syntyy lähinnä ympäristömme vaikutuksesta siinä on suuria eroja eri kulttuureissa Luontainen minä - taipumukset Luontainen minä ja siihen liittyvät taidot kehittyvät meissä itsestään - olemalla vain oma itsemme

7 Mukavuusalueet Työssä viihtymisen kannalta on ensiarvoisen
OMAT MIELTYMYKSET - luonne - vaikea muuttaa TYÖN ASETTAMAT VAATIMUKSET - riippuvat työtehtävistä - painotukset voivat muuttua Työssä viihtymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että oman työn mukavuusalue olisi mahdollisimman suuri. EPÄMUKAVUUSALUE joudumme venymään kuormitusriski tarve kehittyä työssä voi olla tylsää työmotivaatio? MUKAVUUSALUE - teemme miellämme näitä asioita - työssä on kivaa!

8 E I S N T F J P Sisäisiä taipumuksiamme Sisään / ajattelu /harkinta
Energian suuntautuminen I Sisään / ajattelu /harkinta Ulos / vuorovaikutus / toiminta S Informaation hankinta ja aikafokus N Aistit / faktat / tämä hetki Intuitio / ideat / tulevaisuus T Johtopäätösten tekeminen F Logiikka / järkeily / asiat Tunne / arvot / ihmiset J Ulkoinen tyylimme P Hallinta / suunnittelu / päättäminen Vastaanottavuus / joustavuus / auki pitäminen

9 S N I E TYYPPIEN TALO ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP
ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ ”Varmistaja” - Vastuullinen - Vie asiat loppuun ”Huolehtija” - Luotettava, lojaali - Hyvä muisti ”Neuvonantaja” - Luova ajattelija - Päättäväinen ”Uudistaja” - Itsenäinen ajattelija” - Voimakas tahto ”Teknikko” - Taitava käsistään - Spontaani, joustava ”Auttaja” - Esteettinen - Avulias ”Arvojen kehittäjä” - Selkeät omat arvot - Ihmisten kehittäjä ”Arkkitehti” - Analyyttinen - Oppii nopeasti ”Yrittäjä” - Myyntihenkinen - Ongelmanratkaisija ”Palvelija” ”Kannustaja” - Yhteistyökykyinen - Spontaani, idearikas ”Kehittäjä” - Oppimishaluinen - Hyvä improvisoija ”Organisaattori” - Suorasukainen - Taitava organisoija ”Harmonisoija” - Käytännöllinen ”Vaikuttaja” - Ystävällinen - Vakuuttava ”Muutosjohtaja” - Kunnianhimoinen - Johtajatyyppi! J I P P E J Realistit Humanistit Idealistit Rationalistit

10 LTA-analyysin hyödyt Pystymme
tunnistamaan luontaiset vahvuutemme eli ne asiat, jotka kehittyvät meissä olemalla vain oma itsemme. tunnistamaan myös meille luontaisesti vaikeita asioita - niitä joita joudumme tietoisesti harjoittelemaan tullaksemme kyvykkäämmäksi, esimerkiksi yhteistyössä tiimin kanssa sekä johtamisessa. Opimme ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia, esimerkiksi työryhmien rakentamisessa. ymmärtämään ihmisten välisiä ristiriitoja sekä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä tapahtuvia väärinymmärryksiä.

11 Työryhmän Taipumusanalyysi (TTA-raportti)
Tavoitteena antaa työryhmille/tiimeille ideoita sisäisen toiminnan kehittämiseen Perustuu työryhmän jäsenten tekemiin luontaisten taipumusten analyyseihin (LTA) TTA:n avulla hahmottuu ryhmän näkymätön sisäinen dynamiikka, esimerkiksi: miten hyvin ryhmän jäsenten luontaiset taipumukset vastaavat työryhmän tehtäviä? millaisia sisäisiä roolivalmiuksia ryhmässä on ja minkä roolien edustus puuttuu? millainen on ryhmän innovatiivisuusprofiili?

12 Käännä kehityshaasteet
Tunnista vahvuudet, huomioi heikkoudet. Käännä kehityshaasteet kilpailukyvyksi.


Lataa ppt "Feelback OY Suunnittelu ja toteutus: Juha Savolainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google